Länsbas i JRF mot vargjaktsbojkott
  • Jämtland Game Fair

Länsbas i JRF mot vargjaktsbojkott

DebattPublicerad: 2011-01-08 15:42

En bojkott av vargjakten gör ingen nytta. Det anser Bengt Bixo, länsordförande för Jägarnas Riksförbund i Jämtland-Härjedalen och ledamot i förbundsstyrelsen. Det är viktigare att lägga krut på att informera svenskarna och regeringen om vargproblemen, anser han i ett debattinlägg.

I slutet av 1800-talet utplånades en hel sameby med 6 000 renar i västra jämtland av vargar. Det tog tio år för dåtidens jägare att återställa ordningen så att man åter kunde bedriva någon form av näring. Med ett fåtal personer lyckades man med det som i dag för vissa verkar omöjligt.
Märk väl att jag bor i ett av de få län som sade nej till EU-medlemskap. Men vi i Jägarnas Riksförbund har ansvar för hela Sveriges väl och ve när det gäller varg och andra rovdjur och styrs av både EU, regeringen och Naturvårdsverket med allt vad det innebär.
Min inställning till varg är och förblir att vi i Sverige inte behöver dessa. Det finns tillräckligt av vargar österut i den mängd att de som art inte på något vis är hotade.

Ska vi bojkotta vargjakten?
Så åter till pudelns kärna, ska vi bojkotta vargjakten?
I en omröstning i Jakt & Jägares webbupplaga framgår att av cirka 1 000 personer som svarat är det en stor majoritet som tänker avstå från årets vargjakt. Men antalet motsvarar
knappt hälften av JRF:s medlemmar i Dalarna och en väldigt liten del av alla jägare som är aktiva i Sverige.
Jag tror inte heller att alla Sveriges jägare är inne och läser Jakt & Jägares webbtidning, även om det skulle vara önskvärt.
Jag lider med de län eller områden som har förlorat hundjakten och har full förståelse för deras problem, men man löser inte problemen genom bojkott.
I ännu högre grad lider jag med fäbobrukarna, renskötarna, som har eller kommer att tvingas lägga ned sin verksamhet.

Bättre att informera
Jag tycker det är viktigare att lägga krut på att informera svenskarna och regeringen om deras problem än att bojkotta vargjakten. I mina ögon gynnas inte någon av en bojkott.
Vi som jagar som fritidssysselsättning, eller delvis för vårt uppehälle, lider även vi både ekonomiskt och genom förlorad fritid.
Att vi kommit i denna situation i vissa delar av landet beror på EU, folkopinionen och en regering som inte till fullo har förstått att det finns en glesbyggd.
Jag anser fortfarande att man inte tar tillräcklig hänsyn till de erfarenheter som finns att tillgå. Det är ett fåtal inom regering och riksdag som sätter sig in i problemen som rovdjuren förorsakar glesbygdsbefolkningen.

Fått för stort gehör
De vildmarksromantiker som en kort tid av sitt totala liv vistas i glesbygden har en i mitt tycke för stort gehör för sina åsikter, som så drastiskt påverkar de som under hela sitt liv lever och verkar i glesbygden.
Att få fram information som kan förändra vår situation måste få ta tid.
Och jag är övertygad om att en bojkott av vargjakten inte påskyndar den processen.
Jägarnas Riksförbund bör på ett övergripande och långsiktigt sätt efter bästa förmåga försöka förbättra våra möjligheter till jakt.
Att det sedan finns ett antal forskare och turismföretag som ser rovdjuren som en födkrok påverkar också vår situation.

Bengt Bixo, länsordförande för Jägarnas Riksförbund i Jämtland-Härjedalen och ledamot i förbundsstyrelsen

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsUtomhusliv.se
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma