Christofer Fjellner, moderat.
Christofer Fjellner, moderat.

S vill stoppa nya vargregler i EU

Moderate EU-parlamentarikern Chistofer Fjellner varnar för att Socialdemokraterna försöker förhindra en ändring av EU:s art- och habitatdirektiv.
Det är dessa regler som gör att Sverige inte kan förvalta exempelvis vargstammen som en absolut majoritet av Sveriges Riksdag beslutat, genom jakt.
”Socialdemokraterna kritiserar vilt kommissionens ambition att modernisera EU-reglerna. De vill stoppa en översyn av direktiven, och därmed försvåra möjligheten att bestämma om vargjakten i Sverige”, skriver Christofer Fjellner.

Den nya vänsterregeringen har haft några tunga månader. De försöka sätta bilden av att de vill samarbeta, men ofta kan S och MP inte ens komma överens med varandra. De har inte kunnat enas i försvars- och energipolitiken och de är inte överens om viktiga infrastrukturprojekt som Förbifart Stockholm och Bromma flygplats. Och de har inte kunnat enas om vargjakten. Det kanske inte är så konstigt. Medan MP helt vill stoppa jakten är Socialdemokraterna splittrade internt.

MP driver på
Miljöpartiet uppvaktar ständigt EU-kommissionen och kräver att de sätter käppar i hjulet för vargjakten. Trots att den svenska vargstammen nått livskraftiga nivåer, i enlighet med EU:s habitatdirektiv, driver kommissionen ständigt på för en stoppad vargjakt, ivrigt påhejad av svenska politiker. Vargen ställer till stora problem för djurägare, jägare och de som vill ströva fritt i naturen. Att inte tillåta skyddsjakt i ett läge där vargen inte är hotad, men människor är rädda för vargen, är för mig absurt. För det är vargen som ska vara rädd för oss, inte tvärtom.

Mer rimlig rovdjurspolitik
Vi moderater har länge krävt att EU:s art- och habitatdirektiv ska ses över. Direktiven är flera decennier gamla och speglar inte längre hur det ser ut i skog och mark. Sedan Sverige gick med i EU har vargstammen blivit mer än åtta gånger större och idag finns en livskraftig vargstam. Samtidigt finns andra arter som är i större behov av skydd än de har idag. Att den nya kommissionen nu äntligen har öppnat för en översyn av direktiven ser jag som en seger för en mer rimlig rovdjurspolitik.

Vill stoppa en översyn
Men Socialdemokraterna kritiserar vilt kommissionens ambition att modernisera direktiven. De vill stoppa en översyn av EU-reglerna, och därmed försvåra möjligheten att bestämma om vargjakten i Sverige
Det kanske inte är så konstigt. Om EU-kommissionen stoppar vargjakten slipper Socialdemokraterna den interna konflikten i frågan och det blir lättare att göra upp med MP. För får vi inget nytt habitatdirektiv, kommer de rödgröna fortsätta hetsa kommissionen att göra livet surt för svenska jägare.

Allvarligt
Den 22 mars är det åter val i Sverige. Det är första gången sedan 1950-talet som Sverige kastas in i en extra valrörelse. Det är allvarligt, men Sverige förtjänar faktiskt bättre än vad vi sett de senaste månaderna. Därför ser jag fram emot vårens valrörelse. För Sveriges jägare borde valet vara enkelt.

Christofer Fjellner (m)
Europaparlamentariker för Moderaterna