”Forskare ger fel vargsiffror”
  • Sunne Jaktmässa

”Forskare ger fel vargsiffror”

DebattPublicerad: 2008-01-04 13:29

Jägarnas Riksförbunds distrikt i sex län är kritiska till viltforskarna på Grimsö viltforskningsstation och i Skandulv-projektet. De sex distriktsordförandena skriver i ett debattinlägg att vargforskarna lämnar felaktiga uppgifter när det gäller rapporteringen om antalet vargar i Sverige. Kurt Borg, JRF-ordförande i Värmland, vill att forskarnas uppgifter granskas av Björn Gillberg, som är opartisk.

Så här skriver de sex JRF-distrikten i sitt öppna brev:

Vargstammens storlek presenteras regelmässigt i siffror som är cirka ett år gamla. Detta är beklagligt eftersom uppenbart ingen noterar att den presenterade storleken på vargstammen visar fakta från förfluten tid och inte är någon aktuell statusbild. Alla i media förekommande hänvisningar till vargstammens numerär blir därigenom fel och hela debatten om vargstammens förvaltning byggs på en felaktig grund.
Alla inblandade borde ha ett intresse av att omedelbar och framtida förvaltning av vargstammen bestäms utifrån en redovisning som är så nära det verkliga förhållandet som är möjligt.

Fel beslut om vargstammen
Självklart blir besluten fel om vargstammens numerär antas vara betydligt lägre än det verkliga antalet. Den inflammerade debatten i Sverige kan också delvis härledas till de inaktuella antalsuppgifter som sprids. Alltså att människor uppfattar att vargstammen består av betydligt färre individer än vad som är fallet och formar sina ställningstaganden och åsikter utifrån detta.
Skandulv presenterar sina preliminära uppskattningar cirka ett år efter det att en valpkull fötts (alltså vid ungefär samma tid som nästa valpkull föds) och de slutliga statusrapporterna ytterligare några månader senare.

Orimlig tidsförskjutning
Denna långa tidsförskjutningen för att kunna presentera en ungefärlig bild av vargstammen efter den senaste föryngringen är inte rimlig och enligt vår uppfattning heller inte nödvändig.
Att inga som helst siffror på stammens tillväxt efter de senaste föryngringarna kan presenteras förrän inventering på snö varit möjlig, alltså ett år senare, är enligt vår uppfattning inte ett hållbart skäl för att inte kunna presentera mer verklighetsnära siffror långt tidigare.
Forskningen torde ha en tillräcklig kunskap om vargstammen och antalet troliga föryngringar för att göra en procentuell beräkning av vargstammens tillväxt, med felmarginal, som ger en mera aktuell bild av vargstammens storlek.

Annan räknemetod för illegal jakt
Samma beräkningssätt och kriterier som används för att beräkna den illegala jakten, kan troligtvis användas, med konstaterad föryngring, trolig föryngring, sannolik föryngring…
Om inte, i så fall varför?
Om nuvarande praxis att redovisa vargstammens storlek fortsätter, kommer hänvisningar till en helt inaktuell storlek på den svenska och skandinaviska vargstammen att fortsätta att florera i alla typer av media och även fortsättningsvis vara orsak till stora meningsmotsättningar mellan olika intressen.
Dessutom blir ju gruppen ”andra vargar” en allt viktigare grupp när antalet djur ska beräknas. Efterhand som vargstammen växer, växer också denna grupp oräknade vargar och ingen vet hur många individer dessa ”andra vargar” är i Sverige.

I Norge räknas ”andra vargar”
I Norge inventeras och räknas också dessa ”andre ulver” och de är 20-30 procent av den norska stammen. Inget talar för att förhållandet skulle vara så annorlunda i Sverige. Till en inventerad stam på 200 djur skall då läggas 40-60 vargar.
Redovisningen av varg- stammens ungefärliga storlek måste bli mera aktuell. Differensen mellan statusrapporterna och det verkliga antalet blir oacceptabelt stor.
Att det fanns cirka 150 vargar vintern 2006/2007 är av mindre intresse än att få veta ungefär hur många det finns idag, vintern 2007/2008.

Behövs vargforskarna?
Om vargforskningen inte har kunskapen och/eller intresset för att kunna presentera en mera aktuell bild av vargstammens ungefärliga tillväxt och storlek, måste det ifrågasättas om denna verksamhet behövs överhuvudtaget, eftersom ju en av deras uppgifter är att leverera aktuell information till våra beslutsfattare.
Vargstammens verkliga storlek är en av de viktigaste frågorna i den fortsatta hanteringen av vargfrågan i Sverige och då duger det inte att besluten tas med utgångspunkt från inaktuella uppgifter.

Kjell Dahlin, ordförande Örebro
Hans Degerman, ordförande Gävleborg
Per-Olof Flood, rovdjursansvarig, Uppsala
Roland Johansson, ordförande Jämtland-Härjedalen
Malte Sandström, ordförande Dalarna
Kurt Borg, ordförande Värmland

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsUtomhusliv.se
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma