Renarna i Dalarna klarade sig undan järvangreppen bland annat på grund av att snötäcket fortfarande var bärande. Men nu har länsstyrelsen sagt sitt, det blir ingen skyddsjakt.
Foto: Mostphotos/Bert Eriksson Renarna i Dalarna klarade sig undan järvangreppen bland annat på grund av att snötäcket fortfarande var bärande. Men nu har länsstyrelsen sagt sitt, det blir ingen skyddsjakt.

Sameby får inte jaga järv i Dalarna

Det blev avslag för Idre nya sameby som ansökt om skyddsjakt på två järvar. Länsstyrelsen bedömer att de förebyggande åtgärderna gjort nytta och risken för skada är avvärjd.

Det var den 18 mars som Idre nya sameby lämnade in en ansökan till länsstyrelsen i Dalarna om skyddsjakt på två järvar som rörde sig inom vinterbetesområdet nära Gösjön.
I ansökan skrev samebyn att två järvar rört sig i utkanten av hjorden, först utan att orsaka någon skada.

Skingrade renhjorden
Men senare observerades spår efter järv inne i renhjorden som delvis skingrats. Dessutom noterades blodspår efter en skadad ren som återvände till hjorden.
Samebyn anförde också att snön i området var hård vid ansökningstidpunkten. Men att snöfall eller töväder snabbt kan ändra detta och att en järv i en renhjord snabbt kan ställa till stor skada om renarna inte kan fly på ett hårt snötäcke.

Åtgärder gav god effekt
Länsstyrelsen går dock inte på samebyns linje, men fastslår ändå att järvstammen i Sverige bedöms ligga över referensvärdet för gynnsam bevarandestatus. Sedan konstaterar länsstyrelsen att förebyggande åtgärder genomförts med god effekt och inga fler skador eller jaktförsök har dokumenterats.
Dessutom, påpekar länsstyrelsen, har renarna flyttats från det aktuella området och därigenom föreligger inte längre en risk för allvarlig skada.
Ansökan avslås därför.