• Allmogejakt

Lär mig något om rovdjur, Jakt & Jägare

DebattPublicerad: 2007-11-16 10:08

Varför skriker ni så högt, Jakt & Jägare? Ni vrålar så jag inte kan urskilja vad ni säger. Och jag tänker främst på rovdjursfrågan.

Tidningen Jakt & Jägare sätter nog rekord bland svenska tidskrifter i bloddrypande bilder. Varje nummer innehåller makabra foton av jakthundar avbitna på mitten. Vad vill ni åstadkomma?
Tidningen är också full av texter med aggressiva utfall mot politiker/lagstiftare och tjänstemän.
Det skulle jag köpa om det bara var så på debattsidorna eller på ledarplats. Men tonläget är lika högt i förmenta nyhetstexter också. Så för vem skriker ni?
Inte för de som vill lära sig något och försöka förstå konfliktlinjen inom svensk rovdjurspolitik.
Jag är nybliven jägare och har mycket kvar att lära. Jag bor heller inte i de vargtäta områdena i Mellansverige så jag har svårt att sätta mig in i den rädsla och frustration som fårägare och andra i Värmland, Dalarna och annorstädes kan känna. Så var det sagt. Men just därför efterlyser jag en jakttidning som ger svar och benar ut problematiken istället för att likt ett propagandablad i före detta Östeuropa predika för de redan troende.
Jakt & Jägare skulle vinna på att ha den goda journalistiken som riktmärke istället:
- Driv er jaktpolitiska linje på ledarplats.
- Låt båda sidor komma till tals på insändarsidor och debattsidor. Angrips någon intressegrupp, kontakta den och låt den gå i svaromål.
- Ha en hög journalistisk etik och balans på nyhetsplats. Är ni ute på reportage i vargrike, skriver ni nyhetstexter där företrädare för en hårdare avskjutning av varg kommer till tals.
- Balansera upp texterna och låt även andra sidan lägga fram sina argument.
Jag ser fram emot att få lära mig mer.

Johannes Björck, journalist och nybliven jägare

SVAR
Jägarna är mycket nöjda med Jakt & Jägare.
Tidningen görs av jägare för jägare.
Papperstidningen har under de senaste tre åren ökat i särklass mest i upplaga bland svenska jakttidningar.
När det gäller webbtidningen har antalet unika besökare per månad ökat 100 procent på ett år.
Häng med oss som läsare, Johannes, så lär du dig massor både när det gäller jakt, rovdjurspolitik och framgångsrik journalistik!

Anders Ljung, chefredaktör
och ansvarig utgivare, Jakt & Jägare


Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

54. Du har så rätt så

2007-12-04 08:47

R-mormor... Kanske skulle de tänkt sig för både en och två gånger innan de beslutade att vargen åter skulle få terrorisera glesbygden och dess befolkning, och kanske skall de inte vara så snabba utan mer försiktiga med att gå ut med sådan absolut säkerhet och säga att vargen är helt ofarlig för människan.
Precis som du säger kan det bli en mycket obehaglig överraskning. Till sist tror jag faktiskt inte att du kan hitta en endaste människa, även
om du söker med ljus och lykta som vill ha bort alla rovdjur. Detta scenario brukar bara nämnas av de allra största rovdjursförespråkarna och jaktmotståndarna när argumenten tryter. Hoppas att så inte är fallet med dig då en del du "säger" faktiskt har en poäng.
Med detta släpper jag denna debatt.

Vänligen Tt

53. T-terrier

2007-12-03 09:18

Jag tycker du ska läsa mitt inlägg igen, så ser du att den länk du tog med beskriver just det jag talade om: samspel mellan organism och miljö. Kunskap om till exempel en speciell organism - t ex varg är biologi.
Risken med att negligera någon organisms betydelse är liktydigt med den negligering vi tidigare gjorde när vi släppte ut avloppen orenat i ett "oändligt" hav, eller att den "oändliga atmosfären" kunde ta emot vad som helst utan att påverka livet på jorden.
Allt hänger ihop, och - om det nu inte redan är för sent - så borde vi människor vara lite mer försiktiga med att tro att vi vet och kan allt om naturen, och kan behandla djurlivet som vi behagar utan obehagliga överraskningar i slutänden. Undrar om det är någon som tänkt över ett scenario totalt utan rovdjur på vår jord.

52. Roslagsmormor

2007-12-02 09:05

Återigen pratar du som om du inte vet
kolla här så kanske du fattar:

http://www-vaxten.slu.se/ekologi/ekologi.htm

Kanske jag borde tillagt biologi i inlägget, så hade det blivit än mer rätt. Dock är det väl om vargens vara eller inte på grund av vad den gör eller inte tillför vår natur, eller hur den passar där den finns i dag i det numerär, som är det vi diskuterar? Alltså EKOLOGI.

51. Calle ta med dig Kenneth...

2007-12-02 09:03

...och några andra fobidrabbade stackare, späd på rädslan med några mer bra sagor... varför inte en varulvsfilm, något alster med greve Dracula eller hyr några vargmasker på Buttricks och ha en riktig myskväll där ni kan berätta spökhistorier för varandra i lugn och ro...
Det är ändå inget ni kan förmedla ut till vanligt folk...
GRRRR!

50. Vill Roslagsmormor m.fl. verkligen ha kunskap?

2007-11-30 15:45

Mycket belysande debatt om fastlåsta positioner. I Alaska går cirka 5 procent av älgarna till människoföda, i Sverige 90-95 procent. Om någon mot förmodan vill lära sig något om varg-människa rekommenderar jag

http://www.folkaktion.com/images/stories/carnegie/carnegie-1.pdf.

Boken Wolves in Russia av Will Graves visar den enorma belastning vargen har varit och är.
Men eftersom den första kommer från en världsbekant etolog och den andra från en man som använt 50 år att studera vargen i Ryssland stämmer inte kunskaperna alltid med ”informationen” från Grimsö. Inte desto mindre är de värda att beakta.

49. Herregud, människa

2007-11-30 11:03

Du, Roslagsmormor, varför ältar du på med ditt kunskapsredovisande. Förstår du inte att vi vet väl så bra som du. Och om du läst vad som finns skrivet i kommentarerna på denna sida behöver du inte ställa frågor om sådant som redan behandlats.

48. Avslutsreplik till T-terrier och Kenneth E

2007-11-30 09:07

Tja T-terrier, infekterat kött - varför skulle köttet vara infekterat på en älg som har en smärre infektion i t ex en klöv, men en infektion som ändå gör den mer sårbar för en attack från vargarna. Gillar den inte gammal mat, så borde man väl heller inte hitta vargar kring soptippar – eller? (Se annat debattinlägg i denna tidning)
Undrar hur mycket kunskap du har själv – ibland kan det räcka med rent logiskt tänkande. Vargar är förvissa varken kramdjur eller matcho som ger sig på vilka djur som helst utan att först ha gjort överväganden. De väljer ut det djur som det tror ska vara enklast att döda, vilket ofta kan vara ett fullt friskt och stort djur om inget annat finns att tillgå för tillfället. Har de ett val, så väljer de det som är mest sårbart för attack i vargens ögon.
Ge mig föresten ett exempel på land som har större täthet av älg än Sverige. Vi ligger tydligen fortfarande i topp vad jag förstått. Vargens ekologi? Du menar väl vargens biologi – eller? Ekologi är läran om samspelet mellan organismerna och miljön. Med exemplet från Isle Royale ville jag visa på den jämvikt som funnits mellan älg och varg under mer än 50 år när människan inte har lagt sig i, samt hur älgen tycks ha anpassat sig gentemot vargen genom att bli bättre på att försvara sig. För övrigt ska du nog ta reda på vem din ”kombatant” är innan du beskyller henne eller honom för okunskap. I just detta fall har du avslöjat din egen dåliga kunskap både när det gäller ordval och fakta.

Vad gäller Kenneth, så bör han också ta reda på vad orden jag använder betyder, innan han kommenterar dem. Balans kan översättas med jämvikt – ja visst – men att det skulle ha något med vikt (kg t ex, som jag uppfattar ditt svar) är helt felaktigt.
Läs den sista meningen i mitt tidigare inlägg – där ser du ett exempel på ordentlig Obalans när det gäller älg och varg.
Rovdjuren måste av nödvändighet vara färre än de djur de livnär sig på om det skall bli balans mellan arterna. Du tycks även tro att en mentor med automatik betyder att det är en äldre person. Fel, min mentor/läromästare är ett år äldre än vad jag är, men vet ofantligt mycket mer om jakt än jag själv. Han började som 7-8 åring att jaga ekorre och tjänade på skinnen sin veckopeng. Senare har även rävens, mårdens och vildminkens pälsar givit honom tillskott i kassan, efter ett petigt arbete med flåning och taning.
Eftersom jag började sent med jakten (runt 1983), så har jag inga ambitioner att försöka lära andra jägare något om jakt, men eftersom min sambo haft flera Jämthundar och jag själv varit med då de ställt älg eller varit med som hundförare vid eftersök, så är jag inte helt obekant med hur åtminstone dessa hundar arbetar. Min fråga till dig – varför vi ska känna oro för älgstammen – kvarstår dock.

47. Tyskterrier...

2007-11-29 17:39

...det om Roslagsmormor är bra, mycket bra. Men nog har hon tagit svalt den vinklade rovdjurspropagandan i vårt eget land också.

46. Smarta

2007-11-29 14:08

vargar, roslagsmormor, som äter infekterat kött... Själv har jag högre tankar än så om vargen. Vargen äter bara friska djur vilket bevisats ett flertal ggr i forskning bl.a i Sverige.
För övrigt är nog numera inte Sverige det älgtätaste landet i världen, tyvärr, och glesare och glesare blir det.
Gång efter annan slår det mig Roslagsmormor,hur ytterst lite du egentligen vet om vargen och dess ekologi, men det är klart bygger man det mesta av sitt "vetande" på en vargstam på en avskild ö, som inte ens forskarna vill hänvisa till som relevant att jämföra med övriga vilda stammar så kanske det blir så.

Vänligen Tt

45. Roslagsmormor.

2007-11-29 09:10

Försöker du lära Johannes eller mig hur älgjakt med ståndhund går till? Tänk på att jag kanske är jämnårig med din mentor på området. Ditt senaste inlägg med kommentarer till mig blev därför onödigt.
Ordet balans betyder jämvikt, det vill säga väga jämnt.

44. Kenneth Erikson

2007-11-28 10:21

Varför skulle vi känna oro för älgstammen? Där den är riktigt dålig – typ Skåne – finns inga vargar alls, bara jägare. För övrigt lär den svenska älgstammen vara den i särklass tätaste i världen, vilket antagligen inte är till fördel vare sig för älg eller marker, möjligen en fördel för jägarna.
Visst kan vargar ge sig på stora älgtjurar, men ofta har vargarna tidigt, med sitt utmärkta luktsinne, listat ut en svaghet hos djuret, till exempel en infektion som inte är synlig utåt, men väl avspeglar sig i en lukt vargarna känner och att älgen i övrigt är försvagad.
Älgar kan mycket väl döda en varg och det finns ingen anledning för något rovdjur att utsätta sig för onödiga risker. Med en anpassning av bytesuttaget från jägarnas håll, är jag övertygad om att det i fortsättningen kommer gå att utöva en ”meningsfull” jakt även i områden med vargrevir.
Att ”tuffare” älgar skulle utgöra en ökad fara för våra ställande älghundar ser jag inte heller. Dessa ofta smidiga hundar håller sig på lämpligt avstånd tills skytten kommer, och behöver aldrig utsätta sig för samma fara som en vargfamilj som själva måste försöka döda djuret. När det gäller balansen har jag lite svårt förstå vad du menar, och dessutom var antalet vargar under perioden 2006/2007 nere i uppskattningsvis cirka 20 djur. Något jaktligt uttag finns inte och det var därför jag menar att de lever i balans, det vill säga ingen av arterna kommer själva att kunna ”utrota” den andra arten. Skulle antalet älgar och vargar vara lika stort, så skulle vargarna snart ha dödat älgarna och därefter själva svultit ihjäl.

43. Roslagsmormor.

2007-11-27 09:04

Om du har rätt bör du och din jagande sambo (jag vill minnas du skrev så) känna stor oro över vår svenska älgstam.
Som älghundsägare vet jag att älgar, vid kontakt med hundar, antingen väljer att stå kvar eller ”ta undan”. Och det är min fasta övertygelse att om en älg (även en stor älgtjur) får en hungrig frisk vargflock efter sig spelar det ingen roll hur älgen gör, annat möjligen än att gå i sjön. Vi har ju fått sett bilder på när en tjur blir tagen av vargar på nätet här under året och bilderna var visst för övrigt från Isle Royale.
Vi mister hundar och när avskjutningsmålen för älg uppnås blir det ”spiken i kistan” kan man säga om man har den stora oturen att ha de stora rovdjuren, men framförallt vargen, i sin närhet. Det är så i Mellansverige redan nu.
Om Isle Royale! När älgstammen varierar i antal mellan 400 och 2500 och vargarna mellan 10 och 50 är det fel att tala om balans, men så blev rubriken. Du skrev inte att vargstammen nu befinner sig på den lägsta nivån (385 st) sedan slutet på 50-talet, ej heller om jakligt uttag.
Och visst oroar sig Svenska jägarkåren för den svenska älgstammen, men hoten ser vi i skogsbolagen och rovdjuren och de som dem försvarar.

42. Det beror på...

2007-11-26 16:07

Vad du menar med "nybakad" tyskterrier. Har jagat i 21 år, varav 12 i marker där vargen etablerat sig. Kan givetvis långt ifrån allt, men det verkar å andra sidan finnas gott om "experter" att luta sig mot i denna fråga.
Jag tror som sagt en en gång att vi kan få vargjakt, MEN... den kommer ALDRIG att bli baserad på att folk är rädda för vargar eller på 200 år gamla historier som piffats upp av ett fåtal extremister.

41. Jo du anonym

2007-11-26 13:12

Vi har haft en del strövargar gående här och vi har minst en stationär björn sedan fyra år tillbaka. Blir det etablerat vargrevir här (tror det finns ett ca 10-15 mil från där jag bor), så blir det pingla på hundarna och lite mer högljudda skogspromenader.
Vad jag är betydligt mer rädd för än björn och varg, är människor som kan verka trevliga i början, men som visar sig vara ett hot mot både liv och hälsa.

40. Lock för öra

2007-11-26 13:12

Hur kommer det sig att ni skriver här alla vargnördar? Ingen bryr sig om era åsikter!

39. Dalle

2007-11-26 13:12

Läs mitt inlägg igen, har inte anklagat dig för nån av sagorna. Som vanligt skriker du utan att tänka efter vad som egentligen står.
Att det finns rådjur i södra Sverige fortfarande beror väl på att det ännu är väldigt glest med lo där jämfört med i mellansverige och att de inte hunnit minska stammen nämnvärt än, eller hur?
Och visst kommer vi att ha rovdjur i vår fauna även i framtiden, som vi alltid haft, frågan är vilka. Enfald blir det endast med för många stora rovdjur inte mångfald som du påstår.
Till sist undrar jag hur du tänker om 50 vargar om året skall skjutas?300 vargar medger ett uttag på 100 vargar om året om de inte skall öka alls.
Så mycket hum har du om jakt och viltvård, jag måste fråga, är du alldeles "nybakad" jägare?

Vänligen Tt

38. Var, Tyskterrier?

2007-11-23 13:42

Var skulle jag ha påstått att vargar ”absolut inte ger sig på hundar”? Det finns gott om rådjur i södra Sverige trots lo och räv (i norra Sverige skall de normalt inte finnas alls). 300 vargar (för det är det vi diskuterar) är inget hot mot någon älgstam i Sverige. Får vi till jakt på 50 djur om året kommer vi alla att kunna acceptera vargen. Lär man sig att mångfald är viktigare än enfald i detta fall har man kommit en bit på väg. Vi kan, skall och kommer att ha rovdjur i vår fauna även om de, som du skriver, inte har några direkta fördelar för oss människor.

37. Roslagsmormor

2007-11-23 10:35

Där kan man även läsa att vargen själv reglerar vargstammen genom att ta bort vargar själva.
Så inte ens vargen själv håller med om att vargstammen inte skall regleras.
Sedan är det väl lätt att sitta i Roslagen och vilja ha för täta vargstammar, där man inte bor själv?

36. Dalle

2007-11-23 10:34

Rätt så, biter ihop är det alldeles för många som gör när saker och ting är uppåt väggarna. Har aldrig blivit beskylld för det, så jag fortsätter min vana troget att påtala när jag tycker något är fel. Rädd för vargen är jag dock rakt inte, mer rädd om mina medmänniskors väl och ve samt mina hundar och den svenska jakten.
Vad lodjuren åstadkommit med rådjursstammen har vi redan sett. Det är sällan man ser ett rådjur trots att jag bor så till att man förr kunde räkna dem i dussintal från köksfönstret. Vargen och björnen kommer att åstadkomma samma sak med älgen precis som den gjort i Ryssland där det skjuts 0,006 älgar per 1000 hektar i dag.
Vad sagor anbelangar. Har du hört dom om lon som inte kunde rasera rådjursstammen, eller om björnen som inte angriper människor? Eller den om vargen som bara tar några enstaka älgar och absolut inte ger sig på hundar, eller uppehåller sig bland människor för att den är så fruktansvärt skygg?
Det är sagor i bästa HC Andersen-stil det, författade av våra så kallade rovdjursexperter.
Till sist får jag väl tacka för ynnesten att jag trots allt får bo kvar – än så länge.


35. Alla förstår inte..

2007-11-23 10:31

...en ironisk kommentar, men det kunde man väl inte förvänta sig heller, om man inte vet att 25-öringen är borta nu för tiden. Jag menade inte att rovdjurstrycket var anledning till att inte många vill börja jaga. Däremot det bemötande som Johannes får av ”OYAMA” och ”A-licens” med flera.
Inget varmt välkomnande direkt.

34. Du får gärna bo kvar, Tyskterrier

2007-11-22 16:48

Du får gärna bo kvar, Tyskterrier.
Men då får du väl också acceptera att dela omgivning med rovdjuren, vad är alternativet? Har du dina åsikter om utrotning av predatorer baserade på rädsla och sagor får du väl bita ihop. Det är det många som får göra (oavsett var man bor).

33. Älg och varg i balans på Isle Royale

2007-11-22 11:02

Kenneth Eriksson, vilka belägg har du för att älgar skulle vara mer sällsynta i rovdjurstäta områden? Själv kan jag tipsa dig och andra att gå in på www.isleroyalewolf.org och lära er mer.
På den isolerade ön har vargar och älgar samexisterat under närmare 60 års tid utan att någon av dem blivit ”utrotad”.
På sidan 3 av den årliga rapporten kan man följa antal vargar/älgar från slutet på 50-talet till i dag.
Jag tror även det var från detta ställe jag en gång läste att älgarna, som kom dit i början på 1900-talet och levde utan varg fram till mitten av 40-talet tycktes ha svårt att ”försvara sig” när vargen först gjorde entré.
Med tiden tycks älgarna ha blivit duktigare på att värja sig, och det har blivit tuffare för vargarna jämfört med när de kom till ön, och det är väl närmast att se som en naturlig utveckling.

32. Dalle

2007-11-22 09:47

Om alla i glesbygden som inte vill godta vargen där skulle flytta in till städerna så har vi snart inga som bor annat än i städerna. Men det är väl så du helst ser att detta problem löses. Och precis som de flesta som är för en vargökning verkar du helt och hållet sakna empati för dina medmänniskor i glesbygden.

31. Om rätt ska vara rätt

2007-11-22 09:46

Johannes vill lära sig något om rovdjur enligt rubriken. Då måste du Roslagsmor, som jag annars tycker vill framstå seriös, också vara mer försiktig.
”Ett exempel på ”degerneration” är väl älgen i Sverige som verkar närmast ”tam” gentemot rovdjur jämfört med t ex USA och Kanada, där älgen har en ständigt närvarande predator, och där ”tama” individer knappast klarar sig.”
Med dessa ord påstår du mer än vad som går att styrka tror jag. Sanningen är att i rovdjurstäta områden i Kanada och Alaska finns nästan ingen älg alls och likadant är det i Ryssland och på andra håll i världen med stora rovdjursstammar. Det anses bero på just rovdjuren. Då är det inte konstigt att vi får samma utveckling även här i Sverige. Och detta år infördes skottpengar och tillåten jakt från flyg på varg i Alaska för att rädda just älgstammen.

30. Svar från Johannes

2007-11-21 09:19

Kul att min insändare väckte så mycket reaktioner. Det visar ju att det här är en fråga värd att diskutera. Några saker bara:
Jag har aldrig påstått att jag hatar nån tidning. Jag läser ju gärna Jakt & Jägare, men vill läsa mer och från fler.
Jag skriver inte heller att ”Vi ska inte stöta oss med rovdjursvännerna.” Låt alla komma till tals är ju min poäng.

Att likt "A-Licens" spekulera i att jag är en vargkramare är en feg debatteknik. Läs vad jag skriver istället och bemöt det. Det enda jag kramar är en god journalistik där båda parter kommer till tals. Jägare besvikna på svensk rovdjurspolitik ska självklart ha fortsatt gott om utrymme i Jakt & Jägare. Men - också de som har en annan åsikt. Det är det som är min poäng. Jag vill inte tysta någon, bara höra fler röster.

Och varför är det så många som väljer att svara med signatur istället för med namn?

29. Bäste Anonym

2007-11-21 09:18

Om du talar om var jag kan hitta information om att allemansrätten kommer att avskaffas och att viltet kommer att ta slut i skogen på grund vargen, så blir jag dig evigt tacksam.
Jag försöker verkligen hålla mig till fakta och försöker undvika "tyckande".
Jag är helt klar över att det finns problem med varg i andra länder också, men de verkar inte bli uppförstorade, och få de proportioner de fått här i Sverige.
Kanske beror det på att människor i dessa länder har lärt sig anpassa sig till rovdjuren, (och dessutom inte tillnärmelsevis har samma sociala trygghetskrav som vi här i Sverige)? De har levt med rovdjuren länge och lärt sig att det finns vägar att undvika direkta konflikter.
Ett exempel på "degerneration" är väl älgen i Sverige som verkar närmast "tam" gentemot rovdjur jämfört med t ex USA och Kanada, där älgen har en ständigt närvarande predator, och där "tama" individer knappast klarar sig.
Det är hela tiden en fråga om anpassning till den aktuella situationen, Det lär vi människor och kackerlackor vara bäst på; men för oss människor, kanske bara under våra yngre år.

28. Roslagsmormor

2007-11-20 16:12

Men slå upp fakta. Detta är inte sådant som vi hittar på för att komma med motargument...
Alla går inte in i diskussioner enbart för att vinna den. Utan för att bara berätta hur ens egna situation är.
Jag tycker att du väl kan bege dig till baltstaterna som du skriver om, så ska du nog se att att det inte är så fantastiskt underbart för rovdjuren där heller.
Du måste ha snöat in dig på att Sverige är det enda land som inte accepterar rovdjuren.
Och du, har du märkt att denna tidning faktiskt heter JAKT & JÄGARE?!

27. Vad är det för fel?

2007-11-20 10:40

Tyskterrier att lyssna på vad andra människor tycker? Det kanske är dags att bli lite ”upplyst” själv. Allt naturintresse och utövande i denna miljö kretsar faktiskt inte kring jakt med löshund i vargmarker, samt en liten klick folk, darrande av vargfobi som tycks anse att stora delar av landet ”kryllar” av varg, som hotar allt och alla. Om nu ditt jägarintresse inte är större än att det dör ut på grund av detta är det väl bara att sluta jaga? (du verkar ju ändå må så dåligt av det).
Den politik som ett modernt samhälle bedriver, kommer aldrig att utgå från att alla verksamheter vi människor sysslar med skall vara ofarliga och utan risk. Det är upp till oss själva som individer att välja väg i dessa frågor. Anser du själv att ett liv på landsbygden har blivit så mycket riskablare än i tätorterna på grund av ”vargexplosionen”, så får du väl överväga att flytta eller?

26. Friluftsmänniskan

2007-11-20 09:59

menar att vi i Sverige lika gärna kan lida eftersom så många andra i världen lider... konstigt resonemang.
Speciellt som han själv anser att han bor i vargland men inte sett en varg på tjugo år. Förstår att man behöver en svamphund när man är blind...
Nej friluftsmänniska, de som är rädda och känner obehag av vargen är de som bor på såna platser där det i stort sett kryllar av varg och varg ses nästan dagligen inne i och i närheten av byarna. Jämför dig inte med dem!
Hur många av dina nära och kära fyrbenta vänner som du mistat har varit halft uppätna och lämlästade?
Tror inte du har en aning om vad du talar om, du har en stor upplysande framtid framför dig...

Och äntligen har 25-öringen trillat ner hos Christina! Nu har hon äntligen fattat att rovdjurstrycket gör att jägarantalet minskar och att "alla" jägare är emot en ytterligare ökning.

25. Undergångsscenario

2007-11-20 09:57

Nu är det väl ändå dags att ni tar er samman!
Slut med allemansrätten! Slut med viltet i skogen! Och allt är förståss vargens fel. Är det vuxna människor som författar inläggen här, eller?
Varg finns i flera eropeiska länder, och i vissa av dessa länder bedrivs jakt på hjort, vildsvin m.m. utan problem (baltstaterna t.ex.). Varför skulle det inte kunna fungera här i Sverige?
Det är väl inte mycket Johannes fått veta om rovdjur här, men han har fått en hel del praktexempel på hur vissa jägare tycks resonera.

Själv hyser jag dock hopp om den unga stammen med jägare. De har lärt sig kritiskt tänkande redan i skolan, och kommer inte okritiskt att gå på alla gamla skrönor som berättas kring lägerelden.

24. Undergångsscenario

2007-11-19 17:17

Nu är det väl ändå dags att ni tar er samman!
Slut med allemansrätten! Slut med viltet i skogen! Och allt är förstås vargens fel. Är det vuxna människor som författar inläggen här, eller?
Varg finns i flera europeiska länder och i vissa av dessa länder bedrivs jakt på hjort, vildsvin m m utan problem (baltstaterna t ex).
Varför skulle det inte kunna fungera här i Sverige?
Det är väl inte mycket Johannes fått veta om rovdjur här, men han har fått en hel del praktexempel på hur vissa jägare tycks resonera.
Själv hyser jag dock hopp om den unga stammen med jägare. De har lärt sig kritiskt tänkande redan i skolan, och kommer inte okritiskt att gå på alla gamla skrönor som berättas kring lägerelden.

23. Allemansrätten

2007-11-19 16:37

Det stämmer som du säger,, vår framtid i sverige som jägare eller bär och svampplockare är förbi när tiden och nya lagar kommer...
Denna rovdjurshysteri kommer att sluta så som dom har det i andra euorpeiska länder.
Vissa har ett h.....te med djurrätts-aktivister av olika slag som saboterar deras jakt och lantliv.
Det blir likadant här ska ni se.
De ända som får nyttja våran natur då är markägare...
Vi hade det så bra innan gråben kom..

22. Svamphund...

2007-11-19 15:43

...kan ju vara bra för tryffel om man bor på Gotland. Åå fastlandet är det ju inte svårt att hitta svamp utan hund, men när viltet tar slut kanske vi få börja skola om våra jakthundar till svampletare.

21. Tamdjursrena jakthundar

2007-11-19 14:29

Skador som jakthundar orsakar är i högsta grad är en fråga för jägare och ska tas upp i jakttidningarna på samma sätt som annat som berör jakten. Där kan man även diskutera hur man kan göra sina hundar tamdjursrena. Inkallning är ett annat tema. Den jägare som har ordentlig inkallning på sin hund minskar riskerna både för sig själv och hund och det blir lättare att dirigera den i rätt riktning om den är på väg åt ”fel” håll.
Jag tycker inte man ska tysta ner något av de problem som har samband med jakten, tvärt om, jag tycker allt viktigt som händer ska tas upp i ljuset. Det är här jag ser obalansen med vad som skrivs i jakttidningarna. Det verkar som om man är rädd för att påpeka att även jägarna själva har ett ansvar för det som händer. I vissa fall verkar det mera som vissa jägare har bestämt sig för att de ska ha det som de vill ha till varje pris och vägrar tjurskalligt att söka alternativ i en föränderlig värld.

20. Friluftsmänniska

2007-11-19 13:16

Oj, oj.
Ditt fina tal har nu gjort att jag vill ha mer varg.
Jag tror att vår framtid här i Sverige som friluftsmänniskor är en tidsfråga.
Det blir nog snart som i resten av Europa, utan en allemansrätt och friheten att ströva fritt i skog och mark.
Allt detta tjafsande om rovdjuren kommer bara att leda till något som ingen vill. Jag hoppas verkligen det går bra för din hund, den behöver nog tur i livet med dig som förare…


19. Stå på dig Johannes!

2007-11-19 08:53

Johannes!
Jägare i vargland använder ofta argumentet att vargkramarna inte vet hur det känns att mista en hund eller att "inte våga gå ut" på kvällarna.
Vill då gärna berätta att i mars -08 kommer jag, om allt går väl att få en 10-veckors valp som jag avser att seriöst träna upp till "svamphund". Denna hund kommer med tiden att betinga ett mycket högt emotionellt värde och i den mån det går att mäta i pengar kommer den inte att stå långt efter meriterade jakthundar.
Jag är tillräckligt gammal för att ha varit med om att mista både nära och kära. Både tvåbenta och fyrbenta. Så när jag tar min nya fyrbenta vän med ut i vargland är jag fullt medveten om faran och risken för personlig tragedi. Jag kommer inte att släppa hunden helt vind för våg där riskerna är uppenbara. Jag är också medveten om att faran kan komma oväntat. Om min hund angrips i min närhet så slåss jag för den och jag utesluter inte jag försöker vrida nacken av en varg tagen på bar gärning. Hur som helst kan ingen människa på förhand påstå att han kontrollerar känslor och adrenalin i ett sådant läge.
Men, och här kommer det viktiga, jag kommer aldrig att klandra vargen som ras. Jag kommer aldrig att få lust att hämnas på förövarens släktingar. Sådant beteende tycker jag hör neanderthalare till.
Det är synd om de människor som mister sina djur och det är synd om de människor som inte vågar gå ut på grund av deras egna hundars stamfader.
Men vi måste se större på det här. Det är många som det är betydligt mer synd om här i världen.
Det är hög tid att sluta dalta med de jägare som agerar av egoism. Det behövs tydliga regelverk som är till för allas bästa och någon som ser till att detta i allt väsentligt efterlevs.
Sedan tycker jag att myndigheter och frivilligorganisationer ska i än högre utsträckning räcka ut handen till stöd åt berörda som har svårt att hantera sin situation. Den som är fattig ska naturligtvis få hjälp med inhägnader för tamboskap. Den som är osäker i största allmänhet ska få råd och fakta lättserverat.
Men till den som säger:
”Decimera eller utrota detta släkte så att jag kan tillfredställa mina behov” vill jag rikta ett budskap:
Var glad för allt du faktiskt kan göra i dina marker. Be gärna om hjälp, men du får lov att anpassa ditt liv till rådande förutsättningar eller flytta till någonstans där förutsättningarna passar dig.
Jag och min fru och mina barn vistas i vargland, helt utan rädsla. Tyvärr har ingen av oss ännu efter 20 år ens sett en varg.

18. Så var det svart på vitt...

2007-11-19 08:52

Jägare kan man bara vara om man är emot rovdjuren och för en vargutrotning. Och sedan undrar man varför jägarantalet sjunker och så få vill börja jaga...
Jag tror att Johannes har svaret på den frågan nu.

17. Roslagsmormor

2007-11-19 08:51

Mormor har du jagat i 25 år och inte lärt dig mera, då är det dags att skrota vapnen. Då blir nollvisionärerna i riksdagen glada, tror du att vi är så j-la dumma så vi inte vet att hundar tar tamdjur, det kan man läsa i dagstidningar om och inte i en jakttidning.
Tycker du att det skall tystas ner att vi har stora problem med vargar som angriper hundar i Mellansverige, eller? Balans, skriver du, menar du en sönderriven varg och en glad hund?

16. Bra!

2007-11-19 08:50

En eloge till redaktören som trots allt släpper in ett sådant inlägg. Det är bra med debatt.

Även en stor eloge till Johannes som trots allt vågar tycka något som inte är rumsrent i J&J. Jag är helt övertygad om att du är en duktig jägare, även om vissa personer som skriver här hävdar motsatsen. Att söka kunskap är något man aldrig ska sluta med som jägare. Och tyvärr är kanske inte J&J det mest objektiva sättet att söka kunskap om rovdjur.

Att du blir påhoppad är tyvärr något man får ta om man tycker obekväma saker i Jägarnas Riksförbund. Allt som oftast blir folk påhoppade av personer som dessutom är fega att inte våga stå för sina åsikter utan gömmer sig bakom pseudonymer. (Och ja, jag vet att man är fri att hålla sitt namn hemligt.) Det hedrar dig att du vågar skylta med ditt namn. Även jag talar om vad jag heter. Det borde ni andra också göra.

"Sanningssägaren bör ha ena foten i stigbygeln." Tyskt ordspråk. Det passar även i Jägarnas Riksförbund.

PS. Johannes. Jag skulle gärna fortsätta diskutera med dig. Om du vill - be redaktionen om min mail. DS.

15. Stå på dig Johannes!

2007-11-18 15:04

Redan nu har du fått 14 svar inklusive det från chefredaktören och all dessa har ett gemensamt; man vill absolut inte att Jakt &Jägare ska bli en tidning men balans då det gäller rovdjuren.
Aldrig har det väl visats bilder på sönderslitna och dödade får i denna tidning där jakthundar varit förövarna, och ändå tycks detta scenario vara vanligare än attack från varg enligt Lammproducenterna.
Visst visar J&J en liten del av verkligheten, men ack en så begränsad del. De som inte vill inhämta kunskap även från motståndarsidan riskerar att stå där grundlurade, bara för att de okritiskt tagit till sig vad andra tycker.
Jag tillhör själv jägarkåren sedan cirka 25 år tillbaka och vet att det finns massor med jägare som har en helt annan syn på rovdjuren än de som svarat här.
Gå du ut på nätet istället och sök information. Vilket ditt ställningstagande än blir då det gäller rovdjuren, så stå på dig. Fortsätt också lyssna på argumenten från de olika sidorna, för i dagens läge är kunskap en färskvara, och ibland finner man anledning att revidera sin ståndpunkt.

14. Katter...

2007-11-18 15:02

...bland hermelinerna finns det gott om. Skulle kunna drista mig att säga att hermelinerna är i minoritet.
Tyvärr är det de högröstade hermelinerna som skämmer ut oss jägare.
Vilka åtgärder har skogstorparen vidtagit för att undvika att fåren sorgligt nog blev attackerade? Stängsel, vakthundar?
Som vanligt blir den som ifrågasätter rovdjurshatet genast kallas ”ingen riktig jägare”. Konstigt då jag känner många riktiga jägare som inte hatar...


13. Skogstorpare och rovdjursdrabbad

2007-11-18 12:09

Hade ett tjugotal får betande på sjölandet. Det är bara tolv kvar, resten är dödade av varg. Min skrek sig hes när hon fick se denna makabra syn. En massa söndersargade fårkroppar är ingen vacker syn.
Så du nye jägare, gag vet inte om jag kan kalla dig jägare, för du är väl sådan att du vill bevara husmusen på vintern också. Fortsätt, Jakt & Jägare, och tala om verkligheten i vår natur. Ni är en tidning som står på den lille jägarens sida.

12. Nybliven jägare

2007-11-17 16:38

Ja, då var det dags, vi har fått en katt bland hermelinerna. Släng vapnet om du överhuvudtaget har något. I skogen har du inget att göra. Jakt & Jägare blundar inte. Tidningen visar hur vi har det, som bor i smeten. Jakt & Jägare med Jägarnas Riksförbund var väl de enda som skrek ordentligt när det var tal om begränsningar i garderoben, samt blyförbud. De var inte köpta som andra, som tyckte att det var väl inte så farligt. Ljung, kör på i samma stil.

11. Traditionell jakt?

2007-11-17 15:02

Vad har den moderne jägaren gemensamt med den traditionelle jägaren för låt säga 50 år sedan?
Hund och bössa, men där upphör likheterna...
Pejl med ståndskallindikation, ypperliga sikten, radiokommunikation, fläskiga 4WD-bilar som vi far med mellan såterna. Vem var det som sa något om ett förbund som vill bevara den traditionella jakten?
Ja, förutom pejlen har jag allt. Är ingen bakåtsträvare, men traditionell? Nix.

10. Som jägare...

2007-11-17 07:53

...vill jag gärna läsa om vad som händer och hur i vår svenska jakt utan så kallade journalistiska omskrivningar Detta klarar Jakt & Jägare alldeles förträffligt utan pekpinnar från andra journalister som tror sig vete bättre vad vi jägare vill ha. För min del får de gärna skrika högre ändå om de vill, eftersom de som ansvarar för den politik som förs i dag verkar vara både blinda och döva.
Nej, stå på er ni på tidningen, ni gör det bra!

9. Johannes

2007-11-17 07:52

Jakt & Jägare är inte en ”public service” tidning. Det är en tidning FÖR jägare som är FÖR jakt.
Jämförelsen med öststatspropagandan är otroligt ironisk med tanke på var jaktmotståndet har sin politiska hemvist – igår röd kommunism, idag grön kommunism – LOL.

8. En tanke på dem som har det svårt

2007-11-17 07:50

Vi vill bara upplysa om de utsatta och fattiga barnen på vår jord. Tänk så mycket rovdjursslantarna skulle kunna bidra till en mer kärleksfull och jämställd tillvaro för dem som inte har det fullt lika bra som andra. Skänk också en tanke på dem som inte längre vågar gå utanför tröskeln på grund av vargarnas närvaro.

7. Typisk reaktion

2007-11-16 17:48

Din reaktion är typisk för många som ännu inte drabbats.
Flytta till Vargland, Johannes, så förstår du säkert. Då dröjer det nog inte länge förrän också du står på barrikaderna.
Det är ju så, Johannes, att taktiken att vända andra kinden till inte biter i den uppkomna situationen.
Vi jägare i Vargland strider för vår existens som jägare, försök ta in det!
Traditionell svensk jakt och vargar går ALDRIG att förena, utan frågan blir i slutändan hur man än vrider på saken, bevara svensk jakt (inte tidningen alltså) eller få bort vargen ur våra skogar.
Jakt & Jägare är den bästa jakttidningen på marknaden just därför att den beskriver verkligheten med en närhet som ingen annan jakttidning gör. Och det är vi som fått vår livskvalitet raserad ytterst tacksamma för.

6. Bra att någon vågar

2007-11-16 17:45

Det är bra att någon tidning vågar. Det finns dagstidningar i Värmland som inte tar in artiklar ens om 25 får blir rivna av varg. Och anledningen menar jag är suspekt: ”Vi ska inte stöta oss med rovdjursvännerna.”
Så fortsätt att skrika bara. Och som de säger i Värmland: ”Alltid sticker det någon gris i öga.”

5. Bra tidning

2007-11-16 13:30

Du pratar om bloddrypande bilder på jakthundar? Vad är skillnaden på att rikspress och lokalpress och till exempel Vargens hemsida tar in bilder på skjutna vargar och inte uppätna jakthundar?
Bra att visa verkligheten, som Jakt & Jägare gör. Mycket bra att det finns media som skriver och visar vad som verkligen händer i de områden där gråben har slagit rot och inte förskönar deras existens som en hel del andra organisationer och media gör.
Vi som lever mitt i reviren är mycket tacksamma att det finns en tidning som ställer upp på vår sida och förhoppningsvis kan medverka till att det går upp för styrande och diverse naturromantiker att vargen är ett stort problem i våra bygder.

4. Hej, du nybliven jägare

2007-11-16 13:28

Varför häckar du på denna av dig så förhatliga jakttidning, om den nu är så urbota dålig?
Rensa hjärnan och blås ren lungorna i den friska skogsluften istället. Ta en veckas tältsemester med barnen och njut av livskvaliteten i skogen. Är du inte ledig så klarar sig säkert barnen ändå. Se kan ju filma och spela in vargyl åt dig, som du förhoppningsvis kan ta del av när de kommer hem.

3. Jägare

2007-11-16 13:27

Du kanske köper en valp i framtiden, kanske en drivande hund. Dina barn blir förtjust i hunden, deras bästa kompis. Du lägger ner mycket jobb på din fritid, går på jaktprov och utställningar. Du lyckas bra och får fram en dubbelchampion efter cirka fyra år. Den blir en bra avelshund. En dag vid jakt tar vargen din hund, allt jobb med hunden har gått till spillo, dina barn gråter.
Då kanske man blir varg- och politikerhatare?

2. Är väldigt nöjd med Jakt & Jägare

2007-11-16 11:28

Jägarnas Riksförbund är ett förbund som vill bevara traditonell jakt.

1. Johannes Björck

2007-11-16 10:44

Jag bor inte i heller i vargtäta områden, men jag har en stor förståelse för vad vargen har betytt för dessa människor. Du skriver att du är nybliven jägare, det är kanske så att du egentligen är en vargkramare som vill ge skenet av att vara jägare för att komma till tals.
För hade du varit jägare hade du förstått problematiken med dessa utsatta vargar med regeringens goda minne. Nu har vi en minister som vill importera varg från Ryssland och Finland för att det inte skall bli inavel, vad är detta för påhitt? Har människan ifråga fått fullständigt hjärnsläpp. Nej du, Johannes, tänk om. Det är de här människornas familjemedlemmar som vargen har till middag.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB