• Älgskadefondsföreningen

Minst 70 procent av vargvalparna bör skjutas

DebattPublicerad: 2009-01-19 10:11

Regeringens handlingsförlamning rörande vargavskjutning måste upphöra. Andreas Carlgren ondgör sig över att det inte finns någon plan klar hur en ”försiktig” beskattning av vargstammen skall gå till. ”Det har inte funnits tid till att utarbeta en handlingsplan denna vinter.” Det är en krystad kommentar som inte bör anstå en minister.
Det påstådda problemet är mer än enkelt att lösa. Alla områden i landet som har dokumenterade vargrevir skall givetvis vara utan undantag kvalificerade. 


Minst 70 procent av valparna
Då kommer nästa fråga: Hur många djur skall tillåtas skjutas? Givetvis lika många som de föryngringar som har skett, eller minst 70 procent av de valpar som fötts i varje revir. Detta eftersom dagens uppgifter om föryngringar har passerat riksdagens uppsatta mål med råge.
Inför nya paragraf 28 gick ”larmet” att nu kommer vargstammens utbredning att totalhaverera. Så blev inte fallet.
Nu är en beskattning av vargstammen livsviktig för djurägare, jägare och övriga berörda människor på landsbygden

Bör jagas som lostammen
Vi har idag en avskjutning på lodjur som fungerar på ett liknande sätt. Jakten på lodjur visat definitivt att lodjuren inte är någon bristvara, så vi kräver att vargen beskattas på ett liknande sätt.
Att fortsätta hävda att jakt på varg denna vinter inte kan inledas får ett löjets skimmer över sig och bör bemötas med vad det är värt. 
 
Ejnert Anderssen, Runhällen, ordförande för Jägarnas Riksförbund i Västmanland

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

39. Mer varg.

2009-02-14 01:09

Jag tycker att vi ska ha minst 500-800 vargar i Sverige.
Vi får då minskade skador på skog,viltolyckor,Hundar som skadas vid jakt.Varg stammen blir bättre.Jakt i skog borde man slutat med på 60-talet.Finns det verkligen någon nytta
med detta elände.Skadade jakthundar,människor.Inkomst
bortfall för företag.Nej låt naturen sköta sig självt.

38. Vem glägs av en växande vargstam?

2009-01-25 22:17

Ja, det får ni som kan motivera svaret svara på.

37. Straightpull

2009-01-24 16:58

Får erkänna att just det avsnittet i utredningen har jag inte sett, utan jag tolkade ditt inlägg som att utredningen föreslog liknande straff för brotten. Att jämförelsen är felaktig har jag ju redan skrivit.
Den som jag uppfattade som den viktiga delen, den om hur vi skall förvalta rovdjuren, känns bra tycker jag.

36. Anders Å

2009-01-23 23:19

Hur jämförelsen hatbrott-illegal rovdjursjakt skall bli mer berättigad genom att ändra relationen mellan straffen är för mig obegripligt - vv förklara din logik.

Hur någon kan tycka att övrigt, bl a inslag till upplägg av indoktrinering (i undervisningen) eller jämförelsen med brott av politisk natur och därmed behov av säkerhetspolisens insatser är genomtänkta och balanserade är för mig också obegripligt - vv förklara din logik.

35. Mr Straightpull

2009-01-22 23:56

Den jämförelsen känns ju lite fel, det kan jag hålla med om, men den kanske borde rättas till genom hårdare straff för hatbrott, snarare än lägre straff för tjuvjakt, annars tycker jag att utredningen känns både genomtänkt och balanserad, har i och för sig inte läst varenda sida i den ännu, den är som du skriver ganska tung.

34. Tung och oroande men uppenbarligen behövlig läsning

2009-01-21 22:43

Efter att ha sett diskussionen nedan om vad som står i utredningen eller inte, så kan jag bara konstatera att mycket som står där är helt sanslöst med avseende på innehåll och inriktning. Helt klart har ekosofin e dyl ett mycket större grepp om, i grunden intelligenta, personer inom förvaltning och forskningsvärlden än vad man kunnat ana men man kan sannerligen undra hur de företrädare för jägarna, som verkar ha deltagit, kan stå bakom delar av innehållet. Ett tydligt exempel på detta är att illegal jakt (naturligtvis oacceptabelt) jämställs med hatbrott. Enligt den definition som BRÅ har på sin hemsida "...är det som utmärker hatbrott att de utgör ett angrepp på de mänskliga rättigheterna och strider mot de grundläggande värderingarna i samhället om alla människors lika värde." Hoppsan, helt plötsligt är alltså rovdjur lika med människor. Någonstans här går också naturligtvis gränsen till vanvett och ingen kan förundras över konflikten längre.

33. Calle

2009-01-21 16:06

Det var ett citat ur den senaste rovdjursutredningen.
http://www.regeringen.se/sb/d/8704/a/93609
Tyvärr har jag glömt vilket kapitel det var, så du får leta själv.

32. Var finns avhandlingen, Anders?

2009-01-21 14:59

Du skriver "Utan invandring kommer stammen visserligen att växa men på sikt kommer den att riskera att förlora förmågan att upprätthålla sin storlek på grund av ökande inavelsdepression eller andra ännu inte kända inavelseffekter."
Vilken forskningsrapport har skrivit detta och vad är tisperspektivet och vad är sannolikheten för "risken"?

31. Jag tycker som artikelförfattaren.

2009-01-21 14:28

Avliva minst 70 vargvalpar, annars blir det ännu svårare därefter.

30. Tyskterrier, jag hoppas du har rätt.

2009-01-21 14:28

Men det jag har citerat är inte ”några forskare” vilka som helst, det skall vara de främsta i Sverige. Och mina citat är inte hämtade från någon obetydlig forskarrapport, citaten är från en regeringsproposition som låg till grund för lagstiftningen år 2001. Att myndigheterna i detta läge skall förmås backa på att ”Den NEDRE GRÄNSEN för långsiktigt bevarande anges till 5000 individer för björn och varg, till 3500 individer för lo och kungsörn samt till 3000 individer för järv” är nog tämligen utsiktslös.

Betrakta även följande: ”Med en GYNNSAM BEVARANDESTATUS menas att det finns TILLRÄCKLIGT MED LIVSMILJÖER så att LÅNGSIKTIGT livskraftiga populationer av arter bibehålls.”

Detta lär inte betyda annat än att det i Sverige (evt. + Norge) skall finnas så stora områden med så mycket bytesdjur att 5000 vargar, 5000 björnar osv. kan överleva LÅNGSIKTIGT!

Hur mycket utrymme blir det kvar för jakt tror ni?

Vidare kan man betrakta vad som står i nuvarande regerings utredning:

”Ett sätt att identifiera dessa personer (rovdjursmotståndarna) är genom polisens underrättelsearbete och genom att långsiktigt arbeta med informatörer och tips. Med tanke på de POLITISKA INSLAG som finns i BROTTSLIGHETEN är det troligt att SÄKERHETSPOLISENS SÄRSKILDA KOMPETENS kan kopplas in.”

När blev POLITISKA INSLAG dvs. åsikter BROTTSLIGT? Tyder inte detta på att man förutser kraftig opposition mot kommande lagstiftning?
I Kina och liknande länder bekämpar säkerhetspolisen åsikter, men i Sverige?

Nästa är föreliggande utredning lag och hur mycket tror Tyskterrier att myndigheterna är beredda att pruta på antalet rovdjur?

29. Kvasten

2009-01-21 14:27

Dags för kvasten, nu sänkte du verkligen debattnivån här. Hoppas att du inte menar allvar, att gallra ut människor på det sättet låter allt annat än demokratiskt.
Försök att diskutera som en vuxen människa i stället.

28. Låt vargen vara!

2009-01-21 13:36

70 % var det dummaste jag hört, vargen måste få vara ifred MINST tre år till så att de får växa på sig annars kommer vargstammen att försvinna! Vi får nog lära oss att leva med att någon jakthund lite då och då blir vargmat!

27. Dags för kvasten

2009-01-21 09:34

även efter en sådan önskning från er vargkramare
skulle vi jägare vara minst 25 gånger fler än er...

26. Till "Dags för kvasten"

2009-01-21 09:33

Yes!

25. 70% låter som en bra siffra..

2009-01-20 22:52

....att minska mängden jägare med, alltså. Dagens 300.000 kunde gott och väl sänkas ner till 100.000. Bortgallring av de som förespråkar utrotning av djurarter blir en bra början. Därefter ska alla rättshaverister och grälsjuka konspiratörer bort. Först därefter kan vanligt folk få förtroende för jägarna som grupp.

24. RFeynman

2009-01-20 22:23

Den forskargrupp som anlitades anser....året var 2000
och de hade näpperligen något på fötterna alls när det
gäller vargens genetik för nio år sedan så numeräret är inget annat än en ren gissning från forskarnas sida.
Dom gissar ju för tusan fortfarande...
Att helt klart gå ut och säga att långsiktigt bevarande
är lika med 5000 vargar för att någon skrev det för nästan tio år sedan med den debatt som förts sista tiden angående vargens numerär är inget annat än att
rent ut sagt prata skit Feynman.5000 vargar är det inte tal om alls i dag på långa vägar.Ingen genetiker eller
någon annan som under de senaste åren undersökt hur
många som behövs för gynnsam bevarandestatus har
ens kommit i närheten av dessa siffror.Så lägg ned
den debatten,ingen tror dig angående det i alla fall.

23. Tänkaren Kenneth Erikson

2009-01-20 21:26

Skillnaden mellan dig och politikerna är väl att de använder hjärnan när de tänker; till skillnand från dig som t.o.m. enligt egen utsaga använder bakändan...

22. Åberg, 5000 vargar är vad som planeras för oss.

2009-01-20 21:26

Prop. 2000/01:57 se http://www.regeringen.se/content/1/c4/12/76/c6ba0dfe.pdf

På sidan 25 står det:

”När man talar om att bevara en art är det oftast, enligt utredningen, uttalat eller underförstått att det handlar om LÅNGSIKTIGT bevarande och att det är det som bör eftersträvas. Den forskargrupp som utredningen anlitade anser att det för LÅNGSIKTIGT bevarande av de olika rovdjursarterna oftast krävs stammar om ett par tusen individer. Den NEDRE GRÄNSEN för långsiktigt bevarande anges till 5 000 individer för björn och varg, till 3 500 individer för lo och kungsörn samt till 3 000 individer för järv.” (Mina versaler)

Lägg märke till begreppet LÅNGSIKTIGT BEVARANDE, här framgår det klart och tydligt att detta avser MINST 5000 VARGAR, 5000 björnar osv.

Orden LÅNGSIKTIGT BEVARANDE återkommer senare i olika dokument utan förklaring men innebär alltid samma sak, nämligen MINST 5000 VARGAR osv.

Jag förstår att du har svårt att ta till dig detta, alla har svårt att ta till sig en sådan galenskap men detta är vad som kommer att hända. Utredningen blir proposition som blir lag och därmed är loppet kört.

Du kan ju bara se på björnstammen och att man valt denna som exempel på ”lyckad” rovdjursförvaltning eftersom antalet björnar snabbt är på väg mot det LÄGSTA antalet för LÅNGSIKTIGT BEVARANDE dvs. 5000 björnar trots att en begränsad jakt tillåtits. Ett tag talade man om ett delmål om 1000 björnar och folk trodde att detta innebar något!

Folket skall bort från skogen och MINST 5000 vargar och björnar skall in.

Detta är fastslaget och kommer att bekräftas i ny lag 2009 och vi kan inte förhindra galenskapen.

21. RFeynman.

2009-01-20 18:48

Vad resultatet kommer att bli räknade vi ut med bakändan för mycket länge sedan. Undrar hur många politiker som förstått. I vilket fall som hest kommer vi knappast att få se någon politiker (som förstått), som har ryggrad nog, att nu i samband med att nya rovdjurspolitiken klubbas igenom berättar för sina glesbygdsväljare vad som kommer att hända.
Antalen som nämns finns i underbilagor till rovdjursbeslutet 2001.

20. Långsiktigt

2009-01-20 17:35

Kan inte hitta något stöd för att ordet långsiktig = 5000 vargar. Jag vill ha varg i Sverige och jag tror att jag ganska ofta tänker i ungefär samma banor som dom som har skrivit den senaste rovdjursutredningen 2007, men för mig framstår 5000 vargar som helt orimligt, tror att även siffran 1200 vargar är orimlig, men det är inget jag är säker på.
Troligen vet ingen hur många vargar vi kan ha innan vi jagat dom i några år och sett om dom blir räddare för människor och angreppen på hundar och andra tamdjur minskar.

19. Åberg, det är bara att läsa och förstå vad du läser

2009-01-20 16:56

I nuvarande regerings utredning SOU 2007:89 så finns inte antalen 5000 etc. angivet i tal men det hänvisas till tidigare beslut och anges i klartext med begreppen LÅNGSIKTIG och GYNNSAM BEVARANDESTATUS.

Jag skall ge dig några exempel:

Under punkt 2.4 där man hänvisar till lagstiftningen av år 2001 står det:

”Målet innebar att rovdjursstammarna skulle ha en sådan utbredning och numerär, att arternas LÅNGSIKTIGA överlevnad i Sverige kunde säkerställas.”

Under punkt 3.3 hänvisar man till miljömålspropositionen 2004/05:150 där det står:

… Arter skall kunna fortleva i LÅNGSIKTIGT livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation.
… Som delmål ska förlusten av biologisk mångfald inom Sverige vara HEJDAD SENAST (!!!) år 2010.
…. det övergripande målet för en sammanhållen rovdjurspolitik är att svenska staten skall ta ansvar för att arterna björn, järv, lo, varg och kungsörn skall finnas i så stora antal att de LÅNGSIKTIGT finns kvar i den svenska faunan och även kan sprida sig till sina naturliga utbredningsområden.
… Vidare är målet för förvaltningen att arterna ökar i antal UTÖVER respektive miniminivå, till sådana nivåer att de med större säkerhet LÅNGSIKTIGT kan bevaras i den svenska faunan.

Under punkten 9.3.5 står det:

… En eller två invandrande vargar per generation (ca 5 år) skulle ge tillräckligt tillskott av genetisk variation för LÅNGSIKTIG överlevnad.

Under pkt 11.2.1 hänvisar man till bl a Art- och habitatdirektivet :

Med en gynnsam utbredning menas utbredning inom vilken en arts ekologiska behov är uppfyllda och som är tillräckligt stort för att upprätthålla LÅNGSIKTIG överlevnad för arten. Om utbredningsområdet inte är tillräckligt stort för att kunna upprätthålla en LÅNGSIKTIG överlevnad för arten ska man vidta åtgärder för att utöka utbredningsområdet.

Sen finns det mängder av andra hänvisningar jag kunde ha tagit med, men du kan ju läsa själv.

Orden LÅNGSIKTIG och GYNNSAM BEVARANDESTATUS har exakt samma mening i alla dokumenten och innebär MINST 5000 vargar och björnar osv. i Sverige.

Sen kan man tycka att "Som delmål ska förlusten av biologisk mångfald inom Sverige vara hejdad senast år 2010." är dum fanatism. Den biologiska mångfalden har i alla tider varierat, det har funnits 4 stora massutdöenden då största delen av allt liv har dött ut, då kunde man tala om minskning av den biologiska mångfalden.
Man må ju undra hur svenska regeringen har tänkt förfara för att hindra variationer i den biologiska mångfalden?!!

Den föreliggande utredningen 2007/89 kommer att bli proposition som kommer att bli lag och ingenting kan ändra på detta. De offentligt anställda rovdjursfanatikerna kommer att med lagens hjälp arbeta för att vi skall ha MINST 5000 VARGAR och BJÖRNAR i Sverige.
Det är bara att inse, folk skall bort och rovdjuren skall in!

18. Nu ska vi på landet få bestämma!

2009-01-20 16:56

Lider med alla som har varg på markerna och har mist sin bäste vän till gråben!
Bor söder ut men vargen finns bara ca 5-7 mil bort. Jag vill inte mista min älghundar bara för att stadsborna gillar varg.

17. Antal vargar

2009-01-20 15:17

NEDRE gränsen för LÅNGSIKTIGT bevarande anges till 5 000 individer för björn och varg, skriver Feynman, i utredningen "Rovdjuren och deras förvaltning" 2007/89 står det så här: Utredningens förslag: Den skandinaviska vargstammen har god sannolikhet att inom kort nå 230 vargar, därav 200 i Sverige. Stammen befinner sig dock relativt nära en kritisk gräns för mortalitet som kan leda till minskning av stammen.
När vargstammen i Skandinavien har nått upp till 230 indi-vider har den potential att öka med 40–50 individer varje år. En årlig beskattning i första hand som skyddsjakt är då nödvändig om populationen ska begränsas till 230 individer.
Samt.
Invandring av obesläktade vargar har mycket stor betydelse för vargstammens överlevnad i Sverige.
Utan invandring kommer stammen visserligen att växa men på sikt kommer den att riskera att förlora förmågan att upprätthålla sin storlek på grund av ökande inavelsdepression eller andra ännu inte kända inavelseffekter.
Utifrån naturliga förutsättningar och infrastruktur uppskattas 80 % av Sverige yta utanför renskötselområdet ha en hög potential för vargetablering. Detta innebär att det söder om renskötselområ-det teoretiskt skulle kunna finnas plats för ca 200 vargrevir, mot-svarande ungefär 1 200 stationära vargar.
Teoretiskt 1200 vargar, men stopp vid 230 i tre år, för att utvärdera.
Jag vet inte om dom tycker att vi skall ha 5000 vargar, men jag kan inte hitta den siffran i den senaste utredningen.

16. Björn, järv, lo, varg och kungsörn skall LÅNGSIKTIGT finnas kvar

2009-01-20 14:00

Så står det i Regeringens proposition 2000/01:57 Sammanhållen rovdjurspolitik samt i nuvarande regerings utredning 2007/89 som skall ligga till grund för en proposition.

Vad menas då med LÅNGSIKTIGT?

Detta finns helt klart beskrivet i propositionen:
Den NEDRE gränsen för LÅNGSIKTIGT bevarande anges till 5000 individer för björn och varg, till 3500 individer för lo och kungsörn samt till 3000 individer för järv.

Som exempel anger man följande:
Förvaltningen av den svenska björnstammen kan tjäna som ett gott exempel på ett hållbart nyttjande med en försiktig och stegvis ökning av jakten allteftersom björnstammen ökat till en LÅNGSIKTIGT livskraftig population i landet.

Är det nu någon som förvånas över att man inte försöker begränsa antalet björnar fast det överstiger med råge 3000 björnar? Ingen borde vara förvånad eftersom det fattas 2000 björnar innan man nått målet 5000 björnar och därtill skall man en marginal.

Nu talar man ofta om GYNNSAM BEVARANDESTATUS, vad betyder då detta?

Svaret finns i Utredningen om de stora rovdjuren SOU 2007:89, där står det:
Med en GYNNSAM BEVARANDESTATUS menas att det finns TILLRÄCKLIGT MED LIVSMILJÖER så att LÅNGSIKTIGT livskraftiga populationer av arter bibehålls.
Med en GYNNSAM population menas en population som är tillräckligt stor för att LÅNGSIKTIGT överleva.

Detta betyder att rovdjuren får företräde till stora områden i Sverige och de som bor där kommer att förmås flytta, bytesdjuren skall vara rovdjursföda och jakt anses därför inkräkta på rovdjurens livsmiljö.

Men förutser problem med att få befolkningen att förstå nyttan med rovdjur så därför föreslår man att:
För att långsiktigt få acceptans för rovdjuren och rovdjurspolitiken är det viktigt att nå barn och ungdomar med information och stimulera till självständiga elevarbeten kring de stora rovdjuren.

Trots att man skall indoktrinera barnen så förutser man ett visst motstånd från de drabbade och därför skall hårda medel användas mot dissidenter:

Ett sätt att identifiera dessa personer är genom polisens underrättelsearbete och genom att långsiktigt arbeta med informatörer och tips. Med tanke på de politiska inslag som finns i brottsligheten är det troligt att Säkerhetspolisens särskilda kompetens kan kopplas in.

Man skall alltså arbeta med hemliga agenter och infiltratörer som gällde det att avslöja förestående militärt angrepp på landet.

Detta står alltså att läsa i nuvarande regerings utredning!
Och antalet 5000 vargar och björnar ligger fast och kommer att finnas med i regeringens proposition genom orden LÅNGSIKTIGT och GYNNSAM BEVARANDESTATUS.

Galenskap är det men propositionen kommer och lagstiftning kommer att följa, sen blir det fritt för de offentligt anställda fanatikerna att med lagens hjälp arbeta för minst 5000 vargar ... .
Lite jakt kommer naturligtvis att tillåtas då och då för att motverka befolkningens motståndskamp.

Det jag har skrivit låter dramatiskt men tyvärr, läs propositionen och utredningen noga så inser ni allvaret!
Du har helt rätt Kenneth E.!

15. Canis lupus.

2009-01-20 11:36

Jag har också tolkat det precis som du. Biologerna tvistar om antalet som behövs för arters långsiktiga överlevnad och att tordas formulera det offentligt. Alla vet vi samtidigt att björnarna var nere på ”uppskattningsvis” endast 130 st vilket gett dagens friska björnstam och att antalet av flera andra arter varit ytterst blygsamt i början men det verkar ju fungera bra ändå, se t.ex. på bävern. Om 500, 1500, 2000 eller 5000 vargar behövs enligt biologerna borde det stå klart för alla att uppbyggnaden av en svensk frigående vargstam är omöjlig. Då blir det enda rimliga alternativet att hålla denna art inom djurparksliknande förhållanden. Detta är bara ett bevis för att de ansvariga för rovdjurspolitiken famlar och svamlar i mörkret, precis som vi kritiker hela tiden hävdat.

14. Spridning

2009-01-20 09:41

Om finnvargen i Galvenreviret rört sig från Västerbotten till Hälsingland så snabbt utan någon märkt det så lär spridningstakten inte vara något problem. Våra mellansvenska vargar borde kunna ta samma väg norrut lika bra och kanske hamna i Finland eller Ryssland.

13. Etappmål vs. mål

2009-01-20 09:35

Va det ju handlar om för många var ju att 200 vargar inte var max antal vargar. Det var ett etappmål. Som i sig är ett flummigt utryck, men det gör också att man kan helgardera sig emot att ta tag i frågan. Nu har man nått etappmålet, så då kan man börja titta vidare nu. Så behöver man inte ta någon avgörelse i år heller. Kallas politik, och är väldigt lurigt för oss vanliga människor att någonsin förstå...

12. Etappmålet nått?

2009-01-20 09:35

Alla verkar utgå från att när etappmålet 200 vargar har nåtts så är det fritt fram att skjuta varg. Detta är inte alls fallet. Naturvårdsverket har fått i uppdrag att utreda hur många vargar som behövs för en frisk, stabil vargstam. Det målet är inte satt och inte heller klart.
Att utredningen har föreslagit ett stopp kring 200 vargar är bara ett förslag som inte har diskuterats eller fastslagits av Sveriges Riksdag.

11. vad då skjuta?

2009-01-20 09:34

Om vi har 100 eller 200 vargar spelar ingen roll, för vi kan ändå inte jaga. Nä låt rovdjursmormor ta hand om vargarna så går det hela mycket snabbare åt skogen. Jag förstår inte varför ni ställer upp för att skjuta bort 1 varg. För vad har det för betydelse. Ni kan ändå inte jaga i de områdena. Nä låt det hela barka åt skogen för det kommer det att göra ganska snabbt nu. Ju längre vi håller ut desto större press kommer det att bli. Så vägra skjuta varg SVSV. Eller tycker ni att vi har det bra idag så 200 är lagom?

10. Snabb avskjutning!

2009-01-19 17:35

Varför inte kopiera Grimsöforskarnas skonsamma märkningsmetod! En snabb avskjutning med hjälp av helikopter.

9. Spridning

2009-01-19 17:35

Om vargen sprider sig med ca 2 mil per år kommer det är ta ca 30 år till innan vargen spridit sig över Sverige. Någon jakt bör därför inte ske i ytterområdena utan bör ske i ursprungsområdena, det vill säga i Värmland och Dalarna annars tar det ännu längre tid för folk ute i Sverige att ta del av detta "underbara djur".

8. Fredda...

2009-01-19 16:14

...börjar vi jaga dom sprider dom sig skall du se, ingen jakt, ingen ordentlig spridning.

7. Frysa och sprida

2009-01-19 16:00

Ingen expert på området men jag antar att man inte kan jaga speciellt hårt i ytterområderna för hur ska du annars få till en spridning? Vilket i sin tur måste innebära 70 % och mer inom de jaktbara områderna. Det är ju inte helt enkelt om du ska frysa stammen samtidigt som du ska ha en spridning.

6. Väntar dom...

2009-01-19 15:59

...tills nästa år betyder det att vi skall skjuta i runda slängar 50 från -08 plus minst 70 till från föryngringen våren -09, alltså minst 120 vargar måste skjutas nästa höst för att ligga runt 200 vargar efter avskjutningen.
Om det nu inte är tänkt att stammen skall ligga på 200 st EFTER kommande föryngringar...i så fall blir det runt 180-200 st som måste skjutas nästa höst och 120 st om jakt inleds denna höst... Så ju längre dom väntar med att ta ned stammen till 200 djur, desto mer mothugg lär de få från Rovdjursföreningen och andra liknande tvivelaktiga föreningar. Detta tål kanske att tänka på för herr Carlgren, han bör dock inte tänka för länge...

5. Andreas Carlgren

2009-01-19 15:58

Nu måste du och dina regeringskamrater skrida till verket! Förstår ni-du verkligen inte vad som håller på att ske angående vargens framfart?
Måste det bli någon tragisk händelse innan ni vaknar till och att det händer något! Det håller inte längre, Calgren, att bara stå och nicka. Med det resonemanget som ni nu bedriver, kommer ni att framtvinga en skoningslös tjuvjakt på varg och vad blir följderna av detta?
De som varit laglydiga medborgare tills nu får hela sin frammtid förstörd om de ertappas! Ska deras eventuella brott betalas av vi skattebetalare efter alla undersökningar som kommer att göras när en varg försvinner? Och det kan bli många. Hoppas verkligen att du Carlgren har modet att läsa alla som debatterar i de olika avsnitten i och under jakt och jägare i vargobsen. Ett råd släpp vargen fri för en bestämd jaktperiod och det omgående.

4. Är det nån...

2009-01-19 15:57

..som minns hur det var under älgexplositionen?
Innan den kom till stånd var det ju ett j-la lallande med älg, tilldelningen hölls nere med näbbar och klor. känns det igen, i dagsläget? Så för att hindra en upprepning men nu med varg så låter 70 % som en rimlig siffra.
Men det här egentligen en uppgift för dom drivit fram läget

3. 70 %

2009-01-19 13:50

Tja, vargarna har ju hög reproduktionsförmåga. Gällande älgen som får en-två kalvar per år skjuts ju mellan 40 och 60 % beroende på hur stammen ser ut.
En vargkull är ju kanske på 4-6 valpar så jag ser 70 % som rimligt om man vill stoppa tillväxten av stammen.
Just detta föreslår rovdjursutredningen: ett treårigt stopp för stammens tillväxt så att man hinner bedöma hur det ska se ut med antal och spridning över landet innan nya beslut fattas.
Att låta vargstammen skena skulle innebära att problemen i varglänen skulle bli än värre än vad de redan är, vilket är oacceptabelt Det skulle varken gynna vargen eller dom som bor i varglänen.
Om man är rädd om vargen så bör man nog tänka sig för innan man reagerar med ryggmärgen mot allt vad avskjutning heter.

2. Än en gång

2009-01-19 12:45

Har ordet etappmål översatts till mål och det är således inte samma sak... Om det är rimligt att man ska bestämma hur ni ska leva ? Tja... Varför inte, folk bestämmer ju i alla högsta grad hur andra ska leva.. Eller vill leva i ett samhälle utan lagar och regler ?

Jag ser inte att jakt på varg skulle vara något dåligt, men personligen tycker jag att siffran 70% är ganska hög.. Skjuts 70 % av föryngringarna när det gäller annat vilt ?

mvh // johannes

1. Skall Stockholm besämma över skogsfolket

2009-01-19 11:21

Är det rimligt att man bestämmer hur vi skall leva?
Det går i alla fall inte att jaga som generationer gjort före oss.
Carlgren kör centern i botten till nästa val.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons