Klimatsmart julskinka från vildsvin
  • SVA

Klimatsmart julskinka från vildsvin

LedarePublicerad: 2010-12-22 15:27

Dagarna har blivit allt kortare och vi nalkas julen. Utöver julefrid nalkas, även det som blev ett av detta års större mediadrev, vargjakten. Jägarnas Riksförbund har krävt att minst det antal vi begärde förra gången ska få skjutas, det vill säga 103 vargar.

Vi grundade vår uppfattning den gången på uppgifter vi fått från forskare och till det lägger vi vetskapen om att myndigheter underskattar viltstammar.
Ett exempel på det är björn­stammen som var bestämd till cirka 1 000 djur.
Men när vi jägare samlat in DNA-prov, via spillning, visar det sig att antalet var 3 000 björnar.
Uppfattningen från trovärdiga jägare i vargområden styrker även vår syn på antalet vargar.

Ställer upp trots allt?
Jag hoppas att jägare fortfarande vill ställa upp och verkställa riksdagens demokratiskt fattade beslut, trots de mediala påhopp som skedde och att vargskyttars namn lämnades ut av länsstyrelser.
Jägarnas Riksförbund har krävt att det till årets jakt säkerställs att skyttarnas namn inte lämnas ut.
En förhoppning är även att media denna gång kan seriösare beskriva den svåra jakt som dessa jägare ställer upp och gör på sin fritid.
Det är ett föredöme i en demokrati att riksdagsbeslut genomförs på detta sätt av frivilliga krafter.
Regeringen har talat om sin inriktning för att förstärka varg­stammens genetiska status. Hållningen är, för att säkerställa förstärkt genetik för vargstammen, att både plantera in vuxna vargar och sätta ut valpar som fötts i djurparker i varglyor.

Vänta med vargimport
Vi har i vår kommentar tydligt sagt att vi står fast vid att import inte ska ske.
Jägarnas Riksförbunds ståndpunkt är att vi ska avvakta till 2014 innan några beslut i den frågan fattas. Först måste situationen för de som bor och verkar i vargområden lösas.
Vi ser inte någon större risk för vargstammens genetiska status, men vi finner stora risker för att regeringens vargpolitik inte blir trovärdig i de områden där rovdjurstrycket blivit mycket högt och då riskeras den långsiktiga rovdjurspolitiken.

Älgjakten klubbad
Riksdagen har fattat beslutet om en ny älgförvaltning. Jägarnas Riksförbund ser positivt på ökad frivillighet och mer beslut inom älgjakten på lokal nivå.
Däremot är vi oroade över hur förbundets grundfråga ”rätten till meningsfull jakt på egna eller arrenderade marker” kommer att hanteras. Jägarnas Riksförbund känner även oro över att administration och kostnader riskerar att öka.

Uppvaktat i älgfrågan
Nu startar ett angeläget arbete med att utarbeta demokratiska och rättvisa förordningar kring hur förvaltningen skall genomföras praktiskt. Vi har redan uppvaktat departementet i den här frågan.
Antalet vildsvin fortsätter att öka, till glädje för dem som vill ha ett nytt vilt.
Men vildsvinen har även skapat bekymmer genom skador på grödor och trädgårdar.
Vi har goda möjligheter att själva förvalta detta vilt, eftersom vi kan jaga vildsvin under stor del av året och dygnet. Här behöver vi ta till vara de erfarenheter som vi får allt eftersom och sprida goda exempel.
Något som vi behöver resonera särskilt omkring är den utfodring som sker i vissa fall och som orsakar hög täthet av vildsvin och skador lokalt.

Vildsvin på julbordet
Men tack vare fler vildsvin kan även fler julbord till denna jul bjuda på klimatsmart julskinka, revbensspjäll och kanske grisfötter från vildsvin!
Julesnö och julstämning har kommit tidigt i naturen detta år.
Jakt i spårsnö med viss upplega, som lätt letar sig in i kläder och kyler, har gett extra krydda i jakten från mitten av november.
Nu nalkas jul och alla tillönskas fröjdefulla helgdagar med både avkoppling och jaktstunder, med mer eller mindre snö!

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • AnnonsJakt & Jägare