I ett tillkännagivande uppmanar riksdagen att regeringen ska jobba för att undanröja EU-förbudet som gör jägare inte kan sälja bland annat kött och pälsar från fällda sälar.
Foto: Kjell-Erik Moseid I ett tillkännagivande uppmanar riksdagen att regeringen ska jobba för att undanröja EU-förbudet som gör jägare inte kan sälja bland annat kött och pälsar från fällda sälar.

Riksdagsbeslut om sälprodukter

Riksdagen har röstat fram ett så kallat tillkännagivande att regeringen ska agera för att söka undantag för EU-förbudet mot att handla med sälprodukter. En majoritet i riksdagen röstade även för att uppmana regeringen att jobba för förbudet mot handel med sälprodukter upphävs.

Frågan är högaktuell eftersom licensjakten på 2 000 gråsälar har startat. Att jägare ska kunna avyttra främst skinnen och köttet från fällda sälar har länge drivits av båda jägarorganisationerna. Att fällda sälar inte tas tillvara på grund av förbudet rimmar illa med målsättningen att jaktbart vilt ska ses som en resurs. Som det ser ut nu kan inget säljas som kommer från fällda sälar.

S, V, L och MP röstade nej
Socialdemokraterna, vänsterpartiet, liberalerna och miljöpartiet röstade nej. Majoriteten i riksdagen drev ändå fram ett tillkännagivande om att regeringen ska agera om sälprodukter. Hur det blir med det i praktiken är en öppen fråga.
2015 beslutade riksdagen om att det ska inrättas en viltmyndighet. I juni 2019 kom det dessutom tillkännagivanden bland annat om att utöka vapengarderoben, avskaffa tidsbegränsade vapenlicenser och tillståndsbefria ljuddämpare. Hittills har inget hänt när det gäller dessa uppmaningar till regeringen.