• Pinewood

Inskränkningar på jaktdagar medges ej

DebattPublicerad: 2011-08-05 10:05

Förvaltningsrätten i Luleå har den 2011-06-20 avkunnat en dom i Mål nr 2723-10. Den handlar om jakttider under gemensamhetsjakt på älg inom ett viltvårdsområde (VVO).
Förvaltningsrättens viktigaste stöd för sitt
ställningstagande är hämtad från förarbetet till Lagen om VVO (prop. 1999/2000:73s. 41).
Domstolen lutar sig mot följande rader:
”Enligt 2§ i jaktförordningen får länsstyrelsen meddela föreskrifter om begränsning av den allmänna eller särskilda jakttiden för viss viltart, om det behövs med hänsyn till snö, is och klimatförhållanden. Regeringen instämmer i utredningens bedömning att det inte finns anledning att föreslå att ytterligare inskränkningar ska kunna ske inom enskilda VVO”.

Inget stöd för begränsning av jaktdagar
Domstolen konstaterar helt enkelt, att lagstiftningen inte ger VVO-föreningar stöd för en begränsning av jaktdagar.
Vidare fastslår domstolen att föreningen saknar talesrätt. En överklagan kommer därmed inte att tas upp och ändrar därmed inte denna dom. Sammanfattningsvis kan sägas, att jakträttsinnehavarna har laglig rätt att jaga alla lovliga jaktdagar, så länge det finns älgar kvar på licensen!
Den avkunnade domen bör därför övertyga alla i VVO-föreningarna att det är av största vikt att jaktstämman och jaktledningen i ett VVO visar största möjliga respekt för de önskemål som framkommer från de olika jakträttsinnehavarna inför älgjakten.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

3. #2

2011-08-08 11:53

Kan du länka till Länsstyrelsen och vart detta står? Det måste ju enbart gälla den egna marken som Länsstyrelsen förvaltar och för den måste de ju ha rätt att själva ta beslut om och när jakt ska bedrivas.

2. Inskränkningar på jaktdagar medges ei

2011-08-08 08:31

Å i Västerbotten har länstyrelsen beslutat at ingen småviltjakt får bedrives føre 25 august. Da dom i år nekar salg av kort. Dette får stora konsekvenser for oss som bor i fjällen. REVJAKT STENGT, Kråke jakt stengt even Mink och Mård-hund stengt. Kan värkligen länstyrelsen fatta slika beslut???

1. Inte bra

2011-08-06 12:30

Och hur har man tänkt sig att VVOt ska kunna ta ansvar för stammen i området. Många lag i Värmland har avbrutit jakten på ett tidigt stadium för att rädda några älgar för framtiden. Skogsbolag och länsstyrelser har på senare år konsekvent gett licenser större än befintliga älgar. Nu är det risk för att det blir tävlan efter att skjuta områdets sista älg.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsJohn Deere