• Älgskadefondsföreningen

Fulspel om halvautomat för jakt

Jägareförbundet och polisen undanhåller fakta

DebattPublicerad: 2015-12-29 13:18

(UPPDATERAD MED VAPENBILDER) Polismyndighetens Peter Thorsell har skrivit på DN Debatt för få stöd för EU-förbudet mot halvautomatiska studsare som är ”militärliknande” eller har magasin som kan rymma för många patroner.
Toni Celan, som försökt få licens på den halvautomatiska studsaren MR 1, avslöjar hur polisen och Jägareförbundet samarbetar och undanhåller korrekta fakta för att stoppa licensgivning på en vapenmodell som Naturvårdsverket godkänt för jaktändamål.
För polisens del strider kampen mot halvautomater mot objektivitetsprincipen i regeringsformen, tycker Toni Celan.

Det har nu gått 30 veckor sen jag lämnade in min licensansökan på en småviltstudsare av modellen Benelli MR1 och fortfarande lyser beslutet med sin frånvaro. Istället har polismyndigheten begärt in ett tredje yttrande från Naturvårdsverket angående vapnets lämplighet.
De mailkonversationer jag efter mycket stor möda fått ut från polismyndigheten visar också att missuppfattningar om vapnets utseende och funktion, bland andra från en tjänsteman på Svenska Jägareförbundet, kommit att spela en avgörande roll i denna process.

Stöd till polisen från Jägareförbundet
Sedan 2012 har det på polismyndighetens begäran inkommit tre yttranden från Svenska Jägareförbundet (SJF) och två från Naturvårdsverket (NVV) gällande Benelli MR1 som man alltså nu begär in ett tredje av.
SJF uppger i sina yttranden att Benelli MR1 inte uppfyller de krav som ställs i NVV:s föreskrifter och det är i SJF-yttranden polismyndigheten tar sitt stöd när man delgivit avslag. 

Naturvårdsverket säger ja till vapnet
NVV anser och andra sidan i båda sina yttranden att vapnet uppfyller de krav man ställer i sina föreskrifter och som man genom förmyndigande av riksdagen fått mandat att skriva.
Anledningen till att det begärs en tredje runda hos Naturvårdsverket är att både SJF och polisens jurist i mitt ärende nu desperat greppar efter tunna halmstrån.

SJF:s förbundsjurist 
Det SJF:s förbundsjurist Ola Wälimaa nu konstaterat är att Naturvårdsverkets yttrande är svårbedömt då man inte bedömer huruvida vapnet även uppfyller kriteriet att vara avsett att till sitt utseende efterlikna konventionella jaktvapen. I vart fall inte uttryckligen. Läser man Naturvårdsverkets yttrande från maj 2015 står det redan i första meningen att myndigheten bedömer att Benelli MR1 uppfyller de krav som ställs i 9§ och 11§ av NFS2002:18 och i 11§ återfinns kravet på utseendet.

Sista halmstrået?
Det är alltså detta som är svårbedömt och halmstrået man nu greppat så hårt att mitt ärende kommer löpa en bit in i januari 2016, vilket är minst två månader längre än det behövt göra.
Lägg då till att Naturvårdsverket redan 2012 yttrade sig om Benelli MR1 och då även med bild på vapnet som bilaga. Den gången skrev man bokstavligen att vapnet är lämpligt då den med monte carlo-kolv avser att efterlikna konventionella manuellt omladdade kulgevär.

Ett rött skynke för polisen och SJF
Man kan ju fråga sig varför Benelli MR1 blivit ett rött skynke för polisen och SJF? Svaret kan hittas i de mailkonversationer jag till slut fick ut från polisen. Jag vet bara inte om man skall stava det okunskap och inkompetens eller medvetet objektivitetslöst ställningstagande. Det är nog en blandning av dessa men en ”touch” av personligt tyckande enstaka tjänstemän tycks ha. 

”Ett vapen för vapenstollar”
Som ett exempel kan jag nämna polisens kriminaltekniker och tillika vapenexpert Lars Henriksson. Han skriver att ”Benelli MR1 är ett vapen för vapenstollar inte för jägare” i ett mail till Peter Thorsell som är verksamhetsansvarig för vapenärenden på enheten för förvaltningsrätt. Eller som en annan tjänsteman hos polismyndigheten uttryckte sig med ett ”attans...” när Naturvårdsverkets andra yttrande inkom. 

Började med Jägareförbundets yttrande
Varför har då polismyndighetens tjänstemän en sådan skev bild av Benelli MR1? Jo, själva grunden ligger i ett yttrande 2013 från Svenska Jägareförbundets förbundsjurist Ola Wälimaa. Det vapnet förbundsjuristen beskriver i sitt yttrande är inte den Benelli MR1 variant som sökts och som yttrandet begärdes in för som beslutsstöd. Yttrandet fullbordas med följande avslut ”Ansökan avstryks således”. 

Vad är förbundets roll?
Vad är det jag har missat? Är det Svenska Jägareförbundets jurist som delger beslut eller är det polismyndigheten?
Vad som däremot verkar ha hänt därefter är att den felaktiga modellen hamnat på näthinnan hos flera tjänstemän inom polismyndigheten som därefter hanterat fakta om Benelli MR1 utan någon objektivitetsprincip som helst i åtanke och till och med undanhållit korrekt fakta om vapnet i sina interna skrivelser ut till tjänstemän i de olika regionerna. 

Undanhåller korrekta fakta
Två av dessa är handläggaren Ebba Stjernberg och verksamhetsansvarige Peter Thorsell.
Ebba Stjernberg kommer att spela en central roll. Den har hon tagit på sig genom att samla på sig fakta och skriva egna faktaredogörelser till verksamheten om Benelli MR1, där konstigt nog korrekta fakta lyser med sin frånvaro. Trots att hon även får vapenfakta direkt från tillverkaren Benelli via Sako Sweden (något som jag misslyckades med när jag bad om detsamma av Sako Sweden på tillverkarens egen inrådan) väljer hon att inte ta med någonting alls som kan ifrågasätta hennes eller Peter Thorsells ställningstagande internt. 

Samma ”fulspel”
Samma ”fulspel” kör Peter Thorsell, som även han har tillgång till korrekt fakta men väljer att inte ta med ett enda i sin skrivelse till polisens vapenhandläggare i Sverige med uppmaningen att fortsätta avslå ansökningarna.
Objektivitetsprincipen verkar inte genomsyra dessa tjänstemäns vardag. Det finns tre huvudsakliga punkter om Benelli MR1 som enligt Ebba Stjenberg leder till avslag. Dessa är vapnets precision, ombyggnadsmöjligheterna samt militäriska utformning.

Sako Sverige vill inte figurera öppet
När det gäller precisionen så ska denna enligt Ebba Stjenberg anses vara mycket dålig eftersom Sako Sweden har yttrat sig om detta. Hon skriver: ”Då SAKO Sverige är generalagenter för Benelli vill de dock inte gå ut med en skrivelse beträffande detta, utan enbart yttra sig muntligt inofficiellt.”
Man kan ju inte låta bli att undra vad Benelli skulle tycka om man fick reda på att deras generalagent baktalar deras produkt med ren osanning? 

Sprider felaktigheter
Man försöker även bilda opinion mot Benelli MR1 internt. Handläggaren Ebba Stjenberg skriver följande i sin faktaredogörande skrivelse om Benelli MR1. ”Vapnet är i princip identiskt med Ruger Mini 14, som i samband men Utöya-atentatet blev förbjudet för jakt.”
Vad menar Ebba Stjenberg med i princip identiskt och var har hon fått detta ifrån? Menar hon att om båda vapnen är halvautomater, har pipa, sikte och avtryckare är det att kallas ”i princip identiskt”?

Har ingenting att göra med attentatet
Som lite nyttig information till henne bedömdes Ruger Mini 14 som olämpligt för jakt av NVV på helt andra grunder, ett år före Utöya-attentatet.
Hon skriver också att ”Benelli MR1 skiljer sig betydligt från ARGO E, vilket är godkänt för jakt.” Denna info har hon också fått från Sako Sweden som skriver att ”Benelli ARGO-E och Benelli MR1 är två helt skilda vapen och ska inte blandas ihop”. 

Klassat som jaktvapen
Man skulle vilja tro att Sako Sweden besitter vapentekniska kunskaper men man kan börja ifrågasätta dessa när tillverkaren Benelli själv skriver att Benelli MR1 är en vidareutveckling av ”Argo hunting rifle” samt har en klassning som jaktvapen i .223 Rem helt i linje med EU-direktiven.
Skulle SJF och polismyndigheten inte lita på tillverkarens egna fakta omnämner Nationellt Forensiskt Centrum (NFC) Benelli MR1 i ett arbetsblad. Där står ”Benelli MR1 är i praktiken en Benelli ARGO/R1 vars dimensioner har minskats ned som anpassning till den mindre kalibern.”  

SJF tror inte på Benelli
SJF:s förbundsjurist Ola Wälimaa vill också vara med på ett hörn och prestigefullt försvara förbundets ståndpunkt. Han ifrågasätter trovärdigheten i tillverkarens uppgifter och anser att det inte är klart att det urspungliga syftet med vapnet varit jakt utan det kunde lika gärna varit militära eller policiära ändamål samt självförsvar, trots att Benelli MR1 är registerat och klassat som ett jaktvapen.
Jag skulle kunna skriva mycket mer och lägga ut en hel hög av konstigheter som kommunicerats runt om hos polismyndigheten, men jag tror att det räcker så här.

Tar till fulknep
Finns det någon som efter denna artikel inte anser att denna ärendehantering och myndighetsutövning är käpprätt fel?
Om nu vapnet är så olämpligt som SJF och polismyndigheten vill framhäva, varför då köra med faktafel och undanhålla korrekt fakta för att kunna rättfärdiga olämpligheten?
Klarar inte polismyndighetens och SJF ställningstagande av att stå på egna ben med all korrekt fakta på bordet? Man är tydligen mycket rädda för att det inte gör det då man medvetet väljer att ta till fulknep.
Till svenska Jägareförbundets jurist och till delar av polismyndighetens tjänstemän, framförallt Ebba Stjenberg och Peter Thorsell, föreslår jag förutom en god fortsättning och ett gott nytt år även att ni slår upp vad objektivitetsprincipen innebär. Generellt så gäller det även ert tjänsteutövningsområde. 

Vad hände med regeringsformen?
Den grundas på den allmänna bestämmelsen i regeringsformen om att tjänstemän ska bedriva sin uppgift sakligt, neutralt och opartiskt.
Man är även skyldig att utreda och framföra omständigheter/fakta som är till den sökandes fördel.
Är det någonting som har dålig precision så är det ni då ni missar obektivitetsprincipen helt och hållet. Som tur är så hanteras mitt ärende respektfullt av andra tjänstemän än Ebba Stjernberg, om än att verksamhetsansvarige Peter Thorsell säkert håller ett vakande öga.

Filer

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

9. Dan Eliasson ger svar på tal

2016-01-12 09:16

I samband med nyhetsrapporteringen igår om ofredande på festivaler tyckte jag Rikspolischefen hade ett mycket bra generellt utlägg om vad han förväntar sig av poliser/tjänstemän i deras tjänsteutövning. Ledord som - opartiskhet, opolitiskt, utan politisk hänsyn, tala sanning, utan personliga värderingar/åsikter etc formligen haglade.

Hoppas de som jobbar med vapenlicenser hörde det.

8. Samma fulspel som med den nya promillelagen på sjön.

2015-12-31 16:28

Man undanhåller fakta, vinklar, förändrar verkligheten.
Här hur en polis förändrar verkligheten men avslöjas.
http://www.alltom02promillepasjon.se/index.php/item/90-seacop

Här Transportstyrelsen, samma falskhet.
http://www.alltom02promillepasjon.se/index.php/artiklar/item/113-jonasekbladiogt

7. Amatörpolitiker

2015-12-30 23:10

Myndigheter ska inte ägna sig åt opinionsbildning och tjänstemän ska inte sätta sina egna åsikter framför demokratiskt fattade beslut. Ändå förekommer det. Peter Thorsell är verksamhetsansvarig för vapenärenden vid Polismyndigheten och är den som ligger bakom myndighetens obstruktiva beteende i exempelvis i fråga om vapenlicenshantering.

6. Ansvar hos myndighetspersoner

2015-12-30 23:08

Har sagt det tidigare, i olika sammanhang, och Tjänstemannaansvaret MÅSTE återinföras!!!!

5. Kämpa på Toni !

2015-12-30 08:03

Nu när det till och med kommer kritik på DN debatt från Thorsells kollegor mot friheterna som Thorsell tar sig med sanningen så kanske fler inser att du har rätt i sak vad det gäller enskilda tjänstemäns försök att kringgå lagen, oavsett om dom jobbar på jägareförbundet eller polismyndigheten. Maken till desinformation som myndigheter har åstadkommit i detta fall är häpnadsväckande. Det som också är häpnadsväckande är att dom får hållas.

4. Mycket viktig kamp

2015-12-30 08:02

Oavsett om man vill ha bössan i fråga själv eller ej så är detta en jätteviktig kamp, det handlar egentligen inte om vapnet utan om huruvida privatpersoner som råkar ha en tjänst på en myndighet ska få blanda in sitt personliga tyckande på detta vis och fortfarande hävda att de talar för en myndighet... Vem är det egentligen som tillåter dessa haverister att få fortsätta med sitt maktmissbruk?

3. Tack toni

2015-12-29 21:34

Tack Toni för att du tar denna strid för alla laglydiga vapenägares skull.
Och fungerar våran demokrati som den skall så syns vi om några år på rådjur/rävjakt med varsin Mr1.

2. Bra skrivet

2015-12-29 17:44

Den brutala sanningen....
Det finns så många agendor i soppan kring Benelli MR 1 att man blir mörkrädd.
Det som desutom kännetecknar de inblandade på "fulspelssidan" är antingen en total okunnighet när det gäller vapen, alternativt en av taktik frammanad vilja att missförstå.

1. Otur, Toni

2015-12-29 17:42

Det finns okvalificerad personal som inte kan erkänna sina brister och fel i alla former av branscher och myndigheter så även inom polisen (där jag personligen tror att den andelen av personalen är störst). Så har man otur så blir man drabbad av dessa på ett eller annat sätt.
Har du tur och hamnar hos "rätt" vapenhandläggare nu så kan det bli otur för dig igen om klantskallarna i EU-kommissionen får igenom vapendirektivet och förbjuder halvautomater, då sitter du där igen med skägget i brevlådan.
You win some and you loose some...
Slutsats: Det är åt helvete! Gör om och gör rätt!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons