SD ändrade röst om artdirektivet
  • Granngården

SD ändrade röst om artdirektivet

DebattPublicerad: 2016-02-17 08:00

(UPPDATERAD VERSION) Sverigedemokraterna (SD) förklarar varför de lade ned sina röster när EU behandlade art- och habitatdirektivet. SD anser att den svenska rovdjurspolitiken ska skötas nationellt, men lade ändå ner sina röster, konstaterar tre företrädare för partiet.
SD har nu ändrat sin röst så att vi i likhet med M och KD vill ha en översyn av art- och habitatdirektivet. Vi röstade alltså till slut lika som M och KD eftersom man inom en vecka kan ändra sin röst, meddelar talespersonen Runar Filper.

Nyheten om att SD inte röstade om EU:s art- och habitatdirektiv finns här.

Rapporten av halvtidsutvärderingen av EU:s strategi för biodiversitet innehåller sammanlagt 91 punkter, skriver de tre SD-företrädarna Runar Filper, jakt-och viltpolitisk talesman
Peter Lundgren, EU-parlamentariker, och Kristina Winberg, EU-parlamentariker.
Många av dessa punkter är faktabaserade och okontroversiella och våra EU-parlamentariker förhöll sig i ett första skede avvaktande genom att lägga ner sina röster. Det kan tyckas defensivt, men det är inte ett onormalt förfarande i EU-parlamentet, där en oerhörd mängd komplexa beslut ska hanteras.
SD ändrade däremot sin röst i efterhand så att vi i likhet med M och KD vill ha en översyn av art- och habitatdirektivet. Vi röstade alltså till slut lika som M och KD eftersom man inom en vecka kan ändra sin röst.

Den underliggande målsättningen i EU:s strategi för biodiversitet, att bevara naturliga biotoper och motverka utrotandet av arter, oavsett om det är i en nationell eller internationell kontext, ligger förvisso i linje med Sverigedemokraternas ideologi. Å andra sidan innehåller det aktuella dokumentet starkt politiserade passager med ett alarmistiskt språkbruk som vi i Sverigedemokraterna är skeptiska till.

Framför allt anser vi att många av de frågor som berörs inte bör hanteras av överstatliga institutioner, utan sköts bäst genom en transparent demokratisk process i respektive land. Det gäller till exempel den svenska rovdjurspolitiken. Därför tar Sverigedemokraterna, efter moget övervägande, ställning emot innehållet i denna rapport.
Till saken hör att det inte är möjligt att bryta ut enskilda punkter och behandla dem separat.
 

Runar Filper, jakt-och viltpolitisk talesman (SD)
Peter Lundgren, EU-parlamentariker (SD)
Kristina Winberg, EU-parlamentariker (SD)

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGranngården
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB