Det gäller att hantera riskerna för covid-19 när hundratusentals jägare börjar jaga älg tillsammans på måndag i södra Sverige, samtidigt som smittspridningen tagit ny fart. JRF har listat några coronaråd.
Foto: Anders Ljung Det gäller att hantera riskerna för covid-19 när hundratusentals jägare börjar jaga älg tillsammans på måndag i södra Sverige, samtidigt som smittspridningen tagit ny fart. JRF har listat några coronaråd.

Coronaråd inför älgjakten

På måndag börjar älgjakten i södra Sverige. Hundratusentals jägare är mer eller mindre nära varandra vid möten med jaktlaget, samåkning ut till älgpass, bärgning av fällda älgar och arbetet i slakteriet. Jägarnas Riksförbund, JRF, har listat några råd som gör riskerna mindre att drabbas av covid-19, nu när smittspridningen tar ny fart i Sverige.

En stor del av jakten sker utomhus, konstaterar JRF. Dessutom har jägare sedan lång tid en tradition att tänka på hygienen, till exempel vid hantering av fäll vilt.
Det som gäller, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation om pandemin, är att hålla ett avstånd på cirka två meter.
Många äldre älgjägare kan tillhöra riskgrupperna när det gäller coronan. Delta endast i jakten om du är helt symptomfri, påminner JRF.

Coronatips till älgjakten
Här är några tips inför starten av älgjakten i södra Sverige och övriga jaktsammankomster i höst och vinter:
• Jaktmöten kan hållas utomhus om vädret tillåter.
• Tilldelning/avrapportering av arbetsuppgifter kan med fördel göras digitalt. Här kan exempelvis Supertext eller Whats App vara till stor hjälp för jaktlaget för kommunikationen.

Flera eldar för korvgrillning?
• Se över rast-, fika-, och samlingsplatsen. Finns det behov att göra förändringar? Alternativt är kanske att flytta platsen, eller ha flera eldar för till exempel korvgrillning.
• Titta över eventuell samåkning till och från jakten och för förflyttningar under jaktdagen, så att ni inte utsätter varandra för onödiga risker.

Bör slippa vara med och dra ut älgar
• Passning och uttransport av fällt vilt bör hanteras av så få personer som möjligt. Personer som tillhör riskgrupper bör tills vidare vara befriade från sådana arbetsuppgifter.
• Även flåarbetet bör hanteras av så få personer som möjligt. Även här bör jägare i riskgrupper arbetsbefrias.
• Styckning och fördelning av kött bör göras av några få personer.

Inte alla med vid styckningen
• Eventuella former av krav på arbetsinsats, exempelvis deltagande i styckningen, för att sin köttlott bör ses över och anpassas efter rådande omständigheter.
• Eventuell gemensam middag för jaktlaget under älgjakten bör ses över, så festligheten kan hållas på ett säkert sätt. Alternativet är att ställa in middagsarrangemang för hela jaktlaget.