• Pinewood

Sent ska syndaren vakna

DebattPublicerad: 2014-03-26 09:49

EU-kritiska partiet Junilistan fick 14 procent av rösterna i EU-valet 2004. Nu går partiet till val igen och kandidaten Eva Nisser pekar i det här debattinlägget på att socialdemokraten Marita Ulvskog "glömt" vad hennes egen S-regering sa redan när Sverige gick med i EU.

Marita Ulvskog, S, skräder inte orden när hon talar om ”idiotiska beslut” fattade av EU. Jag vill då bara påminna henne om vad som lovades svenska folket 1994: "Inte heller svenskarnas rätt att jaga kommer att förändras vid ett medlemskap. Eftersom EU har vissa jaktregler som skiljer sig från våra, togs frågan upp i förhandlingen. Det klargjordes då att EU-reglerna inte hindrar oss att fortsätta vår jakt på hittillsvarande sätt, vare sig det gäller fågel eller vilt."

Måste ha vetat
Ulvskog måste ha vetat att Sverige inte förhandlade till sig något formellt undantag för jakt, liksom inte heller för euron, eftersom hon satt i den regering som lät svenska folket tro att så skett. Det var idiotiskt. Junilistans linje har i tio år legat fast; vi har hela tiden sagt att EU är fel instans för jaktfrågor. När det gäller vargstammarna är de i huvudsak en fråga för Norge, Sverige och Finland. De är länder som har lätt att samarbeta och som av naturliga skäl har en likartad syn i rovdjursfrågor.

Hade kunnat fatta bättre beslut
Rimligtvis har behöriga svenska myndigheter en bättre kunskap om artbeståndet på lokal nivå och vilka åtgärder som är lämpliga för att upprätthålla detta än EU- kommissionen. I enlighet med närhetsprincipen (subsidiaritetsprincipen) borde politikområden som är knutna till jakten därför handhas av nationella eller regionala myndigheter i respektive medlemsland.
Med den långa och tunga meritlista hos Ulvskog som räknas upp kunde kanske ett bättre beslut ha fattats och verkställts för 20 år sedan, så hade vi sluppit att idag tala om att jaktfrågor inte är EU-kompetenta.

Eva Nisser
Junilistan

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

8. Eva Nisser bör förklara partiets vargpolitik

2014-03-28 07:42

Om Junilistan skall vara av intresse för jägare och andra vargdrabbade så måste partiets vargpolitik framgå, samt vargpolitiken i partiets partigrupp i EU-parlamentet.
#4, nej, jag tror inte att EU-parlamentet vet eller bryr sig. Däremot tror jag att varglobbyn som är parlamentets rådgivare vet skillnaden och att de därför numera endast talar om Canis lupus. Detta därför att IUCN gav 1975 ut ett dokument ”Wolves” där Mats Segnestam, Naturskyddsföreningen, på sidan 120 anger att Projekt Varg avser att skydda vargens nominatras, Canis lupus lupus, citat ”The objective was to protect the nominate race,
Canis lupus lupus”. I ett referat från ett IUCN möte i Stockholm i september 1973 skriver Tony Håkansson (sidan 54 i Dalajägaren 1974) att, citat: ”Naturvårdsverket, experter och fältarbetare skall föra Projekt Varg i land.”
Det är således klart att Projekt Varg avsåg återinföra arten Canis lupus lupus i Sverige och att det var Naturvårdsverket, biologer (experter) och fältarbetare (naturbevakare) som i praktiken skall genomföra Projekt Varg. Naturskyddsföreningen svarar för projektledning och WWF för finansiering. Men under projektets gång har man tvingats inse att projektet inte är genomförbart med Canis lupus lupus utan man har använt bastarder av olika slag. I Oberlausitz-området i Tyskland bedöms knappast någon varg vara Canis lupus lupus. I Tyskland skjuts tydliga korsningar mellan dessa bastarder och hundar. Naturvårdsverket, Naturskyddsföreningen och WWF har nu i praktiken genomfört Projekt Varg, men man har stupat på tröskeln till fullständig framgång därför att de vargar man återinfört till Sverige och övriga Europa är bastarder. Därför talar man numera endast om Canis lupus. Vilket innebär att vi har skogarna fulla av vilda hundar.

7. Du 961L

2014-03-27 08:00

Du verkar ju vara rejält insatt i det här med EU osv. Jag hoppas att du finns med som medlem i något av de partier som är anti-EU, för där är jag säker på att du verkligen skulle kunna göra en insats genom att visa för folk i allmänhet vilket mygel och vilka mörkningar som gjordes i samband med EU-valet, och även efteråt, och vilka sanslösa pengar vi betalar i medlemsavgift, gentemot vad vi får tillbaka. Det är nämligen inte så enkelt för gemene man att leta sig igenom EU:s artikelhögar för att få reda på hur saker ligger till.

6. Alla...

2014-03-27 08:00

...börjar visst rösktfiska nu... men väl dom inrättat sej i positionerna och lönespecifikationerna rullar in månad för månad så har dom alla glömt vad dom agnat på krokarna, och då står vi alla där som hungriga och dumma sillar...

5. 961L

2014-03-27 07:59

Situationen är precis som du beskriver den och det är synnerligen allvarligt.
Som alla vet kommer bristen på föda att öka vartefter vi blir allt fler människor på planeten. Det lär väl inte dröja allt för länge innan man ser resultatet av detta vansinne med rovdjur och rewilding tramset i en allt mer accelererande brist på mat. När de som brukar marken inte anser sig kunna fortsätta med sin matproduktion på grund av allt större kostnader och en eskalerande social otrygghet i sin närhet, då sinar maten i städerna. Inte ens om homosapiens övergår till vegetarisk kost lär maten täcka behovet till den ökande stadsbefolkningen. Odlingsmarken kommer snabbt att bli obrukbar och situationen blir allt mer ohållbar. Vart har vi då kommit, en oändlig vildmark för en svältande urbaniserad stadsbefolkning vilket leder till en allt mer förvildad befolkning som kommer att slåss för sin överlevnad och föda

4. #1. Canis Lupus

2014-03-27 07:58

OBS! Till arten Canis Lupus hör även hund (Cabis Lupus Familliaris). Vet de i EU-parlamentet vad de håller på med?

Har vi för litet hundar i iSverige?

3. Vågar jag föreslå ...

2014-03-27 07:57

... en röst på Landsbygdspartiet Oberoende till valet i höst? Vi behövs mer än någonsin som en motvikt till vad som sker. www.landsbygdspartiet.se

2. EU-anslutning

2014-03-26 12:49

Vad som gjordes eller inte är ju ganska lätt att få fram som synes av artikeln. Det var ju inte på 1200-talet vi blev medlemmar i EU.
Att lägga ut rökridåer gynnar inte S och det är bara dumt att tillgripa påståenden som kan vederläggas. Klantigheten gör att vi nu sitter i rävsaxen (som är förbjuden att jaga med). Hur det är med vargsax vet nog politikerna som i år är jaktintresserade långt utöver det vanliga.

1. Hur många vargar vill Eva Nisser ha?

2014-03-26 12:49

I länken under finns ”Action Plan for the conservation of the wolves (Canis lupus) in Europe” (Annex 1) med IUCN:s 12-punkters manifest, samt vad som kallas ”mission statement”, dvs. vilket målet är för IUCN:s arbete, citat: ”To maintain and restore, in coexistence with people, viable populations of large carnivores as an integral part of ecosystems and landscapes across Europe”.
För att genomföra återinförandet av varg och andra stora rovdjur över hela Europa bildades LCIE som finansieras av WWF. Det framgår tydligt hur sammanflätade politikerna i FN, Bernkonventionen, Europarådet och EU är med ideologi och pengar i WWF, IUCN, LCIE, Conservation Capital etc. Målet är klart formulerat och första etapp är angivet som att under kommande fem år skall minst en miljon hektar mark tas över genom att tvinga stora rovdjur (och nödvändiga bytesdjur) på Europas landsbygd och i dessa ”projektområden” användas för livskraftig(!) affärsverksamhet.
Liksom tidigare auktoritära lärors framväxt typ kommunism, socialism och fascism så är Tyskland kärnområdet även för ekologismen (ekosofin). Vad gäller makt och ideologi så härskar Tyskland i EU. Ett Sverige i EU kommer ALDRIG att få bestämma om sina rovdjur eller om sin skog, sin mark osv., ty i Tyskland, och därmed i EU, är rovdjuren ”heliga” och därmed ett effektivt verktyg med folkligt stöd. Nu måste LRF, SJF, JRF, SSR etc. besinna sig och gå samman i kampen mot pågående markrofferi och ta kontakt med motståndsrörelser främst i Frankrike, Spanien, Italien och Polen, men även i Tyskland. Våra riksdagspolitiker och regering har sålt ut sig själva och landets självbestämmande, och har inget med något av vikt längre att göra. Vi gick med i EU för att ”få vara med och bestämma”! Resultatet blev att vi har inget att säga till om ens i vårt eget land. Norge, som inte är med i EU, har däremot mer att säga till om. När Norge förhandlar med EU så har norrmännen hela ena långsidan av förhandlingsbordet för sig själva, de 28 medlemsländerna får dela på andra långsidan och dela på sina argument. Moderatens löften är därför helt tomma, däremot kan vi lita på att Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill skänka bort de sista resterna av nationellt självbestämmande och skänka bort svensk skog och mark till internationella kapitalägare. Det är dags att ta till oss vad som händer och vad som obevekligen kommer att hända: Varg och andra stora rovdjur kommer att öka snabbt över hela Europa – och tills vidare det är lite vi kan göra för att hindra att så sker. Att stoppa huvudet i sanden är lugnare och ger samma resultat som att försöka påverka våra politiker. I kommande EU-val är det bästa att inte rösta, alternativt rösta på ett parti som vill ut ur EU, men inte en röst till EU-positiva partier. Ett valdeltagande under 50% underlättar omförhandling. Och det är helt rätt som Eva Nisser säger, främst socialdemokrater och moderater lurade väljarna att rösta ja till EU. Det valet borde förklaras ogiltigt på grund av grovt valfusk och politiskt lurendrejeri. Sverige bör göra som Storbritannien, omförhandla avtalet med EU och därefter ny EU-folkomröstning.
Länk https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=1391866&SecMode=1&DocId=1459484&Usage=2

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsJohn Deere