Nära medbestämmande om rovdjuren behövs
  • Jämtland Game Fair

Nära medbestämmande om rovdjuren behövs

DebattPublicerad: 2009-04-02 09:45

Bengt-Anders Johansson, Moderaternas talesperson i jaktfrågor, efterlyser balansnivåer – inte miniminivåer – för rovdjuren. Dessutom måste regeringen få fram ett nära medbestämmande i rovdjursfrågorna, där människor som bor och verkar i rovdjursområden har ett verkligt inflytande, skriver han. 

Regionalt medbestämmande, förvaltningsjakt och balansnivåer istället för miniminivåer är några områden som måste finnas med i en kommande rovdjursproposition. Rovdjursutredningen som regeringen beställt har nu redovisats. Utredningen är efterlängtad av många. Det är viktigt att det tas fram bra underlag inför en komplett rovdjursproposition.
Alliansregeringen har ett stort ansvar för att nu kunna leva upp till de mycket högt ställda förväntningarna, inte minst mot bakgrund av Åke Petterssons rovdjursutredning. 


Dags att leverera för Alliansen
Alliansen har utställt löften både före och efter valet och nu är det dags att leverera resultatet.
Tyvärr har Naturvårdsverket i sin utredning inte kommit i mål. Deras presentation av utredningen lät bättre än innehållet i densamma. Flera frågor saknar fortfarande tillfredsställande svar.
Ett antal utgångspunkter i Naturvårdsverkets rapport gör att förslaget som har presenterats inte kan ligga till grund för beslut utan att väsentliga förbättringar görs.

Verkligt inflytande för de berörda
Ett tydligt medbestämmande måste finnas. Naturvårdsverket missar att det är viktigt att de människor som bor och verkar i rovdjursområden har ett verkligt inflytande. Det måste finnas möjligheter till reellt medbestämmande eller inflytande över de beslut som tas som berör det egna närområdet. Det är angeläget att förvaltningsjakt som även omfattar vargen införs redan till hösten.
Balansnivåer ska gälla – inte miniminivåer. Rapporten tar upp miniminivåer när det gäller antal rovdjur. Detta är fel utgångspunkt och detta tar ingen hänsyn till människorna i området. 

Realistiska balansnivåer för rovdjuren
Balansnivåer innebär att hänsyn tas till vad som är en realistisk population av rovdjur för att samspelet mellan djur och människor ska fungera på ett tillfredsställande sätt.
I detta skede bör inte heller en översyn av jaktlagen göras. Det innebär dels en försening av propositionen, men även en risk att väsentliga delar inom jaktlagen inte tillgodoses i ett helhetsperspektiv.
Balansen mellan djur och människor fordrar handlingskraftigt agerande i den kommande rovdjurspropositionen.
 
Bengt-Anders Johansson (M), 
talesperson i jakt- och viltvårdsfrågor

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsVästgårds Game Fair
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma