• Allmogejakt

Fler skadskjutningar med jakt utan hund

DebattPublicerad: 2006-07-05 16:40

Organisationer som Nordulv driver kampanjer mot jakt med löshund och påstår att det är grymt mot djuren. Men vår traditionella jakt på älg leder till få skadskjutningar i jämförelse med individuell jakt utan lös hund. Det skriver Calle Seleborg, som är aktiv i Folkaktionen ny Rovdjurspolitik

Under mina kontakter med Dr. Valerius Geist har jag också fått lite insikt i hur jakten på älg och andra hjortdjur äger rum i Kanada. Tillstånd till jakt söks individuellt. Därefter bedrivs jakten i princip som vår smyg och vakjakt.
Flera jägare kan jaga samtidigt på samma marker med de risker det innebär för jaktolyckor. Det är också en av orsakerna till att jakt med lös hund inte är tillåten. Det skulle störa de andra jägarna. Men en påföljd blir, eftersom du inte behöver ha till gång till eftersökshund och inte kan organisera eftersök på samma sätt som vi gör under vår gemensamhetsjakt på älg, att ett stort antal skadskjutningar sker där djuren inte återfinns.
Dr Geist berättar att han ofta stöter på kadaver efter misslyckade jakter.
Det finns ett antal organisationer såsom Nordulv med flera som bedriver en kampanj mot löshundsjakten under påskinande att det är en grym jakt för bytesdjuren.
Om älgjakten inte längre blir attraktiv att utföra i den form vi bedriver den här i Norden som gemensamhetsjakt kommer troligen individuell jakt att bedrivas på samma sätt här som i Nordamerika med ett kraftigt ökande antal skadskjutningar som resultat.
Tvivlar på att Nordulv och de andra är medvetna om detta.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

1. Olika etik och syn på viltet

2006-07-07 13:53

I många amerikanska stater är det dessutom förbjudet med eftersök då man anser att skadskjutet vilt ska tillfalla rovdjur och asätare. Fullständigt främmande för svenska jägare. Undrar om Nordulv med flera tycker det är bra?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB