Anders Ljung, chefredaktör Jakt & Jägare
Anders Ljung, chefredaktör Jakt & Jägare

Snart avgörs blyfrågan

Just nu håller regeringen på att ta ställning till blyförbudet. Det finns bara ett rimligt resultat om regeringen vill rädda trovärdigheten bland landets cirka 650 000 jägare och skyttar.
Vid den senaste riksdagsdebatten i februari om förbudet mot blyammunition var det endast miljöpartiets Tina Ehn som hävdade att alla typer av ammunition med bly bör förbjudas.

Remissinstanserna har fått säga sitt om konsekvensutredningen om bly i ammunition. Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket, som står för utredningen, vill på sikt förbjuda blyhagel vid all jakt. Det skulle alltså endast bli tillåtet att använda blykulor vid jakt. Allt övrigt bly, även för målskytte, bör stoppas på sikt, anser myndigheterna.

Har svängt i blyfrågan

Socialdemokraterna har svängt och vill riva upp blyförbudet.

Med en reservation till miljö- och jordbruksutskottet har s-politiker visat att de vill ha en ändring av det gamla riksdagsbeslutet om ett totalförbud.

Därför blev det lite ombytta roller i riksdagen när allianspartierna då valde att vänta på beredningen av blyutredningen i regeringskansliet.

Men främst moderaterna har tidigare uttalat tydliga löften att stoppa blyförbudet.

För att rädda landets cirka 650 000 målskyttar och jägare från ett blyförbud måste nu regeringen våga köra över både Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket.

Skrota s-regeringens kohandel

Förbudet att använda blyhagel över djupa vatten var i praktiken s-regeringens eftergift till miljöpartiet för att få en konsekvensutredning av blyförbudet.

I sak är blyförbudet för djupa vatten helt omotiverat och saknar grund. Alliansen skulle förlora i trovärdighet om s-regeringens gamla kohandel tillåts vara kvar i lagstiftningen.

Det enda vettiga som nu kan komma från regeringen är att endast förbudet mot blyhagel i våtmarker blir kvar.

Det är också acceptabelt att behålla förbudet mot blyhagel för det lerduveskytte som inte är olympiskt.

Men sedan måste det bli stopp för all förbudsiver utan saklig grund.

Trovärdigheten står på spel

Annars är det slut på regeringens trovärdighet bland skyttar och jägare.

Det är nog illa att ändringen av paragraf 28 fick en prövotid med budskapet ”vi litar inte på jägarna”.

Det var även illa att ripjaktsbeslutet gav budskapet att undvikandet av en prövning i EG-domstolen är viktigare än den jagande befolkningen i de tre nordligaste länen.

Med blyfrågan har regeringen nu ett bra tillfälle att göra rätt och låta bli att trassla in sig i konstiga kompromisser.