Christer Holmgren, vapenredaktör på Jakt & Jägare.
Christer Holmgren, vapenredaktör på Jakt & Jägare.

”Test med sprängda studsare rent nonsensjippo”

Åtta studsare användes i ett test producerat av Testfakta, som publicerats i flera dagstidningar, Svensk Jakt och även visats av TV 4. Ett moment var att ett sprängtest, där en kula slogs in cirka en decimeter framför patronläget. Därefter avfyrades en patron i bössan. Jakt & Jägares vapenredaktör Christer Holmgren tycker att testet är rent nonsensjippo.

Frågan är vad Testfakta vill bevisa och vad som är anledningen till ”testet”. Den som sysslat med skjutvapen några år inser att det är direkt fatalt för alla vapen om det sitter ett hinder i forma av en kula i loppet. Det borde de anlitade fackmännen inse utan att prova.

Testet är således att betrakta som ett nonsensbetonat medialt jippo utan något som helst värde för en konsument.

Om pipan exploderar eller inte har självfallet med materialtjocklek och dess sträckgräns att göra. Dessutom finns en rad andra faktorer som kan ha en avgörande betydelse i de enskilda fallen. Kulans deformation (drogs ut med polygrip ur patronen) och hur hårt den sedan stukats när den drevs in i loppet.

Upprepade tester behövs

Dessutom provades bara ett vapen av varje fabrikat. Upprepade tester skulle enligt mina egna erfarenheter förmodligen ge lita mer blandade resultat.

Var ett hinder sitter axiellt i förhållande till patronen och vilken typ det är har också en högst avgörande betydelse för om man får en pipsprängning eller om det också resulterar i en regelrätt sprängning av kammarstycket eller en massiv hylssprängning som man aldrig kan förutse effekterna av.

Slutresultatet blir ändå det samma. Vapnet blir mer eller mindre förstört av den här typen av åtgärd.

Att det saknas en del relevant information om förutsättningarna för provet och eventuella skador på låda och slutstycke är inte så svårt att förstå.

Sensationsjakt som ledstjärna

Sensationsjournalistik är uppenbart ledstjärnan.

Vem som är upphovsman till ”testet” skulle vara av ett visst intresse för branschen. Gå inte på allt.

Det vore bättre om Testfakta bland annat ville intressera sig för Räddningsverkets sanslösa regler om kraven på att krut och ammunition ska förvaras i ett säkerhetsskåp av 4 millimeter plåt.

Vid en brand finns en betydande risk för att ammunitionen i stället för att bara brinna upp utan några dramatiska effekter får ett skåp att explodera med högst oförutsägbara effekter för både människor och egendom.

Ett sådant test är också genomfört och dokumenterat.