• Allmogejakt

Lojakt behövs även på hösten

LedarePublicerad: 2012-04-04 11:16

Lodjur bör även få jagas på hösten för att lostammen ska kunna hållas inom de förvaltningsintervaller som beslutats, skriver JRF-basen Solveig Larsson.

Ljuset och vårvintern ger förhoppningar inför kommande vår när naturen fyller på den förnyelsebara resursen vilt. Söder ut verkar våren vara snabbt i antågande och de första tranorna, i en kraftigt ökande population, har kommit. 
Än är det gott om snö i norr med möjligheter för en fin period med skare och utflykter i skog och mark. Skaren gör det enkelt att ta sig runt markerna och kolla upp pass samt fylla på mineralstenar till viltet. 
Själv föredrar jag skidor, men inser att till detta är skotern ett bra hjälpmedel och hårda skoterspår utnyttjas gärna av viltet.

Predatorjakt viktig
Säsongens jakter är över. Viktiga viltvårdande insatser har nyligen gjorts med predatorjakt, där framför allt räv- och lodjurs­jakt pågått i vissa områden. 
Det här är jakter som ofta bedrivs under svåra jaktliga förhållanden med relativt få jägare, vilket kräver välutbildade och effektiva hundar.
Jägarnas Riksförbund driver uppfattningen att vilt ska skjutas där de finns – något som länsstyrelserna motarbetar bland annat när det gäller lo, både genom att sättet att bestämma antalet lodjur och sedan vart avskjutningen ska ske.

Lokvoterna fylls inte
Detta har inneburit att i norrlandslän skjuts inte de lodjur som tilldelas på licenserna. Här krävs att förvaltning av lojakt även får ske på hösten, för att lodjurs­stammen ska hållas inom beslutade förvaltningsintervaller. 
De stora rovdjuren i Sverige har under det senaste decenniet haft en mycket stark tillväxt. Idag har vi en mycket stor björnstam. Lodjuren hamnar, trots kraftigt underskattad antalsräknande, i gruppen gynnsam bevarandestatus. 
Järven uppnår snart gynnsam status och vargarna struntar i sin snäva genetiska bas och förökar sig i världsrekordtakt.

Privatmarker som ger välstånd
Detta sker dessutom till stor del på privat mark som även skapar stor del av svenskt välstånd genom skogsbruket, där även jakt bedrivs och alla har tillgång till marken enligt allemansrätten. 
Hur kan det då vara möjligt att den stora rovdjurstillväxten kunnat ske med dessa förutsättningar? Jag är övertygad om att jägarkårens starka respekt för demokratiskt fattade beslut samt rätten att få förvalta även rovdjuren är avgörande delar i detta konststycke, utöver att vi jägare uppskattar allt vilt, inklusive stora rovdjur. 
Utifrån detta är regeringens kapitulation gentemot EU och kollapsen i rovdjurspolitiken mycket allvarligt för respekten för demokratiskt fattade beslut och för rovdjursförvaltningen framöver.

Svårlösta konflikter
Lyfter vi blicken till andra områden, kända för mycket vilt, så finns rovdjuren ofta på marker som är nationalparker eller reservat. Vilda djur med avvikande beteenden avlivas och hänsyn tas i vissa fall till lokalt boende – ändå är det konflikter. Så frågan hur lokal acceptans för rovdjur ska uppnås är svårlöst överallt och det är förvånande att det gått så länge i Sverige.
Nyligen presenterades rovdjursutredningen. Jag har följt utredningens arbete.
Det finns ett särskilt yttrande från mig i utredningen, så jag delar inte utredarens, Lars-Erik Liljelunds, uppfattning. 
Yttrandet kan du läsa här.
Utredningen lämnade redan i fjol ett delbetänkande som vi i JRF, och många andra, kritiserat. Särskilt är nivå på antalet rovdjur för att uppnå gynnsam bevarandestatus mycket kritiserat. 

Felaktigt ange 450 vargar
Jägarnas Riksförbund finner referensvärdet som föreslås för varg, på 450 individer, helt felaktigt 
Vi anser att antalet rovdjur enbart kan fastställas utifrån vad som utifrån lokala förutsättningar är acceptabelt och att det totala rovdjurstrycket samtidigt måste beaktas.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

9. 8. Se där kom det

2012-04-11 09:27

1. Men är det inte elitisten som talar? Då kanske vi skall införa samma synsätt överallt? Det kommer att bli väldigt få ute i trafiken eller vid operationsbordet. För att inte tala om i politiken, närapå soprent!
2. Att få skjuta något (underförstått lo i detta fall) är det jakt till slut går ut på. Sätt en tidsgräns på hur länge man får vistas i mataffären också utan att stoppa leveranserna till butiken. Det blir fint när pensionärerna inte hinner till köttdisken och butiken får kasta maten istället. Kanon, mindre skickliga skall inte gå omkring i samhället.
Skulle tro att Åke är i topp när det gäller vapensäkerhet även om han inte smyger som en APU.

8. 7. Se där kom det

2012-04-10 13:26

1. Mindre skickliga jägare ska inte gå omkring med vapen alls.

2."Att man ska få skjuta något" låter väldigt illa som motivation till att få knalla omkring i skogen med ett skarpladdat vapen.

Hoppas att det inte är en bärplockare, joggare eller ett barn som är detta något. Det kommer att hända, det är bara en tidsfråga. Ja, det har ju redan hänt.

7. Bra!

2012-04-09 10:02

Vi mindre skickliga jägare behöver längre tid på oss om vi också ska få skjuta något!

6. Sluta jaga lo i Stockholms län

2012-04-08 16:02

Äntligen börjar lodjur förekomma i Stockholms utkanter där tusentals naturintresserade människor skulle ge mycket för att få se lo i vilt tillstånd. Då tillåts jakt på de få individer det är fråga om. Mänga människor känner sig provocerade av detta. De anser att lodjurstammen i dessa trakter bör få öka väsentligt. Förutsättningarna är ju så goda. Jag tror det är dags för jägarna att förklara sig.

5. Håll er till fakta #3

2012-04-05 16:32

Vad är så speciellt med lon? vi har ju jakt på andra djur när de har ungar som inte skulle klara sig själva...
Jakten får väl som vanligt helt enkelt läggas upp efter de förhållanden som råder vid tillfället. Konstigare är det inte...
Varför skall allt krånglas till så förbannat när det gäller just de stora rovdjuren?

4. Bra med ökad lodjursjakt

2012-04-05 08:52

Har själv kämpat med hundar o skare under hela mars utan fällt byte. Snart är rådjuren ett minne blott här i vårt område och det trots goda jakthundar. Utöka jakten helst from jan eller som andra alternativ hösten.

3. What!

2012-04-05 08:52

Lon brunstar i mars, går dräktig i 70 dygn. Hur gamla är ungarna när höstjakten ska ske? Hur ska ungarna klara sig om honan blir skjuten? Svälta ihjäl?
Ännu en fjäder i hatten för jägarna?
I mars skjuter man nu årsungar som väger 10-11 kg. Vad väger dessa ungar hösten innan?
Det ska bra mycket till innan icke lojägare köper att man släpper plotthundar, fast det lär nog räcka med en tax, mm på 5-6 kilos katter.

2. Ojämn fördelning

2012-04-04 16:50

Fast nu är det väl så att lodjuret är ganska ojämnt fördelat i landet.
I dom södra delarna borde säkerligen stammen få bli klart större, medans den i vissa delar av mellansverige borde glesas ut.
Vad jag förstår så tillämpas dom nationella och dom lokala miniminivåerna på ett något konstigt sätt.
Nationellt är den siffra jag sett 300 familjegrupper, men eftersom det finns så lite Lo söderöver, så får man inte öka tilldelningen i dom län i t.ex. mellansverige som klart överstiger dom lokala målen.
Man kan undra hur rådjuren egentligen skall klara sig i dom delar av landet där både lo och varg har sina starkaste fästen.
Om rådjuren blir för få eller rent av försvinner så blir ju lon av med sin huvudsakliga föda och lär väl då minska i antal, vilket antagligen då leder till minskad lotilldelning, som i sin tur omöjliggör för rådjuren att hämta sig.
Jag kan bara få det till att vi borde skjuta av en hel del Lodjur i mellansverige för att undvika den situationen.
Att jaga lo även på hösten i norr låter ju också ganska logiskt, liksom att man skjuter dom rävar man får chansen på.

1. Men...

2012-04-04 15:59

efter storm kommer finväder, det är många som börjar se sina ägodelar gå till rovdjuren. Med sämre livskraft som följd. Hur svårt kan det vara, vi kan inte ha alla dessa rovdjur i Sverige om vi skall kunna kallas för matlandet Sverige. Våga vägra frilevande vargar och annat otyg i Sverige.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons