Tjänstemannaansvar en grundsten

Apropå krönikan ”Statens rötägg ska få sparken”, som kan läsas här: Arbetar själv som statstjänsteman som första linjens chef inom kriminalvården och delar artikelns innehåll till 100 procent. Jag har under längre tid förundrats över hur länge kan exempelvis en generaldirektör för Naturvårdsverket, tillsatt av regeringen, få behålla sitt uppdrag utan att dennes organisation med […]

Apropå krönikan ”Statens rötägg ska få sparken”, som kan läsas här:
Arbetar själv som statstjänsteman som första linjens chef inom kriminalvården och delar artikelns innehåll till 100 procent.
Jag har under längre tid förundrats över hur länge kan exempelvis en generaldirektör för Naturvårdsverket, tillsatt av regeringen, få behålla sitt uppdrag utan att dennes organisation med underliggande intresseorganisationer ifrågasätts efter att gång på gång inte fullgöra beslut eller uppdrag tagna av regering.
Tyvärr är min erfarenhet att det är lika illa vad gäller tjänstemannaorganisationen på länsstyrelsenivå.
Detta baserar jag på att jag representerar Jägarnas Riksförbund i en älgförvaltningsgrupp inom Västra Götaland ÄFO 6 Norra Skaraborg och har så gjort i fem år. Jag kan se ett flertal ärenden där tjänstemäns objektivitet eller kompetens för uppdraget kan ifrågasättas.
Jag menar att som chef med tjänstemannaansvar är du ytterst ansvarig som tjänsteman att följa upp och granska att överordnads beslut följs och genomförs på det sätt som beslutats eller angivits. Detta skall finnas och finns i särskild arbetsordning för en myndighet.
Skulle så inte ske måste åtgärder vidtas skyndsamt/omgående.
Utan fungerande stats- och tjänstemannaansvar faller en del av demokratins grundstenar, vilket leder till förödande resultat på kort och lång sikt.
Hoppas på bättring!

TOMAS KVARNRUD, JRF VÄSTRA GÖTALAND, MARIESTAD