Rätt till jakt på vuxen älg, en mänsklig rättighet
  • SVA

Rätt till jakt på vuxen älg, en mänsklig rättighet

DebattPublicerad: 2010-02-04 11:08

Jägarnas Riksförbund har i sitt remissyttrande över utredningen om en bättre älgförvaltning framhållit betydelsen av rätten till jakt på vuxen älg även på de små markerna. Älgskötselområden föreslås bli ”byggstenarna” i det stora viltförvaltningsområdet. Förslaget till ny älgförvaltning innebär att de små markägarna, som inte får eller inte vill ingå i älgskötselområden, kan hänvisas till kalvjakt under endast fem jaktdagar.

Jägarnas Riksförbund anser att ett sådant beslut skulle vara ett stort intrång i markägarens förfoganderätt.
De menar att även små marker kan på ett enkelt sätt produktionsanpassas. Summera arealen på samtliga älgskötselområden, som ingår i det aktuella viltförvaltningsområdet. Summera därefter de antal älgar som tillåts fällas där. Då ges underlag för den genomsnittliga arealen som krävs för att få fälla en vuxen älg.

Ger rimlig tilldelning på småmarker
Om man sedan räknar ihop arealen på alla små marker inom det berörda viltförvaltningsområdet kan man få besked om hur många älgar som rimligen tillfaller markerna utanför älgskötselområdena i det berörda vilförvaltningsområdet.
Jakten på vuxen älg bedrivs sedan som avlysningsjakt. När kvoten är fylld upphör jakten på de vuxna älgarna.
En produktionsanpassad avskjutning har därmed uppnåtts, även på de mindre jaktmarkerna.
Jag tycker att, med beaktande av nämnda förfaringssätt, är det inte försvarbart med en diskriminering av jägarna på dessa marker. 

Vill jaga med färre jaktkamrater
Många jägare är inte utpräglade sällskapsmänniskor och trivs därmed inte i de stora jaktlagen (med 50-75
jägare). De vill jaga ensamma eller bland några vänner och därmed uppnå en mer gemytlig jakt. Här finns det en avgörande skillnad i personlighet och läggning, som det måste tas hänsyn till när den nya älgförvaltningen ska sättas i sjön. Det handlar helt enkelt om att behålla valfriheten i jaktutövandet för att öka det jaktliga värdet.
Jag vill utifrån dessa rader vända mig till er
beslutsfattare med följande ord:

Kränkning av mänskliga rättigheter
Svenska staten har undertecknat ”Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna”. Nu riskerar ni att göra er skyldiga till en kränkning av dessa konventioner om ni systematiskt missgynnar jägarna på de små markerna!
Jakten på dessa jaktmarker kan produktionsanpassas lika bra som jakt på de större sammanhängande markerna. Därmed faller argumentet som skulle kunna föranleda en viss särbehandling av dessa jägare. Att missgynna jägarna på de små jaktmarkerna utan legitim orsak, kan i förlängningen mer ses som en diskriminering av vissa människor och det strider mot de mänskliga rättigheterna!
Utifrån dessa tunga argument bör jägarna på de små markerna ha rätten att jaga vuxen älg. 

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • AnnonsJakt & Jägare