”Sluta tvinga in medlemmar i Jägareförbundet”
  • Sunne Jaktmässa

”Sluta tvinga in medlemmar i Jägareförbundet”

DebattPublicerad: 2008-06-13 09:33

En jaktvårdskrets består arealmässigt av markägare som har sina marker i regel inom en kommun. Medlemsmässigt består en jaktvårdskrets även av medlemmar anslutna till SJF, Svenska Jägareförbundet.

Jägareförbundets stadgar för jaktvårdskretsar säger bland annat att man måste vara medlem i Svenska Jägareförbundet för att få utöva sin rösträtt på jaktvårdskretsens årsmöte. Konkret kan sägas att den markägare/arrendator som med sina marker ingår i en jaktvårdskrets är utan rösträtt på kretsens årsmöte om han/hon inte är medlem i Svenska Jägareförbundet. Svenska Jägareförbundet utövar här ett felaktigt påtvingande medel för att tillskapa sig medlemmar.
Viltvårdsområden och jaktklubbar betalar ett antal ören per hektar till jaktvårdskretsen – Lycksele – det vill säga en form av medlemsavgift till kretsen. En medlem i ett viltvårdsområde/jaktklubb, men inte medlem i Svenska Jägareförbundet, har således inte rösträtt enligt de stadgar SJF upprättat för jaktvårdskretsar.
Med andra ord, Svenska Jägareförbundet påtvingar markägare och arrendatorer ett medlemskap i SJF för att utöva sin rösträtt. Är detta demokrati? Jag uppmanar därför samtliga viltvårdsområden och jaktklubbar att nogsamt gå igenom jaktvårdskretsarnas stadgar innan man godkänner dessa på kretsarnas årsmöten.Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsVästgårds Game Fair
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsBosjökloster