• Allmogejakt

Ingen ska tvångsanslutas

DebattPublicerad: 2010-10-04 11:04

”Häng med som medlem i JRF” står det som rubrik i på en sida i pappersupplagan av Jakt & Jägare. Jag uppmanar jägarkåren att läsa sidan. Innehållet vänder sig till hela jägarkåren och är väl värd till eftertanke i valet av jaktorganisationstillhörighet.
• Inga fler vargar i Sverige. Ge full ersättning till alla som drabbas av skador efter rovdjursangrepp.
• Tillåt skyddsjakt på rovdjur som uppehåller sig vid bebyggelse.
• Rätt att bestämma över jakten på egen mark.
• All jakt på jaktbart vilt ska fortsätta.

Ovanstående fyra punkter är med all säkerhet punkter som överensstämmer med jägarkårens framtidsperspektiv.
Jag stannar till vid punkten ”rätt att bestämma över egen mark”, vilket faller sig naturligt då jag är stark förespråkare av viltvårdsområden här i Norrland. Genom viltvårdsområdes samverkan kan vi vårda och beskatta viltstammarna på ett för samhällets bästa, i form av rekreation, jakt och viltvård.

Ingen tvångsanslutning

Men ingen markägare ska behöva känna sig tvångsansluten. Ingen medlem i jaktvårdskretsarna ska tvångsanslutas till Svenska Jägareförbundet för att utöva sin rösträtt vid jaktvårdskretsarnas årsmöten. Alla markägare som med sin mark ingår i ett VVO eller jaktvårdskrets är delägare i kretsen och följdaktligen är man röstberättigad oavsett förbundstillhörighet.
God jakt!

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

3. Uffe Stridsberg

2010-10-05 09:05

Nu handlade inte artikeln om just detta och inte min kommentar heller men självklart får du ett svar.
Riksdagen har beslutat max 210 vargar i nuläget och att genetiken skall förbättras. JRF menar att det får inte bli fler, utan att för den skull tycka att antalet 210 är rätt, vi ser heller inget behov av konstlade metoder för att förbättra genetiken utan litar på invandring som bevisligen fungerar för annars skulle det ju inte finnas några alls.

2. Vad menar JRF Ulf Kallin?

2010-10-04 14:51

Vad menar JRF med : "Vi vill gemensamt verka för en rovdjursförvaltning där björn, järv, varg och lo är en naturlig del av den svenska faunan" samtidigt som man säger "Inga fler vargar"?

1. Rätt ska va rätt.

2010-10-04 12:45

Som anställd av JRF ser jag positivt på John-Eriks sätt att framställa vårt förbund.
Men tyvärr konstaterar jag att det råder vissa missförstånd.
J-E, jaktvårdskretsarna är SJF´s lokalavdelningar och dess medlemmar är förhoppningsvis inte tvångsanslutna, däremot kan markägare tvångsanslutas till Viltvårdsområden enligt gällande lag. Men VVO-årsmöte har inget med kretsarna att göra utan det är medlemmarna i VVO som röstar helt enligt VVO-lagen och områdesstadgan, här finns förhoppningsvis ingen stadga som förordar viss föreningstillhörighet eftersom detta bryter mot föreningsfriheten.
JRF består av lokalavdelningar, länsdistrikt och förbundsledning.
SJF består av lokala jaktvårdskretsar, länsföreningar och förbundsledning.
VVO består av medlemmar (frivilliga eller tvångsanslutna) samt en vald styrelse som styrs av medllemmarna och årsmötet. VVO beslutas av länsstyrelsen.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB