• Pinewood

Sagan om kejsarens nya kläder

LedarePublicerad: 2012-11-06 11:05

Det behöver påminnas om sagan Kejsarens nya kläder i vargpolitiken. Ingen vågar på riktigt säga det som är uppenbart – snäv genetisk bas för varg är inget problem, konstaterar JRF-basen Solveig Larsson.

Årets älgjakt pågår för fullt inom det nya förvaltningssystemet. För de som jagade sedan tidigare inom älgskötselområden är det inget särskilt nytt. Men för små markägare, som tidigare hade chansen att fälla en vuxen älg under några intensiva dagar på B-licens, är jakten kraftigt förändrad och innebär endast jakt på älgkalv i högst fem dagar.
Uppenbarligen är förändringen också mycket stor för länsstyrelsens administration i vissa län, eftersom beslut om tilldelning på licensområden blev kraftigt försenad och knappt hann komma till jaktstarten, bland annat i Västra Götaland.

Brott mot gällande regler
Detta är ett brott mot gällande regler eftersom beslut ska lämnas minst en månad i förväg. Naturvårdsverkets tolkning av de nya reglerna har i vissa fall varit helt obegripliga, vilket Jägarnas Riksförbund omgående påtalat.
Vissa förändringar har därefter skett. Bland annat blir inte en älg som faller på annans jaktmark avräknad på två licenser längre. Detta kunde samtliga JRF-distrikt ta del av vid en konferens om den nya älgförvaltningens regler.
Mötet hölls i början av oktober med medverkan av tjänstemän på Naturvårdsverket. Det känns bra att JRF kunnat förmedla aktuell information från de som ansvarat för att skapa reglerna inför älgjakten som startade i södra halvan av landet.

Fått fram tydligare tolkning
Det är också bra att vi lyckats få fram tydligare tolkning i delar av regelverket. Lika uppenbart i dagsläget är att förbundets krav på att skjuta fram införandet var klokt, men tyvärr fick vi inte gehör för detta.
Långsiktigt driver förbundet, enligt förbundsstämmans beslut, att älgjakten ska avregleras och övergå till fri jakt under lång tid. Då minimeras regelverk och förvaltningen av älgstammen får ske efter lokala förutsättningar av jägare och markägare.
Inom vargpolitiken fortsätter den politiska oförmågan att ta ansvar och de som bor och verkar i områden med vargrevir lämnas därhän.

Rädslan för EU-domstolen
Regeringens rädsla för EU-domstolen går idag före den livskvalitetsförsämring för dem som utsätts för varg i sin vardag. Det går inte att förklara för de som utsätts för vargangrepp att invandrande vargar från öst är mer värda än de djur som vargen tar och därtill tvingar människor att förändra en traditionell livs­stil, som jakt med löshund.
Argumenten om inavel är i praktiken väldigt svagt, eftersom stammen tillväxer mycket starkt och det finns flera andra exempel på att väldigt få djur skapat stora populationer, till exempel bäver i Sverige och vitsvanshjort i Finland.

Sagan om Kejsarens nya kläder
Det behöver påminnas om sagan om Kejsarens nya kläder i denna situation. Ingen vågar på riktigt säga det som är uppenbart – snäv genetisk bas för varg är inget problem! Slutsatsen är att inga vargar behöver importeras. I stället ska antalet vargar kraftigt minskas omgående.
I Jägarnas Riksförbund säger vi nej till frilevande varg. För att vi ska ändra vår inställning kräver JRF att vår rovdjurspolicy skall gälla.
Det gäller bland annat lokalt beslutande över antalet rovdjur och reell rätt att försvara sin egendom mot rovdjur utan att bli misstänkt för grovt jaktbrott.
Vi kräver även att regeringen driver i EU att beslut om vilda djur ska vara en nationell fråga och inte EU-beslut.

Ingen EU-fred för landsbygden
EU grundades för att säkra fred i Europa, inte för att låta rovdjur skapa ofred på svenska landsbygden. Det handlar om en föråldrad EU-lagstiftning, som möjligen stämde för de få länder som grundande EU. Idag är lagstiftningen fel och direkt skadlig för europasamarbetets fortsatta utveckling.
Vildsvinsstammen verkar fortsätta att öka. Här behöver vi jägare fortsatt lära oss att förvalta detta vilt och orka beskatta stammen hårdare.
Samtidigt frågar andra, ofta unga, efter fler möjligheter att jaga. Tänk om vi kunde göra det ännu mer möjligt för intresserade unga jägare att få lära sig jaga vildsvin och få komma ut på vildsvinsjakt.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

16. Adventure!

2012-11-07 13:36

I den länk du själv gav säger Jon Brommer: ” Också ett litet antal djur kan ge upphov till en frisk population, förutsatt att man ser till att djuren överlever länge och att stammen växer,….”
I den här länken lägger han till: ”Hemligheten är helt enkelt att de första djuren har mått bra och blivit väl omskötta. Populationen har nått över 500 individer väldigt snabbt och därför har man lyckats undvika den värsta inaveln,…..”

http://svenska.yle.fi/artikel/2012/09/22/vitsvanshjorten-klarar-sig-overraskande-bra-i-finland

En varg når sällan en ålder över 10 år, och dessutom tillåts inte stammen växa i den takt som vitsvanshjorten har fått göra. Jämförelsen blir alltså omöjlig, eftersom förutsättningarna skiljer sig åt så markant.

15. Kerstin

2012-11-07 08:36

Ja det stämmer. Det va 4 st 1 åringar som sattes ut 1949. Intressanta med hela genetiken på vitsvanshjorten är att det knappt skiljer något i genetik mot vitsvanshjortar i Amerika.

"Based on 14 microsatellite loci, we do find a clear indication that the Finnish population has lost alleles and evidence of a reduction in heterozygosity compared to published information on a concurrent population in Oklahoma U.S.A. (which we here assume to represent the source population). However, the difference in heterozygosity was minimal (0.742 in Oklahoma and 0.692 in Finland; implying 93% was retained), although this reduction was marginally significant"

Tänk er 7% av genetisk skillnad på ca 80 år.

Så med andra ord borde ju inte den Ryska varg beståndet skilja sig från den som vi har här men det gör den. Och inte lite heller. Så det ligger nog en och annan hund ;) begraven i denna genetik historia.

14. Jonte

2012-11-07 08:35

Det är väldigt få människor i Sverige som enbart är jägare.

13. Jonte #11

2012-11-07 08:35

Att inte många av oss på landsbygden ger mycket för skräpforskare och skräpforskning rår dom väl själva för. Deras sk. "forskning" går ju att räkna ut vad den kommer att innehålla flera månader före att "forskningen" offentliggörs. Mycket beroende på att man vet vad dom skulle vilja bevisa med sin "forskning", eller att dom kommer att bevisa vad deras uppdragsgivare vill att deras "forskning" ska bevisa.

12. Om varg vore nå´t att ha...

2012-11-06 17:35

...så skulle inte inaveln vara det stora genetiska problemet, snarare uppblandningen av hund i den "isolerade" vargpopulationen i Sverige. Inaveln kan aldrig bli något problem så länge det finns friska gener att hämta någon annanstans. Och så skulle vi vara tvungna att bestämma oss om den nya "skandinaviska vargen" skall baseras på Kirov-blandrasen eller någon annan bastard från mindre renommerade kennlar, eller om vi skall ha Sibirisk skogsvarg eller varför inte den mer sällsynta Manvargen. Det kommer ju hela tiden förslag att vi skall låta lamor gå med fåren för att försvara dem mot varg, då vore det lika bra att ta vargen från den kontinenten också.

11. Vet allt

2012-11-06 17:35

Jag begriper att jägare är bra på jakt och har kunskap om vilda djur, natur och liknande.
Men jag har också upptäckt att jägarkåren vet hur polisen borde jobba, starka åsikter om hur man skall döma i vapen och jaktbrottsmål , hur rättegångar genomförs och hur straffen skall utdömas, och hur EU jobbar och regler inom EU.
Nu kan man lägga till genetik och populatonsforskning, tydligen är genitikkunskap i vissa jägargrupper överlägsen de som doktorerat i genetik och jobbar professionellt på detta område .
Förmodligen mer kunskap samlat i jägarkåren än på hela Wikipedia!

10. Adventure

2012-11-06 17:34

Enligt den här artikeln så gjordes ytterligare en utsättning 1949 http://www.cfw.nu/publikationer/dokument/Thulin%20&%20Ericsson%20%282009%29%20-%20F&F%20vitsvanshjort.pdf

Vad som är rätt låter jag vara osagt, men länken du gav är intressant.

9. Kerstin F har inte förstått!

2012-11-06 17:34

Genetiken har ingen som helst betydelse. Det är noll vargar som gäller och då har genetiken inte den minsta betydelse. Har inte Fredin fattat det?
Vargens utbredningsområde innefattar INTE Sverige, det finns inga förutsättningar för att utöka den ryska stammens utbredningsområde till en enklav i södra Sverige. Denna stam är dömd att tyna bort, eller snarare skjutas bort, för snart kommer människooffren även utanför djurparkerna, och då blir det nog annat liv i skällan.
I vilket fall som helst så kommer acceptansen av frilevande varg bland folk aldrig att innfinna sig och hos den alltmer upplysta allmänheten kommer förståelsen för problemen med varg att öka och insikten i att vargen förstör balansen i naturen och den biologiska mångfalden. Tyvärr går det för sakta.

8. Till Kerstin m.fl.

2012-11-06 15:55

Vargstammen i landet är enligt uppgift hårt inavlad men visar inga direkt synbara defekter, kullarna är inte onormalt små, tillväxt och spridning är förhållandevis god. Vad är problemet med JRF och Solveigs resonemang, vad är det som gör vargen till en undergörare för mångfalden?

7. Lysande, Solveig!

2012-11-06 15:55

Roligt att man fortlöpande får nya bevis på att man gjorde rätt och bytte upp sig från SJF till JRF för några år sedan. JRF lyssnar på sina medlemmar och tar till vara deras och landsbygdens intressen. All heder, Solveig!

6. Kerstin

2012-11-06 15:55

Här har du nånting att läsa om när det gäller vitsvanshjorten. http://savotta.helsinki.fi/halvi/tiedotus/lehti.nsf/e1e392ad852e72f5c225680000404fa8/8de39cb55e94d553c2257a820065aa88?OpenDocument och genetiken http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0043482

5. Glasklart

2012-11-06 14:41

Tydligare och mera rakt på sak än så har har jag inte läst eller hört någon säga förrut om problemet med vargen. Nu byter jag upp mig - JRF får en ny medlem.

4. Det verkar som om Solveig inte har förstått…..

2012-11-06 14:41

……att till skillnad från vargen, så har bäver och vitsvanshjort tillåtits att växa till tusentals individer innan jakt tillåtits.
En liknande tillväxt, tills de skandinaviska vargarna uppnår en för den inavlade stammen lämpligt individantal, är inte realistisk. Därför måste man åtgärda genetiken på annat sätt.
Att hon totalt missuppfattat det hela framgår extra klart när hon vill åtgärda det hela genom omgående minska stammen kraftigt, och då utan att obesläktade individer kommer in i aveln.
Undrar hur jaktbara stammarna av bäver och vitsvanshjort hade varit idag, om samma ”metod” tillämpats på dem. Vitsvanshjorten i Finland härstammar från färre än 10 individer!

3. Dom har väl alltid sagt nej

2012-11-06 13:05

Varför funderade jag för ? kan man ju fråga sig :)

2. Hurra för Solveig!

2012-11-06 13:05

Varenda mening i hela artikeln är dagens sanning.
Tänk om fler kunde ta upp huvudet ur sanden och se verkligheten som den är. Vilket kvalificerat skitsnack att vargarna behöver genetisk förstärkning.
En eloge till Solveig och Jägarnas Riksförbund!

1. Säger nej

2012-11-06 11:30

"I Jägarnas Riksförbund säger vi nej till frilevande varg."
Ja ni kära vänner, ser ni samma sak ?
Jag tror att varningsklockorna börjar ringa lite varstans just nu, törs man tro på "Bättre sent än aldrig ?"

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsJohn Deere