Andra mårddjur, som utter, kan smittas av coronavirus hos minkar. Nu gäller restriktioner för alla minkfarmer i Sverige sedan ytterligare nio minkbesättningar smittats.
Foto: Shutterstock Andra mårddjur, som utter, kan smittas av coronavirus hos minkar. Nu gäller restriktioner för alla minkfarmer i Sverige sedan ytterligare nio minkbesättningar smittats.

Fler minkar i Sverige har coronavirus

Kan hota vilda mårddjur

Ytterligare nio minkbesättningar i Sölvesborgs kommun har coronavirus i forma av Sars-CoV-2. Besättningarna ligger i samma område där det första coronafallet upptäcktes hos svenska minkar i oktober. Finns smittan bland frilevande mink hotas även andra mårddjur som utter.

Alla 18 besättningar i området är provtagna. Med det första fallet är det tio som fått coronavirus.
– Att närliggande besättningar drabbas är inte överraskande, säger Håkan Henrikson, chefsveterinär på Jordbruksverket.
Myndigheten följer utvecklingen i Danmark, där samtliga minkar ska avlivas inom tio dagar för att mutationerna av coronavirus hos minkar inte ska hota folkhälsan.
Skillnaden är att Sverige har färre minkfarmer. Cirka 80 procent av de minkar som hålls för pälsproduktion i Sverige ska ändå avlivas under november månad för att pälsas. Efter det finns endast avelsdjuren kvar.

”Beredda att ompröva bedömningen”
– Vi följer läget noggrant och är beredda att ompröva vår bedömning. Vi för också en kontinuerlig dialog med Folkhälsomyndigheten om hur smittspridningen hos svensk mink påverkar risken för folkhälsan i Sverige, säger Karl Ståhl tillförordnad statsepizootolog på SVA.
Fall i Nederländerna och Danmark visar att covid-19 hos personer i minkarnas närhet är den viktigaste och vanligaste källan till smitta hos djuren.

Restriktioner för alla minkfarmar
För att minska risken för spridning av Sars-CoV-2 till fler svenska minkbesättningar tillämpas strikt biosäkerhet. Samtliga minkbesättningar i Sverige, även de som inte är smittade, har dag fått restriktioner. Det görs för att skydda ytterligare minkar från att smittas.
Personer med misstänkt eller konstaterad covid-19 ska inte ha kontakt med minkar. Det får inte heller finnas direkta och indirekta kontakter mellan minkbesättningar. Minkskötare ska dessutom ha extra koll på om djuren verkar ha onormal sjuklighet eller dödlighet.

Kan spridas till vilda mårddjur
– Vi vill på detta sätt ytterligare skärpa allvaret med att besättningarna skyddas med alla tillgängliga medel, säger Håkan Henrikson på Jordbruksverket.
Enligt Folkhälsomyndigheten finns ingenting som tyder på att covid-19-epidemin i Sverige påverkas av fynden hos minkar.
Däremot skulle coronavirus hos minkar kunna spridas till vilda mårddjur som utter, järv och grävling.
Därmed är det extra viktigt att farmminkar inte kommer ut i naturen, efter till exempel aktioner av djurrättsaktivister.