Fyra samebyar i Jämtlands län vill korta årets ripjakt.
Foto: Shutterstock Fyra samebyar i Jämtlands län vill korta årets ripjakt.

Fyra samebyar vill korta ripjakten

Fyra samebyar i Jämtlands län har begärt att småviltsjakten inom deras områden ska vara avlyst under längre tidsperioder i höst än den brukar vara. Främsta skälet är att ripjakten stör rennäring och älgjakt.

Länstidningen Östersund rapporterar att samebyarna Handölsdalen, Tåssåsen, Mittådalen och Ruvhten sijte i början av april begärde att småviltsjakten inom deras områden ska vara avlyst under en längre tid, främst då den sammanfaller med älgjakten.
Om länsstyrelsen säger ja innebär det att ripjakten blir kortare i år.

Två veckor längre
Tåssåsens sameby vill till exempel utöka avlysningen så att den gäller 7–27 september samt 12–25 oktober.
– Det är för både renskötsel och älgjakten. Det är inget märkvärdigt utan vi har det varje år men nu är det två veckor längre. Jag tycker inte det ska vara svårare att få avlyst på grund av renskötsel. Det finns ju möjlighet att jaga ripa två veckor i början och även mellan 27 september och 12 oktober så vi har inte utestängt några ripjägare, säger Nicklas Johansson, ordförande i Tåssåsens sameby.
Ruvhten Sijte begär en total avlysning av årets småviltsjakt på sina åretruntmarker, tills de har flyttat renarna till vinterbetesområdet, eftersom samebyn har problem att få till ett renbetesavtal på intilliggande marker.
Förra året gick länsstyrelsen med på det. Då var småviltsjakten avlyst på 54 000 hektar mark i södra Härjedalsfjällen till den 31 oktober.

Handläggs nu
Länsstyrelsen handlägger nu de fyra samebyarnas begäran.
Naturvårdshandläggare Tommy Dadell säger till Länstidningen Östersund:
– Jakten på lottningsområdena är bara upplåten till den 6 september. Så det är bara så långt någon kan boka under tiden den här processen pågår. Generellt kan sägas att det ska vara ett besvärande intrång för att man ska kunna göra avlysningar och knäckfrågan är då när det blir ett besvärande intrång.