Foto: Mari Edman SVA i Uppsala tar tacksamt emot rapporter om sjuka och döda fåglar.

Larm om fågelinfluensa i Kalmar – kan smitta människa

Myndigheterna i Kalmar varnar för att fågelinfluensa har upptäckts hos vilda fåglar på två platser i länet. De döda fåglarna hade en ”högpatogen” variant av sjukdomen och människor kan smittas.

Det är länsstyrelsen i Kalmar län som informerar om att fågelinfluensa har påträffats bland vilda fåglar på två platser i länet.

Myndigheten skriver att de döda fåglarna bar på en ”högpatogen fågelinfluensa, vilket är potentiellt smittsamt för människa”. Det är därför viktigt att inte ha direktkontakt med döda eller smittade djur.

Rapportera fynd

I dagsläget har ingen information om smittade fjäderfäbesättningar rapporterats i Kalmar län. Men i Skåne har två besättningar bekräftats smittade.

Länsstyrelsen vädjar också till allmänheten om att man rapporterar in fynd av döda vilda djur till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.