Ledartexten kan du läsa här:" /> Grova sakfel om JRF i DN-ledare
  • Sunne Jaktmässa

Grova sakfel om JRF i DN-ledare

DebattPublicerad: 2012-04-02 16:48

Fri debatt är otroligt viktigt för en demokrati, men att strunta i grundläggande fakta och påstå att det finns demokratiska brister hos en organisation är ytterst allvarligt. Dagens Nyheters ledarskribent Erik Helmerson har söndagen den 1 april publicerat en artikel om Jägarnas Riksförbund (JRF) som innehåller grova sakfel.

Avsaknaden av research är total. Att spekulera, gissa, hitta på och insinuera går knappast i sann journalistiks anda och följer knappast heller DN:s egna värdegrunder.
Att Erik Helmerson inte bemödar sig att granska offentliga dokument och skrivelser måste betecknas inte bara som omdömeslöst utan även som tjänstefel. Med möjligheten att skriva i Sveriges största morgontidning följer ett ansvar. Det är knappast för mycket begärt att som journalist visa det ansvaret. 

”Stockhomspengar”
Helt felaktigt påstår Erik Helmerson att Jägarnas Riksförbund finansieras av skattemedel som benämns ”Stockholmspengar”. Detta kunde inte vara mer fel. Förbundet får ett anslag varje år från Viltvårdsfonden. Viltvårdsfonden är jägarnas egna pengar som de årligen betalar in en särskild avgift för i form av statligt jaktkort (300 kronor per år och jägare). 
Jaktåret 2010/2011 löste 275 512 personer statligt jaktkort. 
Vart Helmerson fått att det skulle handla om ”stockholmarnas” pengar är obegripligt. 

Bidrag från Viltvårdsfonden
Däremot bidrar jägarna via Viltvårdsfonden med flera miljoner till bland annat rovdjursforskningen, något som varken stockholmare, vanliga skattebetalare eller Helmerson bidrar till med en enda krona såvida de inte löser jaktkort. 
Tilläggas kan att skattebetalarna, jägare som ickejägare, bidrog med cirka 5,8 miljoner till Dagens Nyheter i form av distributionsstöd 2010. (Uppgift från Presstödsnämnden om utbetalda distributionsstöd för 2010.)
 
Bara jägare som betalar
Pengarna till Viltvårdsfonden kommer från de avgifter som jägare betalar för att få jaga i Sverige. Pengarna går till att uppfylla riksdagens mål för viltvård och viltförvaltning. Pengarna kommer från följande källor: 
• Viltvårdsavgiften – den avgift alla jägare betalar för jaktkortet.
• Medel ur de så kallade älgvårdsfonderna – fällavgifter för älg.
Viltvårdsfonden regleras i jaktlagen, paragraf 41. Där står att pengarna ska användas i enlighet med syften som lagen gäller för. Regeringen beslutar hur mycket pengar från viltvårdsfonden som ska fördelas årligen till olika organisationer och myndigheter. (Källa: Naturvårdsverket.)

Sex miljoner kronor som redovisas
De cirka sex miljoner kronor som Jägarnas Riksförbund erhåller från departementet är specificerade hur de skall användas. Detta redovisas sedan årligen till landsbygdsdepartementet enligt gällande direktiv och regelverk. Man har konstaterat att det inte finns några anmärkningar i förbundets redovisning.

Sprider felaktigheter
Genom att medvetet eller omedvetet sprida felaktiga fakta kring en redan infekterad rovdjursdebatt bidrar Helmerson enbart med att ytterligare försvåra en konstruktiv debatt som leder framåt.
Tidningen Jakt & Jägare och förbundets hemsida är inte detsamma. Här har Helmerson helt felaktigt blandat ihop de två. Det är dock inte det största felet. 
Erik Helmerson hävdar att det inte längre ska gå skattepengar till Jägarnas Riksförbund (JRF). ”Vissa åsikter och metoder är oförenliga med skattepengar”, skriver han. (Nu är det dessutom klargjort att det inte handlar om skattemedel.)
Skälet enligt Helmerson är bland annat att Jägarnas Riksförbund i förbundets rovdjurspolicy jobbar för att rovdjur som uppehåller sig vid bebyggelse omedelbart ska kunna avlivas.

Policy som allt fler ansluter till 
När det gäller Jägarnas Riksförbunds rovdjurspolicy har förbundet under många år hävdat att rovdjurspolitiken måste vila på regionala förvaltningsplaner och att full hänsyn måste tas till de lokalt boendes belastningar. 
Detta är en policy som allt fler politiker, organisationer och enskilda grupper ansluter till. Ja, till och med miljöministern ansluter när hon uttrycker att rovdjur som uppträder i närhet av människors boningar skall tas bort.
 
Gillar inte Jakt & Jägares arbete
Ett annat skäl Helmerson anger är att förbundets tidskrift Jakt & Jägare ”propagerar för att vägra eftersöka skadade djur på grund av vargfrågan”.
Erik Helmerson gillar inte att mindre vargkritiska politiker kallas ”EU:s lydiga drängar” i Jakt & Jägare.
Här slår han ner på vanlig nyhetsbevakning. 
”Drängcitatet” kommer från Thomas Ekberg, en av Sveriges mest kända jägare. Han deltar i en grupp som vill bojkotta eftersök på trafikskadat vilt. Att inte skriva om bojkotten och hans åsikter om regeringens vargpolitik vore ett gravt misstag i Jakt & Jägares nyhetsrapportering. 
Jakt & Jägare bevakar rovdjurspolitiken, precis som alla andra media.
 
DN vill stoppa fri journalistik
Av ledartexten kan man bara dra slutsatsen att Dagens Nyheter vill stoppa fri journalistik.
Jakt & Jägare har en öppen debatt. I webbupplagan finns läsarkommentarer både från vargvänner och de som inte vill ha varg. Det lyckas Erik Helmerson vränga till som ett uttryck för skattefinansierad extremism.
Inga medel ur Viltvårdsfonden till Jägarnas Riksförbund läggs på förbundets tidning, Jakt & Jägare.
Det finns alltså inget ekonomiskt stöd från samhället för att ge ut Jakt & Jägare.
Men skulle ansvariga resonera i sann Helmersonsk anda skulle de dra in presstödet till tidningar som framför avvikande åsikter och motarbetar det politiska etablissemanget. 

DN ger uttryck för extremism
Överst på ledarsidan står det att DN ska verka i en humanistisk upplysningstradition för tolerans och demokrati. Att Sveriges största morgontidning pläderar för att stoppa fri journalistik, debatt och politiskt arbete är knappast uttryck för liberalism.
Det är ett uttryck för extremism.

Jägarnas Riksförbund,
Solveig Larsson, förbundsordförande,
Per Wanström, generalsekreterare,
Anders Ljung, chefredaktör Jakt & Jägare

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsVästgårds Game Fair
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma