Solveig Larsson, förbundsordförande Jägarnas Riksförbund.

Tack för förtroendet!

Så här en tid efter en mycket välarrangerad stämma i Orsa är jag fortfarande lite omtumlad. Jag känner stor ödmjukhet över att få axla uppdraget efter Conny Sandström, som gjort så mycket för vårt förbund. Jag är även stolt och glad över förtroendet som stämman gett mig.

Nu fortsätter arbetet med att driva frågor för Jägarnas Riksförbunds medlemmar med fortsatt högt i tak och hämta uppdragen utifrån medlemmarnas behov i den jaktliga vardagen.

Själv har jag sedan barnsben jakt och vistelse i skog och mark med mig i blodet och vill gärna att ännu fler ”smittas” av det.
Som jag sa på stämman ser jag oss jägare som klimatsmarta kulturbärare, där våra jaktbyten har låg miljöpåverkan. Vi förvaltar en kultur (älgjakt med löshund) som höggs in i sten som hällristning.
Mindre regler och större tilltro
Dessutom är det få fritidssysselsättningar som har så stor samhällsbetydelse att den ”förtjänar” allt politiskt engagemang och alla regler som vi måste förhålla oss till. Jag ser gärna mindre regler och större tilltro till att vi med frihet under ansvar kan utöva jakten.
Övergripande är att få göra nytta för Jägarnas Riksförbunds medlemmar och jakten. Jägarnas Riksförbund gör nytta – det är uppenbart bland annat i regeringens proposition om rovdjur.
För några månader sedan var det otroligt att vi skulle kunna jaga varg till vintern, få tak på antalet vargar, sänkt tak på lo och en avvägning i politiska beslut där det totala rovdjurs­trycket beaktas.
Se till att vargförslaget blir verklighet
Alla engagerade medlemmar och medarbetare, samt en stor insats från Conny, har gjort att detta nu finns.
Nu gäller att vi konstruktivt tar möjligheten och ser till att regeringens ambition blir verklighet. Det är nu främst en arbetsuppgift för regional och lokal nivå, där vi på central nivå ska stötta och hjälpa till på bästa sätt.
När ni läser detta har Maria Norrfalks utredning varit känd ett tag. På vår stämma sa jag att jag önskat att vi kunnat diskutera hennes förslag och diskutera tillsammans hur vi ställer oss till dem.
Överlämnad till jordbruksministern
Tyvärr fick inte Maria överlämna utredningen förrän onsdagen veckan efter stämman och inget får sägas om innehållet i en utredning förrän den lämnats till ansvarig minister, i det här fallet Eskil Erlandsson.
Jag har fått medverka som expert i utredningen, tillsammans med flera andra, och hade därför information som jag inte kunde delge under stämman.
Eftersom jag inte kan stå bakom hennes förslag fullt ut har jag skrivit ett särskilt yttrande, där jag tar avstånd från hennes förslag som inte säkerställer att all mark kan få jaga vuxen älg.
Kan förlora jakt på vuxen älg
Jag är även kritisk mot att marker kan bli av med rätt att jaga vuxen älg om andra inte klarar att genomföra administration och avrapportering.
Jag har även oro för att förslaget innebär fler nivåer med jakt­administration. Först ska jaktlagen samverka i älgskötselområden, sedan förvaltas älgstammen i älgförvaltningsområdet och det övergripande hanteras av länsstyrelse.
Klokt är att alla bokstavskombinationer av licenser försvinner och att markägares roll förstärks. Vi behöver nämligen både jägare och markägare för att utveckla jakten framöver.
Bra med mer fakta
Bra är också att mer fakta ska tas fram i en nationell databas där betydligt mer information omkring älgstammen, födotillgång, rovdjurstryck, avskjutning med mera ska samlas. Då vi kan förvalta älgstammen med mer fakta.
Älgen är idag vårt viktigaste jaktbyte och vi behöver tillsammans resonera hur vi ser på förslagen i utredningen.
Förslagen i utredningen uppfyller förbundets ledord ”ansvar, frivillighet, samarbete” med råge.
Älgjakt även på mindre marker?
Men vi har slagits hårt för rätten att få skjuta vuxen älg även på mindre marker.
Om utredningens förslag genomförs gäller det att vi får gehör för det i det älgskötselområde på lokalt plan som vi vill ingå i.
Oftast kommer det att lösa sig mycket bra, men det är en förlust både för jägare och för mark­ägare om det uppstår marker i Sverige som vuxen älg inte får jagas på!

Solveig Larsson
Ämnen i artikeln
Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...