Sten Bergheden, moderaternas talesperson i jakt- och vapenfrågor, är glad att fem partier idag gick ihop i riksdagen och avslog S-regeringens förslag om att reglera löstagbara magasin till vapen.
Foto: Privat Sten Bergheden, moderaternas talesperson i jakt- och vapenfrågor, är glad att fem partier idag gick ihop i riksdagen och avslog S-regeringens förslag om att reglera löstagbara magasin till vapen.

Fem partier avslog magasinsreglering

En stor majoritet i riksdagen röstade idag ner regeringens förslag att reglera vapenmagasin. 32 röstade för avslag till propositionen. (M, KD, SD, C och L.) 23 röstade för att bifalla förslaget att ha tillståndskrav för löstagbara magasin. (S, V och MP.)

Fem partier har nu tydligt sagt nej och avslog regeringens förslag om reglering av magasin, konstaterar Sten Bergheden (M).
– Det är tydligt att det finns två partier i riksdagen, socialdemokraterna och miljöpartiet, som är beredda att försämra för landets lagliga jägare, sportskyttar och samlare. Och det finns fem partier som inte är beredda att göra det, utan istället vill underlätta för landets jägare och sportskyttar kommenterar han.
Han är mycket glad att det gemensamma arbetet i justitieutskottet mellan de fem partierna för att stoppa ett ”orimligt förslag”, som de flesta remissinstanser också avvisade.

Visar på okunnighet om vapenfrågor
– Jag hoppas nu att regeringen drar lärdom av detta och inte återkommer med fler förslag som försämrar villkoren för våra jägare och sportskyttar, tillägger Sten Bergheden, som är moderaternas talesperson i jakt- och vapenfrågor.
Han tycker att den debatt som varit om magasinsregleringen i flera fall visar på okunnighet om vapenfrågor.
– Det är viktigt att regeringen i fortsättningen faktiskt lär sig mer om vapen, vapenlagstiftningen och om det faktiska förhållandena för landets jägare och sportskyttar. Det har varit mycket påtagligt i många debatter och utfrågningar hur okunnig regeringen och dess företrädare har varit i själva sakfrågan, säger Sten Bergheden.
– Regeringen bör nu lägga all kraft på att se till att genomföra de tillkännagivande som en stor majoritet av riksdagen har beslutat om och som ska underlätta för landets jägare, sportskyttar och samlare, uppmanar han.