Mufflon är ett lätt byte för rovdjur och i vissa delar av Harz finns det inte längre några mufflonfår.
Foto: Shutterstock (arkivbild) Mufflon är ett lätt byte för rovdjur och i vissa delar av Harz finns det inte längre några mufflonfår.

Tyska mufflonfår hotas av rovdjur

I bergsområdet Harz i det tyska förbundslandet Sachsen-Anhalt är man nu oroad för att mufflonfåren där snart kan vara utrotade. Främst är det lodjur som tar fåren.

Mufflonstammen har minskat kraftig från att för tio år sedan varit flera tusen till att nu bestå av omkring 500 djur, rapporterar Mitteldeutsche Zeitung.
År 1906 var fåren utrotade, men arten återinfördes till trakten. År 2000 började dock lodjur vandra in i området och nu är det bara en tidsfråga innan det även finns varg i området. Det berättar distriktsjägmästaren i Harz, Holger Piegert, som är en erkänd mufflonexpert.

Ett lätt byte
Mufflon är ett lätt byte för rovdjur och i vissa delar av Harz finns det inte längre några mufflonfår. I andra områden har man sett att fåren har slutat reproducera sig.
Holger Piegert tror att mufflonfåren i Harz kommer att vara utrotade om tio och vill därför att området ska bli en vargfri zon och att antalet lodjur ska få begränsas. Men han tror att det för närvarande är svårt att få det politiskt genomfört.

En förvildad art
Enligt Mitteldeutsche Zeitung hävdar varg- och lodjursförespråkare att mufflon är en förvildad djurart som inte kan räkna med att få skyddsstatus.
– Det argumentet är motsägelsefullt eftersom arter, enligt naturskyddslagarna, anses inhemska om de har förökat sig i generationer utan mänsklig påverkan, kontrar Holger Piegert.