• Älgskadefondsföreningen

”Verket och EU är i maskopi?”

DebattPublicerad: 2012-10-02 10:00

Svenljungagruppen misstänker att EU- kommissionens tjänstemän och Naturvårdverkets tjänstemän är i maskopi och försöker bluffa sig fram i vargfrågan genom att skylla på art- och habitatdirektivets juridik.

Det var en bluff i den första artikeln i Svensk Jakt


I den första artikeln säger Naturvårdsverkets Ruona Burman:

”Vi har fått klara indikationer från EU-kommissionen att det ska finnas en genetisk förstärkning i botten, sedan kan vi börja fundera på förvaltning genom licensjakt.”

Men nu säger Burman precis det vi påstår i vårt debattinlägg – att art- och habitatdirektivet inte säger något om genetisk förstärkning.

Vi citerar Burman för att förtydliga:

”Gynnsam bevarandestatus är en utgångspunkt för art- och habitatdirektivet som inte nämner genetisk förstärkning utan fokuserar på gynnsam bevarandestatus.”

Detta innebär att det inte finns några juridiska aspekter på huruvida en art är inavlad eller ej, eller vilken inavelsgrad arten har. Så nu är det bara att staten Sverige skall fastlägga vid vilket antal Gynnsam Bevarande Status skall vara.


Det enda krav de kan ställa är att vi uppnår GYBS

Burman skriver att EU bevakar att Sverige genomför rovdjurspolitiken på ett EU-rättsligt sätt. Men det enda juridiska krav de kan ställa på oss är att vi uppnår Gynnsam Bevarande Status. Det finns inte några krav på någon speciell inavelsgrad hos någon art. Nu har ju forskarna räknat ut MVP för den skandinaviska vargstammen, vilket hamnade på 40 vargar. Sedan adderade man ytterligare 150 procent för att ta höjd för eventuella katastrofscenarior. Vilket innebär att man menade att man behöver 100 vargar i Sverige för att arten varg skall överleva i 100 år.

MVP var beräknat med ingångsdata från den vargstam som vi har i dag med hög inavelsgrad så man har med genetiska faktorer i denna beräkning.


Hur definieras formuleringen ”betydligt högre”?

Den avtalstext som reglerar GYBS anger endast att GYBS skall vara betydligt högre än MVP. Om man lägger på så mycket som 150 procent på MVP torde det innebära detsamma som formuleringen ”betydligt över”.  

Därmed borde man utan problem juridisk kunna hävda att Gynnsam Bevarande Status (GYBS) är 100 vargar i Skandinavien, vilket borde innebära cirka 80 vargar i Sverige. I avtalstexten gällande GYBS finns inget om vilken inavelsgrad som en art skall ha.


Burman försämrar möjligheten till att sänka inavelsgraden

Om nu EU-kommissionen skulle vara intresserad av att förbättra genetiken i Sverige kan man ju inte påstå att NVV arbetar för detta utan snarare tvärtom. Den jakt som bedrevs 2010 och 2011 förbättrade genetiken betydligt då man där skyddade de invandrade vargarnas gener och tog bort vargar som var hårt inavlade.

Urvalsjakt är den bästa metoden för att förbättra genetiken enligt professorn i genetik Dag Lindgren på SLU. Och när det kommer invandrade vargar får de mycket större möjligheter att förbättra stammen genetiskt i en liten population än i en större population, då utspädningseffekten blir mindre.

Burman kommer inte heller att få acceptans från landsbygdsbefolkningen av den artificiella genförstärkning som man planerar om man driver igenom förvaltningsplanen med en obegränsad vargstam.


Ny bluff från Burman

Burman avslutar med ett hot om att EU skulle kunna ta över bestämmandet och förvaltningen av den svenska vargstammen om vi inte genomför en genetisk förstärkning. Men detta är ytterligare ett försök till en bluff. Det finns ingenstans i art- och habitatdirektivet som reglerar ett övertagande av bestämmanderätten i denna fråga. Vi får en känsla av att EU-kommissionens tjänstemän och Naturvårdverkets tjänstemän har gått i maskopi med varandra och försöker bluffa sig fram genom att skylla på art- och habitatdirektivets juridik.

Nu är det stopp på detta. Nu synar vi juridiken i ämnet.  

 

Svenljungagruppen, Kjell Lennartsson, Thomas Ekberg, Thomas Persson, Bengt Håkansson, Leif Andreasson och Mikael Fransson

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

20. Saklighet vinner i längden !

2012-10-05 11:02

All heder till Er i Svenljungagruppen. Genomlysning och saklighet är alltid ett vinnande
koncept. Fortsätt med Erat arbete.

19. Hur många vargar vid GYBS

2012-10-04 17:30

Rovdjursutredningen säger inget om när vargantalet skall slut växa. Får man tro rovdjursutredningen så kommer den svenska vargen aldrig att uppnå GYBS. Det ställs krav på att migrationen skall vara tillräckligt stor och det anser rovdjursutredningen inte att den är och den blir inte större om valpflytt inte lyckas och man fortsätter med valpflytt ("konstgjord andning") i all evighet. Men detta anser Liljelund vara är ett krav för GYBS.
Inaveln skall minska till F=0.1 och det är en uppfinning som Liljelund ställt sig bakom men inget krav från EU. Själv tycker jag att den svenska vargdebatten har demoniserat inaveln analogt med hur vargen demoniserats och inte heller gjort ordentliga beräkningar av hur realistiska förslagen är.

Inaveln kommer inte att sjunka till F=0.1 vid fri tillväxt (stammen blir snabbt för stor för att få egentlig genomslag och genomslaget halveras genom att man inte får förstärka effekten av migrationen med selektiv jakt.) Detta stoppar inte förrän vargen slagit i det biologiska taket, förmodligen 1500 vargar om vargen inte tillåts sprida sig norrut. Eftersom skyddsjakt är tillåten och skadetillfällena kommer att stiga brant när vargarna förtätas och måste söka föda närmare människorna så har jag räknat med att starkt ökad skyddsjakt i % av vargarna håller dem nere. Förmodligen är detta för mycket för att vargen kommer inte att sprida sig söderut om skyddsjakt tillåts, då stannar det nog med 1000 vargar koncentrerade i vargbältet när skyddjakten blir så omfattande så den stoppar vargens tillväxt. I praktiken kommer större skador att krävas vid större vargtäthet eftersom det blir svårare att identifiera vilken varg som orsakat skadan. Jag tycker naturvårdsverket borde räkna lite mer på scenarior med fri tillväxt utom skyddjakt och hur skyddsjaktsintensiteten kommer att öka när mättnaden tvingar vargen närmare mer bebygda områden med fler tamdjur.
Dock räknade Liljelund med beståndbegränsande vargjakt utan att GYBS var uppfylld och då gör det ju inte så mycket att GYBS inte nås. Liljelund var tidigare generaldirektör i naturvårdsverket och antydde att han förstod hur direktivet fungerar och naturvårdsverket fick klara av detaljerna. Men med nya tjänstemän på naturvårdsverket ändras uppfattning om hur EU direktivet skall tolkas. I EUs/naturvårdsverkets (det nuvarandes) tappning verkar det vara fri tillväxt som gäller i en ospecificerad framtid minst till när naturvårdsverket lyckas med valpflytt, som misslyckats de två första tillfällena och inte kan påräkna godkännande från markägaren i särskilt många fall och tar några år innan man ser att det lyckats (djurparksvalparna går i reproduktion några år efter flytten).

En eventuell regel om att en viss lägre gräns för inavel skall gälla måste stå under svensk kontroll att bestämma och kan inte vara framtvingad av något direktiv.

Det naturligaste är att man tittar på om fertilitet och vitalitet är så påverkade av inavel att det utgör ett hot. Det är det inte i detta fall. Det är ändå bra om inaveln sänks med valpflytt, en viss ökning av säkerheten ger det, men det finns knappast något skäl att räkna in det i GYBS utöver att en sänkning av inaveln kan reducera i en mindre minskning av GYBS någon gång i framtiden om man kommer ihåg detta resonemang då och inte hittat på några nya krav.

Det vore bra om naturvårdsverket deklarerade en högsta gräns för vargantalet som träder i kraft om inte GYBS uppnås, så undviker man den här typen av spekulationer vad som intfräffar vid den biologiska gränsen.

18. MVP och GYBS

2012-10-04 13:31

Det är inte lätt med lagtexter och syftet är ofta välvilligt, dvs ge ett visst utrymme för sunt förnuft.
Rovdjursriktlinjerna säger vad jag förstår inte att det är förbjudet att sätta GYBS=MVP, jag har en sida om vad jag kunde hitta som vägledning.
http://vargdag.wordpress.com/2012/07/12/behovs-fler-vargar-an-sarbarhetsanalysen/
Min slutsats är att det är inte lag på att GYBS>MVP som sägs här, men det är ofta lämpligt, de två exempel som nämns i rovjdursriktlinjerna är 1) "katastrofer" data är för den svenska varstammen sista tiden, det kan "hända något". Man behöver inte gå längre än till Finland för några år sedan då vargstammen näst intill halverades, men nu verkar på väg att återhämta sig. Tidsmässigt sammanfaller katastrofen med att EU intresserade sig för finsk vargjakt ungefär som EU nu intresserar sig för svensk. MVP=knappt 40 måste ökas för att klara sådana perser, MVP=50 istället är mycket underbyggt. Men hypotetisk kan man tänka sig ännu hemskare saker som bara inträffar några gånger per millenium även om det inte ligger i närheten av vad som observerats för varg i verkligheten. Därför är MVP=100
2) genetiken kan orsaka problem. Den nuvarande svenska inaveln är redan diskonterad och ökar inte MVP, men inaveln kan öka i framtiden eftersom kontakten med Finland är så dålig och isåfall blir MVP högre efter en tid. Jag har analyserat den förhågan och kommit fram till att inaveln inte kan förutses öka, det är inget skäl att öka MVP.
http://vargdag.wordpress.com/2012/07/23/inavel_om_ett_sekel/
Således har MVP = 100 beaktat de skäl för en ökning som nämns i riktlinjerna och behöver kanske därför inte vara större.
Man kan ju också hantera osäkerheten som ni att utgå från 40 och multiplicera med 2.5 för att beakta för katastrofer, Grimsö kom alltså till samma värde genom simulering av katastrofer.

Men sedan kan man vara kreativ och försöka hitta på andra skäl att ha en högre GYBS, det är faktiskt meningen att tänka så, och det är ju också politiskt korrekt och ger en behaglig säkerhetskänsla. Då hamnade jag på 150. Jag har väl skrivit någonstans hur jag menar.

17. Vass grävande journalistik

2012-10-03 16:55

och den står Svenljunga gruppen för. Det säger väl det mesta om våra journalister och deltagarna i SJG. Jag håller också med SMSL vi har inte samma uttalade mål men jag lyfter på hatten för ett mkt bra arbete. Tack.

16. Vänd direktivet mot dem

2012-10-03 13:05

Enligt Artikel 2 skall antalet anpassas efter:
Ekologiska, Vetenskaliga och Kulturella krav samt skall det tas hänsyn till ekonomiska och rekreativa krav.
Har något av ovanstående krav har tillgodo setts?
Kan de tillgodo ses?

Ekologiska? saknar betydelse enl forskare
Vetenskapliga? Gybs/MVP 40-80 Överträffat sedan länge
Kulturella(Fäbobruk & Löshundsjakt)? Kan inte tillgodoses med frilevande vargstam.
Ekonomiska? Ersättning utgår för en bråkdel av kostnaderna/förlusterna
Rekreativa? Alla aktiviteter i skog och mark påverkas negativt av en stor vargstam utom "vargsafaris"

Avtalet ger också Burman & Co en reträttväg nämligen
Artikel 23 som säger att avtalet kan sägas upp när som helst med 6 månaders uppsägningstid

15. Visst är det så

2012-10-03 11:36

De vargintresserade människor från hela världen som samlades till möte i Stockholm 1973 lade grunden till en strategi som syftade till att på sikt övertyga makthavare om nödvändigheten av att sprida vargen över världen. Väl planlagd propaganda skulle få politiker och andra makthavare att övertygas om vargens vikt för det ekologiska systemet. Beskrivningar av verkligheten och argumenten har genom åren modifierats och anpassats och besvärande kritik och fakta har bagatelliserats eller misstänkliggjorts. Och se, enträget arbete har givit resultat. Från att när det begav sig varit en relativt liten krets människor som överhuvudtaget tillmätte vargen någon betydelse och inte såg något skäl att återbörda den hit, är vi där vi är idag, där "troende" finns inom alla samhällets beslutande skikt och den samlade makteliten talar sig varma för att vi ska och måste ha varg. Om inte annat så för att blidka några EU-tjänstemän i Bryssel. Detta har nu vad det verkar plötsligt blivit det starkaste skälet för vargprojektets fortsättning. Ett i raden av lysande exempel på hur argumentationen anpassas i tiden för att försvara ett projekt som i ljuset av vanligt bondförnuft inte går att försvara.
Visst är det en osannolik slump att vargar efter detta Stockholmsmöte och efter att Projekt Varg startade, börjar hitta till Sverige i en omfattning som inte skett tidigare.
T.o.m. till det av Projekt Varg utpekade mellansverige, som inte sett en varg på hundra år. Det var ju just bristen på invandring som var upphov till Projekt varg.
Vilken lycka för dessa vargpionjärer att de östliga vargarna upptäckte Sverige precis då! Och Projekt Varg kunde skrotas....

14. Ordbajsare

2012-10-03 09:30

Tror Ruona Burman att jägare är en massa dumskallar som bor i buskarna? Så att hon kan vräka ur sig några juridiska termer som hon inte själv kan tolka! Fortsätt att pressa henne så kommer det nog flera grodor!

13. Lyfter på

2012-10-03 07:11

hatten för "Svenljunga gruppen" ni utför ett beundransvärt idogt arbete helt enkelt så suveränt så att vi kan börja hoppas på en vändning i rovdjurspolitiken.

12. Samma skrot och korn!

2012-10-03 07:11

På samma sätt, som Rovdjursföreningen och SNF har infiltrerat Naturvårdsverket har WWF:are med samma åsikter som SRF och SNF infitrerat EU:s miljösida lurat EU:s politiker på samma sätt som tjänstemännen på Naturvårdsverket fört våra politiker bakom ljuset. Lurendrejeriet sker f a genom filtrering, sortering och utelämnande av fakta i informationen till våra politiker. Frånvaron av utredningar ang konsekvenserna av en frilevande vargpopulation i Sverige är ett aktuellt exempel på en sådan fitrering, sortering och utelämnande av fakta.

Så vi skall inte ha så stor respekt för EU:s "experter". De är lika enögda som våra "experter".

Att överhuvudtaget diskutera minsta antal individer för att att erhålla gynnsam bevarandestatus för den svenska vargpopulationen verkar för övrigt helt knäppt.

Den svenska populationen är inte bevarandevärd! Den är mycket gravt inavlad och det finns hundgener i den svenska populationen. Vad är bevarandevärt i en sådan population?

Inte räddar vi en icke utrotningshotad sibrisk skogsvarg genom att bygga upp en ny "varg"ras i Sverige!
Huvva så dumt!

11. jag får

2012-10-02 19:36

hålla med SMSL i hans inlägg, vi må ha olika uppfattningar om vilket mål som gäller, men detta är BRA!!
Äntligen har någon som verkligen arbetar för att lyssnas på börjat hacka i den spricka som så länge varit tydlig och som förhoppningsvis kommer att få
fasaden att rämna som SMSL så bildlikt formulerar sig...

10. Mycket bra jobb, ...

2012-10-02 18:25

... fortsätt så. Jag har tagit mig friheten att kopiera denna text och mejlat den till vår kommuns (Norrtälje) riksdagsman för Centerpartiet.

9. Akilleshälen

2012-10-02 18:25

Detta är "varg"cirkusens svaga punkt, granskning.
Bra jobbat SJG! Fortsätt så!
8. Till Svenljunga Gruppen

2012-10-02 14:04

Jag vill börja med att säga,trots att vi står något olika,ni säger exempelvis "maxtak" och jag med flera säger noll,vi är alltså 2 olika fronter som kämpar mot samma mål ändå i slutändan.
Jag vill berömma er för att ni har fått fram den nakna sanningen del 3 1/2,bland myndighets personer och deras förehavanden och alla deras mörkläggningar.
Ni har verkligen hittat kärnan i problemet och det skall ni ha en stor eloge för ”Verket och EU är i maskopi?” ,frågetecknet efter maskopi är väl egentligen ganska onödig bokstav,maskopi är ordet.
Redan på 70 talet gjordes en avancerad planering för framtiden,där då kontakter från olika länder knöts an,via då IUCN samt WWF,så förberedelserna vid eventuell gemensam sammanslagning för framtiden mellan de olika länderna var väl förberett när det väl kom till skott.
Så självaste inträdet i EU var ej så främmande för de personer som pysslade med varg,dessa hade bra kontakt med vederbörande personer som satt inom EU sedan tidigare i andra sammanhang och just i varg.
Maskopi,Mycket intressant ord,har man jobbat med samma personer i över 30 år beträffande vargen,då lär man också kunna känna varandra rätt väl.
En lögn går aldrig att hålla hur länge som helst innan någon gör ett fatalt misstag,ni på svenljunga gruppen har verkligen synat dom nu.Fasaden som försigått i över 30 år håller nu på att rämna.
Avslutningsvis till er på Svenljunga Gruppen jag bockar o bugar för ert enastående arbete med att föra fram den verkliga sanningen upp i dagens ljus.

7. Kommer de att vinna eller snubblar de på mållinjen?

2012-10-02 14:03

Det vi ser är ett välplanerat försök av tjänstemän som länge irriterat sig på att vanligt folk, och speciellt jägare, har för mycket att säga till om i viltvårds- och naturfrågor.
När de såg att "det gamla" systemet t.o.m klarade av att hantera järv, lo och speciellt björn insåg de att vargen var deras bästa och kanske sista chans. Ett djur som å ena sidan är så "gulligt" att du mot betalning kan få "gosa" med det på Kolmården och finns i en harmlös kopia i många hem och å andra sidan är så kontroversiellt att man med dess hjälp har alla möjligheter i världen att splittra olika grupper som lever nära naturen. En bättre chans att ta makten från sin huvudmotståndare SJF får man aldrig. Om man räknade med att kunna få de två jägarorganisationerna att slåss som hund och katt om de samma medlemmarna vet jag inte men det är oavsett en bonus.
Checka vidare! Vem ligger bakom ideliga krav på utredningar om det allmänna uppdraget? Vem sitter var i de olika värnarorganisationerna? Var sitter "gamla" NVV-tjänstemän idag? Vem betalar SRF's forskningsrapporter om biologisk "mångfalld"? Varför har SRF med ett medlemsantal sort som invånartalet i en liten by i vargbältet så stort inflytende på svenska natur?
Cui bono?

6. Bra att Svenlungagruppen får SJF att vakna till

2012-10-02 14:01

Bättre sent än aldrig gäller fortfarande, hoppas Svenljungagruppen växer sig starka inom sin organisation så kanske förändringens vindar kan blåsa genom SJF.
Många heliga kor ska slaktas och processen har tydligen påbörjats.

5. Tystnad

2012-10-02 14:00

Det är knäpptyst från vargmaffian! Att EU-kommissionären Potocnic skulle lägga ner sig så i den svenska vargstammen är ingen slump! Att han samarbetar med svenska vargfanatiker och skrämde upp fega politiker med hot om EU-domstolen.

4. Kanon

2012-10-02 13:46

Svenljunga, står bakom er till 110%.
Mygel, egna agendor och oprofessisonalism är det som driver NV och LST.
Sanningen måste segra till slut.

3. Förvånad

2012-10-02 13:42

Hur kan då Finland skjuta så mycket varg utan att få smisk? JO för dom har tuffare politiker och värnar om de sina.

2. Tjänstemän med en aganda

2012-10-02 11:19

Om man följt debatten ett tag är det helt uppenbart att tjänstemän på NNV och LST har egna agendor och hela tiden vrider allting till vargens fördel. Dessa är satta att objektivt handlägga rovdjur, men har under mycket lång tid faktiskt drivit egen politik i frågan. Översätt detta till Migrationsverket eller Skatteverket så framträder en extremt otäckt bild av vår "demokrati". Man skulle till exempel kunna ge mer tyngd åt strofen i direktivet om beaktan för sociala och kulturella förhållanden men det har man helt struntat i konsekvent. Det är nästan som dom försörker mörka bort att den delen överhuvudtaget finns med i direktivet. Kör nu på Svenljungagruppen mot vargmaffian en gång för alla.

1. Den här tanken är inte ny

2012-10-02 11:18

Redan när vargjakten stoppades gjordes en utredning, på uppdrag av SJF tror jag, av en välrenommerad advokatbyrå som visade att kommissionen aldrig kunnat vinna i EU-domstolen.
Nu har man genom hot, bevisligen fått regeringen att abdikera i frågan för att låta NVV besluta.
Om NVV låter sig skrämmas av EU-hot som saknar juridisk förankring är de inte lämpliga att hantera frågan över huvud taget.
Men tyvärr, regeringen och främst av alla de ansvariga ministrarna, vill inte ta i frågan. Om det sker för att på något sätt undvika kritik och ansvar så misstar man sig ordentligt. Politiskt ansvar går inte att delegera till tjänstemän.
Man väljer att låta NVV, som verkar ha samma agenda som kommissionen och värnarorganisationerna styra. Tyvärr låter Rouna Burman som ett eko av Potocnic eller Mikael Karlsson, välj själva vilket som passar.
Vore NVV och kommissionen i verkligheten intresserade av genetiken så skulle man agera enligt Dag Lindgrens modell.
Men det är man inte, genetiken är bara ett svepskäl för att stoppa jakten.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB