• Älgskadefondsföreningen

Starka krafter för vargrevir i norr

DebattPublicerad: 2012-10-09 17:02

En lång rad organisationer, politiker och fria debattörer jobbar för att Norrland ska få vargrevir

Är det tillfälligheter? Att plötsligt alla dessa är överens om en ett helt nytt system där rennäringen och norrlänningarna i framtiden skall få ta hand om vargproblemen, skriver Dick Broman i sin debattartikel.

Tyvärr har miljörörelsen och svenska staten vilselett jägarkåren med villkorade bidrag till jägarnas medlemsorganisationer och även delat ut rikligt med skattepengar till myndigheter, forskare och djurparker som hjälpt till med att genomföra ”Projekt varg”.

I vargfrågan kan man verkligen säga att mottot ”Money talks” lyckats. Judaspengar till jägarnas medlemsorganisationer och ”nyttiga idioter” har resulterat till att vi nu har en frilevande vargstam i Sverige, som nu skall tillåts växa så kraftigt i antal att det nationella målet om en livskraftig vargstam och EUs krav om bevarandestatus uppnås.

SE SANNINGEN I VITÖGAT


Inte lätt bevisa
Sverige har nu en frilevande vargstam som är grundlagd av jägarnas egna medlemsorganisationer, miljöorganisationer, naturvårdsverket, forskare och djurparker som tillsammans drivit ”Projekt varg”" och Sverige är nu tvungen att följa EU:s lagar om nationella mål och upprätta förvaltningsplan för alla fem stora rovdjuren.

Det är inte lätt att nu i efterhand bevisa att den Svenska vargstammen i själva verket är en frilevande stam av djurparksbastarder som är grundlagd av miljörörelsen genom kriminella handlingar i syfte att avveckla jakten, jägarna och jakthundarna.

2010 anmälde den Svenska miljörörelsen bestående av bland andra Naturskyddsföreningen, Rovdjursföreningen den Svenska licensjakten på varg till EU-domstolen för att Sverige har brutit mot reglerna i Art- och habitatdirektivet.

EU gick på anmälarens linje och inledde ett överträdelseärende.


Och nu gäller EU:s lagar
EU-kommissionen bevakar just nu att den svenska rovdjurspolitiken genomförs på ett EU-rättsligt korrekt sätt.

När alla som på olika sätt hjälp till med ”Projekt varg” nu har lyckats med att skapa en frilevande vargstam i Sverige, då gäller också EU:s lagstiftning och krav.

Det ingår också i miljörörelsens dolda agenda.

Hur svårt kan det vara?

NU HANDLAR DET BARA OM EN SAK

Var skall den kraftigt växande vargstammen i Sverige få finnas i framtiden? Vilka är det som skall få dela på problemen med vargbältet? Vilka jägare och markägare skall offras och bli sittande med svartepetter? Ska vargarna minska i Mellansverige måste de öka i söder eller i norr och vargbältet börjar nu bli fullbelagt med vargrevir, det finns inte plats för fler vargar där, så enkelt är det.


För NIMBYs gäller...
För NIMBYs gäller nu att vilseleda alla andra markägare och jägare, hitta en överenskommelse och en retorik som gör att andra jägare får ta hand om vargproblemen, så att han klarar sig själv. En så kallad NIMBYs.

Alla uttalanden, som nu görs av människor som avlönas av staten och som har samhällskontrakt, tyder på att "samhällskontraktet" redan kan vara skrivet och att det redan finns en överenskommelse i frågan om vart vargarna skall få etablera nya revir i framtiden.

Alliansregeringen och miljöminister Lena Ek skrev i en debattartikel.

– Att en möjlighet för att rädda genetiken är att underlätta för invandrade vargar att nå Mellansverige.

Regeringens rovdjursutredare Lars-Erik Liljelund förespråkade i en TV-intervju en naturlig invandring av varg i från nordöst.


Expressen tog ställning
Expressen tog på ledarsidan för ett tag sedan klart ställning för att vargarna skall finnas i Norrland och gick också emot renskötseln.

SJF förespråkar nu en lösning för oss jägare som innebär att det skall få finnas två vargrevir i varje län. Detta innebär, 2 vargrevir i Norrbotten, 2 i Västerbotten, 2 i Jämtland och 2 i Västernorrlands län. Vilket gör att ytterligare minst 800 000 hektar jaktmark i Norrland skall offras till vargen.

Rovdjursföreningens ordförande Ann Dahlerus säger att politiker och myndigheter måste börja överväga att tillåta vargetablering i renskötselområden:

– Om det visar sig att det inte fungerar att flytta vargar, så måste man ju fråga sig hur den svenska vargstammen ska få genetisk kontakt med vargar österut. Och såvitt vi kan se, är det enda att börja tänka i termer av att vi måste ha vargetableringar i renskötselområdet. Det är ett mycket stort område, 54 procent av landets yta. Man måste börja våga jobba med sådana tänkbara lösningar, säger Ann Dahlerus till Ekot.


Hedin föreslår reservat i norr
Karl Hedin presenterade följande förslag, när han föreläste i Edsbyn:

– En lösning på vargfrågan skulle vara att skapa ett vargreservat till exempel norr om Torne älv. En annan lösning är att begränsa vargstammen till max två revir per län och att förvaltningen, avskjutningen, sköts av staten, säger Karl Hedin till Hela Hälsingland.se.

Karl Hedin, skogsägare, föreläsare och författare till boken Varg och landsbygdsboende, var inbjuden för att föreläsa under kvällen. Han menade att man borde skjuta av vargen i Mellansverige och i stället låta den växa sig stark i norra delarna av landet. Det här rapporterar Upsala Nya Tidning/unt.se.

I vargboken pekar Karl Hedin ut ett område norr och öster om Torne älv som ett lämpligt område för varg. Vilket också är själva lösningen på vargproblemen i boken.


SKK:s inställning
Svenska kennelklubben har också uttalat sig i frågan:

– Dessutom ska hela stammen inhysas på bara halva landets yta. Hur kan man försvara att halva Sverige ska vara fritt från varg? säger SKK:s ordförande Nils Erik Åhmanssons till Jakt & Jägare.

Ulf Berg den moderate riksdagsmannen efterlyser en djupare diskussion om var vargarna ska vara i Sverige.

– Det är i de norra delarna av landet vi borde ha våra vargar. Det är ju där de har kontakt med vargstammarna i andra länder. Det kommer att bli en stark kollision med rennäringen, men den konflikten har vi i dag med bland annat fäbodsbrukarna, säger Ulf Berg till Jakt & Jägare.

Det här innebär att Alliansregeringen, Rovdjursutredaren, Moderaterna, Miljöpartiet, Naturskyddsföreningen, Tidningen Expressen, Svenska jägarförbundet, Svenska kennelklubben, Rovdjursföreningen och Karl Hedin, just nu presenterar samma rovdjurspolitik. Vargplågan skall spridas norrut, i norra Sverige


Tillfälligheter
Är det tillfälligheter? Att plötsligt alla dessa är överens om en ett helt nytt system där rennäringen och norrlänningarna i framtiden skall få ta hand om vargproblemen.

Nej det är knappast troligt!

Vi känner sedan tidigare till att det alltid är en för SJF politiskt korrekt och statligt bidragsanpassad vargpolitik som SJF presenterar. Ekonomiska styrmedel, skattemedel som ges i form av villkorade bidrag till samerna kommer att användas för att avveckla rennäringen.

En helt ny teknik kommer att användas för att märka vargarna. En liten sändare under huden som sänder position, fart, färdriktning, vilken puls och kroppstemperatur vargen har kommer att göra illegal jakt mycket riskfylld. Det kommer att bli mycket svårt att ta saken i egna händer.


De ska offras
DÅ KANSKE VI KAN RÄKNA UT VART VI ÄR PÅ VÄG.

Att det är Norrlandslänen, Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten (även Gävleborg) som i framtiden skall få ta hand om den kraftigt växande vargstammen.

Det är jägare, jakthundar och alla människor som lever på landsbygden i vargbältet och i Norrland som skall offras och till vargen, så brutal är sanningen och verkligheten i vargfrågan.

Dick Broman

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

57. Fädernas val.

2012-11-28 15:43

Det finns en anledning till att våra förefäder utrotade vargstammen i Sverige. Alla var överens.
I takt med att det blev allt fler storstadsbor i landet (på bekostnad av landsbygden) ökade antalet naturromantiker, alltså de som vill titta på naturen via TV alt. via akvariumet. Jag tror på pendelns svängning. Det har gått så långt att det eller de politiska partier som stödjer den nuvarande vargpolitiken kommer inte att åtnjuta min röst i kommande val. oavsett andra konsekvenser.

56. Öppet sinneslag ger svaren

2012-10-18 16:58

Den vargtik som under mycket uppmärksammade former flyttats tre gånger från renskötselområdet till Mellansverige har etablerat revir i Junseletrakten.
Vargtiken befinner sig i renbeteslandet för två samebyar. Länsstyrelsen i Västernorrland har en dialog med de berörda samebyarna.
– Nu måste vi bara försöka hålla liv i denna genetiskt extremt värdefulla tik, åtminstone en fortplantningssäsong, säger vargforskaren Olof Liberg, Skandulv, på Svensk jakt webb.
Vargkorridor i Norrland, två vargrevir per län, vargrevir för att underlätta för invandring ifrån nordöst, öppna för vargrevir i norr, vargrevir för genetiskt viktig varg, vargrevir för extremt värdefull varg, vargrevir för extremt viktig vargs avkommor.
Så låter retoriken när starka krafter har enats om att offra Norrland till vargen.
Alla uttalanden, som nu görs av människor som avlönas av staten tyder på att "samhällskontraktet" redan är skrivet och att det redan finns en överenskommelse i frågan om att vargarna skall få etablera revir inom renbetesland i Norrlandslänen.
Ett samarbete om att få till en början på att öppna upp renbeteslandet för vargrevir och få en början på att med skattemedel köpa ut rennäringen.
Det är bara att öppna ögonen och se vilka som argumenterar för varg i Norrlandslänen, då ser man också vilka som driver frågan och ingår i samhällskontraktet.
Man kan också se vilka som är för vargar i norr och som vill avveckla jakten och rennäringen eller vilka som står på jakten, jägarna, jakthundarna, samerna och rennäringen sida.
Vad en människa gör är alltid sant och visar också uppsåten.
Så det är bara att följa frågan om vilka som arbetar för vargar i norr med öppna ögon, då får vi se svaren och veta sanningen.

55. Dick

2012-10-16 13:38

Sover i vargfrågan? Nja...Beslutas det om att vi ska ha varg här uppe kommer vi jägare renskötare mm att måsta ta ett beslut ge upp vår livsstil och levebröd eller göra det som krävs. Då jag ofta har kontakt med samer/renskötare vet jag hur situationen är redan i dag med björn örn lo järv. Det finns inte plats för en enda varg här.
Och tror du att vi som är född och uppväxt med naturen jakten löshundsjakten kommer att ge upp den, tror du renskötarna kommer sätta sig ner och svälta ihjäl eller ta jobb som vargvakt ?Nja... vi bor och lever här för att vi vill och jag tror det blir väldigt svårt att försöka muta renskötarn det handlar om mer än bara pengar.
Jag är helt säker på att ni som är drabbade av varg har 100% stöd av oss norrläningar, ingen sitter och skrattar åt eran situation.
Jag håller med om att vi måste sammla oss och samarbeta bättre ,för vi kommer nog att stöta på mer problem än varg i framtiden även om det är det största.
Jag tror vi är splittrade mycket pga förbunden ,speciellt sjf har svikit.

54. Samarbete är lösningen

2012-10-15 23:09

K-E Brösth, jag kan bara hålla med. Vargar går inte att hägna in och jag blir också rädd när jag tänker på konsekvenserna av att extrema djurrättsaktivister kan styra och ställa genom att skapa odemokratiska samhällskontrakt bakom stängda dörrar.
Extremismen kommer att slita sönder vänskapen mellan människor och det kommer att bli stora konflikter orsakade av en extrem rovdjurspolitik.
Extremismen splittrar Sverige.

Jag har nu i min artikel visat vad som pågår och försökt väcka alla norrlänningar som sover i vargfrågan.
Jag har också föreslagit en del lösningar och talat om för JRFs ledning att de bör agera kraftfullt i frågan.
Om inte vi jägare, samer och andra djurhållare som drabbas samarbetar, då tror jag att miljörörelsen kommer att få som de vill, det kommer att bli hundratals vargrevir och tusentals vargar i norrlandslänen.
Det är den dolda agendan.

Det är svårt för enskilda människor eller en liten grupp som samerna att stå emot diktatoriska styrmedel. När Staten sätter in stora maktmedel (skattemedel) och styr med villkorade bidrag då medför det alltid mycket svåra konsekvenser för de drabbade.
Samerna kommer i framtiden att få arbeta åt staten med att vakta rovdjuren och få betalt för att upplåta renbeteslandet till vild ren för att föda rovdjuren.
Jakten i norrlandslänen kommer i stort sett att upphöra.

Så jag hoppas verkligen att norrlänningarna inom kort vaknar upp och förstår vad som håller på att hända och gör någonting istället för att lämna över allt ansvar till samerna.
Tänk på att om vi samarbetar för ett gemensamt mål då kan vi tillsammans uträtta underverk!
Om vi ENAS och SAMARBETAR om ett Nej till frilevande varg i Sverige, då kan vi nå detta mål.

53. Inte bara vargen

2012-10-15 18:50

Vi måste också komma ihåg att ren-näringen inte bara skulle få vargen att slåss emot. De har ju redan de andra "4 stora" som går hårt åt näringen.
Vargen har ju en särställning då det gäller att dräpa renar, den tar ju död på långt fler än den behöver för att överleva och dessutom splittrar den renhjordarna vilket medför otroligt mycket extra arbete och enorma kostnader som man förmodligen inte får ersättning för.. Kom vargen upp hit skulle förmodligen arbetet med renskötseln tvingas till helt nytt arbetssätt med ständig övervakning av renhjordarna.
Dessutom skulle samrna då tvingas medföra skjutvapen hela tiden för att skydda sina hjordar.
Renens områden går alltså inte att hägna in med några vargstängsel. Det handlar alltså om många mil och hur skulle det funka när snödjupet varierar mellan några cm och flera meter.... Nej, det är helt klart att det finns alldeles för många som tycker till och som INTE har den minsta uppfattning om hur det funkar, å det verkar gälla på alla nivåer från de som tycker till och upp till de som beslutar och det gör mig verkligen rädd.

52. Hoppas att samerna orkar stå emot

2012-10-14 19:31

K-E Brösth Jokkmokk, jag hoppas att Du har rätt, men det ser mörkt ut.
Min uppfattning är att vargstammen i själva verket är en frilevande stam av djurparksbastarder som är grundlagd av miljörörelsen genom kriminella handlingar i syfte att avveckla jakten, jägarna, jakthundarna och rennäringen.
Allt pekar tyvärr åt samma håll att miljörörelsen är på väg att lyckas.
Helt vanliga människor kan åstadkomma underverk om man jobbar åt samma mål.
Ett sådant samarbete är lösningen.
Men då måste vi som berörs lägga alla NIMBY argumenten på hyllan och börja arbeta för ALLA som drabbas.
Samernas misstag var när de accepterade varg i Sverige.
Vi måste SAMARBETA i stället och ENAS om enkla och tydliga krav som politiker och alla människor begriper och måste ta ställning till.
Vi måste ENAS att säga Nej till frilevande varg i Sverige.
Som läget är just nu så kan norrlandsjägarna bara hoppas att samerna orkar stå emot.
Jag stöder i varje fall rennäringen men ger inget stöd för egoistiska NIMBY-argument, oavsett vem som framför dem.

51. Inte troligt...

2012-10-14 18:55

.. att vargen skulle kunna etablera sig uppe i norr, hur mycket beslutsfattarna än vill. Rennäringen har förmodligen sista ordet och sverige vågar inte köra över en minoritetsbefolkning ytterligare. Får vergen etablera sig här upp så är det början på slutet för rennäringen. Vi skall minnas att vargen försvann häruppifrån av en anledning.
Både SJF och JRF är förvånadsvärt tysta eller rättare sagt bleka i den här frågan. Det är väl egentligen bara den här tidningen som är med i matchen men förmodligen försöker man frälsa de redan frälsta.

50. JRF, Visa lite verkstad också!

2012-10-13 22:24

Svar till redaktionens kommentar: Vargetableringar skall bestämmas regionalt och vårt stöd till norrlandsjägarna är enbart att peka på den policy som redan finns.

Man kommer aldrig låta en lokalbefolkning att bestämma i rovdjursfrågor.
Det är faktiskt omöjligt att förena med EUs lagstiftning.
Skulle lokalbefolkningen besluta att man vill ha vargfritt i t.ex. en kommun, kommer garanterat inte detta att gälla. Det blir ett olagligt beslut.
Rovdjurfrågor styrs nu av riksdagen och i från Bryssel med EU-lagstiftning och Art- och habitatdirektiv.
Alla måste följa EUs lagar om nationella mål och följa den upprättade förvaltningsplanen för alla fem stora rovdjuren.
En Svensk förvaltningsplan om varg är nu upprättad som EU skall godkänna och som Sverige sen har krav på sig att följa, så länge vi är medlem i EU.
Då är det bara obegåvat att tänka tanken och bortkastad tid och energi att driva frågan om lokalt medbestämmande i vargfrågor. Det håller inte.
Det är väl bara att lyfta blicken och se vilka som nu är involverade i rovdjursbesluten, det är EU, Regeringen och Naturvårdsverket som tolkar lagarna och bestämmer.
Jakten på rovdjur i Sverige och antal rovdjur kan aldrig bli en lokal fråga.
Även om retoriken om lokalt medbestämmande i rovdjurfrågor låter bra och politiker försöker plocka falska poäng på den fåniga lösningen.
När det gäller stödet till norrlandsjägarna så räcker det inte med att JRFs förbundsledning pekar på en policy.
Visa lite verkstad också!
Jag tycker att JRFs ledning skall ge sitt stöd för norrlandsjägarna och säga ett tydligt nej till att öppna Norrlandlänen för vargrevir.
Ett tydligt ledarskap är vad jägarna behöver, när jakten, jägarna och jakthundarna är hotade.

49. Korr

2012-10-13 22:23

Det blev fel namn, det skall naturligtvis vara:

Tack Kjell, för att Du till SJF framfört det olyckliga med vargrevir i norr.
Hälsa SJFs ledning att de nu måste ta chansen och passa på och ge sitt stöd till norrlandsjägarna medan JRFs förbundsledning sover. Då kommer SJF att får behålla sina medlemmar i Norrland.
Stor tur för SJF, att Du är vaken Kjell!
Jag vet inte var jag fick Lennart i från. Förlåt!

48. Rabies-import !

2012-10-13 12:08

Märkligt att man fritt vill importera alla smittor med den invandrande ohyran. För att få ordentlig fart på smittspridningen kan väl rovdjursföreningen och deras gelikar starta smittspridningsprogram så det fortare blir omöjligt att vistas i skog o mark.

47. En strimma av hopp!!

2012-10-13 12:08

När man läser; Dick Bromans och Jan Bratts,artiklar, känns det bra. Ni borde gå med i Naturdemokraterna.

46. Det är väldigt enkelt

2012-10-13 10:50

Det finns enligt mig bara en inställning i denna fråga som jag kan stå för och försvara.
Jag vill inte ha och kommer aldrig att acceptera vargrevir i "mina skogar", därför att det totalt har förstört mitt största intresse, hundjakten, och kan därför inte heller påstå att någon annan i detta land ska behöva ha eländet. Och jag har hittills inte träffat någon jägare, i alla fall ingen "hundjägare", som säger sig acceptera varg på sina marker.
Vem ska jag med hedern i behåll peka på och säga att DU kan ha dom, bara jag slipper?
Att bli drabbad av denna omotiverade galenskap önskar jag inte ens min värsta fiende.

45. Det

2012-10-13 10:12

vore mycket bättre med ett vargrevir i söder för då är det närmare till skånes djurpark om dom måste införa nya gener.

Det går att sätta upp ett starkt el stängsel efter daläven ända från kusten och in till norska gränser.

hoppas att denna bunt av rasister som har kommit med detta förslag med att ödelägga sverige får ett rejält straff

44. Stor tur för SJF! Att de har Kjell Lennartsson på sin sida.

2012-10-13 08:31

Ja Kjell, JRFs förbundsledning verkar lämna valk over i frågan om varg i norrlandslänen. JRFs ledning verkar inte bry sig ett dugg om hotet för vargrevir i norr.

Medlemmarna i JRF har sagt Nej till frilevande varg i Sverige på förbundsstämman, vilket naturligtvis också innebär Nej till vargrevir i Norrlandslänen.

Men inte ett ljud ifrån JRFs förbundsledning till stöd för norrlandjägarna, så här lång.
Vilket är märkligt, men det är samtidigt stor tur för SJF.
SJF får därmed en chans till att visa norrlandsjägarna vad de går för, precis som Du önskar.

Tack Lennart, för att Du till SJF framfört det olyckliga med vargrevir i norr.
Hälsa SJFs ledning att de nu måste ta chansen och passa på och ge sitt stöd till norrlandsjägarna medan JRFs förbundsledning sover. Då kommer SJF att får behålla sina medlemmar i Norrland.
Stor tur för SJF, att Du är vaken Lennart!

Redaktionell kommentar:
Det är förbundsstyrelsen i JRF som sagt nej till frilevande varg.
JRF-stämman har tidigare bestämt att det ska gå att säga nej till vargetableringar regionalt. ”Stödet för norlandsjägarna” är egentligen bara att peka på den policy som redan finns.

43. Inte bara varg

2012-10-12 17:17

Att vi solidariskt och demokratiskt har samma skyldighet att bevara och återställa biologisk mångfald,borde naturligtvis vara självklart.
Det är inte vissa områden av Sverige som är lämpliga,det är inte vissa människor och kulturer som "passar" bättre att återställa biologisk mångfald.Det ska kosta alla lika.Stockholmare,Skåningar,masar eller norrlänningar.
Man kan inte tro att man beslagta, "bevara" 10-15% av skogslänen,att man ska dra ner på skogsbruket 10-15%,samtidigt som jordbruksområdena inte ska mista en enda kvadratkilometer av jordbruksmarken.Inte mista ett enda arbetstillfälle.
Vi är en demokrati,vi är som en enda stor familj,där alla har samma rättigheter och alla har samma skyldigheter.
Ska vi återställa biologisk mångfald ,ska alla vara med.
Vi ska definitivt inte ha nåt ekosofiskt samhälle,där människor har rätt att bo i tätorter och storjordbruksområden,och djurliv och natur skall "bevaras" utanför.
Ett samhälle där man "äger" sin mark,sin tomt,upp till Dalälven ,men norr därom blir nån sorts gratis nationalpark som "alla" äger.
Skogslänens folk har lika stor rätt att äga sin mark,sin skog, som godsägarn i Sörmland eller Östergötland äger sina marker,som kapitalisten och fabrikörn äger sina tomter och bungalows i Stockholms skärgård.Och vi har alla samma skyldighet att återställa exploaterad natur.

42. Vargrevir i norr?!

2012-10-12 09:34

Ja man ska aldrig upphöra att förvånas?!
Nu har vargproblematiken växt till sådan omfattning i mellersta och södra Sverige så för att få förståelse och viss medhåll så har man påbörjat en offensiv med att upprätta vargrevir i norr.Detta är orimligt och kommer att falla "pladaskt" till marken. Varför skulle VI som bor här uppe i norr acceptera något så dumt! Tack och lov så har vi fortfarande en näring "rennäringen" som aldrig skulle acceptera frilevande rovdjur av sådan kaliber som varg. Dom som vill få oss att tro på inplantaten år väl besöka/bosätta sig i dom områden där dessa djur finns. VI vill absolut inte ha dessa djur i våra områden.Det räcker nu!

41. # 36 Dick Broman

2012-10-12 08:22

Att Jägareförbundet har varit svagt i vargfrågan är jag den förste att skriva under men jag tror faktiskt att nya förbundsledningen har mer beslutsamhet och insikt i vad som behöver göras i den för jakten viktigaste frågan sedan förbundet startades. Jag tycker att man bör ge den nya ledningen möjligheter att visa vad den går för. De indikationer som vi har är att nu börjar man sätta hårt mot hårt mot NVV och våra politiker. Man framför även de problem som nu uppstår med eftersökstrejker mm. Att Jägareförbundet har inskrivit i sin handlingsplan för varg att inget län skall undantas från vargföryngring är mycket olyckligt. Vi har informerat nya ordföranden och generalsekreteraren om hur fel det är att stödja en vargetablering i renbetesland och vi hoppas att de tagit detta till sig.

