S-strategi även mot rovdjur?

S kräver strategi mot mördarsniglar. Den rubriken fanns att läsa på text-TV under tisdagskvällen och fick i vart fall mig att tänka på möjliga paralleller. Till exempel särskilda strategier mot fästing, mårdhund eller annat som vållar eller kan tänkas vålla problem för lokala näringar och fritidsintressen.

TV-texten fortsatte:

Regeringen måste agera mot mördarsnigeln, anser socialdemokraterna.

I en reservation till miljö- och jordbruksutskottets betänkande om biologisk mångfald som riksdagen beslutar om i morgon kräver partiet en nationell strategi mot inkräktaren.

Spanska skogssnigeln, som den heter, sågs första gången i Sverige 1975. Nu finns den i Götaland, Svealand och även längs Norrlandskusten.

Spridningen beskrivs som explosionsartad och ett hot mot såväl den yrkesmässiga odlingen som fritidsodlingen.