• Älgskadefondsföreningen

”Landsbygden viktigare än vargen”

DebattPublicerad: 2011-11-15 10:44

– Gör ett totalt omtag i rovdjurspolitiken där människan, inte vargen, sätts i första rummet!
Det kräver ledande c-politiker i Västmanland i ett debattutspel.

Rovdjurens och framför allt vargens utbredning i Västmanland tar sig allt mer orimliga proportioner. Trots detta ägnar sig staten åt en stelbent tolkning och byråkratisk tillämpning av EU:s omoderna och till verkligheten dåligt anpassade art- och habitatsdirektiv.
Det som pågår i Mellansverige är ett samhällsexperiment i full skala utan någon konsekvensanalys och utan att någon tar ansvar för följderna. Påfrestningarna för boende på landsbygden är oacceptabla med en kraftigt försämrad livskvalitet för alla. 


Misstro mot drabbade
För de företagare som har tamdjur leder dessutom rovdjurens angrepp till negativa ekonomiska konsekvenser kombinerat med fysisk och psykisk stress. Myndigheternas misstroende mot drabbade, risk för hårda straff vid ingripande samt kraftigt underbetalda ersättningar vid skada och förebyggande arbete, gör att förtroendet för rovdjurspolitiken är totalt kört i botten.
Gör ett totalt omtag i rovdjurspolitiken där människan, inte vargen, sätts i första rummet!
Rovdjurens förekomst måste hållas på en nivå som kan accepteras av berörd befolkning. 

Utökad skyddsjakt på varg
Skyddsjakt på eget initiativ ska inte med automatik innebära utredning av grovt jaktbrott.
Dessutom måste rätten till skyddsjakt utvidgas till att gälla när varg uppehåller sig på eller invid gård eller anläggning, där den orsakar skada eller annan olägenhet.
Full ekonomisk ersättning måste utgå för merarbete och material vid angrepp och för förebyggande arbete. Sist men inte minst krävs ett korrekt uppträdande av alla inblandade myndigheter.
En genomgripande konsekvensanalys måste göras för att belysa rovdjurens påverkan på hela lokalsamhället. Analysen ska omfatta de ekonomiska konsekvenserna för landsbygdens näringar men också minskade möjligheter att bedriva, för landsbygden traditionella verksamheter av kulturell och social art.

Beräkna långsiktiga konsekvenser
Dessutom måste de långsiktiga konsekvenserna för bygdernas överlevnad beräknas. Konsekvensanalysen måste utgå från befolkningens upplevda livskvalitetsförsämringar.
För att landsbygdens folk ska återfå tron på samhället måste regeringen agera nu. Det är bråttom!
Risken är annars uppenbar att vanliga, hederliga och skötsamma samhällsmedborgare i frustration och förtvivlan tar lagen i egna händer.
Det som pågår är ett stort experiment med en geografiskt isolerad vargstam i Mellansverige. Försöket hålls igång med konstlade metoder.
Frågan måste ställas: Är det verkligen värt priset? Är det landsbygdens befolkning som ska betala detta pris?
För oss Centerpartister i Västmanland är svaret nej.

Birgitta Andersson, Köping, Centerpartiets distriktsordförande
Carola Gunnarsson, Sala, Kommunala sektionens ordförande
Christer Eriksson, Sala, representant i viltförvaltningsdelegationen och gruppledare i Sala
Centerpartiets gruppledare i länets kommuner:
Kerstin Rosenkvist, Arboga, Monika Andersson, Fagersta, Marianne Avelin, Hallstahammar, Anne Marie Andersson, Kungsör, Jenny Adolphson, Köping, Lennart Skansfors, Norberg, Rolf Andersson, Skinnskatteberg, Erkki Visti, Surahammar, Lars Kallsäby, Västerås

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

11. Ställ om 2014.(Demokratin är stendöd.)

2011-12-27 10:08

Var ,befann ni er 2001,NÄR .Den stora rovdjursproppen, fastslogs i .Riksdagen satt ni och ,sov eller.Var har ,ni varit i,alla .Dessa ,år .Ni har,kommit försent ,ni har totalt, missat allt .Vem ni än,företräder. Så inte är det, landsbyggden i,alla fall.Det blir ert fall ,Rösterna ni kommer att få ,kommer inte att räcka.Till ,en ny, mandat period,2014 är det slut på er.Bay,Bay (Ni var ,inte där. Då det gällde,folkets väl,och ve. )Rösta på, någon som kommer att vara där efter, 2014.Som kommer att ta med eran .Röst in i,Svergies riksdag.Som kommer att föra ,er talan. Så ,ni får komma, tilltals.Om eran,närmiljö i.Sann demokratisk anda .Som,får er, åsikt,att ,betyda något viktigt,för eran företrädare.Det ska vara ni som bestämmer i Svergies Riksdag inte tvärtom som det är nu .Myndigheten skall vara ,folkets verktyg .Inte tvärt om dom, skall arbeta för. Er inte ,ni för dom.God jul och Gott nytt år på er alla kloka medmänniskor.

10. Hjälplöst utspel!

2011-11-29 11:17

Att det finns vettiga lokalpolitiker runt om i landet, det råder det väl inga tvivel om. Men att tro att dessa lokala förmågor som "deserterat" från Centerns motsatta ställningstagande på Riksnivå, skulle få igenom sina åsikter i vargfrågan är väl helt klart en befängd tanke! Här kommer det att få smakas på partipiskan vill jag lova!

9. Nu växer C i nästa val

2011-11-16 17:49

Äntligen några politiker som vågar säga ifrån.

8. Demokrati kräver beivrande av avsteg.

2011-11-16 08:50

Nästan allt i artikeln är korrekt, om än lite sent uppfattat och utan insikt om problemets kärna.

Insändarens andra stycke ”Trots detta ägnar sig staten åt en stelbent tolkning och byråkratisk tillämpning av EU's omoderna och till verkligheten dåligt anpassade art- och habitatdirektiv” och avslutande kommentar om ”medborgare i frustration och förtvivlan tar lagen i egna händer” visar på en missuppfattning av problemets kärna.

Dåvarande miljöminister Carlgren skrev till EU och efterlyste att socioekonomiska intressen skulle beaktas i EU-besluten och uppmanar EU-kommissionen att ändra regelverket. Den 26 september skrev miljökommissionär Janez Potocnik sitt svar. Brevet diariefördes nästan en månad senare på det svenska regeringskansliet, den 20 oktober och säger bl.a: ”I artikel 2.3 i habitatdirektivet fastställs att ”Åtgärder som vidtas i enlighet med detta direktiv skall ta hänsyn till ekonomiska, sociala och kulturella behov och till regionala och lokala särdrag”.

EU-konventioner och direktiv ålägger alltså länderna att ta dessa hänsyn! Det är alltså svenska särintressen, politiker och myndigheter som har drivit svensk rovdjurslagstiftning till en lag som strider mot EU's konventioner och direktiv. En lag där mål för rovdjursbestånd satts före alla hänsynskrav, konsekvenser gömts undan och tjänstemannaförordningar givits makt som överflyglar lagar.

Ni behöver inte vänta på att frustrerade medborgare tar ”lagen i egna händer” Sverige är redan laglöst land, där ingen bevakar att myndigheterna beaktar hänsynen till små befolkningsgrupper. Tjänstemännen får allt större maktbefogenheter men blir allt mindre granskade i sitt maktutövande. Rovdjursförvaltningen är bara ett av symptomen, liknande övergrepp har skett genom barnomhändertagande inom socialförvaltning, genom djuromhändertaganden inom djurskyddsförvaltningen o.s.v.

Sverige behöver återinföra tjänstemannaansvaret från förra seklet eller skaffa förvaltningsdomstolar värda namnet. Är dagens partier och myndigheter toppstyrda och mer intresserade att bevara dagens maktstruktur än att få ett sant demokratiskt samhälle? Finns någon sådan kraft inom de etabelreade partierna, eller måste det påtvingas genom folkliga protester och nya partibildningar?

Vilka åtgärder krävs av regeringen? Att granska ifall man har lurats(?), att agera mot EUs direktiv och förtryckt minoriteter på landsbygden vore en början. Men som sagt det är åtgärder som behövs, inte förlängd skendebatt.

7. Landsbygden

2011-11-15 21:57

Äntligen någon som tänker med hjärnan.

6. Ja herre gud

2011-11-15 17:04

Göra ett debattutspel mot sin egen politik. Undrar hur de som undertecknat utspelet agerade på senaste stämman i Åre. Det hade väl varit ett lämpligare forum att göra ett utspel på

5. Nya partiet Naturdemokraterna

2011-11-15 15:31

Dom ger befolkningen lite hopp att det finns någon som tänker på dem. Centern som var ett landsbygdsparti och samma med MP har spelat ut sina roller för dom skiter fullständigt i glesbygden. Mp värvar stenhårt bland första gångsväljarna som tror att hela landsbygden är giftig. Har inte hört en enda miljöpartist på sista tiden prata om en levande landsbygd.

4. Utmärkt (C)

2011-11-15 15:13

Bra inlägg! Fortsätt, så så har ni min röst i nästa val!
Sprid gärna budskapet till andra län.

3. Julen 2012 får SJF en julklapp, licensskyddsjakt?

2011-11-15 13:42

Regeringen har troligen agerat på ett sätt som de tror skall gynna återval 2014. Jag tror - utan att veta - att regeringen via "underhandskontakter" har givit SJF hopp om att det innan valet ånyo skall bli jakt på varg. Jag tror därför att SJF kommer att sitta still i båten och vänta på en efterlängtad vargjakt och lite annat smågodis. Sedan är det dags för SJF att slå på stora brösttrumman "Titta vad vi har fixt ...!". Problemet är bara att Rolf O Peterson visade från sina studier på Kenai-halvön att jakt av typ licensjakt inte minskar vargstammen, såvida inte 40 % eller mer av vinterstammen dödas. I jägareförbundets blogg hänvisar Calle Seleborg - http://www.jagareforbundet.se/blogg/index.php/2011/11/vargkramarlogik/comment-page-1/#comments - till en vetenskaplig undersökning som också visar på i princip samma sak; jakt av typ licensjakt har ingen positiv inverkan på antalet dödade boskap. Rapporten är skriven av Miha KROFEL1, Rok ČERNE och Klemen JERINA. På nätet finns en sammanfattning på engelska "Effectiveness of wolf (Canislupus) culling as a measure to reduce livestock depredations", länk http://www.gozdis.si/zbgl/2011/zbgl-95-2.pdf

Vad beträffar Centerpartiet så har det inte ens centralt något inflytande i regeringen, C är utbytbart mot Mp i nästa val. Därför kommer Reinfeldt att låta vargarna fördubbla sig till 2014 för att innan valet ge SJF en liten symbolisk vargjakt och en liten klapp på huvudet för gott uppförande.
Först när rovdjuren representerar påtagliga politiska förluster kommer riksdagen att agera; så illa är det ställt med demokratin i dagens Sverige. Någon konsekvensutredning lär aldrig komma till stånd!

Tack Calle!

2. Och för Centerpartiet på riksnivå?

2011-11-15 12:13

Ok att man på lokal nivå anser att man borde göra omtag i rovdjurspolitiken men det som är intressant är väl om de kan få med sig partiet centralt vilket på senare år gått mot att ha sitt center på stureplan.

1. hehe

2011-11-15 12:13

Dom vaknar till sist nu när Naturdemokraterna bildar ett parti som verkar mot rovdjurspolitiken i Sverige. Är dom rädda för sina mandat? Eller menar dom vad dom säger?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB