Unga harjägare efter en jakt där ungdomar har bjudits in till jaktlaget. Titta över ert eget jaktlag och fundera en stund på varför det eventuellt är dåligt med ungdomar, tipsar de två debattskribenterna.
Unga harjägare efter en jakt där ungdomar har bjudits in till jaktlaget. Titta över ert eget jaktlag och fundera en stund på varför det eventuellt är dåligt med ungdomar, tipsar de två debattskribenterna.

Öppna dörren för nya jägare

Svenska Jägareförbundet varnar i media för att det kommer att uppstå brist på jägare i framtiden. För den äldre jägargenerationen kan ett sådant utspel te sig närmast löjligt med den brist på jaktmark som de flesta i den generationen upplevt.
Men vid närmare eftertanke är naturligtvis frågan helt relevant.

Däremot är säkert orsaken till detta skiftande. Påfyllningen av yngre jägare har under hela 1900-talet varit större än utbudet av jaktmöjligheter varför vi inom jägarkåren varit dåliga på att ta hand om ”nästa generation”.

Även svängningar i samhällets syn på jakt och jägare har förändrats radikalt under senare årtionden med en mer liberal syn på rovdjur och en tro på att all jakt är av ondo.

Allt fler bor i tätorter

Även en stora folkomflyttning som skett till ett mera tätortsnära boende spelar naturligtvis en stor roll, framför allt efter någon generation.

Den största skulden får nog vi jägare ta på oss själva då vi på grund av omläggning av jakten till rationellare enheter med större jaktlag minskat möjligheten för våra yngre jaktintresserade att naturligt delta i jakten. Framför allt gäller det möjligheten att vistas i naturen med pappa och ”farbror” under några spännande timmar.

Sammantaget tycker säkert ett antal inom jägarkåren att det är bra med den här utvecklingen, då det blir mer ”jakt över till oss andra”.

Farligt antagande

Men det är förmodligen ett farligt antagande då det finns nästan obegränsat med utländska jägare som knackar på dörren och vill in på våra jaktmarker.

Titta över ert eget jaktlag och fundera en stund på varför det eventuellt är dåligt med ungdomar.

Förmodligen kan vi öppna dörren för fler om vi bara vill.

Michael Andersson, ordförande i Södermanlands JRF-distrikt, Kjell Karlsson, sekreterare i distriktsstyrelsen