40. Här finns bara

2012-10-12 07:46

två alternativ. Antingen är man för frilevande varghundar eller ej. Ingen "mellanmjölks"-variant.
Det räcker med en enda varghund för att ödelägga en verksamhet genom att djuren "bara" blir stressade oavsätt om man är bonde eller same.
Sjf tillsammans med Nimby-gruppen (svenljungagruppen) försöker ställa sig in hos både kramare och motståndare i tron om att lite "lagomt" med skadedjur, givetvis på "andras" marker, där ska de snällt stanna i önskat antal...
Inte nog med det, när ett län ödelagts och viltet tagit slut ska nästa "offerlän" utses. Sakta men säkert dör Sveriges natur, sällsynta arter, kultur och landsbygd ut och folk splittras.
Det tragiska är inte att okunniga politiker utan kontakt med verkligheten fattar felaktiga beslut, det händer ständigt, utan att det finns del som både är och kallar sig "jägare" som blint stödjer dessa, en del t.o.m mot bättre vetande...
Undrar för hur mycket, eller lite de sålde sig för...

39. Även Sveriges stösta opinionbildare vill nu ha vargar i norr

2012-10-12 07:44

Tidningen Dagens Nyheter (Sveriges största opinionsbildare?) har nu också på ledarplats tagit ställning för vargar i Norr.
- Viltskadecenter beräknar att det i vintras fanns någonstans mellan 230 och 300 vargar. Det är det som är framgångssagan. Denna nyuppståndna stam vilar på ett för litet antal individer, vilket gör inavel vanligt förekommande. Vi har att uppnå och sedan bibehålla en så kallad gynnsam bevarandestatus. För det krävs, vid sidan av större genetisk spridning, även fler djur.
- Avgörande för att invandringen ska kunna öka i framtiden är att Naturvårdsverket lyckas komma överens med Sametinget om att underlätta för vargar att passera genom renskötselområden, säger DN på ledarplats i dag.

38. Tack Jan Bratt!

2012-10-12 07:44

För ett kanon inlägg. Relevant, träffsäkert och helt rätt.
Det är starka krafter som försöker komma åt samernas rättigheter med hjälp av rovdjurspolitik. Främst vargpolitik.

37. Övergrepp!

2012-10-11 17:24

Skrämmande läsning som är svår att förstå. Enskilda personer och för all del även små organisationer kan tillåta sig att endast ha en enda linje, så mycket varg som möjligt utan att behöva tänka på konsekvenserna av det de arbetar för. Expressen, myndigheter och MP är dock i ett annat läge och då ter det sig obegripligt att man skriver om och hjälper människor från t.ex Somalia med flera länder när man samtidigt gör allt för att utplåna vår enda ursprungsbefolkning, en minoritet med en unik kultur som man på olika sätt försöker tillintetgöra
Samerna sitter också på begärliga rättigheter som man nu försöker ta bort och man använder vargen som ett effektivt vapen.
Här kan man tydligt se att vargen tar fram människans sämsta sidor.
Ingen är väl så dum så att nån tror att Dalarna och Värmland skulle få mindre varg om den förekommer även i renområden.
Ett genetiskt utbyte med Finland skyller man på trots att det på finska sidan knappt finns en enda varg i närheten då det också är renbetesområden i de delarna som gränsar hit. Man får hoppas att regeringen satsar medel på att bekämpa den eländiga rasism som nu kryper fram likaväl som man ju satsar på att omvända folk till att acceptera vår tids värsta rovdjur.
Om man nu ville ha en frisk vargstam kunde man lätt få detta genom att ha kvar ett hundratal och skjuta bort några hundra som inte tillför något av vikt. en import för varje femtiotal som skjuts kanske vore lagom om man nu måste hålla på med detta kostbara djurförsök som drabbar så många och hotar både får och renskötsel.

36. APU-muppar

2012-10-11 14:23

Skönt då kanske vi blir av med APU-mupparna från Riala.

35. Fegt jägarförbund sviker jakten, jägarna och jakthundarna i norr?

2012-10-11 14:22

Kjell Lennartsson, Du har helt rätt.
SJFs två vargrevir per län i Norrland är bara retorik för få till en början på att öppna upp renbeteslandet för vargrevir och köpa ut samerna och rennäringen.
Det kommer att sluta med tusentals vargar och tusentals av de andra rovdjuren i gruppen de 5stora.

Frågan som infinner sig då blir, vilka företräder SJF?
Inte kan det vara jakten, jägarna och jakthundarna i Norrlandslänen som SJF värnar om när de öppnar för två vargrevir per län inom renbetesland!

Är SJF rädd? Rädd för att företräda jägarkåren i Norrland och därför bli kallade för rabiata varghatare som vill utrota vargen och få köpa en biljett och sitta på läktaren när samhällskontraktet skrivs om vargrevir i Norrland.

Vem vill i så fall vara medlem i ett sådant ynkligt jägareförbund?

34. John

2012-10-11 10:28

Min uppfattning är att enda anledningen för att vi inte har varg är renskötsel. Jag tror inte ens jägarkåren kommer att tillfrågas om varg ska få etablera sig i Norrland. Självklart är det bra om vi håller ihop eller i alla fall inte motarbetar varandra.

33. nu räcker det

2012-10-11 10:28

en frilevande varg i sverige är två för mycket!! det är min uppfattning tack för mig!!!

32. min

2012-10-11 08:14

uppfattning och övertygelse är att vargen kommer att ha en mkt liten överlevnadschans i Norrlandslänen om jägarkåren håller samman och undviker att liera sig med Qwisslingar och förrädare.

31. Enas

2012-10-11 08:14

Varför inte ENAS om att sluta motarbeta varandra.

30. Enade kan vi segra men splittrade vi falla

2012-10-11 01:06

Helt rätt Åke Siikavaara, det blir svårt att Enas men jag gör ett försök. Här är ett förslag.

EU och europadomstolen har lagt Sverige under tvångsförvaltning i vargfrågan.
EUs tjänstemän ifrån EU-kommissionen styr nu Sverige i vargfrågan med EU-lagstiftningen och dikterar hur mycket varg vi i tätbebyggda Sverige skall tvingas att leva med.

Vår miljöminister Lena Svek har kapitulerat inför hotet att Sverige skall hamna i Europadomstolen.
Vår Regering sviker sitt eget folk.

När landsbygden drabbas av övermakt och svek då måste vi ENAS, om vi ska lyckas skapa opinion för vår sak och att få till en förändring i vargfrågan.
Enade skall vi segra söndrade vi falla:

Då måste vi lägga alla NIMBY argumenten på hyllan och börja arbeta för ALLA som drabbas.
Vi behöver ENAS att säga nej till frilevande varg i Sverige.
Vi behöver koppla ihop vårt nej till frilevande varg i Sverige med ett krav om ett utträde ur EU.
Vi måste också med alla gemensamma medel försöka stoppa en nyinplantering av Ryssvargar.

Vi måste SAMARBETA och ENAS om enkla och tydliga krav som politiker och alla människor begriper och måste ta ställning till.

Ett krav om utträde ur EU skulle leda till att vargfrågan flyttar ifrån enskilda EU-tjänstemän inom Europadomstolen till den politika ledningen inom EU. Till helt andra tjänstemän inom EU som lever och är beroende av Sveriges EU-avgift.

Med ett krav om utträde ur EU kommer också media att börja rapportera i vargfrågan och vargfrågan lyfts också upp ifrån miljöministernivå till statsministernivå. Ett krav om utträde ur EU skulle hjälpa vår statsminister med att få till en ändring av Art- och habitatdirektivet.

Kraven måste dock vara kristallklara.
Nej till frilevande varg i Sverige.
Inte en Svensk krona till EU om inte EU ändrar Art- och habitatdirektivet.

De kraven skulle sätta press på alla politikerna samt och det skulle visa EU hur viktig vi tycker att vargfrågan är.

Money talks!

29. Vad händer om

2012-10-10 20:16

Sverige struntar i direktiven från EU och tillåter jakt på varg? Utfärdas det böter eller vad? Vad händer om Sverige vägrar betala dessa eventuella böter?

28. Bra sammanfattat, Dick

2012-10-10 19:51

Detta är följden av att vi på landsbygden aldriga har kunnat och kommer aldrig att kunna samarbeta, inte ens i en sådan förödande sak som rovdjuren för landsbygden, enade vi kan vinna men söndrade vi nu falla. Jag påpekade detta med att flytta vargarna till övre Tornedalen, för Hedin, vid möte med honom och att jag aldrig kommer att acceptera att man flyttar problemet till andra för att slippa själv oaktat det är fråga om en glesbygd som skall ta smällen, för det finns både människor och tamdjur just där jag tidigare bott och är barnfödd i Tornedalen.
Det är aldrig försent att enas, MEN DET ÄR FASLIGT BROTTOMT NU FÖR ATT RÄDDA LANDSBYGDEN OCH ALLA DESS NÄRINGAR OCH FRITIDSVERKSAMHETER.
Vi i Landsbygdsalliansen – Östhammar, har i alla fall kravet att inga frilevande vargar någonstans i Sverige bland människor och djur och vill någon ha varg så finns befintliga hägn på parker som kan byggas ut och hysa statens marodörer. Sedan finns det faktiskt ett parti som har samma text i sitt partiprogram, Landsbygdsdemokraterna, så vi kan alla samlas där och få ett ord med i maktens korridorer i riksdagen, om vi tänker oss att bli eniga?

27. Fri jakt på varg...

2012-10-10 19:50

...är snart det enda alternativet om vi vill ha en levande landsbygd.
Precis som någon kommenterat är det spiken i kistan om vi godkänner varg i norr.
Att köra över samerna och förinta rennäringen borde klassas som ett brott mot mänskliga rättigheter!
Vad är det för dumheter att tro att de som lever i norr vill ha varg mer än vad vi vill i mellansverige??
Allt här i livet är inte pengar och alla kan inte köpas..:-)
Nä, att tillåta revir i norr för att etablera kontakt med vargstammen i öster är att skriva under vår egen dödsdom.
Tro inte att de kommer att nöja sig med ett tak på ett hundratal vargar som skulle vara nog enligt sårbarhetsanalysen.
Att tillåta etablering i renbetesland kommer garanterat leda till att HELA Sverige blir invaderat av tusentals vargar.
Nä stötta samerna istället och sätt stopp för dessa dårskaper en gång för alla.

26. Bra att andra har blivt utsedda till Varg Län, så att vi slipper att ha varg problemen hos oss !

2012-10-10 15:57

Man kan nog tänka sig att det är många som har tyckt något liknande, att det är bra att : Dom i Värmland & Dalarna har huvuddelen av landets vargar. Om Sve. skall ha varg enligt landets Internationella åtaganden, så kan man nog tänka sig att det är många som är uppriktigt tacksamma för att "dom" slpper ha varg och kan fortsätta att jaga obehindrat utan dom problem som vargarna medför.
Sprids vargarna över nästan hela landet, så får M E R folk vetskap om vad vargen kan prestera ur negativ synvinkel. Det kan Jägarkåren slutligen utnyttja, genom att i stort sett hela den Sve. Jägarkåren sluter upp mot den varg politiken som förs i landet.
"Tillsammans är vi starka", men hur stark är en enskild förening alt. person i varg frågan ! ?

25. För några ...

2012-10-10 15:57

år sedan på ett möte i Åseda sa en styrelseledamot i Svenska Jägarförbundet,vill du inte ha varg skall du inte vara med i detta förbund. Det var många som hörde detta.

24. Bra fast varför förvränga saker

2012-10-10 14:22

En bra debattartikel då jag som norrlänning också känner samma signaler. Att öppna norrland skulle ju helt ta bort problemen kring genetik. Dörren är öppen, kommer inga så kan vi inget göra. Att man idag måste göra en handlingsplan för genetik är ju för att man inte tillåter etablering norrut. Sen kan man ju ifrågasätta om en handlingsplan för genetik behövs, EU kräver väl inte det? Hjälper ju föga också att öppna Norrland och Finland ska minska på varg i norra delarna. Sen tror jag som Kjell att öppnar man för varg i norrland handlar det om VÄLDIGT mycket varg vilket också kommer att slå på södra delarna. Som norrlänning får man hoppas att lapparna kan stå emot mutorna som nu kommer.

Dock tycker jag det är synd att Dick förvränger SJF. Dick, som är väl insatt i vargproblematiken, vet exakt hur SJF policy är. Max 15 föryngringar i landet och som mest 1-2 per län. Detta innebär ju att 0 också är ett acceptabel nivå enligt policyn. Du vet mycket väl detta och hela din artikel förlorar ju i värde då du medvete förvränger fakta. Är det fler saker som inte stämmer blir ju frågan. Synd, på en i annars ok debattartikel.

23. Inget undantag för Norrlandslänen i SJFs rovdjurspolicy

2012-10-10 14:22

I Svenska jägareförbundets rovdjurspolicy står att inget enskilt län skall behöva tolerera mer än 2 vargföryngringar.
Inget undantag för Norrlandslänen görs i policyn.
Jag har också diskuterat vargfrågan i Norrland med SJF-representant på facebook och fått saken bekräftad.
SJF vill öppnat Norrland för vargrevir och sk vargkorridor.

Det bästa är dock om SJF själva här och nu talar om vad som gäller. Då många medlemmar säger att de tänker lämna SJF om uppgifterna stämmer.

Jag tycker att alla jägare skall enas om ett Nej till frilevande varg i Sverige. Att vi skall samarbeta om detta krav och solidariskt ställa upp för varandra, oavsett var vi jagar.
Lägg NIMBY-argumenten på hyllan!

22. zwempa #13

2012-10-10 14:22

konstigt hur du uttalar dig...i SJF,s handlingplan för varg står
följande att läsa:

"Utbredning och regionala mål:
Inget enskilt län skall ha mer än 1-2 föryngringar årligen. I bedömningen av hur många föryngringar som kan tillåtas i ett enskilt län skall bytestillgång, länets areal och andra förutsättningar vägas in (toleransnivå). Det innebär att inget län, per automatik, alltid skall hysa varg och att inget län heller kan undantas från att under perioder ha vargföryngringar..."

Som många andra medlemmar och förespråkare för SJF och deras vargpolicy verkar du vara förd bakom ljuset helt och hållet...

21. Hela Sve. skall väl omfattas av Varg, ur ren rättvise synvinkel ?

2012-10-10 14:21

Helst så skall väl hela Sverige vara belagt med varg, så att alla får känna och veta hur "trevligt" det är att ha dom i sin närhet. "Projekt Varg", skall vara "Naton wide" och det är bara en ren rättvisesak. Jägarkåren blir starkare i varg frågan, om ovanstående får råda.

20. FN

2012-10-10 11:20

Är väl dax för sametinget att anmäla EU för förföljelse av ursprungsbefolkning. Då FN resuletionen står högre än Eu´s regler. Se bara på USA och deras ursprungsbefolkning.
Men som alltid så styr pengar!
Och frågan lyder då vem vilka är skogs/markägare? De statliga markerna är ju samhällets och varför inte hägna in dessa o hys dessa fina djur där!
Och låt övriga intressen inte påverkas av denna tokiga lekstuga med Stockholms experter (forskare, politiker och media).

19. Det gäller att hålla i hop

2012-10-10 11:20

Om vi motståndare till varg i Sverige inte håller i hop är det definitivt kört.

Det dummaste vi kan göra är att ställa upp på lösningar, som bara flyttar på problemena med varg. Då har vargförespråkarna fått oss dit de vill. De jobbar nämligen med att slå in kilar mellan olika grupper av vargmotståndare och få oss att slåss inbördes.

Sedan Valfritt (#16) är Dina förhoppningar, om att vargen inte skulle klara sig i Norrland p g a att "det finns många icke vargvänner här", bara fromma förhoppningar. Svensk lag gäller även i Norrland och straffsatserna är lika stränga här.

18. Förakt

2012-10-10 10:27

Så är det att lita på politiker, käften går fortare än hjärnan.
Grattis alla norrläningar jag tror ni tar hand om problemet bättre än vi som bor i söder.

17. Ojojoj??

2012-10-10 10:26

Tror ni verkligen att det blir bättre i mellansverige om det blir varg i hela landet, flytta vargar från vargrika områden, grattis det är för länge sedan försent, den här plågan kommer bara att öka, tyvärr. Men är det så ni vill, att om ni har det för jä...gt så ska resten av landet också ha det???

16. Lycka till

2012-10-10 08:27

Jag säger bara såhär! Det finns inte en chans att dom kommer att lyckas få vargarna att överleva i norr! Det finns folk här uppe som inte är vargvänner! Hur går det till att inte så mycket varg kommer in från öst? Inte då för att ryska vargarna inte orkar gå ner till södra Sverige? Synd att dessa översittare till politiker inte fattar att vargen ska hållas kort!

15. Aj, aj, aj

2012-10-10 08:26

Jag som trodde att Karl Hedin ville ha bort alla vargar. Storskogsbruket förnekar sig inte.
Dessutom ser jag att någon tror att det blir lättare att stå ut med vargeländet om även Norrland får smaka på eländet. Det skulle kanske vara bra för jaktmotståndarna. Då är ju problemet med jakt över ... för gott.

14. Det gäller att hålla ihop

2012-10-10 08:26

Tanken hos rovdjursnäringen har nog alltid varit att vargen ska sprida sig norrut. Det har bara inte skett därför att vargarna stannat där de har haft lätt att hitta mat. D.v.s runt där människor bor.
Om vargen sprider sig ut över ett större område kommer det inte att innebära att de blir färre i dagens kärnområden. Detta har vi sett i norra Jämtland med björnstammen. Det har Naturvårdsverk och Länsstyrelse sett till. De kommer säkert att jobba på samma sätt med vargen.
Därför är det jätteviktigt att vi håller ihop i hela Sverige och inte börjar diskutera om var vargarna ska vara utan att de ska begränsas där de är. Naturligtvis har de regioner som har lägre rovdjurstryck vaknat senare än de som haft problemet länge men nu äntligen tycker jag att uppvaknandet sker snabbt över hela landet. Låt oss utnyttja det. Enade kan vi segra men söndrade kommer vi att falla

13. Inte någon fakta

2012-10-10 08:26

Jägareförbundet har aldrig sagt något om 2 vargar i varje län, kommer aldrig att göra det heller. Max 150 vargar i Sverige är vad som beslutats och vad de jobbar för att politikerna skall komma fram som ett bra förslag.
Inga vargar norr om Ljungan står fast.

Ni som är jägare och säger att SJF skulle jobba för miljövänners budskap bör nog tänka till. SJF är den enda organisationen som är tillräckligt stor och kan göra skillnad i denna fråga, ja även i andra frågor såsom bly problematiken. Var medlem, gå ej ur utan värva fler. Vi jägare bör ej slås mot varandra, slå mot politiker och andra beslutsfattare istället. Vi måste vara enade, om du så är riksjägare, medlem i jägareförbundet eller annan organisation.

12. Dick Broman

2012-10-10 08:25

Har gjort ett enormt fint arbete med debattartikeln.

Jag bockar o bugar för ditt enorma arbete med artikeln.:)

11. FN vs EU

2012-10-10 08:24

Skulle det vara så får samerna anmäla EU till FN! Tvivlar på att FN kommer tillåta att man helt och hållet kör över Samerna och deras verksamhet. Eftersom de är en ursprungsbefolkning.

10. Om samerna knäcks så får vi enorma problem.

2012-10-10 08:24

Mycket bra Dick Broman att du tar upp denna viktiga fråga. Vi har hört jägare från södra Sverige och från dagens vargbälte argumentera för att vargstammen skall flyttas norrut för att den då skulle kunna fördelas bättre. Men att släppa upp vargrevir i renbetesland är det samma som dödstöten för samerna. Ingen grön näring skall behöva knäckas på grund av återinförseln av vargen i Sverige.
Men sedan måste vi också tänka ett steg till. Vad händer om varglobbyn och NVV lyckas med sitt uppsåt att knäcka samerna ekonomiskt? Ja vår analys av detta scenario är att då är det inte tal om några hundra vargar längre utan då blir det givetvis tusentals varg i norra Sverige. Skulle det bli några tusen vargar i norra Sverige så skulle det välla ner varg i dagens vargbälte men även långt ner i sydsverige. Så att som jägare eller bonde i syd och mellansverige föreslå mer varg i renbetesland för att utjämna vargbördan är som att be om att få ännu mer problem. Vi jägare och bönder måste nu sluta upp kring samerna och ge dom vårt stöd så att de även i fortsättningen kan bedriva sin näring. Vi stödjer Jägareförbundets policy om en bättre fördelning av vargstammen med max 2 revir i varje län så att dagens varglän får en lättnad men vi stödjer inte någon vargetablering i renbetesland.

9. Två möjligheter

2012-10-10 08:21

ser jag...antingen blir Sveriges glesbygd den vildmark som miljöorganisationerna så hett av någon outgrundlig anledning eftertraktar, och landsbygden kommer att ligga öde och igenväxt. Eller blir "Vargkriget" verklighet, trots "ny teknik". Frågan är då hur länge det kommer att finnas resurser att jaga misstänkta illegala jägare, när det kommer in flera hundra fall per år...Vi och våra politiker står inför ett mycket viktigt val här. Även om agendan är att avfolka landsbygden så är frågan vad som är värst/dyrast? En landsbygd full med varg, eller en landsbygd där folk lever och verkar?

8. Dags att vakna

2012-10-09 21:45

Dags att fatta galoppen nu norrlänningar? Vi imellansverige har nu levt med denna plåga i många år, hur har ni som varit befriade tänkt då? Vi har upplevt liten stöttning från vargfria områden i Sverige. Nu är det dock rätt så fullt här, dags att norr och söder tar vid. Ni kommer nu inte undan längre. Ni kanske skulle ha stöttat oss i kampen tidigare. Kalle Hedins förslag låter mycket vettigt. Töm mellansverige och låt vargarna leva i vildmarken i norrland. Det är nog där dom hör hemma om de ska finnas i Sverige. Gör betydligt mindre skada där. Gott om mat åt dom. Bra tänkt Hedin. Varför skall över hälften av Sveriges yta vara befriat från dessa satyg. Dags att flera får känna av dessa satyg. Jag tror inte ni tycker det är kul när det drabbar er men vi har fått leva med detta länge nu, utan stöd av norr och söder med några undantag. Lycka till.

7. Inget

2012-10-09 20:53

förvånar mig längre. Att SJF står bakom detta och vajar med flaggan i topp ser jag som naturligt då de har varit en drivande kraft för att få tillbaka eländet (varg) Att de sedan sitter och hånflinar sina medlemmar i ansiktet för att krama ur mer pengar av dem. Näe finns endast en sak att göra och det är att gå ur SJF denna kramarförening som springer politikers och miljöorganisationers ärenden.

6. som sagt!!!

2012-10-09 19:21

Vi i mellansverige har i många år försökt få dom vargfria länen att hjälpa oss men med utan resultat. Nu kommer ni att få se och uppleva på egen hand hur myndigheter och politiker kör över invånarna, detta kanske är bra för oss som då får större förståelse från er som hittills har klarat sig från vargen. Kanske kan vi då göra gemensam sak för att hjälpa varandra mot detta överförmynderi??Idag på älgjakten fick jag en varg på mindre än 5m från mitt pass, den visade ingen rädsla men när jag tog studsaren och reste mig så drog den iväg.Vi fick avbryta och flytta på oss, vilken tur att vi har ett till område som vi kunde flytta till, men vad gör vi när vi inte kan det??Vad gör ni som inte har möjligheten till det??Kanske dags att vakna upp nu....eller??

5. Värre och värre blir det

2012-10-09 19:19

Norge är ett föregångsland som INTE gick med i EU. Tänk om vi fick bestämma själva hur vi vill ha det utan att denna "myndighet" lade sig i saker som de inte begriper. Vi svenskar står under förmyndare, vi kan inte tänka själva - det gör EU. En sak är dock utom allt tvivel , - glesbygden skall bort, det kostar bara pengar att ha folk boende ute i pereferin. Fy.

4. Källhänvisning

2012-10-09 19:19

Kan du/någon visa källan/internetsida där det framgår att SJF förespråkar 2 vargrevir i resp. norrlandslän. Har MYCKET svårt att tro på den uppgiften!

3. Skamligt

2012-10-09 19:17

Ingen kommer bry sig om att sätta en Norrlänning på någon lista över utrotningshotad art...

2. Var inte orolig

2012-10-09 19:17

Länsstyrelserna i hela Mellansverige är proppfulla med tjänstemän som även är vargvänner med erfarenheter från rovdjursföreningen och de5stora. Tjänstemännen och båda grupperna har som mål att det skall finnas livskraftiga rovdjursstammar.
Gärna i HELA Sverige och helst i STORA mängder.

1. Problem lösning från kramare

2012-10-09 19:16

Problemet för diverse kramar o mupporganisationer har blivit att med vargens okontrollerade tillväxt har den kommit för nära storstäderna o folket där, nu när dessa börjar se vad vargen ställer till med kommer det ofelbart att sluta med ännu flera sk nimbys därför anser dom att bästa lösningen är att flytta skiten till norrland för där bor det bara norrlänningar o det är inget att bry sig om vad dom tycker.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB