• Älgskadefondsföreningen

”Låt Naturvårdsverket ta hand om förvaltningen”

DebattPublicerad: 2011-01-12 16:47

De fem ordförandena i Jägareförbundets länsjaktvårdsföreningarna som hyser vargrevir har utvecklat sin syn på Jägarförbundets ståndpunkter i allmänhet och den stundande licensjakten i synnerhet. Vi har under ett års tid studerat den komplexa frågan om återinförandet av varg i Sverige och dess förvaltning. Vi har skaffat oss en ordentlig kunskapsbas och anser oss därför kunna se och förstå Naturvårdsverkets (NV) och miljöminister Andreas Carlgrens nonchalerande av det svenska riksdagsbeslutet.

Vi anser att den politik som förts har skapat en situation för många i Mellansverige verksamma och bosatta människor som är förödmjukande och provocerande. Livskvaliteten har sänkts betydligt för jägare, bosatta i verklig glesbygd, fäbodbrukare, småbrukare med flera. Vidare är dessa i glesbygden boende och verksamma basen för kompetensförsörjningen till glesbygdsindustrin. Situationen för dessa människor är akut och tid för någon långsiktig påverkan på myndigheter finns inte.
Frågan är politisk. Eftersom de drabbade människorna idag inte har någon organisation som tar deras situation på allvar, måste man söka nya vägar för att göra sin röst hörd.

Bryr sig inte om landsbygden
Den som läst Andreas Carlgrens artikel i DN den 10 januari förstår var han har sin hemvist i vargfrågan och hur mycket han bryr sig om människorna i Mellansveriges glesbygd. Är det i samförstånd med honom och Naturvårdsverket eller EU-kommissionärer som vi skall göra vår röst hörd?
Vi tror inte det. men det tror tydligen Svenska Jägareförbundet.
Vi delar Jägareförbundets åsikt om en målsättning med 150 vargar fördelade över landet, men vi är övertygade om att vägen dit inte går via kompromissdiskussioner med Andreas Carlgren eller Naturvårdsverket. 

Driver upp vargstammen
Dessa instanser har låg respekt för riksdagsbeslutet, och som vi tror medvetet, driver upp vargstammen till nivåer långt över det tak som riksdagen har beslutat. Det behövs inga djuplodande matematiska beräkningar för att förstå det. Vi kan visserligen utveckla resonemanget runt många av de beräkningsgrunder som forskarna använder sig av. Men låt oss i detta sammanhang bara räkna med den tumregel som forskarna själva tagit fram, nämligen antalet genom spårsnöinventeringar fastställda föryngringar.
Vintern 2009/ 2010 hade vi enligt forskarna 23 föryngringar, i år är det troligen fler. Det innebär att i fjol hade vi 230 vargar som sedan under våren 2010 fick i genomsnitt 3,6 valpar per kull vilket alltså innebär 230 + (3,6x23) = 312.

Vargreviren ökar med 18 procent
Studerar man de uppgifter som forskarna redovisar så ser man också att antalet revir växer med i genomsnitt 18 procent per år.
Riksdagsbeslutet 2000 och 2009 innebär i korthet att Carlgren och Naturvårdsverket skall verkställa att vi i Sverige har
1. Minst 20 vargföryngringar per år.
2. Antalet individer inte får överstiga 210.
3. Att vargstammen skall tillföras nytt genetiskt material 20 individer under en femårsperiod.
4. Att vargstammen skall vara spridd i landet, renbetesland undantaget.
Carlgren och Naturvårdsverket respekterar inte detta beslut. 

Inget förtroende kvar
De har inte heller brytt sig om att vargarna sätter ner livskvaliteten för ett stort antal människor i Mellansverige.
Carlgren och NV har för oss förbrukat sitt förtroende som förhandlingspart.
Vad har Svenska Jägareförbundet uppnått för offren i Mellansverige? Vad vi kan se så har utvecklingen bara varit negativ, det vill säga man har inte uppnått någonting som kan anses vara positivt för dem som är drabbade av vargrevir. Vargreviren breder bara ut sig! Det är vad som sker!

Minskar inte vargproblemen
För människor som lever i ett vargrevir blir det inte värre om vargstammen ökar, ett vargpar gör samma skada med eller utan valpar och det tillåter inte några fler vargar i reviret. För de idag drabbade minskar inte problemet om det skjuts någon individ i reviret. Licensjakt i praktiken innebär att det i stort sett enda man lyckas åstadkomma är en decimering av någon enstaka varg i reviret och problem består.
Vi anser att det krävs ett politiskt tryck för att åstadkomma en förändring och att det provas något nytt då de metoder som Jägareförbundet använt sig av har visat sig bara leda till försämringar för människor i reviren.

Vill ha tillbaka sin vanliga jakt
Dessa människor vill inte ha vargjakt. De vill ha jakt på det sätt som jägare utövat den i generationer, det vill säga jakt på älg, rådjur, hare och räv med drivande och ställande hund.
Det är därför man vill gå ut och jaga varg, inte för att det är så roligt att jaga varg.
Vi anser således att genom att jakträttsinnehavarna går ut och jagar dessa 20 tillståndsgivna vargar, under övervakningsformer som är häpnadsväckande rigorösa, inte hjälper offren i vargreviren utan det hjälper Naturvårdsverket att hålla uppe skenet av att förvalta vargstammen i något slags samförstånd med offren.

Verket bör sköta förvaltningen
Vi tycker att Naturvårdsverket själva skall sköta förvaltningen.
Då skjuts ansvaret över dit det hör hemma och NV får ta sig en funderare över hur man skall klara av det med skyddsjakt på vargar som inte gjort någon skada ännu. Oavsett hur det blir så har vi jägare i vargreviren visat att vi inte kan ledas runt i ledband hur som helst. Det är kanske början på en politisk kraft!
Till sist så tycker vi det är naivt att som Jägareförbundet tro att:
• Vi minskar spelutrymmet för bevarandesidan genom att jaga varg.
• Svenska Jägareförbundets arbete i EU gett utdelning! Hur då?
• Vi kan behålla den svenska jakttraditionen i alla dess former genom jakt åt Naturvårdsverket, när det är just den traditionen som Naturvårdsverket tagit ifrån oss.
• Vi genom att öka årets tilldelning med några få individer skulle kunna ändra på någonting överhuvudtaget.

Inte låter sig hunsas
Vi tycker att jägare och landsbygdsbefolkningen i vargrevir inte skall gå Naturvårdsvekets ärenden utan i stället visa att de är en grupp som inte kan hunsas med utan att som reagerar. Låt detta vara första steget i att skapa ett politiskt tryck inför nästa val så att vi får livskvaliteten tillbaka.
Vägra jaga varg!
Studiecirkeln att leva med varg: Karl Hedin, Anders Runerus, Sten Bergh, Berit Håkansson Wallin, Tommy Nilsson, Freddy Kjellström, Inge Johansson och Ulf Bergkvist


Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

15. hjälp vargen

2011-02-21 09:34

Läste någonstans ett så sant utryck som jag måste dela med mej:
" Naturen hade inga problem ...förränn människan blandade sig "
http://www.svenskavargar.nu/viewNavMenu.do?menuID=7

14. #13

2011-01-13 19:32

Vakna upp. Pengarna styr. Staten satsar miljoner på propaganda för varg. En propaganda som främst är riktad till de som inte har varg i sin närhet. Vilka ska kunna motverka denna propaganda med information om vargens skadeverkningar? Ett villkor för att jägarorganisationerna ska få tillbaka en del av de pengar som jägarna betalat in är att de stöder riksdagens beslut om förankring av vargflytt och att utföra den förvaltning som NVV ensidigt dikterar.
Jägarna har alltså ingen talan i hur viltvårdsfonden ska disponeras.

13. Det var bättre förr

2011-01-13 12:37

Texten i artikeln är mycket väl formulerad. Det tråkiga är att jägarkåren är så fåtalig och i minskande, samt dessutom splittrad i den nu viktigaste frågan.
Politik = statskonst, slughet, list. Så står det i min ordbok.
Det var bättre förr. Vargfritt. Ju förr vi får det som förr desto bättre! Att inte jaga bidrar till ökat antal oönskade djur. Jag litar inte på politiker. Jag tror på jakt och att vi måste påverka oponionen.

12. Mitt i prick!

2011-01-13 11:13

Det ger inger ett visst hopp inför framtiden att läsa denna klarsynta beskrivning av verkligheten. Det är bara att hoppas på att huvuddelen av den svenska jägarkåren är beredda att starta resan mot en förändring genom att gå från ord till handling!
Och att de företrädare för jägareförbunden som känner sig "obekväma" med att åka med på samma tåg som medlemmarna, inser att de befinner sig på fel ställe!
Det är också, inför framtiden, värt att notera att herrarna Carlgren och Erlandsson representerar ett parti som enligt aktuella opinionssiffror idag inte har en plats i Sveriges riksdag!

11. Friskhetstecken

2011-01-13 10:54

Och verkligen välgörande för debatten. Det finns verkligen skäl att misstro flera parter i rovdjursfrågan. Jag är övertygad om att dessa företrädare för Jägarförbundet också vet att det saknas vetenskapligt stöd för att hålla varg i vårt land. Det finns inte vetenskapligt stöd för att hålla någon enskild art någonstans över huvud tagit faktiskt. Däremot finns det många skrifter som påstår det, men det är inte vetenskap. Personliga åsikter tar lätt överhanden vid formuleringarna och det är en grannlaga uppgift att skilja agnarna från vetet. Det handlar oftast om egna värderingar och tro, flum med andra ord.
Det finns också starka skäl att ifrågasätta den information som sprids via media och våra myndigheter. Hur mycket dolda målsättningar döljs i dem? Det finns inget enkelt svar på detta. Vi lever i ett land där många tror på det skrivna ordet liksom uttalanden i radio och TV. Vi skärper till sig, försöker vara skeptiker och tar hellre motsatsen som sanning och känner på den. Det kan faktiskt stämma väl så bra. Flera gånger har farhågor hörts om att våra jägarförbund styrs av ekonomiska stöd liksom även tidningarna. Jag hoppas inte det är fallet, men ändå är DogDicks artikel här, http://jaktjournalen.se/index.php?id=7604&avd1=0 den jag anser bäst beskriver sanningen om rovdjurspolitiken. Bravo Jaktjournalen!

10. MVG+

2011-01-12 22:46

Mycket bra.
Låt oss stå eniga kring den meningslösa vargjakten.
Den utlysta vargjakten fyller inga syften alls. Inte ens det syfte "stackarn Carlgren" tänkte sig. Som artikeln säger, Traditionella jägare jagar varg enbart för att skydda och vårda andra viltstammar, inte för nöjet att döda ett hunddjur. Det har inget egenvärde.
I vårat fortsatta arbete vill jag uppmana alla att läsa Glöersens bloginläg med rubriken "Myten om att det krävs många vargar". Ursprunget är en artikel han refererar till och har sammanfattat väl. Här finns en grund att bygga vidare på för att öka allas kunskap och kanske speciellt politikernas. http://www.jagareforbundet.se/blogg/index.php/2011/01/myten-om-att-det-kravs-manga-vargar/#comments
Ha en trevlig läsning....Mats Torparn!

9. Jag Misstänker

2011-01-12 21:30

Att vi har Kalle Hedin att tacka för detta utmärkta inlägg och utspel...
I viket fall som helst,BRA skrivet!!
Det är dags att börja säga ifrån på skarpen,och våra förbund, i synnerhet det stora,verkar helt oförmögna att lyfta ett finger i frågan...

8. Debatt från Jaktjournalen

2011-01-12 21:29

Nu är det viktigt att alla vi visar att vi är enande i "Protest Bojkotten" Oavsett förbund eller tidning. "Vi vinner till slut"
http://www.jaktjournalen.se/index.php?id=7604&avd1=0

7. Vi är starka tillsammans

2011-01-12 20:21

Håller fullständigt med på vad ni skriver. Detta är det bästa jag läst på många år.

6. Men...

2011-01-12 20:21

vad säger pappa nudå när inte barnen gör som han säger.Härligt att några har fått igång hjärnkontoret, nu kanske tåget kan komma iväg.

5. Bland det bästa jag läst med det bästa sist: Bojkott.

2011-01-12 20:21

Det var en av de bästa skrivna ord i den annars långdragna debatten om den mytomspunna gråben, som endast borde stå som RONDELLVARG i alla rondeller i Sverige. Nu gäller det för oss landsbygdsbor att ta denna artikel på orden och enas i en kraftig samhörighet i samma riksomfattande organisation och detta snarast inför nästa val.

4. Naturvårdsverket Dnr 411-983-10

2011-01-12 20:20

Googla detta och läs på sidan 2
Jaktmetoder och jaktmedel.
Helikopter och hagel minst 4mm max 5mm ingenting nämns om kapacitet på magasin. Det är lite skillnad mot det regelverk som vargjägarna har att rätta sig efter.

3. Jägarnas Riksförbund

2011-01-12 20:20

Har påverkat väldigt mycket i vargdebatten beroende på en ständig debatt på JRFs webbtidning.Exl Denna debatt varg bojkott växte fram tack vare denna sida se vad som håller på hända nu. Vi börjar påvärka rovdjurs politiken. Samt enat en väldigt stor del av jägarkåren samt börjat hitta ett sätt att sätta press på våran motpart.
Nu ta vi alla bojkottar en skål på fredag samt lördag kväll kl 19:00 mellan varann på olika håll Sen tar vi en tanke på hur drygt det är att protestera med att inte göra något. Vi kan känna oss enade.

2. Hoppas på eftertanke

2011-01-12 17:37

Det är aldrig för sent att ändra uppfattning! Vi skall enbart vara glada att även de som lidit mer eller mindre i tysthet kommer till den rätta insikten.

1. Stå enade jägare!

2011-01-12 17:07

Jag noterar att bland andra Stövarklubbens ordförande har skrivit under denna drapa.
Vad har Stövarklubben gjort, förutom att stuckit huvudet i sanden, för att förbättra dagens vargsituation? Inte ett endaste dugg, vill jag påstå. Frågan är då om klubben har någon rätt att kritisera över huvud taget?
Fråga kan ställas även till Jägarnas Riksförbund och såklart Jägareförbundet: vad har ni gjort för att förbättra dagens vargsituation?
Min uppfattning är att det inte är något av jägareförbunden vi ska klandra för dagens vargsituation. Båda förbunden arbetar allt vad de förmår med samma mål.
Fienden hittar vi på andra sidan!
Min uppmaning är därför följande: stå enade jägare, oavsett förbund. Låt dem som vill jaga varg göra det och de som inte vill ska naturligtvis låta bli.
Det är oerhört viktigt att jägarna håller ihop nu - för vi vill ju samma sak: ha så få vargar som möjligt.
Våra motståndare står enade och ni kan vara helt säkra på att de jublar åt det interna jägarkäbblet!
Släpp bytänkandet och revirpissandet nu, snart är det för sent och vi jägare är då de stora förlorarna!
Enade vi stå, söndrade vi falla.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB