Inför allmän jakt på säl
  • Granngården

Inför allmän jakt på säl

DebattPublicerad: 2012-08-23 10:43

Östersjön står inför en sälexplosion. För att rädda yreksfisket måste allmän jakt införas på säl istället för den nuvarande licensjakten, tycker Arnold Stenman. Han pekar även på att det är viktigt att tidigarelägga jaktstarten till mars, då isarna bär.

Jag har alltid beundrat de finska jägarna för sin stora natur, viltvård och jaktkunskap.

Nu har säljägarna gjort en stor undersökning av gråsälarnas matvanor. Inventeringen har gjorts från år 2001 till 2007. Undersökningen har visat att det finns minst 24 000 sälar i hela Östersjön denna tid, Kvarken och Bottenviken inräknat.

Framräknat resultat visar att en gråsäl sätter i sig upp emot tre ton fisk per år, således äter gråsälar cirka 70 000 ton per år.

Gråsälens basföda är strömming, vassbuk, sik, siklöja, lax, mört, lake och flundror.

Strömmingen är viktigaste bytesfisken och gråsälen sätter också i sig sik, siklöja, lax och öring. Det finns mest strömming i sälarna från Kvarken och Bottenviken.


Gamla hannar föredrar lax
Gamla sälhannar fångar mest lax. 42 procent av hanarnas magsäckar innehöll lax och dessa gråsälar blev skjutna i Bottenviken. Det förekom små skillnader mellan hanar och honors matvanor.

De finska forskarna och säljägarna vill veta mer om sälarnas matvanor i fler områden. Hittills

kommer materialet från individer som skjutits på vårisarna i Bottenviken.

Vi står inför en sälexplosion i Östersjön. Det har gått fem år efter denna första inventering och en gissning är att bestånden av gråsäl och vikarsäl idag är uppemot 70 000 stycken.


Yrkesfisket hotas
Konkurrensen med yrkesfiket är allvarligt. Sälbeståndet ökar stadigt och tar sälen upp emot en kvarts miljon ton fisk per år hotas en hel näring!

Det är dags att införa allmän jakt på säl. Jakttiden på säl bör tidigareläggas till mitten av mars som den var tidigare.

Jag har växt upp i en säljägarfamilj och min far och hans jägarkamrater startade alltid säljakten i mars. Trotts att isarna bar bra var det äventyrliga jakter.

Tidigarelagd säljakt är en nödvändighet. Det är otroligt farligt att åka ut på jakt på vårisen i april, det vet jag av egen erfarenhet. Nu har april gällt i flera år.

Vad gör jägarnas organisationer?

 

Arnold Stenman, Piteå

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGranngården
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB