Jägare på Nya Zeeland vill kunna gå ut och jaga bland annat kronhjort, men regeringen kommer troligen att ha kvar jaktförbudet även när coronareglerna mildras.
Foto: Shutterstock Jägare på Nya Zeeland vill kunna gå ut och jaga bland annat kronhjort, men regeringen kommer troligen att ha kvar jaktförbudet även när coronareglerna mildras.

Vill få jaga trots coronaregler

Jägarna på Nya Zeeland protesterar mot att de inte får jaga på grund av coronarestriktioner. Jakt väntas vara förbjudet även i fortsättningen, när bestämmelserna för samhällslivet mildras. Landets jägare har därför begärt en omprövning av synen på jakt.

Nya Zeeland har infört fyra beredskapsnivåer i coronakrisen. Nu råder nivå fyra, som innebär så kallad lockdown, det vill säga att det mesta av aktiviteterna i landet är stoppade. Idag kan nivån sänkas till tre, restrict, vilket innebär att färre aktiviteter ska begränsas.
Men regeringen på Nya Zeeland har aviserat att det blir jaktförbud även om landet övergår till nivå tre. 
Men jägarna vill ändå kunna gå ut och jaga kronhjort bland annat.

Fel syn om riskerna med jakt
NZDA, The New Zealand Deerstalkers Association, begär därför överläggningar med Nya Zeelands premiärminister, Jacinda Ardern.
NZDA anser att premiärministern är felinformerad om riskerna med jakt.
– Det behöver inte innebära några hälsorisker eftersom jakt kan genomföras lokalt och med beaktande av allmänt vett, säger NZDA:s ordförande Trevor Chappell till Rural News.