• Älgskadefondsföreningen

En turbulent och svår tid

LedarePublicerad: 2009-02-06 09:20

Vad skall en ledare handla om så här i början av 2009?
Skall den handla om den svåraste finansiella krisen sedan 30-talet? Eller om det faktum att tiotusentals människor har varslats om att de inom kort kommer att förlora sina arbeten? Eller kanske om Maria Norrfalks älgutredning? Eller skall jag ta en sväng till om rovdjursproblemen?


En sådan här gång vore det bra om man på något genialt sätt omedelbart kunde få läsarnas synpunkter på vad ni är mest intresserade av. 
Nu finns inget sådant instrument, utan det blir som vanligt att skriva om det som jag själv upplever är det mest aktuella.
Finanskrisen och varslen på arbetsmarknaden är något som vi alla på ett eller annat sätt har eller kommer att beröras av. 
Ibland känns det som om alla andra problem bleknar i denna jämförelse. Och för många är det säkert så. 

Bördan blir ännu större
Men för många är det också så att dessa ”andra problem” läggs ovanpå de först nämnda och då blir ju bördan ännu större att bära. Och kan man överhuvudtaget gradera problem? 
Ja, på någon sorts makronivå kan man säkert det, men på personnivå kan ingen utomstående avgöra vad som är värst. 
Jag fick alldeles nyss ett e-postbrev från en medlem och förtroendevald där han talade om att hans hus hade brunnit ner. 
Förutom allt annat brann även tre hundar inne. 
Det är ganska lätt att förstå vad som just nu är svårast för honom och hans familj. 

Tre hus till salu på grund av vargarna
För några dagar sedan fick jag berättat för mig att det i en by i Värmland fanns tre hus till salu. Anledningen i samtliga fall var att jakten hade blivit helt förstörd på grund av vargen. 
Det finns säkert många liknade fall och det är här jag lite grann närmar mig pudelns kärna. Jag är rädd för att beslutsfattare, främst regering och riksdag, är så upptagna av de stora världshändelserna att man tappar styrfart i många andra frågor, som för många vanliga människor är nog så viktiga. 
Tänk om du har förlorat 30-40 procent av ditt surt förvärvade sparkapital. Därefter blir du varslad om arbetet. Dessutom har du fått ditt största fritidsintresse förstört på grund av rovdjursstammarnas kraftiga ökning! 

Måste ha en vettig rovdjurspolitik
I det perspektivet måste det i allra högsta grad vara förståeligt om vi som företräder jägarintressena fortsätter att tjata om att vi måste få en vettig rovdjurspolitik, som kan accepteras av dem som skall hysa rovdjuren i sin närhet.
Trots att vi nu, även officiellt, mer än väl har uppnått både miniminivåer och etappmål för alla arter, och vi har förslag från Åke Petterssons utredning om hur vi skall göra på kort sikt, har regeringen inte kommit med något förslag eller beslut om hur och vad gör vi nu. 
För flera år sedan krävde vi att man skulle starta arbetet med vad som skulle hända när miniminivåer och etappmål var nådda. 

Går inte att vänta längre
Det finns dock en fördel med att man väntat ända till nu och det är att man också har sett konsekvenserna av den kraftiga ökningen och hur fort det nu börjar gå. Men nu går det inte att vänta längre. 
Ett positivt inslag är att Naturvårdsverket har fått i uppdrag att komma med förslag om hur en regionaliserad rovdjursförvaltning skall gå till. Deras förslag skall lämnas till regeringen den 15 februari. 
På grund av den korta tiden finns inget utrymme för remissbehandling utan våra synpunkter får lämnas via nationella rådet eller vid underhandskontakter. Här får vi luta oss mot vår rovdjurspolicy i detta arbete.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

24. Dalle!

2009-02-20 09:40

Tillföra debatten? Och det gör du med dina rovdjurromantiska inlägg i alla trådar?.
Tilllåt mig småle, Dalle!
Du tillför då inget själv med dina inlägg.
Bara en nedvärdering av jägare och tamboskapshållare ifrån din sida.
För du har visat vilken kategori du tillhör och inte är du någon jägare iallafall.
PS!
Ids inte ens svara dig var det gäller den smörja du påstår om mig! Tillfredsställelse över att kanske ett barn kommer att dö av ett vargangrepp!!
Du är inte frisk. Men det är det har flera personer insett förutom jag inne på denna sida.
DS

23. Nu kanske det händer något

2009-02-19 15:11

Efter att NVV har kommit till sans som man meddelade i går i TV kanske det händer något. Varför måste skolskjutsarna köra fram till förstubron på vissa ställen i Värmland, jo för att dom som bor där är rädda om sina barn. När man har vargspår över gårdsplan kanske man tänker sig för två gånger innan man släpper ut sitt barn, eller hur.
Sedan ni som gömmer bakom någon signatur och kastar skit på varandra. Vad är ni för sorts människor. Är detta ett sätt att avreagera sig. Man ser i tidningen samma djävla trams nästan i varje inlägg, sök hjälp!

22. Käre Roland

2009-02-19 10:48

På tal om att älska, detta är en jakttidning, jag läser den med nöje, debatterar här för att jag jagar, och jag älskar inte varg.
Vet inte, men har inte detta framgått av mitt senaste (och en hel del tidigare) inlägg?
Ja, jag kallar mig för jägare...patetiskt? Varför då?
För att jag accepterar att vi har stora frilevande rovdjur?
Nu har vi kommit ett steg mot jakt på varg Roland, och inte skall du inbilla dig att du har något med detta framsteg att göra.
Hur vet du i vilken omfattning jag är drabbad av vargen?
När man som du benämner ett vilt rovdjur för "mördarmaskin" vad är det för tankar som snurrar i huvudet då?
Kan ett vilt frilevande djur mörda något?
Vet du överhuvudtaget vad begreppet mord betyder och innebär?
Nej Roland, man tar inte upp fallet med den ryska pojken i media...kan du gissa varför?
Ja, jag vet att du väntar på den dagen ett barn blir vargdödat i Sverige, och du väntar Roland, bara för att få den egna tillfredställelsen att utbrista "vad vad det jag sa"
Vi får väl försöka hitta ett namn på dina ynkliga försök att tillföra debatten något...skall vi ta PATETISKT?

21. Dalle

2009-02-18 21:41

Det var just de, detta är en jaktidning.
Inte ett forum för er vargälskare?
Men du med fl. tycks tro det.
Sen kallar du dig för en jägare?
Patetiskt.
Du ska inte göra dig lustig över rovdjursproblemen som du själv inte är drabbad av. Det är ju lätt att tala gott om vargen, när man själv bara behöver betrakta dom på avstånd. och själv slipper alla problem som den ställer till med, för de som verkligen är drabbad av denna mördarmaskin som inte tillför den svenska faunan ett enda jä***a dugg.
Ställ dig frågan Dalle, varför tog våra förfäder bort vargen, fundera på det!
Vill ni ha denna ohyra besök då en djurpark där ni kan gulla med dem.
Jag väntar tyvärr den dagen vargen dräper ett barn här i Sverige, då ska det bli intressant att höra er rovdjursromatikers bortförklaringar då med.
Det är nu ca 1 mån sen den ryska pojken belv ihältagen av en varg.
Men det talas det knappt om i media.
Sen kan ni Vargälskare sluta upp med detta flummande om att vargen är utrotningshotad för det är den inte och kommer aldrig att bli heller.
För det finns totalt 300.000 vargar av samma sort som vi har här i Sverige.

20. Feynman

2009-02-18 14:49

Detta är en jakttidning, och det forum du och jag just nu surrar på handlar om jakt och jägare.
Det handlar om hur vi jägare skall ställa oss till, och förhålla oss till det faktum att vi har stora rovdjur i faunan.
Vad du och jag som jägare tycker om rovdjur i allmänhet är inte ens relevant.
Jag gillar dom inte heller ur jägarperspektiv Feynman, varför skulle jag göra det, och vilken jägare gör egentligen det?
MÅSTE? Det finns inga måsten här i livet kära du.
Det enda du och jag, och alla andra MÅSTE göra är att att dö Feynman, resten handlar om VAL.
Du har valt att i egenskap av jägare skylla i stort sett allt på rovdjuren och de problem dessa står för.
Du har valt att blunda för vår egen inblandning och skuld i hur viltstammarna ser ut idag, det är lättaste vägen utan några kurvor och stopp...men frågan är då om det är rättaste vägen?
Jag har valt ett annat spår, vi är faktiskt beroende av vad resten av befolkningen tycker om oss.
Vi måste inte ha några rovdjur Feynman, och vi måste inte ha några andra vilda djur heller för vår överlevnad ,vi människor klarar oss ändå.
Men Feynman...det är inte mig som jagar du skall övertyga, det är resterande 95% av befolkningen, som liksom oss har röstat fram och bestämt i vilken riktning vi skall gå vidare i rovdjursfrågorna.
Du fortsätter envist att framhäva vilken bra representant du är för jägarkåren i jämförelse med bla mig.
Du gör det med och av rent egenintresse utan att bry dig om alla de ickejägare runt om oss som kanske vill och anser att vi skall ha varg, lo, björn, järv och kungsörn i Sverige.
Fråga dom varför i stället Feynman.
Fråga alla dom som inte får fördelen av att ta del av viltköttet.
Fråga dom som köper Argentinsk oxfile eller struts.
Fråga dom om det är VANSINNE att ha fritt levande rovdjur i Sverige....fråga inte mig!
Vi kanske får acceptera att den jakt vi bedrev för 20-30 år sedan och bakåt i tiden, inte är samma som idag. Och vi kanske också får finna oss i att framtidens jakt kommer att se annorlunda ut för både dig och mig.
Ingen av oss behöver viltkött för att överleva ,det är sanningen, vi jagar för vårt eget nöjes skull.
Jag behöver inte redovisa någon hemlighet för dig Feynman, det finns inga hemligheter... vad du behöver är kanske lite perspektiv som jägare innan du "delar med dig" av dina kunskaper.

19. Dalle, VARFÖR MÅSTE VI HA STORA ROVDJUR?

2009-02-18 10:21

Dalle skriver: ”… efterlämnar stora, hemska, blodiga köttslamsor…”. Jag har inga problem med slaktrester, Dalle. Vad jag har problem med är när jag hittat ”stora, hemska, blodiga köttslamsor” i fårhagen och det visar sig att dessa ”stora, hemska, blodiga köttslamsorna” lever, det är mina får som vargen eller björnen har förvandlat till stora, hemska, blodiga men fortfarande levande köttslamsor, ja då SKÄMS JAG INTE för att jag har problem. Och då är det ingen oöverlagd tanke som kommer, nej tvärtom, det är en övertygelse som vuxit sig klar och stark under alla de år jag bott bland stora rovdjur: Rovdjuren fyller ingen funktion i faunan, de MÄNNISKOR, som har sett till att landsbygden är på väg att ödeläggas av dessa rovdjur, har ett klart och tydligt ANSVAR att också städa bort rovdjuren.
Jag jagar för att jag vill äta viltkött, men varje gång jag hittar ”stora, hemska, blodiga köttslamsor” som är en fortfarande levande älg, ja då har jag problem. Och varje rovdjursdödad älg, ren, hjort, rådjur, hare osv. innebär att människorna här måste gå till affären och kött av mycket låg kvalitet från djur som fötts upp långt bort, ofta i andra länder som Argentina och Australien. Och detta därför att MÄNNISKOR i detta land förstört den svenska faunan genom att åter introducera stora rovdjur. Klart är att dessa MÄNNISKOR är skyldiga att städa bort sina MISSTAG! Misstag är ett för snällt ord, det är frågan om VANSINNE!
Alla katter jag träffar på i naturen och på egen mark skjuter jag saklöst, det är du Dalle och alla andra kvasireligiösa rovdjursfanatiker som håller er med katter. På landsbygden måste man hålla efter råttor och möss och då har man att välja på katter, fällor eller gift. I detta perspektiv fyller katten en viktig funktion för människors och tamdjurs hälsa. Men de stora rovdjuren fyller överhuvudtaget ingen funktion alls och all den plåga de åstadkommer är fullständigt meningslös.
Dalle, passa nu på och förklara VARFÖR MÅSTE VI HA STORA ROVDJUR I SVERIGE?
Kom nu fram med denna stora hemlighet som ingen hittills redovisat.

18. Städa bort odjuren...

2009-02-17 23:56

Är ju också ett sätt att uttrycka sig på.
Det är ett sätt som säger att ditt ordflöde kommer utan någon som helst eftertänksamhet, och ett sätt som säger att det kommer från hjärtat...synd bara att det inte tog omvägen om hjärnan Feynman.
Vad har du själv kommit fram till för resultat när det gäller andelen vargdödade människor och risken att råka ut för detta?
Om jag hade lagt mer tid, hade resultatet blivit annorlunda?
Signifikant utsträckning??? Betyder det utrotning?
Kungsörnsproblem? Har denna bevingade varelse norpat din mössa på väg till brevlådan?...då kan du som skall flytta vara ganska lugn Feynman, längre söderut finns bara ormvråkar och duvhökar att oroa sig för, hoppas du kan samsas med dom.
En sak gör du dock 100% rätt i... om man tycker att naturens gång är motbjudande vad det gäller stora rovdjur som dödar sina byten och efterlämnar stora, hemska, blodiga köttslamsor efter sig gör man helt rätt i att flytta till civilisationen Feynman...då kan du sitta på verandan och se hur gulliga små katter plågar ihjäl småfåglar och möss...men det är klart, din anlays av det hela blir väl att dessa är mer smärttåliga än älgar och rådjur?

17. Ibland.

2009-02-17 23:56

Dalle kallar sig Dalle ibland andra gånger är han anonym.
Usla ord 17:32

16. Dalle, sätt bo bland rovdjuren!

2009-02-17 15:32

Dalle: ” En analys som inte tar särskilt mycket tid i anspråk…”

Det är uppenbart att din analys gjordes för snabbt. Du kanske borde lagt ned lite mera tid och kommit till ett korrekt resultat?

Dalle tycks tro att man får jaga varg! Men vargen är fridlyst, Dalle! Anledningen till att jag flyttar är den rikliga förekomsten av rovdjur och med dessa förknippade faror och kostnader OCH att varg, björn, järv, lo, kungsörn inte kommer att jagas i någon signifikant utsträckning på ett antal år.

De som förorsakat eländet bör även städa bort odjuren, varför skall jag ställa fanatikers onda verk till rätta?

Hade rovdjuren funnits med i Jaktförordningens bilaga 4 (där de rätteligen hör hemma) så hade mycket varit annorlunda.

Fel på fel i Dalles förståelse av vad jag skrivit. Dalle bör träna läsförståelse. För att ta ett sista exempel: Jag skrev INTE ” sadistiskt dödande av bytesdjur” utan jag skrev ”.. ett sätt som borde vara motbjudande för alla icke sadister.”
Dvs. att alla människor som inte är sadister tycker att det sätt är motbjudande, på vilket varg och björn dödar större bytesdjur. En väsentlig skillnad i betydelse som Dalle tydligen inte förstått.

Min trovärdighet är hög, jag tar konsekvensen av att jag har erfarit att människor och stora rovdjur inte kan leva tillsammans och därför flyttar jag. Hjältar är de som stannar och slåss, men du är ingen hjälte, Dalle.

Nu väntar jag att du tar konsekvensen av dina åsikter och sätter bo bland rovdjuren.

15. Ja bort med fanatiker...

2009-02-17 10:48

Feynman. Bort med fanatiker som inte kan acceptera naturen som den är, och bort med jaktfanatiker som inte kan tåla naturlig konkurens.
Dagens jaktutövande är och förblir ett rent nöje.
Jo då Feynman, tvärt emot vad du tycks tro, är vi nog rätt så många som analyserat riskerna för oss människor med rovdjur.
En analys som inte tar särskilt mycket tid i anspråk innan man placerar den långt ner till vänster i riskkurvan.
Lägg också ner det löjliga svamlet om sadistiskt dödande av bytesdjur och omöjliggörandet av ett liv på landet.
Det bästa du kan göra Feynman, du som vill bli av med så mycket varg som möjligt, vore väl att stanna kvar "hemma" och hjälpa till och jaga den?
Nej i stället "fegar du ur", flyttar och lämnar dina problem åt andra.
Var är logiken?
Du har ju chansen nu, du som engagerar dig så mycket i rovdjursdebatten...varför inte passa på och ta den, det är ju din egen trovärdighet som står på spel.

14. Inte bara det.

2009-02-16 23:17

Inte bara osmakligt lidande för vårt största klövvilt, de som format och administrerat och sköter dagens rovdjurspolitik har människoliv på sina samveten. 2 döda och flera allvarligt skadade för livet. Sannolikheten för att dessa olyckor skulle ha hänt med rovdjursstammar som de såg ut 1970 får anses som obefintliga.
Men så har det blivit och inte ens det minsta lilla beklagande från de rovdjursfrälsta. De visar ingen ånger utan fortsätter ignorera kommande risker. Bort med fanatiker från makten!

13. Anonym poet har fel

2009-02-16 17:38

Alla rovdjur bör jagas hårt, som så ofta tagits upp i detta forum är varg och björn särfall eftersom man inte kan ha livsfarliga rovdjur där människor bor och verkar. Därtill är vargen ett ytterligare särfall eftersom den omöjliggör all löshundsjakt. Det är en skam att moderna människor medvetet för in stora rovdjur som dödar stora bytesdjur som älg, ren, hjort och tamdjur på ett sätt som borde vara motbjudande för alla icke sadister.
I min förra inlaga 2009-02-15 15:37 försvann min signatur.

12. O du "store" poet...

2009-02-16 09:25

Sprungen ur våra vida skogars sköte.
Förklara o förtydliga för oss oupplysta...hur det komma sig att örnen med kungens signum före sig i namnet, att vid denna skapelse, just vid denna, går gränsen för predatorer vi kunna inhulda i vår gemenskap med moder natur? Varför skola lappugglan, räven och illern gå fria från detta.

11. Grace, min lilla älgfluga!

2009-02-15 15:41

Tackar för berömmet, men själv jämför jag mig inte med med den store diktaren, det vore ju förmätet! Hembränt får jag inte hos Fröding, du ute i fel tid, lilla flugan.
Men även så, när det gäller 1800-talet, här är det redan tillbaka, djurhållning är omöjlig och barnen leker inte i skogen, ty härikring finns Rödluvan och vargen har visat sig alldeles för många gånger. Och inte litar vi på Nalle brunbjörn heller, han verkar farlig tycker vi som bor här i skogarna.
En sak har du missat, jag tynar inte bort i rovdjursskogen, jag flyttar söderut även om risken att tyna bort kanske till och med ökar. Men så är att föredra framför en tillvaro som björnbajs.
Om bara Sverige ville kretsa omkring mig så skulle odjuren vara borta och människor leva lyckligt på landet.
Tackar för ditt djupt kända intresse, men innan älgflugan kan bita måste vingarna bort.

10. Herre min skapare

2009-02-14 23:10

När man läser vad Feynman skriver undrar man om han

a)Hör hemma i 1800-talet
b)Var fyllekompis med Fröding
c)Båda ovanstående påståenden

Hur många liter hembränt fick du hälla i dig för att bli så osammanhängande, fanatisk, hatisk och innbillar du dig att allt i världen kretsar kring dig och ditt sjuka hat mot rovdjur kan du gott sitta i finnskogen och tyna bort som den lilla människa du är!

9. Dalle med ett inlägg som vanligt,

2009-02-14 01:10

bara svammel.
Dina påståenden om "..och SD, det sistnämnda kan jag förresten förstå om du förespråkar när jag ser ordet "ordnung" i din text, " säger en hel del om dig, men inget om mig, och tillför debatten nada.
De som följt debatten på denna webbtidning, som du t.ex. vet mycket väl vem som döljer sig bakom mina nu endast initialer, för och efternamn, vilket jag skrev i en kommentar.

8. KE, du får gärna ett svar...

2009-02-09 09:37

Så kan du själv i lugn och ro analysera, vad vi eventuellt skulle uppnå med följande "representanter" för jägarkåren i rovdjursfrågorna.
Feynman, Gontjaja, Lokungen, Knasen, V.Arg, Helmantel, Reine F, Nollvision m.fl.
Tror du dessa skulle nöja sig med att utrota vargen i Sverige, knappast KE.
För Feynman går tydligen gränsen vid Kungsörn (hur och varför den nu kan göra det?)
Hans återkommande domedagsalster skulle passa utmärkt som ett inslag hos Filip och Fredrik i kanal 5 (100 höjdare) då når han ju dessutom ett större antal människor med sitt budskap.
Lösningen skulle för många av dessa vara att rösta på "udda" partier som junilistan och SD, det sistnämnda kan jag förresten förstå om du förespråkar när jag ser ordet "ordnung" i din text, vet inte om det var medvetet eller inte ,men j-ligt roligt blev det.
Törs? Törs du själv och ovannämnda framträda med egna namn?...nej trodde väl det, så varför hacka på andra?
Jag har inte i något av mina inlägg hyllat vargen, du får hemskt gärna ge mig ett exempel på detta om du hittar nått...nej trodde väl det.
Tror du då slutligen på fullt allvar att framtidens vargjakt kommer att ske med helikopter?...nej trodde väl det.

7. Tack RFeynman

2009-02-08 22:23

Något bättre i skriftväg har sällan skådats. Låt det stå som ett monument över symbiosen mellan politikers okunskap och djurrättsfanatikers ondska.

6. RFeynman

2009-02-08 22:22

Läsvärt, men var får du allt ifrån.

5. Rovdjurens tid?

2009-02-07 23:22

Rovdjuren var här, men nu är detta stormens öga, allt är tyst och stilla. Hos grannarna står husen tomma och vägarna är oplogade. När solen så småningom stiger och ger hopp om vår, då återvänder säkert en och annan älg och några fåglar minns sin spelplats. Rådjuren var inte många, alla är de nu vargars och lodjurs bajs, nya lär inte komma. Ödslighet råder, inga glada barn hörs, inga hammarslag vittnar om människors hopp, i skogen flyger inga fåglar upp, inga kvistar knäcks, inga älgklövar klickar och skogen har blivit luktlös. Snart söker björnen mat, älgar finns inte här och myrstackarna är redan urrivna, skafferiet är tomt, det blir att vandra på tom mage.
Mer än sju blånor bort, i Norge, finns deras ”fjellheim”, här fanns mitt hem i skogen. Men alla möjligheter är borta och det är rätt att flytta, att fly från politikers övergrepp på djur och människor som valt ett liv med mening utanför trängsel och andlig nöd.
Bland rovdjurslandets människor kokar hatet men de bor glest och inget händer, lite civil olydnad som göder tjänstemän, det är allt. Ja, och så kramarnas onda gärningar som skvätter sitt hat över oss fria och delar med oss av sin skam.
Djuren känner rovdjurs stank och lever i ständig skräck, de gör vad de kan, de låter sig ätas levande, plågorna är svåra men har ett slut.
Städerna är grogrund för en kommande storm. Massor av ungdom, i en hopplös tristess, framlever sitt liv i små smutsiga burar, i lägenheter. Dessa olyckliga, som söker skönhet och spänning, får nöja sig med dyra men sjaskiga kläder, sprit och narkotika och andra människors alster. I skolan luras de att tro att vi plågar våra djur och att livet på landet är fattigt och fult.
Gamla lever i tomhet i små rum utan sol och vind, men hundarna rastas!
Så fattiga har vi blivit och i socialistisk anda skall vi dela denna tomhet.
Skönheten, rikedomen i livet och den goda maten skall vi skänka rovdjuren, vargen, alla onda –ismers symbol och extremisters gud.
Vårt elände föddes till verklighet när brottsliga fanatiker en septemberkväll -76 gjorde sitt första vargsläpp i Gutulia. Listiga var dessa fanatiker, men inte var de kloka. Deras brott följdes av flera och Riksdagen lurades med.
Nu skall dock fortsatta vargsläpp ske med lagens stöd, det har gått för långsamt att nå upp till de 5000 vargarna som forskarna tror är det minsta antal som behövs för att vargen skall äta allt överflöd så att jägare inte behövs. Ekologisterna trycker på och vilken politiker vågar gå emot en enig kör av forskare och tjänstemän? Lite rökridåer behövs, jägarquislingar som jamsar med, några rovdjur måste dö och glesbygdsborna måste offras. De försvinner ju snällt, en eller ett par i taget och ingen märker något förrän det är för sent.
Och man kan alltid hävda andra orsaker till detta exodus, det är ju svårt att klara sig i glesbygd, gudbevars.

4. Dalle är inte representatativ...

2009-02-07 00:46

för jägarkåren.
Han bedömer utvecklingen också troligen fullständigt fel. vad vi ser nu är helikopterjakt på järv och lo. Nästa steg i logisk ordnung blir detsamma för vargen. Tyvärr dalle, har du hoppats på vargjakt får du bita i det sura äpplet. Alla dina inlägg och kommentarer på denna sida har det gemensamt att det inte finns någon annan gemensamhet än ett hyllande av ett skadedjur som det beskrivs i våra dagstidningar. För mig verkar du vara en fullständig virrpanna. Du törs ju inte ens framträda med eget namn.

3. Bra Dalle

2009-02-06 22:51

Den vettigaste kommentar jag läst på länge på den här sidan. Att jägarna målar in sig i ett hörn och isolerar sig med extrema och hatiska skriverier kan inte gynna någon, allra minst jägarna.

2. En svår tid är det.

2009-02-06 13:18

Det är mycket som har gått tvärt emot vad vi hade tänkt oss under 2008.
Bryter man då ner dessa problem till jägarperspektiv har vi givetvis som Conny skriver ett i rovdjurspolitiken.
I fråga om denna rovdjurspolitik är det politiker ,våra folkvalda politiker som vi själva röstat på, som kommer att bestämma inriktningen, inte vi.
Vi skall påverka, eller man kanske skall skriva, göra vårt bästa för att påverka dessa folkvalda för vårat bästa, gott så.
Därför är det viktigt, ja jag tror till och med att det kan vara avgörande vad vi jägare bestämmer oss för att ha för inriktning i rovdjursfrågan.
Vissa föreslår ett "jägarparti" andra att föreningen för ny rovdjurspolitik skall in i finrummen bland befintliga partier.
Eftersträvar vi en någorlunda snabb lösning att få till vargjakt (vilket jag tror dom flesta gör) är det nog dom befintliga beslutsfattarna i form av nu sittande politiker det gäller att påverka.
Vad skall vi då sikta in oss på?
Ja inte är det att förmedla en strikt rovdjursfientlig hållning från jägarhåll byggd på byskvaller, sagor, statistik från mitten av 1800 talet och Indiska soptippar.
Vad är det då som gör skillnaden på att få någon att lyssna vidare och fånga ett intresse hos åhörarna utanför jägarkretsar?
Skillnaden är hur man väljer att uttrycka sig.
Bygg en modern version i stället, en inställning som kommer från 2000 talets jägare, som är hållbar och innehåller hållbara argument.
Presenterar vi en sådan inställning, har vi ett mycket bättre utgångsläge att få med oss, inte bara våra politiker utan också resten av Svenska folket.
Vi behöver dom och dom behöver oss.

1. Är vargens närvaro värt detta. Detta är bra början.

2009-02-06 13:17

Tack för en vettig artikel.
Jag tror att myndigheter och bestlutsfattare inte ser vad som håller på att hända p.g.a okunskap och att grimsö sprider ut falskheter om vargens beteenden. Vargen förekomst kommer att leda till osannolika kostnader för sammhället p.g.a psykisk ohälsa/sjukskrivningar för oss jägare som inte kan utöva vår hobby "Jakt med löshund"

Jag läste i gårdagen Falu Kuriren att den Berömde Vargspåraren Mats Rapp hade varit i Rättvik och spårat en eventuell varg i bebygelsen.
Hans uttalande är skrämmande liksom från övriga så kallade experter från Grimsö:
Citat: Vargen är inte farlig för hundar eftersom hundar ska var kopplade. Vargen är bara farlig för hunden när hunden jagar vargen.

Vi jägare vet att till mer än 95% av alla hundar som blir dödade eller skadade av varg så är det Vargen som uppsöker hunden.

Man kan ju vara förundrad över hur Grimsö och alla vargspårare/experter kan sova gott när man överromantiserar vargen beteenden, och ger felaktig information till allmänheten.

Jag manar återigen till det enda vettiga:
Nollvison av varg i hela Sverige.
Detta är möjligt om vi solidariskt i hela landet kräver det om vi inte hörsammas så ställer vi in alla eftersök på trafikskadat vilt, vilket var över 40 000 2008.

Så enkelt är det mina vänner och till och med fullt lagligt.
Vi får bort vargen utan att göra någonting.
UPP TILL KAMP.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons