• Pinewood

Kampen om älgstammen

DebattPublicerad: 2008-10-29 16:54

Kampen om älgstammen står mellan ena sidan jägarna, som tyvärr ser ut att komma till korta, och i andra ”ringhörnan” skogsbolag eller andra skogsägare med dollartecken framför ögonen och Svenska Jägareförbundet, som har fått i uppdrag att förvalta våra viltstammar. 

Jag är mycket bekymrad efter årets älgjakt när jag ser hur dåligt ställt det är med kalvar och ”fjolingar”.
Skulden vill jag bestämt lägga på alla förespråkare av fri kalvjakt, som tydligen inte har fattat att alla älgar börjar sin levnadsbana som kalv.
Årets älgjakt, på dem av mig undersökta markerna som har en areal av 30 000 hektar eller mer, har gått bra, eller för bra. Nu pratar jag om vuxna djur och här har det varit gott om stora älgar.

”Vad händer nästa år?”
Dessutom har många stora tjurar skjutits, men vad händer nästa år? Kapitala tjurar är ju nödvändiga för fortsatt älgjakt framledes. Men i år har jägarna gått hårt åt kapitalet, mycket hårt. 
Var finns räntan eller återväxten? Samtliga tillfrågade tillstår att det är tunt med fjolårsdjur och årets kalvtillgång är sparsam.
Hur kunde det bli så här då? Jo, det har varit ett intensivt propagerande: ”Skjut mer kalv, för att få upp medelåldern.” Denna urvattnade klyscha har vi hört till leda.
När nu detta följts av jägarna blir frågan: Hur har denna obalans uppståt? Konstigt? Nej, inte ett dugg. Detta var väntat. Under ”guldåren” för älgstammen var en hög tilldelning nödvändig. 

Sönderskjuten älgstam
Men när stammen började vika, vad hände då? Sänkte man tilldelningen? Ingalunda. Detta fick naturligtvis till följd att stammen helt enkelt blev sönderskjuten. Hade man här erkänt sina misstag och börjat ”nudda” bromspedalen hade denna idioti inte behövt se dagens ljus.
Nu har emellertid skogsprofitörerna fått luft under vingarna och börjat bearbeta dem som ”hade hand om det hela”. Tråkigt nog hade de inte pondus att stå emot ”drevet”.
Istället börjar man bjuda på smulor, i form av fri kalvjakt, för att få jägarna på bra humör. Men uppdragsgivarna var givetvis hela tiden medvetna om att detta på sikt kommer att sänka älgstammen totalt.  

Rovdjurstrycket mot älgarna
Sedan, som en skänk från ovan, kom det stora trycket från rovdjuren in i bilden. Rovdjuren hotar att fortsätta öka lavinartat, vilket också ger en klar negativ inverkan på dagens usla läge. Men har det beaktas? Nej, då. Istället finns det jaktledare som öppet klargör följande: ”Spar gärna en kalv av två, så rovdjuren får sin mat.”
Mitt ”rotande” i sakfrågan kan tyckas innefatta en liten areal, men jag tycker att trenden är tillräckligt illavarslande och måste uppmärksammas.
Nu finns det givetvis andra platser i vårt avlånga land som har helt andra förutsättningar, men ha ändå detta i bakhuvudet.

Det eviga tjatet om betesskador
Sist, men inte minst, finns det eviga tjatet om betesskador. Jag lägger inte allt för stor tilltro till dessa uppgifter. 
Trycker man tillräckligt många gånger på samma knapp på datorn så får man fram det man vill ha. 
Har man dessutom som skogsägare råd att låta miljontals hektar stå ogallrade, där ett hav av sly fått fäste, så skall man nog börja i den ändan.
Vi måste tänka på våra efterlevande, som det så vackert heter.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

21. Kalvjakt

2008-11-11 08:49

Kalvjakt är den bra modell. Det måste helt klart vara bättre med en hög medelålder på vinterstammen. Men det går givetvis inte att skjuta den sista kalven för kon innan de vuxna hondjuren är fredade.

20. Reflex till Falco

2008-11-03 17:03

Snärtigt värre, jag medger att det som engagerar i den här typen av forum är rovdjuren, det är ingen tvekan om det.
Men bakom kulisserna pågår många andra saker, bland annat om fjälljakten, blyfrågan, älgjakten, skytteträning, utbildning och annat. Rovdjursdebatten är dock viktig eftersom rovdjuren påverkar jakten för väldigt många människor i främst "Vargland".
Jag har också läst JRF-ordförandens ledare där han mycket riktigt framhåller att det finns många glädjeämnen också, så att vi inte helt snöar in på rovdjuren. Men jag förstår att dom som fått sin jakt förstörd av vargen tycker att den frågan överskuggar allt annat.

19. Till Bjärven åter för reflexion

2008-11-03 13:45

Mjaa, Bjärven mina åsikter om rovdjursdebattens orimliga dominans är jag inte ensam om. Långt ifrån. De delas bl.a. av JRF:s ordförande i ledaren 2008-05-05, läs den!
Utnyttja sedan dina eminenta reflexer så att inte din egen stora nattmössa skymmer sikten.

18. Falco, med avtagen nattmössa!

2008-11-03 11:58

Mina reflexer är det inget fel på, jag försöker se frågor från flera håll. Att jag tyckte du pratade i nattmössan berodde på att du skrev att vi ägnade all kraft åt "en inproduktiv rovdjursdebatt som helt fått dominera agendan" och inte engagerade oss för avskjutningen av älg. Ett helt felaktigt påstående! Men du tycks ju vara medveten om det fast du dolde det väl.
Jag upprepar att bolagen vill ha så lite älg som möjlig, nollvision är kanske att ta i, det medger jag. Jag skriver också att avskjutningsmodellerna måste vara dynamiska eftersom förhållanden ändras.
Du kanske ska kolla upp reflexera själv.

17. Christer

2008-10-30 15:45

Klart det går att skjuta kon och kalv om målet är att minska älgstammen. Jag hörde röster från skogbolag om halvering av dagen älgstam. Problemet med en sådan hård avskjutning är ju om du samtidigt ska bibehålla någon sort kvalité på stammen. Ställde frågan i mitt första inlägg men inget svar. Finns det ett förslag på antalet älgar?

16. Vad tillför bra arvsanlag i frysboxen?

2008-10-30 15:45

Genom åren har de olika propåerna om hur vi ska förbättra älgstammens kvalitet avlöst varandra. Den ena modellen efter den andra har presenterats och anammats av jägarkåren. Vad har blivit bättre? De senaste årens propaganda för ett nästintill ohämmat kalvskytte tar nog ändå priset.
Alltså! Å ena sidan talas det om vikten att spara älgar (framförallt tjurar) med bra anlag som kan föra sina gener vidare i stammen. Å andra sidan uppmanas vi att skjuta 60-70 % av avkommorna och placera de fina arvsanlagen i frysboxen! Logik?
Det finns i en älgs levnad en höst när det är hart när omöjligt att i en jaktsituation avgöra om det är en bra älg eller en sämre älg. Och det är när den är årskalv. Då kan du inte ens avgöra vilket kön den har. Beskattningen av kalvarna sker slumpmässigt utan några reella möjligheter att spara en för älgstammen bra individ. Redan nästa höst uppvisar djuren en mycket tydligare bild av sin kvalitet, vilket ju underlättar urvalet och ger en bättre möjlighet till förvaltning av älgstammen...
För att uppnå en kvalitativt bättre älgstam skulle därför uttaget av vuxna djur av sämre kvalitet ökas och uttaget av kalvar minskas. Detta skulle öka möjligheterna att förbättra kvaliteten på älgstammen genom att älgar med bra anlag får en större chans att överleva första året. Den vuxna älgstammen av dålig kvalitet kan knappast bli bättre av att kalvar med bättre anlag skjuts bort.
Om det är så att ett stort uttag av kalvar motiveras av andra orsaker må så vara, men att torgföra det som ett sätt att förbättra kvaliteten på älgstammen är löjeväckande...
Till detta kommer sedan rovdjurens påverkan på älgstammen som ”grädde på moset”, vilket gör att någon älgförvaltning genom jakt överhuvudtaget inte går att genomföra framgångsrikt innan framtida rovdjurssituation är klarlagd och kan vägas in i förvaltningsmodellen.

15. Bjärven

2008-10-30 15:43

Låter bra Bjärven, och jag önskar er all framgång med att stärka eran älgstam.
Jag och en kompis var på Öland förra hösten för att se med egna ögon vad som hänt med Kalmarmodellen och jag har aldrig tidigare sett så många bra tjurar på samma ställe. På två dagar såg vi åtta tjurar, varav en tolvtaggare, två tiotaggare, en åtta-, en sex- och några mindre. Det blev även skapliga bilder och en artikel i Svensk Jakt nr 7 2008. Tyvärr tycks de fortfarande ha problem med dålig föryngring, men förhoppningsvis blir det bättre med tiden.

14. Bjärven, undvik gärna reflexmässiga invektiv

2008-10-30 15:43

Jag är väl medveten om Svenska Jägareförbundets studier och uppföljning av älgstammen, liksom den forskning på älg som bedrivs i naturvårdsverkets regi, vid naturvårdsenheterna och inom SLU.
Vad det handlar om är att spara högfertila djur av båda könen. Kronstorlek och kroppsstorlek kan vara visuella indikatorer på vitalitet och hög fertilitet , liksom två- eller trekalvskor. Dålig jaktlig samordning mellan små grannmarker kan tyvärr få förödande konsekvenser när det gäller att spara fertila kor. Kalvarna skjuts av ena laget, den ensamma kon av det andra.
Små unga tjurar samt äldre individer med kronuppsättning i retur samt gallkor är indikatorer på låg fertilitet. Men som sagt det kan vara svårt att avgöra vad som är en gallko av exemplet ovan.
För att nå nödvändig selektion vid praktisk jakt inom ett älgskötselområde och särskilt på licensområdesnivå krävs samsyn och kunskaper som inte kan ersättas av stereotypa avskjutningsmodeller, hur spetsfundiga de än är i teorin.
Jag tror också du är fel ute när du hävdar att skogsbolagen siktar mot en nollvision för älg. De stora bolagen har faktiskt högre mål än så i sina faunamiljöplaner.

13. Uppvaknande

2008-10-30 14:27

Oj, vad kul att ni har vaknat på den tokiga avskjutningen som har ägt rum under många år. Det går inte att skjuta både ko och kalv i samma ekipage. Då minskar tillgången.
Ko med en kalv måste vara fredad för att rädda kon. Samt bara skjuta en av dubbelkalvarna.

12. Dynamisk utveckling

2008-10-30 13:28

Självklart måste vi kontinuerligt utvärdera avskjutningsmodellen. Det gäller att samla data för att anpassa sig. Älgobs är ett visst stöd och likaså att skicka in käkar för åldersbestämning.
Jag tror att det är många i vårt land, förutom jägare och fotografer, som gärna ser en väl sammansatt älgstam i våra marker.

11. Kalmarmodellen

2008-10-30 12:43

Intressant Bjärven att ni tillämpar kalmarmodellen. Jag tror att den är rätt, när det gäller att princip rädda älgstammen från undergång. Den ger fler tjurar med högre medelålder och fler betäckta kor. Men sedan när man väl har restaurerat sin älgstam, så tror jag man måste vara dynamisk nog att anpassa avskjutningen till den nya situationen, så man verkligen behåller och kanske ytterligare lyfter kvaliteten. Då är jag övertygad om att man måste avstå från troféjakt, om man inte klart kan se att en tjur är skadad eller på retur.
När det gäller att stå emot de stora skogsprofitörerna har nog vi som fototgraferar eller bara älskar naturen väldigt mycket gemensamt med jägarna, något som tyvärr skyms en del av den infekterade rovdjursdebatten. Tyvärr så har väl hittills jägarna varit ganska ensamma om att ta den striden.

10. Falco i nattmössan!

2008-10-30 11:22

Om du tror att jägarorganisationerna bara kan hantera och bearbeta en fråga i taget är du mer naiv och okunnig än vad jag trodde.
Självklart lägger förbunden mycket pengar på forskning kring älgstammens utveckling. Olika avskjutningsmodeller testas inom olika älgskötselområden.
Det är inte så självklart att det är de största tjurarna som ska sparas, det har kalmarmodellen visat, där sparar man mindre tjurar. Utvärderingen tar tid men man har nu börjat se resultat av de olika modellerna. I vårt lag ser vi en klar förbättring av kalvstorlek och tillgång på trofétjurar efter några år med kalmarmodellen.
Sedan är det ju inte säkert att den fungerar överallt beroende på biotoper och och rovdjurstryck, men det kommer säkert forskningen att utvisa.
Problemet är när skogsbolagen kräver avskjutning till varje pris. Deras mål är noll älgar. Här har du det stora problemet.

9. I den bästa av världar...

2008-10-30 09:30

...är vinterstammen alltid lika stor. Där växer det upp lika många kalvar som det skjuts vuxna. Där tar rovdjuren inga älgar.
Men så är det inte alltid.
Att helt styra över och skjuta varje kalv man ser är inte heller rätt, även om skogsbolagen ibland önskar detta.
Som jägare ska man inte skjuta mer än en mark klarar av.
Det är dags att våra olika jaktförbud stöttar objektiv forskning för att verkligen ta fram fakta om älgstammens storlek och skogsskador.
Med mindre vuxna tjurar så får korna svårt att välja tjur. Det sägs att korna först kan avgöra om det är en bra tjur när tjuren är tre år (hur man nu kommit fram till det).
Men är det så så får vi nog problem med ombrunstande kor, sent födda kalvar som får svårare att klara vintern och rovdjur.
Dessutom blir det mindre kött i slaktbacken.

8. De som jagar...

2008-10-30 09:29

...får använda förnuftet. Ser man ingen älg på bolagens skog får väl de bevisa att så inte är. Har man åtta tilldelade, men ser fyra. Bevisbördan är markägarens!

7. Minska jakttiden

2008-10-30 09:28

Låt alla jaga älg i max tre dagar så är problemet löst... Visar det sig vara för lite öka till fyra dagar, är det för mycket minska till två dagar. Klart! Behövs inget annat system för att förvalta stammen. Allt annat är trams!

6. Mycket viktig fråga

2008-10-30 09:26

Äntligen en viktig fråga som tas upp. Vi har de senaste åren sett en lokalt och regionalt kraftig minskning av älgstammen på grund av för hög och oselektiv avskjutning. Viktigt är att spara kapitala tjurar och högproduktiva kor men så har tyvärr inte skett i jakten.
Att protestera mot ett orimligt överuttag i älgjakten, är en viktig uppgift som jägarorganisationerna har på sitt bord men som man gravt försummat till förmån för en inproduktiv rovdjursdebatt, som helt fått dominera agendan.
Nu tillsätter regeringen en ny älgutredning som skall vara klar 1 maj nästa år. Den skall lämna förslag på förändringar som behövs för att skapa förutsättningar för en högproduktiv och livskraftig älgstam och där avskjutningen är anpassad till lokal bestestillgång, areella näringar, trafik och rovdjur.
Det lär bli en svår och grannlaga uppgift för utredaren och det finns inte tolerans för att utredningen utmynnar i dåliga förslag.

5. Kohagen...

2008-10-30 09:26

Skjut alla kalvar ni ser i en kohage och släpp sedan in några rovdjur. Vem kallar det förvaltning?

4. Skogstorparens funderingar

2008-10-30 09:25

Jag har lite skog och har älg som betar sly som jag sparar intill skogsvägar och diken, och har därför inga större skada på tall och övriga plantor som jag planterar. Vi jagar älg på licens och brukar skjuta vad vi behöver och det andra får gå på tillväxt, Jag har fått klagomål från skogsbolagen om att det fins för mycket älg. Jag har blivit erbjuden att skänka av min tilldelning till dem som jag inte stoppar i frysen, men givetvis har jag avslagit deras erbjudande.
Jag har lite sjöland som är oftas blöta på hösten så det ej går att tröska, atomatiskt blir det viltåker av detta och till glädje för det vilda.

3. Viktig fråga

2008-10-29 18:19

Ett allvarligt problem som Ejnert tar upp här. Skall verkligen redan stormrika skogsbolag få sänka älgstammen, tror alla jag känner svarar nej på den frågan, men hur skall man gå emot dom?
Enskilda jaktlag kan nog inte göra det utan att bli utkastade från marken, utan enda möjligheten är väl att jägarnas organisationer och även andra som månar om naturen, biter skogsbolagen i hälsenan tillsammans.
Ejnert tar också upp min käpphäst, trofejakten. Älgkor verkar inte vilja para sig med pinnetjurar, så om jägarna inte kan förmås eller tvingas att sluta med troféjakt så har vi dessutom minskande föryngring på halsen, plus eventuella effekter av degenerering, som ytterligare kan sänka fertiliteten.
På Halle-Hunneberg har antalet kalvlösa kor mångdubblats på senare tid och alla orsaker till det känner jag inte till, men det sammanfaller i tid med att nästan alla kapitala tjurar skjutits bort.

2. Kalvjakt

2008-10-29 18:08

Meningen med fri kalvjakt behöver inte va att minska stammen. Man kan inte minska stammen nämnvärt om man så skulle skjuta alla kalvar man såg, så länge man inte skjuter några vuxna.
Om man höll balansen mellan antalet vuxna och kalvar som man fäller skulle de inte bli några stora problem. Ta jämförelsen med kohagen – vill man öka stammen slaktar man inga kor och behåller tjuren men slaktar alla kalvar man inte vill öka flocken med.

1. Hur många älgar ska finnas?

2008-10-29 17:01

Hela meningen med fri kalvjakt är väl att minska antalet älgar eller har jag missat nåt? Tanken med den "förvaltning" som varit de senaste åren har väl gått ut på att minska antalet älgar.
Självklart blir då medlåldern lägre då man hela tiden skjuter fler älgar än som produceras. Möjligen kan man med lite selektivare avskjutning spara vissa djur men så länge målet är att miska stammen så ser jag det svårt att samtidigt öka medellivslängden.
Vad finns det för nationella mål för antalet älgar? För rovdjur pratas det dagligen om hur många föryngringar en art ska ha nationellt samt för olika län. Finns nått liknande för älg? Jag har då inte sätt det eller är målet bara att minska och minska och minska.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB