Foto: Montage / Neil Burton / Sveriges RiksdagSverigedemokraterna, genom Runar Filper och Anders Lundberg, tycker inte att ett förbud mot utfodring av vildsvin är rätt väg att gå.

SD stöder inte utfodringsförbudet

Under hösten kommer riksdagen att ta ställning till regeringens proposition om vildsvin och viltskador. Sverigedemokraterna kan inte stödja denna proposition eftersom den medför nya problem för svenska jägare medan gamla problem lämnas olösta.

Regeringen vill till exempel införa ett utfodringsförbud, ett förslag som är illa genomtänkt. I vissa fall är utfodring förvisso olämpligt, men ett regelverk för detta finns redan.
I andra fall kan utfodring vara ett lämpligt sätt att styra viltet bort från trafik- och känslig skogs- och jordbruksmark.
Vidare är utfodring i kombination med jakt ett sätt att förvalta vilt och producera miljövänligt kött. Dessutom innehåller regeringens proposition gränsdragningsproblematik och juridiska oklarheter, som lämnar utrymme för tolkningar.

Enklare regelverk behövs
I andra avseenden agerar regeringen inte alls. Vi skulle till exempel behöva förenkla regelverket för hantering av vildsvinskött, vilket skulle uppmuntra jakt och bidra till att kontrollera stammen, men sådana förslag lyser med sin frånvaro. Inte heller går regeringen vidare med undantag från tillståndsplikten. Därmed negligerar man att en majoritet av remissinstanserna tillstyrker ett anmälningsförfarande kan ersätta tillståndsplikten för kameraövervakning av vildsvin.

Regeringen förstår inte landsbygden
Tyvärr är detta bara ett i raden av exempel på att den nuvarande regeringen saknar förståelse för landsbygdens villkor i allmänhet och jaktfrågor i synnerhet. I kontrast till detta vill Sverigedemokraterna att jaktfrågor ska förankras mycket bättre hos dem som förstår och berörs av frågorna.
 
Runar Filper (SD), jakt- och viltpolitisk talesman
Anders Forsberg (SD), landsbygdspolitisk talesman

Ämnen i artikeln
Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...