Alla former av fågeljakt är förbjudet i en radie på en mil i Mönsterås kommun. Det handlar både om skydds- och övervakningsområdet runt hönsgården som drabbats av fågelinfluensa.
Foto: Jordbruksverket Alla former av fågeljakt är förbjudet i en radie på en mil i Mönsterås kommun. Det handlar både om skydds- och övervakningsområdet runt hönsgården som drabbats av fågelinfluensa.

Fågeljakt förbjuds i Mönsterås kommun

Både allmän jakt och skyddsjakt på fågel är förbjudet i en radie på en mil runt gården i Mönsterås kommun där fågelinfluensa upptäcktes den 18 januari.

Det handlar om ett utbrott hos Sveriges största äggproducent som innebär att 1,3 miljoner värphöns måste avlivas och destrueras. För att stoppa vidare spridning av fågelinfluensavirusen H5N8 och H5N5 blir det dessutom ett förbud mot fågeljakt i en radie på en mil runt den drabbade gården.
Jaktförbudet gäller både zonen för skydds- och övervakningsområdet runt hönsgården.

Jakten kan skrämma iväg smittade fåglar
”Förbudet gäller från det att smittan först konstateras, till och med 30 dagar efter att det sista fallet upptäcktes. Syftet med förbudet är att förhindra att smittan sprids”, meddelar länsstyrelsen i Kalmar län.
Om det är fågeljakt kommer alltid en viss andel av fåglarna på platsen att skrämmas iväg, resonerar myndigheten.

Även fågeljägare kan bli smittspridare
”Det blir då svårt att bilda sig en uppfattning om smittans omfattning. De blir också svårt att begränsa spridningen av smitta om jakt bedrivs i ett område där smittan finns”, skriver länsstyrelsen.
Fågeljägare riskerar även att ofrivilligt sprida smittan vidare om de bär smittan med sig från skogen och in i en tamfågelbesättning.
På grund av fågelinfluensan finns även ett förbud i hela Sverige mot att använda levande and- och måsfåglar och vadare som lockfåglar. Detta förbud gäller på obestämd tid.