– Jag har inga faktiska belägg för mitt uttalande, utan det är mer en känsla jag har, säger Tom Arnbom på WWF till Jakt & Jägare om uttalandet i Expressen att tjuvjakt på varg har ökat.

– Jag har inga faktiska belägg för mitt uttalande, utan det är mer en känsla jag har, säger Tom Arnbom på WWF till Jakt & Jägare om uttalandet i Expressen att tjuvjakt på varg har ökat.

Inte ens faktarutan var rätt, Expressen

Faktagranskningen av en Expressen-artikel om illegal jakt på rovdjur visar att det kryllar av felaktiga påståenden, konstaterar Jakt & Jägares Leif Andersson i en krönika. Expressen-artikeln hade rubriken ”Djupare spår i den illegala rovdjursjakten”. Texten publicerades den 26 november förra året.

Artikeln börjar med en beskrivning av ett brutalt dödande av en järv där gärningsmännen på ett grymt sätt dödade djuret genom att köra på järven med snöskoter ett antal gånger.

Utifrån fallet med den dödade järven går Expressen sedan på med en rad felaktiga påståenden om illegal jakt på rovdjur i Sverige.

Inte ens ”faktarutan” som finns i anslutning till artikeln stämmer.

I faktarutan skriver Expressen bland annat följande:

”Ungefär 20 vargar, 150 lodjur, 50 järvar och 15 björnar skjuts, jagas, fångas i fällor och förgiftas varje år i den illegala jakten, enligt en rapport från Världsnaturfonden.”

Tre till sju vargar – inte 20
Men uppgifterna om hur många vargar som dödats illegalt är felaktiga. Enligt den rapport som Världsnaturfonden (WWF) publicerat om illegalt dödande av rovdjur beräknas tre till sju vargar ha dödats illegalt per år under åren 2006 till 2010. Inte 20 som Expressen påstår.

Förundrad över att Expressen-reportern inte kunnat läsa innantill ringde jag upp Tom Arnbom, rovdjursansvarig i WWF, som intervjuats i artikeln. Jag frågade om han vet hur Expressen fått de felaktiga uppgifterna.

– Inte en aning. Jag har bara skickat över rapporten, svarar han.

Har minskat kraftigt
Både jag och Tom Arnbom var med på presskonferensen då rapporten presenterades. Det centrala budskapet var att illegalt dödande av varg minskat kraftigt under senare år medan illegalt dödande av övriga rovdjur låg i stort sett konstant.

– Det är så få vargar som dödas illegalt att det skulle märkas i statistiken om den som ägnar sig åt sådant skulle flytta, vara barnledig eller bli sjuk, påpekade en deltagare vid presskonferensen.

I Expressen-artikel säger Tom Arnbom att tjuvjakten på varg har ökat, utan att redovisa någonting som styrker påståendet.

”Är mer en känsla”
– Jag har inga faktiska belägg för mitt uttalande, utan det är mer en känsla jag har, säger Tom Arnbom till Jakt & Jägare.

Expressen påstår också att ”Ungefär 20 vargar, 150 lodjur, 50 järvar och 15 björnar …. fångas i fällor och förgiftas varje år”

Frågan går på nytt till Tom Arnbom var Expressen har fått uppgifterna ifrån?

– Jag vet inte. Några fångster av varg i fälla har inte förekommit vad jag känner till och heller inga förgiftningar. Däremot har lodjur oavsiktligt fångats i legala rävfällor, kommenterar Tom Arnbom.

SVA har svaren
För att kontrollera om det över huvud taget finns någon substans i Expressens uppgifter ringer jag upp Arne Söderberg på SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt.

Han om någon vet hur det står till eftersom alla rovdjur som påträffas döda skickas till SVA för undersökning.

Även vid licensjakt på lodjur och varg ska kropparna skickas till SVA. När det gäller den årliga licensjakten på björn behöver man inte skicka in hela björnkroppen och licensjakt på varg har bara genomförts under två vintrar.

• Hur många fall av förgiftade vargar har ni hittat?

– Inte i något fall. Men vi har fortfarande fall där det råder förundersökningssekretess och dem får jag inte prata om, svarar Arne Söderberg.

• Hur många vargar har ni fått in som blivit fångade i fälla?

– Samma sak där. Vi har inte fått in någon varg som vi misstänker har fångats i fälla. Däremot har vi fått in några lodjur som vi misstänker har fångats i fälla och sedan avlivats.

• Har ni hittat några av de stora rovdjuren, björn, varg, järv eller lodjur, som blivit förgiftade?

 – Nej, inte i något fall där den inte råder förundersökningssekretess har vi hittat förgiftningar vare sig av varg, björn, lo eller järv, säger Arne Söderberg.

Lättare hitta gift
I sammanhanget ska nämnas att SVA:s möjligheter att hitta eventuella förgiftningar har förbättrats väsentligt på senare tid.

– Tidigare var vi tvungna att veta vad för slags ämne som vi skulle leta efter. Nu kan vi skicka prover till laboratorium i USA där man kan scanna av provet för att leta efter flera främmande ämnen i provet, förklarar Arne Söderberg.

Så var det alltså med påståendena i Expressens ”faktaruta”.

Uppgiften om antalet vargar som dödas illegalt var fel, uppgiften om förgiftningar var fel och uppgiften om fällfångst var fel. Tom Arnboms påstående om ökad tjuvjakt på varg är en ”känsla” han har.

Hot och skottlossning?
Men det går att hitta fler påståenden i artikeln som inte håller för en granskning.

I artikeln intervjuas även Lena Berg på länsstyrelsen i Dalarna. Så här skriver Expressen:

”Lena Berg som jobbar med inventering och förebyggande av jaktbrott vid länsstyrelsen i Dalarna bekräftar att naturbevakare hotas.”

– Det har exempelvis flera gånger skjutits skrämselskott i skogen och det har uppfattats som en markering om att man inte är välkommen, säger hon till Expressen.

Lena Berg påstår alltså att naturbevakare har hotats och att det har flera gånger avlossats ”skrämskott” i närheten av dem.

Begärde att få se polisanmälningar
Det är rimligt att sådana händelser i så fall har polisanmälts.

Jag vände mig därför till Lena Berg och begärde att få ta del av de polisanmälningar som länsstyrelsen gjort beträffande hot och sabotage mot personalen under de senaste fem åren.

Efter några dagar kom följande svar:

”Hej!
Den 16 november 2009 inträffade en däckskärning på naturbevakares bil i Mora. Den 2 mars 2010 inträffade en händelse där en man senare dömdes för ringa hot mot tjänsteman.
Detta är vad jag fick fram nu.
Med vänlig hälsning,
Lena”

Nyheten i Dalarnas Tidningar om de sönderskurna däcken finns här:

Detta är alltså vad som blivit kvar av Expressen målande beskrivning av sabotage och skottlossning mot länsstyrelsens naturbevakare i Dalarna.

Sönderskurna däck för fyra år sedan och ett fall av ”ringa hot”.

Inget uttalat hot enligt rätten
För att gå vidare och se vad det ringa hotet bestod i begärde jag ut domen mot mannen som påstods ha hotat en naturbevakare.
Mora tingsrätt dömde en då 70-årig man mot sitt nekande för hot mot en av länsstyrelsen naturbevakare trots att tingsrätten själv konstaterat att något hot aldrig uttalats.
Den dömde mannen är en känd vargmotståndare. Det tycks snarare vara mannens åsikter om vargpolitiken som gjort att han dömts.

”En mycket feg dom”
– Det är en mycket feg dom där tingsrätten endast dömde till böter och på så sätt har gjort det omöjligt för min klient att få prövningstillstånd så att domen kan prövas i hovrätten, säger mannens advokat, Åke Söderman.

Expressens påståenden om läget i Dalarna smälte alltså samman till nästan ingenting.

Det mesta tycks vara ”Klintbergare”, sägner som vandrar runt, varv på varv, underblåsta av myndigheter och organisationer på värnarsidan.


Expressen-artikeln kan läsas här:

Expressens kommentar om artikeln

Irina Halling, kvalitetsredaktör på Expressen, har tagit del av Leif Anderssons kritik mot nyhetstexten i Expressen-artikeln.

Hon skriver så här i ett e-postbrev:

”Tack för att du kontaktar oss och ger oss tillfälle att bemöta dina synpunkter. Expressens dokument ”Djupare spår i den illegala rovdjursjakten” bygger på intervjuer med ett 30-tal experter och rapporter från WWF, Brottsförebyggande rådet och olika länsstyrelser. Vi har också använt oss av den ambitiösa granskning av hoten i rovdjurens spår som P1-programmet ”Kaliber” gjorde 2010 och som vi hänvisar till i artikeln. Faktauppgifter och citat är före publicering granskade av alla inblandade.

Vi har under vintern rapporterat om tamboskap som rivits av varg och haft ett stort Sverigereportage om hur allmänheten påverkas av att vargen numera etablerats i Sydsverige.

Som alltid när vi skriver om rovdjursfrågor får vi mycket läsarreaktioner och Expressen kommer att fortsätta bevaka de här frågorna ur olika perspektiv.”