• Allmogejakt

”Plotthundens styrka är inte hetsjakt”

DebattPublicerad: 2008-05-16 17:06

Jörgen Korpelainen, ordförande för Nordiska plotthundklubben, går in i debatten om att rasen kan medverka i hetsjakter på björn. Bakgrunden är att polismyndigheten i Gävleborg begärt att Naturvårdsverket ska granska packjakter med plotthundar.

Nordiska plotthundklubben anser att jakt på björn med drivande hund inte på något sätt är oförenligt med god jaktetik. Att det faktum att hunden ger skall vid förföljande av löpan på något sätt skulle vara mer stressande än en hund som förföljer utan skall finns det så vitt vi vet inga belägg för.
De hundar av rasen plotthound som använts till björnjakt i Sverige har generellt en väsentligt lägre drev/förföljandefart än en genomsnittlig stövare eller spetshund av de ”traditionella” raserna. Vi tillbakavisar därmed bestämt påståendet att det rör sig om ”extremt snabbsprungna hundar” som varit ett vanligt förekommande argument i hetsjaktsdebatten.

Stämmer inte med verkligheten
Att hundarna tröttar ut viltet tills det ”är slut eller tar tillflykten upp i ett träd eller går ut i vatten” stämmer inte heller med verkligheten.
Det ytterst lilla fåtal björnar som går i träd eller vatten gör i regel detta omedelbart efter upptaget eller efter en kort rush på under kilometern.
Samma gäller när björnen väljer att stå för hundarna. Upptaget följs av en kortare snabb rush, varefter björnen gör front på ett ställe som den själv finner lämplig. Om sedan björnen stöts av jägaren kan längre eller kortare förflyttningar ske beroende på björnindividen.

Inget belägg för tröttkörda björnar
Vid längre förflyttningar drar ofta björnen ifrån hundarna relativt fort och återtar därefter en långsammare lunk och om hundarna kommer ikapp stannar i regel björnen och gör front.
Att detta beror på att björnen är tröttkörd finns inga belägg för. Snarare beror det på att björnen anser sig tillräckligt långt från människan eller funnit en plats där han lätt kan hålla koll på hundarna.
Givetvis finns fullt av undantag. Björnar beter sig individuellt och vissa individer gör efter upptaget en enda lång rusning. Detta resulterar regelmässigt i att hundarna relativt snabbt avbryter förföljandet, det är närmast ett karaktärsdrag hos plotten att inse när förföljande är meningslöst.

Föredrar vilt som går att ställa
Detta ser vi tydligt hos hundarnas preferenser vad gäller vilket vilt de föredrar. Vilt som stannar, exempelvis mård, lo, grävling och björn är viltslag som plottarna prioriterar istället för till exempel räv, som mer tenderar att bli ett förföljande utan möjlighet till kontakt.
Vid själva ståndarbetet skiljer sig inte plotthundar mot andra raser. Så i det avseendet räknar jag med att all ståndhundsjakt bedöms lika oberoende om hundarna skallat under förföljandet eller ej.

För skarpa hundar ”sorteras bort”
Historier om att plotthundar attackerat och skadat svensk brunbjörn är inget annat än just historier. En hund med det beteendet skulle antagligen sorteras bort den naturliga vägen, vilket också skett (notera att det då rört sig om andra hundraser) då en björn fått ett inte direkt dödande skott och hunden blivit för närgången.
En björn är, även i skadat och försvagat skick, en vida överlägsen motståndare och skadade hundar under den korta jaktsäsongen är definitivt inget vi eftersträvar.
En annan sak som tas upp är det långa förföljandet och helt riktigt kan en hel jakt gå långa sträckor. Vad vi inte kan förstå är hur björnen kan känna sig stressad av att hundar, björnen själv ovetandes, följer hans nattslag?
Om hunden släpps på nattslag, följer detta fem kilometer och efter upptag driver björnen en kilometer, skäller ståndskall i en timme och därefter förföljer två kilometer och sedan tappar spåret vid en väg, har då björnen jagats tre eller åtta kilometer?

Plotthundens styrka är inte hetsjakt
Plotthundens styrka ligger inte i att hetsa, stressa, pressa eller attackera viltet. Styrkan ligger i förmågan att ta an och följa gamla slag och därigenom finna viltet. Detta tillsammans med ett tillräckligt stort mod att skälla björn är vad som gör hundarna effektiva.
Inom Nordiska plotthundklubben rekommenderas inte att använda mer än två vuxna, tränade hundar vid björnjakt. Detta grundar sig på att fler hundar inte tillför jakten något, utan bara skadar jaktformens anseende.
Om användandet av flera hundar egentligen stressar björnen kan vi inte uttala oss om då vi inte känner till resultat av någon forskning i frågan.

Vid eftersök behövs flera hundar
I en eftersökssituation däremot är flera hundar en fördel, inte minst med tanke på eftersöksjägarens säkerhet.
Att låta en ung, oerfaren hund göra sina första bekantskaper med björn i sällskap med rutinerade hundar är viktigt, särskilt med tanke på den ytterst begränsade jakttiden på björn, för att få en bra start för unghundar. Vi kan inte se något oetiskt i detta då en orutinerad unghund sällan påverkar jakten i vare sig positiv eller negativ riktning.
Det fungerar bra att jaga med ensam hund, men det finns väsentliga fördelar av att ha två hundar.

Två hundar att föredra
I en situation där björnen går vidare efter skott är två hundar att föredra av flera anledningar. Inte minst det faktum att två hundar som skallar för full hals minskar risken att björnen hör jägaren. Även i en situation där björnen är aggressiv eller rent av attackerar kan närvaron av fler än en hund vara avgörande.
Nordiska plotthundklubben håller etiken högt och anser att jaktformen uppfyller kraven med hänsyn till både viltet, hundarna och jägaren.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

14. Det har inte med hundrasen att göra...

2008-10-02 13:15

Man får ungefär samma resultat ovasett ras, om man släpper ett helt koppel samtidigt. Tyvärr så sker detta redan idag på vissa ställen, och de som får ta smällen är vårt smartaste villebråd, vildsvinet. Som tur är så har vi en lång jakttradition i vårt land, där man ska värna om villebråden, så jag tror ändå att vi slipper det som "Amerikanarna" kallar jakt. De använder för övrigt oftast kamphundar där för så kallade koppeljakt.

13. Hemskt ledsen...

2008-05-21 09:35

Att det finns en tradition i Amerika, en tradition som för övrigt har kommit från Europa, att jaga med många hundar, betyder inte att man MÅSTE jaga med många hundar, det går utmärkt med en eller två plottar.
Ryssarna släpper en massa laikor samtidigt på sina björnjakter, men det betyder inte att jag jagar med mer än en laika, hade jag haft en till som fungerade bra på björn hade jag släppt bägge, jag gillar mina hundar, vill inte att de skall komma till skada
Det har jagats med plottarna i Sverige i ca 3 år vad jag förstår och det har skjutits ca 40 björnar för plottarna på de tre åren utan några som helst skandal rubriker i någon tidning om packjakt etc, så det kommer inte att att bli några heller, varför skulle det bli det? Det är väl så att det tycks fungera med plottarna, var glada för det. Hade mina laikor haft samma förmåga till att ta kalla spår och att hänga i länge i spåret hade jag haft kanonbjörnhundar nu, men det gör de inte, kanske kan de gå i lära hos plottarna?

12. Suck

2008-05-21 09:35

Vi jagar inte i USA, vi jagar brunbjörn i Sverige, brunbjörnen träar inte alls som svartbjörnarna gör, så det finns ingen mening med att släppa många hundar, mycket svårare att komma till skott med flera hundar. "Problematiken är uppenbar". Ja vill man se problem så kan man ju det, själv ser jag inga som helst problem med plotthundarna tvärtom, om de kan bidra till att vi får en bra björnjakt så är de mycket välkommna.
Som du försöker måla upp det skulle skogarna översvämmas av galna blodhundar som jagar på ett sånt sätt att det skulle föranleda skandalskriverier i pressen. Detta är befängt och löjligt och kommer naturligtvis inte att inträffa. Sluta skriv saker du inte begriper dig på, sluta fundera på saker du inte begriper dig på.
Vad exakt är packjakt? Pack = flock, hur många är det?

11. Hemskt ledsen men jag tror inte på detta

2008-05-20 17:35

Problematiken är ju uppenbar och den slog mig direkt när man började se plotthundar i svenska jakttidningar förra året. Plotthundar hade man då tidigare bara sett i grupper jagandes lokatt, puma, tvättbjörn och björn i USA. Om mediadrevet kring det dåliga skjutandet under björnjakten sved, hur kommer då skandalrubriker om blodhundsjakter i pack att smaka på Aftonbladets löp?
Jag ser tvärtom en stor risk med önskemål om att jägarkåren unisont ska ställa sig bakom detta, kanske med konsekvensen att övriga jägare med andra hundraser också får problem framöver. Eller?

"Even his competitors agree that Wayne Bosowicz is the best black bear guide in the world."

"A second way is to use hounds, the techniques of which are not greatly different than hunting other game with dogs. When a bear is scented, the pack is loosed and the hunters follow the pursuit until the bear is treed. Then comes a hasty, exhausting rush to reach the site before the bear comes down the tree and goes through the dogs like a buzz saw. Extremely strenuous for dogs and men, this method offers a very good success ratio in areas with a heavy bear population, and it's highly favored by hunters whose love is more for the dogs than for the hunt itself. Bosowicz uses plott hounds, a breed he has helped to define, and for which he has won numerous awards."
www.foggymountain.com

10. För att inte tala om...

2008-05-20 09:26

...att vi genast borde förbjuda laikor! Jag har sett hemska filmer från Ryssland där de använder en hel hög med laikor till idejakt på björn. Meterdjup snö var det också. Jag tror bestämt vi måste ta krafttag mot laikaklubben så att de inte börjar tjuvjaga björn vintertid efter rysk förebild.
Eller också kan vi ta och hålla sams inom jägarkåren? Vi kan väl glädjas åt mångfalden av hundraser så att alla kan hitta en jaktform som passar dem själva och marken de jagar på och förhoppningsvis även bidra till att fler ungdomar får intresse för jakten? Men det vore väl för hemskt...

9. Ja eller struntar man i Jørgens tekst

2008-05-20 07:08

Til deg anonym, tør du inte stå for hvem du er, barnsligt er vel bara ute å laga bråk du. Har sett bildene? Det er jo ikke i Sverige, men i USA, ikke i Norge å Sverige. Kan jo ihvertfall stå for navnet ditt når du er inne å disskuterer. Så vi vet vem vi talar med?

8. Plottdogs.com

2008-05-20 07:07

Tack för länken. Såg ingenting på sidan som motsäger Jörgens text. Bra och upplysande sida. Länkarna du har lagt till bilderna på en massa plotthundar och döda djur får ju stå för amerikanarna, du kan hitta liknade bilder på vilken jakthundsras som helst på Nordamerikanska siter.
Bra skrivet Jörgen!

7. Ja eller så struntar man i Jörgens text

2008-05-19 17:08

och bildar sig en egen uppfattning om vad Plotthundar är, hur och till vad de används.

http://www.plottdogs.com

http://www.plottdogs.com/userfiles/photoalbum/Dixon_Mountain_Plotts/tigersbear.bmp

http://www.plottdogs.com/userfiles/photoalbum/Cajuns_Photos/spillway_boar3.jpg

6. Bra Jörgen!

2008-05-19 13:41

En mycket upplysande artikel. Har för egen del bra stött på plotten vid ett fåtal tillfällen och den imponerar, själv är jag gråhundsfanatiker men inser att denna ras (plott) troligtvis lämpar sig bättre på till exempel björn.
Jag vände mig inte mot rasen som sådan utan mot själva packjakten och det har inget med rasen att göra. Som med alla raser är det ett hundägaransvar att bruka dem på rätt sätt. Och självklart att avla på rätt individer, vilket då är en av Nordiska plotthundsklubbens uppgifter.
Kanske har jag själv en eller flera plottar i framtiden, det beror lite på hur mycket björn vi skall hysa på den skandinaviska halvön. I sådana fall också medlem i Nordiska plotthundsklubben. För övrigt så har ”älgjägare” en bit nedan sammanfattat det hela bra.
Mvh älg- och björnjägare.

5. Jakt med drivende, halsene og stillende hunder

2008-05-18 12:28

Meget kloke ord, Jørgen. Nå må vi jegere stå sammens, neste gang er det jakten med jagende spiss hunder som står for tur. Da blir det at det er for sressende for elgen, å ha en spisshund skjellende rundt seg 5-6 timmer. La oss stå sammens om jakta med hund. Uten jakt med hund, da har vi jo ingen livskvalitet.

4. Bra skrivet!

2008-05-18 12:27

En bra artikel som säger hur det är i verkligheten, har älghund själv, men skulle nog föredra en el. två plottar istället för älghund. Hetsjakt har förekommit, men när nya raser kommer så lär vi oss mer om hur vi helst skall lägga upp jakten så det funkar för alla parter. Just nu är detta bara pajkastning! men det löser sig nog.

3. Björnen gör som han vill

2008-05-18 12:26

Jag har jagat med jämthund i över 30 år i björnrika trakter i Härjedalen, Jämtland och Hälsingland. Min uppfattning är att björnar beter sig väldigt olika. En del björnar har stannat i upptaget och inte brytt sig i hunden och gått och ätit fast hunden skäller för fullt på några meters håll medan andra varit vansinniga på hunden och gjort atacker ofta för att skrämma iväg hunden.
En del björnar kanske de flesta springer ifrån hunden. En björn kan springa fort och långt. Har varit med om att björnen dragit iväg med en stor snabb hund långt kanske ett mil och varit tillbaka på samma plats dagen efter för att fortsätta äta på rester fån en urtagen älg.
När björnen själv jagar vuxen älg så försöker den överraska älgen för att undvika strid men hinner älgen iväg utan att björnen hinner slå den bak så går det undan i hög fart ungefär lika fort som älgen kan springa eller som en snabb jämthund springer. Älgen springer då ifrån björnen som kan förfölja älgen mycket långt. Själv har jag sett jakter på över 5 km i djup snö på våren.
När en björn blir jagad av en hund så gör den som det passar för tillfället och det känner nog på mer för hunden att tampas och förfölja en björn än det gör för björnen.
En hund som kämpat med en björn några timmar är oftast trött och slut även psykiskt eftersom hunden hela tiden måste vara på sin vakt när den tampas med ett så snabbt och farligt djur.
Om det är en drivande hund eller en hund som förföljer tyst har nog ingen större betydelse för björnen liksom om det är en eller flera hundar. Vill han så luffsar han ifrån alla.

2. En glömd jaktform

2008-05-17 12:50

Så här har vi i alla tider jagat björn, utom de senaste 50-100 åren! När älgen kom på bred front skaffade alla spetsar och björnjakten med drivande hundar glömdes bort. Nu när vi kan jaga björn igen så märks det att våra spetsar kommer till korta jämfört med stövarna. Jag har en känsla att det är älghundsägarna som står bakom förbudsivern, förhoppningsvis av okunnighet och inte av avudsjuka.

1. Mycket kloka ord!

2008-05-16 17:42

Bra att någon kan förklara på ett utförligt sätt hur jakt med drivande hund fungerar. Vi måste värna om vår jaktkultur och stå upp mot de som är okunniga. Om vi inte gör det så kan många olyckliga förbud bli en katastrof för oss jägare.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons