• Allmogejakt

Osant att vi bryter mot EU-regler

DebattPublicerad: 2014-05-16 10:42

Sverige ska besluta om svensk jakt och svensk rovdjurspolitik. Det ska inte EU göra.

Det borde alla i Sverige kunna ställa upp på. Men när EU-kommissionen gång på gång lägger sig i den svenska vargjakten är de ivrigt påhejade av Miljöpartiet och Naturskyddsföreningen. De hänvisar till EU:s habitatdirektiv och menar att regeringens rovdjurspolitik bryter mot EU:s regler. Det är inte sant, skriver moderate EU-kandidaten Christofer Fjellner i ett debattinlägg.

När Sverige gick med i EU 1995 hade vi en vargstam på ett 40-tal djur. Sedan dess har vargstammen åttafaldigats och Sverige har idag runt 350 vargar.

Skandinaviens främsta vargforskare är överens om att vargen inte längre är hotad. Det skandinaviska vargforskningsprojektet Skandulv har på Naturvårdsverkets uppdrag tagit fram en sårbarhetsanalys för att tydliggöra var den minsta livskraftiga nivån för vargstammen går. Det är den nivån som är miniminivå för att vargen inte ska rödlistas.


100 vargar räcker för livskraftig stam
Skandulv kom, genom att använda sig av flera olika modeller, fram till att en population på 100 djur är fullt tillräckligt för en livskraftig vargstam, även om man tar höjd för ”katastrofer” eller andra oväntade händelser. De menar att det krävs färre än 40 vargar för att det ska finnas någon påtaglig risk att vargen utrotas i Sverige. Den bilden bekräftas i flera andra studier.


Allvarlig anklagelse mot forskare
Företrädare för miljöpartiet har vid upprepade tillfällen antytt att forskarna lägger fram vinklade rapporter. Miljöpartiets språkrör Åsa Romson, som är en av dem som framfört anklagelser mot forskarna, har själv en akademisk karriär bakom sig och borde vara medveten om att det är en allvarlig anklagelse.

Men för att kunna säga att en art har en gynnsam bevarandestatus krävs fler djur än den minsta livskraftiga nivån. Regeringen har därför gett Naturvårdsverket i uppdrag att sätta ett referensvärde för den svenska delen av vargstammen i intervallet 170-270. Då gynnsam bevarandestatus för vargstammen är uppnådd har regeringen nu tillåtit licensjakt.


Vargjakten lever upp till EU-kraven

Det är helt i sin ordning och den svenska licensjakten lever upp till habitatdirektivets strikta krav. Det finns därmed ingen som helst grund för EU-kommissionen att lägga sig i den svenska vargjakten.

Men Miljöpartiet nöjer sig inte med att driva på EU-kommissionen att jaga Sverige för vargjakten. De kräver att EU inrättar en jaktpolis med befogenhet att gripa in direkt i Sverige vid misstänkta jaktbrott. Det är inte svårt att koppla detta krav till partiets inställning i vargfrågan.


Föråldrad lagstiftning som stöd
Den lagstiftning EU-kommissionen hänvisar till när de försöker hindra den svenska vargjakten är föråldrad och behöver ses över. Habitatdirektivet är från 1992 och fågeldirektivet från 1979. Direktiven bygger på statiska listor som inte längre speglar hur det ser ut i skog och mark. Att förändra listorna kräver att EU-kommissionen och medlemsländerna är överens om förändringarna. Det händer så gott som aldrig.

Dominerad av miljörörelsen
Mitt intryck är att kommissionen är dominerad av miljörörelsen och att många av dem som arbetar med de här frågorna har en bakgrund där. Det gör inte saken lättare.

Men alldeles oavsett är vargen en fråga som väcker starka känslor hos människor som bor tätt inpå den. Det finns heller inget mervärde i att vi låter EU besluta över den svenska vargjakten. Jakten är viktig för vi behöver få ett beteende där vargen är rädd för människan och inte går tätt inpå gårdarna.

Vi kan ha 200-330 vargar som jagas
Vi kan ha en vargstam i Sverige på 200-300 djur som jagas och därmed hålls i balans och upplever att människan är något man ska hålla sig undan.

För Sveriges 300 000 jägare är jakten viktig inför Europavalet den 25:e maj. Att inte gå och rösta ger miljöpartiet större inflytande efter valet. Men lika viktig är frågan inför riksdagsvalet i höst. För ingen regering där Miljöpartiet ingår kommer någonsin att vara bra för svenska jägare.

 

Christofer Fjellner (M) Europaparlamentariker och andranamn på moderaternas lista i EU-valet

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

43. #41, LD har fortsatt fel

2014-05-21 07:37

Fredrik Reinfeldt är INTE demokratiskt vald till statsminister. Tyska förbundskanslern Merkel är heller inte demokratiskt vald. Franska och finska presidenterna är demokratiskt valda. Förstår LD skillnaden på att vara vald och att vara utsedd? Man är inte folkvald om man är utsedd av en regering eller ett parlament. Ministerrådet är INTE folkvalt, men fungerar som en lagstiftande församling. Därför saknar EU:s lagstiftning demokratisk kontroll. Huruvida EU har uttalat sig eller inte påverkar inte frågan om Sverige har brutit mot en icke-demokratisk EU-lagstiftning eller inte. Just denna fråga har i detta fall ännu inte blivit föremål för prövning, och det går därför INTE att påstå att, citat: "Osant att vi bryter mot EU-regler".
EU-parlamentet är ett folkvalt pro forma parlament som INTE är en lagstiftande församling - parlamentet har ett huvudsyfte: Att ge sken av att EU är demokratiskt - och ledamöterna kan lika gärna vara kasperdockor.
Vilket parti som får vår röst påverkar inget - det enda sättet man som väljare kan påverka EU är att INTE RÖSTA! Lågt röstdeltagande har över tid tvingat EU ändra sin "författning" i demokratisk riktning - men det är långt kvar - och ju lägre röstvilja hos medborgarna ju större blir ändringstrycket. Men oviljan att demokratisera EU är stor, särskilt i Tyskland och Frankrike. Storbritannien har gett upp förhoppningen om ett demokratiskt EU, och kommer omförhandla sitt fördrag och hålla ny EU-omröstning. Det enda rätta att göra även för svensk del. Ett fortsatt odemokratiskt EU är inte bara ett begynnande, utan med stor säkerhet ett blivande, konkursbo.

42. LD

2014-05-21 07:36

Men du måste väl ändå ge 961L rätt i att ministerrådet inte är direkt påverkbart i allmänna val och att vem du än röstar på till parlamentet så blir politiken densamma.
EU är ett odemokratiskt politiskt högerprojekt, där marknadsekonomin och nyliberalismen ingår i själva grundkonceptet och inte skall gå att påverka genom val, bara det är tillräckligt illa för att man inte skall ge det legitimitet med sin röst. Att dom sedan med sin byråkratiska klåfingrighet klampar in i den svenska rovdjurspolitiken utan ha kunskaper till det gör ju saken än värre.
Bojkotta skiten!

41. 961L du verkar inte kunna läsa .

2014-05-20 16:51

Det enda jag har sagt att EU har inte officiellt uttalat sig om svensk vargjakt.
Därmed så har EU inte sagt att vi har brutit mot några Habitats regler.
Detta är vad jag påpekat.
Har inte pratat om EU är demokratiskt eller ej.
Angående ministerrådet så är ministerrådet inte utsett att representera Svenska folket utan Sveriges regering & riksdag.
EU är en konfederation inte en federation, det är en sammanslutning mellan likvärdiga stater.
Personerna som sitter i ministerrådet är antingen ministrar i respektive lands regering eller utsedda av respektive lands regering.
Tex i miljörådet så sitter EU-ländernas miljöministrar osv.
Ordförande skapet för ministerrådet roterar mellan respektive lands statsministrar .
Den senaste svenska ordföranden var Reinfeldt.
Är inte Reinfeldt demokratiskt vald eller?

40. #39 - LD har fel, EU är INTE en demokratisk union

2014-05-20 13:05

LD missar det väsentliga - ENDAST den icke folkvalda kommissionen kan lägga "lag"-förslag, som sedan godkännes av det icke-folkvalda ministerrådet. Det kan man ju inte kalla "inte mer"! Det är den som kan lägga lagförslag som bestämmer vilka lagarna blir. Parlamentet är endast ett skynke på vilket det står "demokrati", men parlamentet har nära NOLL att säga till om - kommissionen skall inhämta parlamentets åsikt, men behöver inte bry sig! I vissa lagstiftningsärenden får parlamentet vara med och tillsammans med ministerrådet godkänna "lagförslagen", men eftersom parlamentet består av partigrupper och INTE av partier, så kan parlamentet inte ens utöva sitt teoretiska inflytande.
EU:s "lagstiftning" är INTE under demokratisk kontroll - men denna "lagstiftning" är tvingande för medlemsländernas folkvalda parlament! Jag begriper inte varför LD försöker dölja detta pinsamma faktum. ENDA sättet att tvinga EU i en demokratisk riktning är att INTE RÖSTA! På grund av det låga valdeltagandet har varje ny fördragsändring tvingats ge parlamentet en gnutta mer att säga till om. Har LD hört talas om "det demokratiska underskottet"?
Och påstå INTE att ministerrådet som godkänner "lagförslagen" är valda av folken!

39. Här är en länk som beskriver Ministerådet

2014-05-20 10:54

Det är alltså ministerrådet som samman med EU-parlamentet som har den lagstiftande funktionen i EU.
Kommissionen lägger förslag inte mer, ett förslag måste inte antas.
Ett förslag är ett förslag inte mer.
Det är faktiskt inte något speciellt med detta, i Sverige är det olika utredningar som lägger förslag, tex så hade vi vapenutredningen alldeles nyligen som föreslog en massa saker som det inte blev något av.
Dessa avisades av Sveriges lagstiftande församling dvs regering/riksdag.
Personerna som gör dessa utredningarna är inte demokratiskt tillsatta.
Här är en länk som beskriver hur lagstiftningen går till då det gäller EU-lagar.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Europeiska_unionens_r%C3%A5d

Ps en sak till .

Ministerådets medlemmar är utsedda av EU-ländernas regeringar.

38. Nej jag har inte fel

2014-05-20 09:35

Har faktiskt inte fel, man skall inte missa det grundläggande i det jag skriver
Man bör nog också läsa vad jag har skrivit innan man avfärdar det.
Det grundläggande är att kommissionen varken är domstol eller lagstiftande församling.
De kan göra uttalanden lägga fram förslag osv men de kan inte stifta & lagstagda lagar.
Det är detta jag framhöll i tidigare inlägg.

37. #36, LD har fel

2014-05-20 00:04

Endast den icke-folkvalda EU-kommissionen kan föreslå ny ”lagstiftning” i form av förordningar, direktiv, rekommendationer eller yttranden. Det icke-folkvalda Ministerrådet godkänner ”lagförslaget” som sedan de nationella parlamenten kan vara tvingade att göra nationella lagar av. Sedan har vi EU-parlamentet som i vissa saker endast har en rådgivande funktion, emedan det i andra ärenden skall godkänna ”lag”-förslagen. Kommissionen måste ta del av parlamentets åsikt, men behöver INTE ta hänsyn till åsikten! I vissa fall skall parlamentet godkänna ”lag”-texten, men eftersom parlamentet inte består av partier, utan av partigrupper med partier från olika länder så har kommissionen full kontroll. EU:s ”lagstiftning” är inte under demokratisk kontroll, ”lagstiftningen” kan därtill vara tvingande för det nationella parlamenten, varför lagstiftningen i Sverige eller i någon annan EU-stat är INTE under demokratisk kontroll.
Så, om en icke-folkvald kommissionär anser att Sverige har brutit mot eu-”lag” från den icke-folkvalda kommissionen så kan kommissionären dra Sverige inför en domstol som verkar under ett icke-folkvalt styre! Denna totala brist på demokrati är ett hot mot EU:s framtid.
Vägra rösta i detta bluff-val. Det är ett hån mot allt vad demokrati heter.

36. Han har faktiskt rätt

2014-05-19 18:39

Det finns ett antal enskilda medlemmar i kommissionen med Potocniks & hans numera förflyttade chefs jurist i spetsen som tycker att Sverige har brutit diverse regler.
Nu är det så att kommissionen är ingen domstol, de kan faktiskt inte säga att Sverige har brutit några regler.
De kan säga att Sverige brutit mot deras tolkning inte mer, men inte ens detta har kommissionen sagt officiellt, utan det är endast enskilda tjänstemän som sagt saker.
Kommissionen har faktiskt inte kommit med något utlåtande, de säger sig utreda saken sedan 2008.
Kommissionen är inte heller någon lagstiftande församling utan den församling som tolkar & applicerar EU-lagar i Sverige är Sveriges riksdag.
Så länge som Sveriges tolkning av habitat reglerna inte visats vara felaktiga i en domstol så gäller Sveriges tolkning.
För att Sveriges tolkning skall betraktas som felaktig måste kommissionen få Sverige fällt i EU-domstolen.
Detta har nu inte skett, kommissionen har inte ens fått ihop till ett officiellt utlåtande om Sveriges vargjakt.
Det är givetvis frustrerande för bevarande grupperna med sina allierade i kommissionen att de inte har lyckats få ihop något som håller för domstol.

35. Nr 23 Rätt skall vara rätt

2014-05-19 11:35

Du har rätt Lelle, Bildtregeringen tillträdde först 1991.
(Och överlämnade makten till S i förtid hösten 1994).
Men det ändrar inget i sak. Bildtregeringen hade makten under finanskrisen.
Finanskrisen var till stor del internationell och varken S eller M agerade mot ett växande risktagande under 80-talet.

34. Djurvän

2014-05-19 07:59

gör det så bra. Därför att i ekosofins mentala bana är det bara "exotiska" djur som är "bra". Djuren har aldrig haft det värre.

33. Rösta blankt!

2014-05-19 07:58

Att inte rösta säger inte mycket, men att aktivt visa att ingen politiker eller parti klarar uppgiften tycker jag man visar bäst genom att rösta blankt!

32. Tror minsann...

2014-05-18 18:27

...det finns ett naturfolk på nära håll som vi kan sno på naturtillgångar och livsrum så vi kan bränna en massa resurser på att hålla varg i landet. Men det kanske inte är tillräckligt "härliga människor" för att räknas till naturfolk, det är ju bara lappar.

31. Djurvän!

2014-05-18 18:26

Du har så rätt, så rätt när du skriver att några få tar ansvar men varför är de alltid landsbygdens, ekonomiskt, redan hårt ansatta människor som ska ta det ansvar du vurmar så ömt för?
Varför ska vi ta hand om ett djur vi inte vill ha, för att du och dina indoktrinerade medstadsbor, ska kunna känna sig nöjda med sitt liv?
Du är välkommen ut i skogarna du också. Skaffa några får och börja med fåravel och försök leva av det.
Parallellen du drar med ett globalt utrotningshotat djur som Sibirisk tiger, visar vilken kunskap du besitter!
Undrar om jag någonsin hinner uppleva det tidevarv när man inser att vargen inte är utrotningshotad? När jag läser inlägg av den här typen, blir jag tveksam.
Det finns en anledning till att vi varit utan varg, som du nämner men nu är det som sagt 2014 - tiden när vissa anser det mer miljövänligt och klokt att hämta det kött vi själva kunde fött upp, från andra sidan klotet.

30. Oops

2014-05-18 16:25

Såg att jag var väl snäll mot 961L, slutklämmen om nollvision ställer jag inte alls upp på, då jag anser den helt orealistisk. Ber om ursäkt för mitt slarviga läsande.

29. # 28 Tack och lov..

2014-05-18 16:25

... att de borgerliga slipper en sådan röst. Varför är det så bra att adoptera andra länders rovdjur. Varför inte vara med och betala för de svenska rovdjurens härjningar? Om det krävs så små resurser så kanske det räcker med lite hjälp från SRF.

28. ???

2014-05-18 14:01

Osant? Hmmm, så varför tycker då både EU och våra egna domstolar är rovdjursmotståndarna har fel? Det kommer väl ta någon generation innan vissa inser att varg hör hemma i Sverige och att noll antal vilda vargar inte är eller kommer bli ett alternativ någonsin. Vi tar idag 2014 ansvar för vår natur, eller åtminstone en del av oss. Att värna om natur och arter blir mer och mer populärt bland folk. Folk "adopterar" och bidrar med pengar till exotiska djur världen över. WWF och tex Naturskyddsföreningen får bidrag från både privatpersoner och större organisationer. Enormt mycket människor är medlemmar världen över och fler blir det varje dag. Så när man tillhör den lilla grupp bakåtsträvare som vill utrota vissa djurarter för sin egen bekvämlighet lär man få det svårt att hävda sig. Att man ens tror att man ska kunna utrota ett djur i dagens moderna samhälle visar väl på var man befinner sig både mentalt men framförallt utanför det fungerande samhället, där alla tar ansvar och tar hänsyn till andra. Satt häromdagen och tittade på Nyhetsmorgon där det bjudits in människor från ett naturfolk i Afrika. Härliga människor som lever mitt ibland tusentals rovdjur, som dessutom är livsfarliga för människor. De fixar utan större problem att skydda sina djur och sig själva med mycket lite resurser. I Sverige har vi en mindre grupp människor som har helt slutat leva och njuta av livet pga några hundra vargar. Man blir rätt beklämd när man inser att det handlar mest om ovilja att anpassa sig här i Sverige. Vi har resurserna, men vill inte ta ansvar. VI har varit utan varg under en väldigt kort tidsperiod om man ser till hur länge vargen funnits i våra breddgrader och ändå beter man sig som om vi inplanterat sibirisk tiger och lejon i våra skogar. Om man ändå kunde se saker i ett större perspektiv...dessutom kan jag tillägga att för första gången kommer jag inte rösta borgligt pga denna otroligt inkompetenta natur och djurpolitik som bedrivs av dagens regering. Vilka som får min röst återstår att se....

27. 961L

2014-05-18 11:11

Det är inte alltid jag håller med dig, men ditt senaste inlägg skriver jag under på helt och hållet. Bojkotta EU valet!

26. ”Fel fel fel”,som...

2014-05-18 11:11

...Brasse Brännström sa...
Till 12an vill jag bara upplysa att det var röd regering med Bengt Dennis politiken som gav ränta på 500% o det var för att skydda svenska kronan på fall!!!!!

25. Rösta hit eller dit

2014-05-18 11:10

Rösta på Landsbygdspartiet oberoende så är vargfrågan löst, noll frilevande varg

24. Vargen är lösningen, inte politikerna

2014-05-18 11:10

Det finns ingen politisk lösning på rovdjursfrågan, det inser de flesta som sett turerna genom åren. Många lovar vitt och brett för att sedan skylla på andra.
Det som måste ske är att den stora massan av städernas invånare känner sig så utsatta och hotade som landsbygdsbefolkningen i varglänen gör. Först då tvingar de politiska realiteterna politikerna. Alltså,omvändelsen kommer först under galgen. Det som sägs nu är lika tomt och innehållslöst som ett svart hål.
Den enda som åstadkommer detta är vargen själv. Den tiden kommer.

23. @Lars S

2014-05-18 11:10

-82 till -91 var det röd regering som körde Sverige i botten. Och det var då krisen började. Sen fick de borgerliga ta över. Jag hade också bolån på den tiden men fick den låst på 12.25 procent. LO-lånen som skulle vara så bra och billiga har knäckt ekonomin för många unga på -80 -90 talet.

22. Tickande bomb

2014-05-17 15:25

Det farligaste är att svenska lagar ger små extremistgrupperingar en arena att uppträda på. När en liten gruppering på ca 3000 medlemmar och kanske bara 10 stycken av dem som är aktiva, att de ges möjlighet att lägga sig i en sådan viktig fråga som rovdjurspolitiken är ju absurt. De är bara ute efter rubriker så att de får synas och skaffa kollekt till sin terroristkassa. De bryr sig inte ett dugg om levande väsen, bara egoistiska ideologiska syften i kikaren. Nä mota Olle i grinden och sätt stopp för deras lagliga rätt att ställa till elände. Beslutar den Svenska regeringen en sak så är det så. Vill de ha en ändring i deras riktning så får de rösta på något av MP eller V.

21. #17, du måste skilja mellan EU- och riksdagsval

2014-05-17 15:24

I Sverige lägger regeringen fram lagförslag som riksdagen godkänner och gör till lag - eventuellt efter ändringar. Riksdagsmajoriteten avgör!
Så går det inte till i EU. I EU är det i princip den icke-folkvalda kommissionen som lägger fram direktivförslag till det icke-folkvalda ministerrådet som godkänner förslagen. Det folkvalda EU-parlamentet får ibland yttra sig och ibland även vara med om att godkänna ett direktivförslag. Men EU-parlamentet består inte av partier, utan av partigrupper, vilket innebär att ett svenskt parti, som till exempel inte vill ha vindkraft, mycket väl kan sätta sig i en partigrupp som vill ha vindkraft, eller vargar eller.... Detta, tillsammans med fördraget, gör att parlamentets makt är nära noll. Valdeltagandet har varit lågt till EU-parlamentet, det låga valdeltagandet har tvingat fram vissa fördragsändringar i demokratisk riktning, som till exempel att parlamentet får en något större roll vad gäller direktivtexter. Detta gör att det enda man kan göra i EU-valet som kan ha en påverkan är att INTE RÖSTA. I riksdagsvalet är det annorlunda - där gäller det att rösta - och rösta på ett parti som inte vill ha frilevande varg. I detta val måste alla som är berörda av rovdjur låta valet bli ett enfrågeval - rovdjursfrågan!

20. Han har

2014-05-17 12:05

väl rätt, men samtidigt skall man ju veta att hans parti är de enda som har haft en möjlighet att göra något. De borde ha använt sin makt tidigare .

19. Desinformationen ger handlingsförlamning!

2014-05-17 12:05

Nu när det finns varg så det räcker, riksdagsbeslutet om antalet är fattat och alla nödvändiga papper är inskickade till EU så är det bara helsvensk handlingsförlamning som förhindrar vargjakt. Att jaktmotståndarna underblåser handlingsförlamningen med olika former av desinformation är väl logiskt så länge det fungerar. Det är därför bra att en politiker visar att han genomskådat bluffandet om vad direktiven står för. Ett litet steg mot tillfrisknande i rovdjursfrågan.

18. Stanna hemma

2014-05-17 12:05

Om den här killen menar allvar bör han stanna i Sverige och jobba med de här frågorna. I ett EU-block kommer han inte att kunna påverka något över huvud taget.

17. Att inte rösta

2014-05-17 12:04

är det samma som att ge sin röst till sin motpart. Man kan välja det parti som är minst emot jakt och landsbygden. En röst på Mp och V med Sossarna i spetsen då har man nog sk---t i det blå skåpet

16. Nästa steg

2014-05-17 12:04

Bortsett från att det finns fler än 350 vargar i Sverige, tycker jag att det Christofer Fjellner skriver är ok. Men, det är väldigt lätt att säga saker, det har flera gjort tidigare, nu vill vi se att det händer något också. Nästa steg kan vara att Christofer presenterar en trovärdig, seriös handlings och tidsplan på vad-när-hur nästa steg blir. Presentera när det kommer att bli ordning på den Svenska rovdjurspolitiken. När vi ser att detta verkligen sker, ja då tror vi på vad du säger.

15. Gudrun Schyman?

2014-05-17 12:04

Gudrun Schyman och Fi kan mycket väl komma in i riksdagen till hösten och bli en del av en rödgrön regering. Räkna med att Gudrun och Fi har samma inställning till rovdjur som de andra rödgröna partierna.

14. Det var väldigt...

2014-05-17 12:04

...vad ivriga politikerna blev i vargfrågan, nu när det är Supervalår. Annars hör vi inte mycket från våra folkvalda, när människor i de utsatta bygderna berättar om sina vedermödor. Tycker att det är lite komiskt när Fjellner nu "drämmer till" med att Sverige har 350 vargar. Har han någon som helst koll på saken? Nej, sanningen är att svenska politiker är fega och kuvade, möjligtvis likgiltiga, för den förändring det innebär att återskapa en stam av ett potent rovdjur i den tätbefolkade halvan av landet. Svagt, skulle jag vilja påstå.

13. Christofer, har du med Fredrik och hela Alliansen?

2014-05-17 12:03

Det verkar inte så, som jag ser det. Före EU valet skall Du presentera följande:
Stödja Schweiz åsikt att få ändring i Bernkonventionen om undantag som 11 som länder har, sköta egen rovdjurspolitik. Stödja Frankrike att vargen skall avföras som utrotningshotat art.
Sedan Du gjort detta tror vi på Dig.

12. Nr 11 Lelle

2014-05-17 12:03

Men Lelle lelle, glömmer du inte några saker? Att vi i på 80: och början på 90:talet inte hade en S-regering utan en borgerlig regering och räntorna rusade upp till 500%? Själv hade jag 27,5% i bolåneräntor. Karl Bildt hette stadsministern då. På den tiden fick vi ta nya lån för att betala räntorna. Stadsskulden växte alt medan regeringen öste in pengar i en på förhand förlorad varvsindustri. Sedan kom Göran Persson med den bittra medicinen att vi skulle sanera ekonomin. En mycket hög statsskuld vändes till en positiv balans. Ränteläget vändes snabbt. Har du glömt det? Sedan kom Borg och tog över en kassabok med plus på sista raden. Vad är det nu? Återigen minus i kassan. Lånade pengar till sänkt skatt.
Dessutom om du är något så när politiskt mogen så förstår du att V aldrig kommer med i en S-regering. Varför skulle S ta med dem? De röstar ju 100 gånger av hundra ändå för S-förslag och med V i laget så är det rökt med andra samarbetspartners och breda lösningar. Varför skulle S binda ris åt egen rygg? Kom ihåg att S höll på att spricka när Mona Sahlin försökte få in V, inte en chans att Löfven försöker det.

11. Röstfiske

2014-05-16 20:11

Ja, det är röstfiske från alla partier. Det är det varje gång det är valår. Men det blir sällan som de lovar, oavsett vilket parti som vinner. Men rösta på de röda, då står hela Sverige dom förlorare. På -90 talet hade vi en lågkonjunktur med röd regering, det tog 8-10 år innan vi var ur den konjunkturen. 2007 gick vi in i en ny lågkonjunktur med blå regering, den vände Borg på ett par år. Vill svenskarna ha kvar sin landsbygd och utveckling så måste vi ha en borgerlig regering. Med sossar, V och Mp så blir det ett bidragssamhälle, de lovar det ena efter det andra, men var ska de ta pengarna till allt detta? Jo, vi kommer att skattas till döds.

10. Christofer Fjellner

2014-05-16 20:10

Ta nu och svara 961 L. Personligen är jag oerhört kluven till om jag precis som 961 L ska rösta i Eu-valet eller inte. Jag har under en längre tid varit övertygad om att jag ska dela ut en rejäl käftsmäll till Er politiker och rösta på SD. Tyvärr vet varken jag eller någon annan om det blir en ännu större dagsedel tillbaka beroende på hur de väljer att liera sig i EU parlamentet. MIn personliga inställning är att vi ska göra som Storbritannien omförhandla och sedan folkomrösta om fortsatt medlemskap i EU. Galenskaperna avlöser varandra i det forna fredsprojektet och det som återstår av det vi med ytterst knapp majoritet röstade ja till är intet. Som du förstår är vi glesbygdsbor och jägare, buskfolket som tjänstemännen väljer att kalla oss för mer än en miljon röster så du har en hel del att vinna på att komma med en uttömmande förklaring till 961 L. Du ska också veta att vi INTE glömt Reinfeldts och B org's besök i en bygdegård i Värmland veckan före Riksdagsvalet 2008. Vi är både tjuriga och långsinta här i busken.

9. Det står iaf klart

2014-05-16 20:09

...att Fjellner förstått läget.
Låt gå för att han är lite defensiv och håller sig till senast rapporterade numerär, utan att ta höjd för årets föryngring. Förståeligt för trovärdigheten trots allt. För om han sagt 500 hade han genast kunnat få kritik för att fara med siffror som ej verifierats och kvalitetssäkras. Det hade kunnat punktera hela argumentationen!
Viktigast att ta fasta på är att han konstaterat målintervallet (om vi hitta 700 till vintern kan vi helt enkelt höja uttaget för att hamna rätt!) och att vi själva nu enligt EU-direktivet kan jaga varg om vi så vill.
Det tjänar föga syftet att fortsätta söka fel i vad han säger. Jag tror nog att alla här inser att Fjellner är rätt på bollen!
Att nuvarande regering inte kommit längre på två mandatperioder är för att man lagt för stort förtroende på NVV och inte vågat ta i med hårdhandskarna.
NVV har konsekvent förlett regering, riksdag och befolkning med dimridåer om att EU förbjuder jakten o.s.v. Det har varit sant så länge vi saknat förvaltningsplan och målvärde för GYBS men det hade vi ju kunnat skapa för länge sedan om ambitionen bara funnits! Danmark fixade förvaltningsplan inom ett år från första observation. För oss hade det dröjt ända sedan medlemsskapet 1995... För detta är NVV direkt skyldiga och regeringar (genom åren) indirekt skyldiga eftersom att de inte legat på NVV att komma i mål med processerna.
Varför NVV förhalat det in absurdum kan var och en räkna ut med arslet och en bit krita. Man vill till varje pris förhindra jakt på varg och man har näst efter genetikspöket satsat på EU-spöket. Men nu är det färdigspökat!

8. Inte seriöst

2014-05-16 20:09

Jag har personligen träffat Christoffer F i Bryssel och frågat om varför morkulljakten togs bort. Inget begripligt svar då.....nu är det vargen....Kan ju instämma i sak i hans åsikter - men han är bakbunden av hela etablissemanget där moderaterna ingår som en liten pyttedel i EU-parlamentet.
Inget kommer att hända oavsett hur man röstar - tro mig. Jag kommer att välja "soffliggarpartiet" för att inte legitimera dumheterna i EU.

7. Sant är att vargstammen är utom politisk kontroll

2014-05-16 16:48

Fjellner är kandidat i EU-valet.
Det är sympatiskt att Christofer Fjellner vill att Sverige skall sköta svensk rovdjurspolitik. Fjellner säger alltså VAD han vill, men jag saknar svar på frågan HUR.
I EU-parlamentet ingår Moderaterna i partigruppen EPP, ett parti som är för ett federalt Europa. I gruppen EPP är tyska CSU och CDU helt dominerande, och de har absolut inga tankar på att Sverige själv skall kunna bestämma om sina vargar. EPP är en vargpositiv partigrupp, och Fjellner måste berätta hur han har tänkt sig ändra på detta. Och eftersom parlamentet inte har något att säga till om så måste Fjellner beskriva hur han får EPP att få EU-parlamentet att ändra sig, och be EU-kommissionen att föreslå ministerrådet att Sverige skall få bestämma om sina vargar. Fjellner måste ha en plan för hur han kan få ministerrådet att godkänna ett sådant direktiv från kommissionen. När detta är klart, måste EU-kommissionen begära och lyckas ändra relevanta internationella avtal. När även allt detta är klart måste Fjellner lyckas ändra Riksdagens majoritet så att svenska rovdjurslagar kan ändras. Som läget är så innebär en röst på Fjellner en röst på EPP - dvs. en röst FÖR en EU-vargpolitik.
Men kan Christofer Fjellner lämna en trovärdig förklaring på att han trots detta skall få hem vargpolitiken till Sverige, så skall jag rösta på honom in blanco.
Kan han inte, så röstar jag INTE i EU-valet. Detta eftersom jag anser att långvarigt lågt valdeltagande är det enda som kan reformera EU i demokratisk riktning. Rovdjurspolitiken är redan körd – svenska och europeiska politiker har startat ett med folk och djur fullskaligt och vilt skenande experiment som politikerna inte har kontroll över.

6. Jo

2014-05-16 15:20

Han har rätt i det han skriver förutom att vi har 350 vargar i landet.
Det blir allt tydligare att MP-s största önskan är att avveckla all mänsklig aktivitet på landsbygden.
Miljön får stå att sidan.
MP vill även skatta ihjäl svenskt jordbruk och köttproduktion om dom kommer till makten....alternativet blir att det väller in nörkött från Argentina och brasiliens nerkapade regnskogar (jordens lungor). Det bryr dom sig icke heller om.
Dubbelmoralen i miljöpartiet är hemsk att se för oss som väljer att öppna ögonen.
Att man heter Miljöpartiet innebär tyv att blåögda människor som är måttligt intreserade av politik tror att det är det bästa valet för miljön.
Det är enligt min mening väldigt långt ifrån sanningen.
Att vi svenskar snart kommer att tvingas byta ut det klimatsmarta viltköttet mot det importerade nötköttet från dom före detta regnskogarna är ytterligare en följd av korkad miljöpolitik .
Om man bryr sig om den svenska landsbygden jakten jordbruket och miljön så är trots allt centern det minst dåliga alternaativet.
Med kraftigt minskade rovdjursstammar så skulle vi svenskar ha en smått unik möjlighet att leva på väldigt stor andel viltkött,inget kan vara bättre för miljön.
Om en miljöpartist kan tala om för mig vilket kött som skulle vara bättre för miljön!
då får ni min röst i höst.
Torbjörn, vart är du?

5. Vilket val skulle vara bättre?

2014-05-16 14:05

Ur ett jaktligt perspektiv, har jag svårt att se ett bättre val..oavsett om det är valfläsk eller ej! Vad är alternativet? En sosseledd regering med starka MP- och V- ingredienser?
Ibland är det viktigt att rösta mot något och inte för..men rösten man lägger är likafullt viktig! Att inte rösta mot MP och V, är som att säga good bye till det vi har !

4. Miljöpartiet ...

2014-05-16 13:24

... är inte bara en katastrof för våra jakttraditioner och jägarna, utan för hela landsbygden och dess vara eller inte vara. M har haft gott om tid att ställa om kompassriktningen om man så önskat.

3. 350 vargar

2014-05-16 13:23

Redan i andra raden i brödtexten, föll trovärdigheten i Fjellners skrivelse.
Man bör vara mer uppdaterad än att tro att vi har 350 vargar i landet, om man vill skaffa sig ett förtroende bland folk - inte minst i valtider.
Grabben har kanske goda ambitioner och han kanske rent av verkligen tycker det han skriver och om så är fallet, vill jag gärna veta vilka människor han anser ska hysa de 200-300 vargar vi ska ha i landet.
Vilka oskyldiga människor i vårt land ska åläggas detta straff helt utan att kunna påverka sin situation?

2. Valår

2014-05-16 11:55

Jo, nog märks det att att det är valår minsann.
Inget kan dock få mig att rösta på sådana välfärdens dödgrävare som moderaterna, trots att Fjellner har alldeles rätt i det han skriver.

1. Gör...

2014-05-16 11:54

...det ni borde gjort för länge sedan, ta skiten till domstol. Miljörörelsens argument är ju rena fantasiskapelser.
Nästa sak ni borde göra är att sparka alla som varit inblandade i vargfrågan på nvv och länstyrelserna de driver en helt egen agenda långt ifrån riksdag och regeringsbeslut.
Ni måste göra en konsekvens utredning av vargen och uppdatera era siffror ,det finns betydligt mer än 350 snarare det dubbla + de 200 som fötts nu i vår.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons