Benelli MR 1 (i mitten) ser för militärisk ut, tycker Jägareförbundet och polisen, men inte Jägarnas Riksförbund och Naturvårdsverket.
Benelli MR 1 (i mitten) ser för militärisk ut, tycker Jägareförbundet och polisen, men inte Jägarnas Riksförbund och Naturvårdsverket.

Självklart ska jägare ha moderna vapen

Självklart ska svenska jägare kunna ha moderna studsare som det finns lagstöd för att få licens på. Men verkligheten är annorlunda. De som följt bevakningen i Jakt & Jägares webbupplaga av ett speciellt licens­ärende kan läsa om turerna kring ett försök att få licens på en Benelli MR 1.
Modellbeteckningen står för övrigt för Modern Rifle, inte Military Rifle.

Naturvårdsverket har konstaterat att den här halvautomatiska studsaren är godkänd för jakt. Men Jägareförbundet har i ett yttrande avstyrkt licens. Förbundets företrädare ogillar utseendet på vapnet. MR 1-bössan ”ser för militär ut”.
Rikspolisstyrelsen (RPS) har i sin tur kört sitt eget race. Polismyndigheternas vapenhandläggare har fått veta att de helt enkelt ska strunta i Naturvårdsverkets besked om MR 1. Det här med lagstöd verkar inte vara så viktigt för RPS.

Vill förbjuda vapentypen
Till saken hör att RPS länge jobbat för att få ett förbud mot halvautomatiska studsare.
Den senaste vapenutredningen var klart påverkad av RPS. Men ”tokförslaget” med tekniskt sett omöjliga magasinskrav för halvautomatiska kulgevär stoppades av den dåvarande Alliansregeringen.
Kritikstormen mot Jägareförbundets licensyttrande om MR 1-bössan leder antagligen till ändringar av förbundets vapenpolicy. I så fall har Jakt & Jägare gjort en bra insats för att påverka jägares möjligheter att kunna ha moderna vapen.

JRF ser annorlunda på vapenfrågan 
Företrädare för Jägarnas Riksförbund (JRF) ser helt annorlunda på vapenfrågan.
”Jägare ska ha de vapen som man behöver och som kan genomföra den jakt som utförs på effektivaste sätt med minimalt djurlidande. Utseendet på vapnet är tämligen ointressant”, kommenterar JRF-basen Solveig Larsson.
”Vad gäller nämnda Benelli ser vi inga som helst problem med att tillåta modellen för jakt”, konstaterar Per Wanström, JRF:s generalsekreterare.
Han tillägger att det även bör finnas utrymme att göra förändringar på vapen, så att de passar jägaren och ändamålet. 

Fel att döma ut efter Youtubeklipp
Per Wanström tycker också att det är fel att döma ut MR 1-geväret på grund av Youtubeklipp från USA, där bössan visas upp som lämplig för eldstrider.
”Vad andra marknadsför modellen som för andra marknader är inte så intressant egentligen. Mauser 98 är ett bra exempel på ett vapen som konstruerats för militärt bruk men som fungerar utmärkt som jaktvapen”, säger han.

Fler än sex jaktvapen om JRF får bestämma
Dessutom bör den begränsade vapengarderoben på sex jaktgevär avskaffas. Jägarens behov ska styra och inte ett tänkt behov. 
”Anses du lämplig att inneha vapen av polisen är antalet vapen ointressant. Det viktiga är att följa de regler som finns runt förvaring och användande”, resonerar Per Wanström.