Anders Ljung, chefredaktör för Jakt & Jägare, efterlyser ett stort, övergripande grepp för att stoppa krisen för den svenska polisen när det gäller hanteringen av vapenlicenser.
Anders Ljung, chefredaktör för Jakt & Jägare, efterlyser ett stort, övergripande grepp för att stoppa krisen för den svenska polisen när det gäller hanteringen av vapenlicenser.

Vapenlicenshaveriet och polisens kris

Jag har tappat räkningen på hur många kritiska frågor som ställts i riksdagen om polisens haveri när det gäller hanteringen av ansökningar om vapenlicenser, skriver Jakt & Jägares chefredaktör Anders Ljung.

Det har även publicerats en mängd nyhetsinslag, ledartexter och debatt­inlägg om frågan i olika medier.
När det gäller svaren från det ansvariga statsrådet, inrikesminister Anders Ygeman (S), har beskeden hittills varit lama och intetsägande.
Polisen vägrade i mars att leverera statistik om vapenlicenshanteringen. Men den 18 augusti kom en rapport från Peter Thorsell, verksamhetsansvarig för vapenärenden hos polisen.

Max 30 dagar i inkorgen
Kravet är att handläggningen av en licensansökan ska ta max 30 kalenderdagar. Redan på den här punkten börjar Thorsell trixa med korten som läggs på bordet. Statistiken i rapporten handlar om ”ledtid”, från inkommen handling till beslut och arkivering. Därmed blir det omöjligt att göra jämförelser med tidigare statistik om handläggningstid.
En annan aspekt är att det räknas arbetsdagar från polisens sida. Justitieombudsmannen (JO) utgår istället från kalenderdagar om det är en anmälan mot polisens handläggning. Dessutom har Thorsell gjort en ”kreativ” sammanräkning av handläggningstider för jakt- och målskyttevapen, som gör att det ser lite bättre ut.
Hur som helst är det bara att konstatera att handläggningstiderna till exempel i Polisregion Syd nästan har sexdubblats sedan första JO-kritiken. I Bergslagen har de blivit sju gånger längre.

Skyller på vapenamnestin
Som ett bidragande skäl till de orimligt långa handläggningstiderna anger Thorsell vapenamnestin som genomfördes under 2013. Men amnestin tog slut 2013 och kan knappast förklara att handläggningstiderna ökade både dessförinnan och tre år senare.
I övrigt nämner Peter Thorsell att införandet av nytt IT-system gett högre arbetsbelastning.

313 musklick för en licens
Det kan nog stämma i viss mån. Jakt & Jägares webbupplaga rapporterade i maj 2014 att det nya vapensystemet PÄR kräver 313 musklick för en enda vapenlicens – mer än dubbelt så många mot tidigare. Brist på utbildade vapenhandläggare och omorganisationen av polismyndigheten är andra skäl som Thorsell pekar på.
Rapporten ger inget konkret om hur det ska bli bättre, vilket är det mest anmärkningsvärda.
Ett annat problem, som Jakt & Jägare skärskådat i flera artiklar, är den kraftiga politiseringen från polismyndighetens sida. Utan stöd från Naturvårdsverket om vad som ses som lämpliga jaktvapen ska gevär som har för ”militärt” utseende ändå stoppas enligt Thorsells agenda.

”Åsa Nisse-stadiet” borta
Det här har gett allvarliga konsekvenser för enskilda jägare som dristat sig att försöka få licens på moderna studsare, som av naturliga skäl lämnat ”Åsa Nisse-stadiet” för länge sedan.
Politiseringen har för­stås även slagit mot målskyttar. Det handlar i vissa fall inte bara om orimligt lång handläggning, utan även om osäker hantering rättslig sett.
Politiskt och samhällsmässigt sett har det resulterat i ännu svårare konsekvenser. Trovärdigheten är förbrukad. Det är då handlingskraftiga politiker måste gå in och låta en ny myndighet ta över ansvaret.
Förhoppningsvis kan det ske när det tas ett stort, övergripande grepp för att stoppa krisen för den svenska polisen. Rekordlåga tal för uppklarade brott och att polisen i flera fall inte ens kan göra utryckningar i akuta lägen ger annars otrygghet med ett högt politiskt pris.

ANDERS LJUNG, CHEFREDAKTÖR JAKT & JÄGARE