Kung Carl Gustaf har hamnat i blåsväder efter uttalandet om vargjakt.
Kung Carl Gustaf har hamnat i blåsväder efter uttalandet om vargjakt.

Stå på dig, Kungen, det är dags för vargjakt

I samband med kung Carl Gustafs älgjakt gjorde han ett mycket försiktigt uttalande om att det nog nu är dags att börja fundera på om vi inte behöver börja skjuta några vargar. 

Om denna kloka insikt har kommit när även kungens jaktmark drabbats av en vargetablering, eller om den har växt fram av andra orsaker, känner jag självfallet inte till. Men för många har insikten kommit först i samband med att problemen med varg har kommit hem till dem, på egna marker. 

Så länge det ”bara” var i Värmland var det inte så många som brydde sig. Men nu när vi har en mycket stark vargtillväxt, och spridningen går fortare än vad många har trott, blir det också fler och fler som inser hur förödande konsekvenserna blir när vargen kommer på de egna markerna. 
Själv har jag, i de här sammanhangen, förmånen att bo inom samernas vinterbetesmarker och har en länsstyrelse som sagt nej till fast etablering av varg. 
Men med rötterna i Voxnadalen i Hälsingland har jag ändå kunnat ta del av hur vargen förstör jaktmöjligheterna där den väljer att slå sig ned. 
Men åter till kungens uttalande. Trots att det var mycket försiktigt utformat väckte det genast ont blod hos ”vargkramarna” i några organisationer. 
Vargkramargeneralen Ann Dahlerus i Svenska rovdjursföreningen gick i en TV-debatt så långt att hon påstod att kungen var dåligt påläst, eller om det var dåligt informerad. 

Har rätt att tycka
Vad då dåligt? Har inte kungen rätt att säga vad han TYCKER? Tycker är ju just vad Ann Dahlerus alltid gör, oavsett hur mycket hon kan i sakfrågorna. 
Jag kommer aldrig att glömma hur osakligt hon under ett programlagt anförande kritiserade oss i JRF under vargsymposiet i Vålådalen. Det var så osakligt och osmakligt att arrangören, som är medlem i Ann Dahlerus organisation, såg sig tvingad att ge mig en särskild tid dagen efter för att åtminstone lägga de värsta felaktigheterna till rätta. 
Hur kan SVT låta denna marginella organisation få så stort utrymme? När Ann Dahlerus uttalar sig låter det som om hon kan allt och har flera hundra tusen medlemmar. I verkligheten är det cirka 3 000. 
”Stå på dig, Kungen!”
Nej, stå på dig, Kungen! Det är inte bara dags att börja tänka på vargjakt, det är dags för vargjakt NU!
Även miljödepartementet kände sig tvunget att kommentera vad kungen sagt. De kan tydligen inte ens börja diskutera vargjakt nu. Varför?
Riksdagens etappmål är nått och säkert redan passerat, men detta kommer inte att kunna säkerställas förrän spårsnö gör det möjligt med spårning. Men att vi det gångna året har haft minst 20 föryngringar bekräftas av Viltskadecenters chef. 
Jag och många med mig är övertygade om att det är många fler! 
Om och när vi får spårsnö, så att forskarna kan säkra sina preliminära uppgifter, blir jag inte förvånad om siffran är närmare 30. Det skulle innebära att vi redan idag har 40-50 procent fler vargar än etappmålet!
Följ rovdjursutredarens förslag att frysa vargstammen på 200 individer och tillåt vargjakt nu. 
”Lyssna inte på flummet”
Lyssna inte på flummet att vargen är en akut hotad art. För det är just bara flum!
Så här i senare delen av oktober är älgjakten i stort avslutad i de norra delarna av landet. 
När det gäller älgjakten i resten av landet har jag inga klara rapporter om hur älgtillgången är eller uppfattas. 
Däremot har den nya älgutredaren börjat arbeta. Sekretariatet är klart, experterna har utsetts, tidsplaneringen är klar och uppvaktningar planeras in för fullt. 
Nu är det dags att slipa argumenten och samla oss inom JRF, så vi kan bidra till att vi får en meningsfull älgjakt för alla, utan tvång och förmynderi, men med valfrihet, ansvar och frivilligt samarbete som ledord.