• Pinewood

Eftersöksjobbet värt 74 miljoner

DebattPublicerad: 2012-05-14 13:35

(Rättad version) Eftersöksjägarna som rycker ut efter trafikskadat vilt gör ett oavlönat jobb som är värt 74 miljoner kronor per år. Svenljungagruppen har räknat på vad det skulle kosta om eftersöksjägarna tog fullt betalt för arbetet.

Underlaget till kalkylen är att det sker cirka 35 000 viltolyckor per år och att vi lägger cirka tre timmar på varje eftersök. Det är räknat från att jägaren får samtalet från polisen tills allt är klart.

En stor del av viltet blir kvar på plats men då skall man få tag i markägaren som tar hand om viltet.

Större eftersök kan ta hela dagar med flera man inblandade. Rapporteringen tar också en del tid. Vi har räknat på 450 kronor per timma dagtid, vilket inkluderar hund och utrustning. För insatser nattetid har vi räknat på 800 kronor per timme.  

Vi tar 25 kronor per mil och har räknat på 30 kilometer i snitt per eftersök. Summan av detta räkneexempel är 74 025 000 kronor per år.  


Ställer inte upp gratis längre
Om Folkpartiet och Miljöpartiet lyckas driva igenom en okontrollerad vargexplosion på landsbygden kommer givetvis inte landsbygdens jägare att ställa upp att på att göra denna arbetsinsats gratis längre.

Då måste givetvis dessa pengar fram ur statskassan.   

Vi kan avlöna cirka 2 100 sjuksköterskor eller cirka 2 000 poliser i en månad för ungefär samma pengar.  

Nu är det skarp läge, vilket innebär att vi bör ställa våra politiker mot väggen och kräva svar på om de verkligen menar att det är denna rovdjurspolitik de tänker genomföra.


Svenljungagruppen, Urban Nilsson, Kjell Lennartsson, Bengt Håkansson, Leif Andreasson, Thomas Ekberg och Thomas Persson

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

13. Lantman

2012-05-17 10:52

Texten har rättats efter att misstaget påpekades. Det är därför Mikael M i sann journalistisk anda lagt till "Rättad version". Av någon anledning har däremot inte texten (än så länge) rättats på Svenljungagruppens egen hemsida, utan bara på de sidor där folk har möjlighet att kommentera och belysa misstaget, så vill du se originaltexten kan du gå till http://www.vargtak.nu/arkiv-deba/. Jag hoppas att Svenljungagruppens etik är lika stark som Mikael M.s, och de påpekar att de rättat texten när (och om) det väl görs.

12. Bra Per

2012-05-16 10:49

"Vi kan avlöna cirka 2 100 sjuksköterskor eller cirka 2 000 poliser i en månad för ungefär samma pengar." I EN MÅNAD.

Per B briljerar återigen med sin logik...

11. Calle S och redaktionen

2012-05-15 16:46

Till att börja med, tillhör det inte "God journalistisk anda" att man lägger till en fotnot om att texten reviderats och rättats efter det att den först publicerades?

Calle S, varför skrev du tyvärr i rubriken? I det här fallet är det väl bra att Svenljungagruppen räknat fel?

Svar direkt:
Jo, jag lägger till "rättad".

Mikael Moilanen, reporter

10. Eftersök värt 110 miljoner

2012-05-15 13:23

Svenljungagruppen har uppenbarligen bristande kunskaper i personaladministration. Låt dock inte detta förta värdet av den viktiga insatsen att göra en realistisk bedömning av vad eftersök av trafikskadat vilt är värt för samhället.
Det man presenterar är en uppskattning av den direkta kostnaden för eftersök av trafikskadat vilt som man får till ca 74 miljoner kronor per år. Utgående från detta belopp, efter avdrag för milersättning ca 2,5 MKr, uppskattar man hur många månadslöner detta motsvarar för poliser eller sjuksköterskor. Beräkningarna antyder löner kring 35000 kr/mån. Antalet årsarbetstillfällen skulle då bli runt 150, vilket säkert skulle ha betydelse för kapaciteten både hos polisen och sjukvården.
Gör vi nu om Svenljungagruppens räkneexempel, borde eftersök av trafikskadat vilt i stället vara värt ungefär 110 miljoner kronor per år. Omkring 74 Mkr i direkta kostnader plus ca 50 % av den direkta lönen i sociala avgifter och andra lönebikostnader.

9. Tyvärr har nog Per B rätt

2012-05-15 11:12

Man verkar ha satt decimalen fel. Rätt svar blir ca 200 poliser eller sjuksköterskor. Men har vi verkligen råd att tacka nej till en sådan förstärkning av vården eller polisen? Vad får vi i utbyte nu? Vargar som äter vår mat.

8. #4

2012-05-15 08:59

Nej, det är inte vi som räknat på det där. Det är Svenljungagruppen själva.

Lönekostnaden ser dock ut att ta höjd för sociala avgifter om cirka 32%.

7. In absurdum

2012-05-15 08:59

Det är på tiden att det klargörs att polisen - och ingen annan - har ansvaret för att spåra och avliva trafikskadat vilt. Jägarkåren har inget ansvar för detta. Svenljungagruppen och alla andra som vägrar eftersök på trafikskadat vilt skall ha allt stöd för sitt ställningstagande. Det finns ingen anledning att göra myndigheters arbete utan skälig ersättning. Detta är speciellt befogat när myndigheterna sviker medborgarna genom att tillåta stora rovdjur sabotera livskvaliteten för landsbygdsbor. Om staten i framtiden får ordning på rovdjursförvaltningen, d.v.s. inga stora rovdjur i bebodda trakter, kan jägarorganisationerna ta upp förhandlingar om att hjälpa till med eftersök på trafikskadat vilt och då till verklig kostnad.

Vad är det som hindrar polisen från att utbilda/köpa hundar för viltspårning och att avdela poliser för eftersök? Då slipper vi allt tjafs om eftersöksjägares kompetens, timpenning, bilersättning, hundersättning och ersättning för övriga eventuella kostnader. Dessutom har ju polisen tillgång till helikopter som kan hitta en skadad älg och kanske tom avliva del från luften - snabbt och elegant. För det är väl inte så att en bevisligen svårt skadad älgs lidande är mindre angeläget att åtgärda än att fånga in jägare som antas kanske ha förberett illegal jakt? Det skulle även vara klädsamt om polisen kunde lägga tid och resurser på att utreda “vardagsbrott” som drabbar vanliga människor men det kanske är att slösa resurser in absurdum?

6. Hur står det till med matten???

2012-05-15 08:58

2100 sjuksköteskor säger ni? En sjuksköterska kostar alltså inte samhället mer än ca 35 000 om året i lön och sociala avgifter? Inte konstigt de tycker lönen är för låg...

Svensljungagruppen briljerar återigen med sin logik och sina fakta!

5. hmmmm

2012-05-15 08:57

hur många poliser el sjuksköterskor kunde anställas för de pengar som de lägger på vargarna???

4. javisst, ja

2012-05-14 17:04

Vi kan avlöna 2 000 poliser eller sjukskötare för 74 miljoner, frågan är bara vad dessa säger till att bara få en tiondel av dagens lön, och hur med de sociala avgifterna som arbetsgivarns normalt betaler för sina anställda?
Är det vargfakta som tatt fram beräkningen?

3. Alldeles för låga timpengar

2012-05-14 16:04

Dessa timpeng är alldeles för lågt satta för att ett företag med eftersök som affärsidé skulle kunna gå runt.
Min gissning att med rimlig vinst det dubbla skulle vara mera passande.
Vad kostar t.ex. en knarkhund med förare som kan sättas in dygnet runt var som helst? Betydligt mera!
Jag vill även uttrycka min beundran och tack för Svenljungagruppens mycket bra insatser mot vargen. Det hade varit ännu bättre om de hade förstått att noll är målet, inget annat.

2. Kostnader

2012-05-14 16:04

En troligt konsekvens är ju att färre eftersök kommer att göras. Polisen gör en bedömning om eftersöksekipage ska sättas in. Städjobbet läggs på vargen kanske.

1. Tack...

2012-05-14 14:56

Svenljungagruppen för klargörandet av vilka kostnader det handlar om och vad man istället kunde göra för dessa pengar.Mycket bra...

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons