Viltkött är inte bara gott det är också ett bra miljöval.
Foto: Shutterstock Viltkött är inte bara gott det är också ett bra miljöval.

Viltkött bästa miljövalet enligt WWF

Viltkött är ett bra val som proteinkälla enligt WWF:s köttguide för 2021. Problemet är att utbudet är för litet och organisationen hoppas att andelen vildsvinskött ska öka på marknaden.

Ät bättre kött och mer vegetariskt är två av Världsnaturfondens, WWF, återkommande konsumentråd. Men det är bara en liten del av köttet på den svenska marknaden som får grönt ljus av organisationen.
I det sammanhanget lyfts viltköttet fram som ett mycket bra alternativ i WWF:s köttguide.
Viltet som bedöms i guiden kommer från vilda djur som jagas under jaktsäsongen. Också djur som lever frilevande i hägn räknas som vilt om det inte stödutfodras i större utsträckning.

Mycket importerat
Renkött räknas dock inte som vilt på grund av utfordring och att djuren ägs av renskötare. Importerat vilt, som utgör hälften av det viltkött som säljs i Sverige, räknas inte heller då det är oklart i vilken mån djuren stödutfodrats.
Framför allt kommer viltköttet från älg, vildsvin, hjort och rådjur och WWF menar att det rör sig om en begränsad resurs och att det är svårt att öka utbudet. Därför hoppas man att arbetet med att öka försäljningen av vildsvinskött ska bli framgångsrikt.
WWF lyfter också att viltkött är klimatmässigt bra eftersom vilda djur inte kräver extra odlingsmark. Som exempel nämns att vildsvinskött har ett klimatavtryck som vida understiger kycklingars.

Nå ut till konsumenter
Trots fördelarna med viltkött står det bara för några procent av den samlade årliga köttkonsumtionen i Sverige.
WWF fastslår att det vare sig är praktiskt eller miljömässigt möjligt att låta viltstammarna växa till sig så mycket att viltkött kan ersätta stora delar av dagens köttkonsumtion.
Samtidigt skriver man:
”Däremot finns möjligheter att få ut mer av det viltkött som produceras (och som idag till största delen stannar hos jägarna, deras familjer och bekanta) på marknaden så att fler konsumenter får tillgång till det viltkött som finns.”